Πέμπτη, Ιουνίου 04, 2009

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ της ΑΝΔΡΟΥ ως ΠΡΩΤΟΥ "ΓΑΛΑΖΟ-ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΝΗΣΙΟΥ" της ΕΛΛΑΔΑΣ & ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

κυρίες - κύριοι, συντοπίτες Ανδριώτες και Κυκλαδίτες,

Τον τελευταίο καιρό έχει λάβει ιδιαίτερη έκταση και δημοσιότητα ένα θέμα που ξεκίνησε από την αναγόρευση - βράβευση του νησιού ΣΑΜΣΟ της Δανίας ως του "Πράσινου Νησιού" εντός των ορίων της Ευρωπαϊκής Ηπείρου και της Ευρ. Ένωσης. Για να διαπιστευθεί και να συμμετέχει στην σχετική κριτική διαδικασία, το νησί αυτό στις ακτές της Δανίας στην Βόρεια Θάλασσα - με πληθυσμό 3.500 κατοίκους περίπου - φρόντισαν τόσο οι τοπικοί φορείς και όλοι μαζί οι κάτοικοι , με την στήριξη της Κυβέρνησης να πετύχουν την πλήρη ενεργειακή αποδέσμευση τους από τα κλασσικά (υγρά και στερεά) ρυπογόνα καύσιμα, την αντικατάσταση τους με Α.Π.Ε., την πλήρη και ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων και Λυμάτων (με Βιολογικό Κέντρο Καθαρισμού, Κέντρο Ανακύκλωσης - Ανάκτησης υλικών και Παραγωγής Βιομάζας, Χώρο Υγιειον. Διάθεσης των λιγοστών πιά Υπολειμάτων και παραγωγής βιοαερίου για καύση και τηλεθέρμανση με ζεστό νερό των περισσότερων κατοικιών, αποκατάσταση ρεμάτων και φυσικών λεκανών συγκέντρωσης υδάτων, χρήση Βιοκλιματικής Αρχιτεκτονικής και συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας σε όλες τις νέες κατασκευές και βελτιώσεις τέτοιας μορφής σε όλες τις παλαιότερες, κ.αλ.). Το αποτέλεσμα ήταν η πλήρης απεξάρτηση από τις Ενεργειακές Παροχές από την ηπιερωτική χώρα, η εξ'αιτίας αυτού περιορισμός των οικονομικών εκροών - δαπανών των κατοίκων καθώς και η πρόσκτηση νέων εισοδημάτων από την εκεμετάλλευση των Α.Π.Ε. - σημειωτέον ότι ιδιοκτήτες των Ανεμογγενητριών και Φωτοβολταϊκών σταθμών (μικρού και μεσαίου μεγέθους) είναι οι περισσότεροι απο τους κατοίκους που απλά διέθεσαν την γή τους καθώς και η Τοπική Αυτοδιοίκηση, τα δε κεφάλαια επίσης με κοινή συνεισφορά μαζί με τις επιδοτήσεις και ειδικές ευνοϊκές χρηματοδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα. Είναι φανερό ότι οι κοινή λογική και η συνολική τοπική κινητοποίηση και συμμετοχή εξασφάλισε την επιτυχία του εγχειρήματος, αλλά και την τελική αναγνώριση και επιβράβευση του σε διακρατικό πιά επίπεδο.

Η παρούσα επικαιροποιημένη "διέγερση" των Μ.Μ.Ενημέρωσης της Ελλάδας καθώς και πλήθους αξιόλογων συνομιλητών, σχετικά με το θέμα, έχει οδηγήσει στον προβληματισμό αν μπορεί να υπάρξει το ανάλογο παράδειγμα- Πρότυπο στον Ελληνικό νησιωτικό χώρο, με την διεθνή σημαντική αναγνώριση που απολαμβάνει θα μπορούσε να οδηγήσει στην "απογείωση" της Εθνικής επιλογής να καταστεί η Χώρα μας Πρότυπο Περιβαλλοντικού & Ενεργειακού σχεδιασμού για τον 21ο αιώνα - ιδιαίτερα μετά την θεσμοθέτηση αυστηρών κανονισμών και ορίων τόσο από την ίδια την Ε.Ε. όσο και στο σύνολο σχεδόν των Κρατών της Υφηλίου, μέσα από τα συμφωνημένα Πρωτόκολα του Κυότο - του Μπαλί και της`Συνδιάσκεψης του Πόζναν (2008). Ήδη λοιπόν μέχρι σήμερα έχουν ακουστεί απόψεις και συγκεκριμμένες προτάσεις σχετικά με την επιλογή ενός Ελληνικού νησιού, τον προγραμματισμό όλων των απαιτούμενων ενεργειών και έργων και την τελική ανάδειξη του στο "Ελληνικό Πράσινο Νησί", όπως αυτή του Δημάρχου των Λειψών ή κάποιες άλλες για την Σάμο.Λαμβάνω λοιπόν την προσωπική πρωτοβουλία - ως επιστήμονας γνώστης των περισσότερων από τις Τεχνολογίες Α.Π.Ε., εφαρμοσμένες και ερευνητικές - και με πλήρη πεποίθηση των σοβαρών και σημαντικών αποφάσεων αλλά και με συνολική κοινωνική αποδοχή και συμμετοχή ( τόσο στην αρχική απόφαση όσο και στις μετέπειτα απαιτούμενες ενέργειες και εντατικές απασχολήσεις), προτείνω το νησί μας , των σύγχρονων κατοίκων αλλά και των προγόνων ΟΛΩΝ όσων είναι υπερήφανοι να αποκαλούνται Ανδριώτες την ΑΝΔΡΟ, ως καταλληλότερη να διαμορφωθεί και τελικά χαρακτηριστεί ως το "Πρότυπο ΓαλαζοΠράσινο Ελληνικό νησί" - η πρόταση και ως προς το σκέλος του ονομαστικού χαρακτηρισμού είναι επίσης προσωπική και αποσκοπεί στο να συνδεθεί και με τις έννοιες της Εξοικονόμησης και Διαχείρισης των επιφανειακών και υπογείων υδατικών ροών καθώς και την σε μέτρο εκμετάλλευση του για παροχή πόσιμου νερού σε άλλα ανυδρά νησιά και περιοχές αλλά και με το γαλάζιο χρώμα του Αιγαίου που μας περιβάλλει. Εντελώς επιγραμματικά θα αναφέρω παρακάτω τόσο τις απαιτούμενες χωροθετήσεις και υποδομές που θα πρέπει να ολοκληρωθούν , όσο και τις ήδη προγραμματισμένες που συντελούν στην θέωρηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Άνδρου για μια τέτοια συνολική αντιμετώπιση:

 1. Ανεμογεννήτριες - παραγωγή Ηλεκτρ. Ενέργειας από τον Άνεμο : η Άνδρος , γνωστή και με τον χαρακτηρισμό "Ανεμόεσσα" από την Αρχαιότητα, είναι το βορειότερο νησί των Κυκλάδων και το πλέον εκτεθειμένο στο σύνολο των ανέμων που διαχέονται στον χώρο του Αιγαίου (από όλες τις κατευθύνσεις). Για αυτό άλλωστε έχει γίνει ο κύριος τόπος συλλογής ανεμολογικών δεδομένων από το Πανεπιστήμιο Αθηνών(από τις αρχές του 20ου αιώνα σχεδόν) και βέβαια με σημαντική συμμετοχή του συμπατριώτη μας επίτιμου καθηγητή κ. Θεοχαράτου. Ακόμη έχει επιλεγεί και από την ΔΕΗ για ένα από τα πρώτα της Αιολικά Πάρκα (αυτό του Καλυβαρίου με 8 Α/Γ.) για την μελέτη και πρακτική αξιολόγηση της συμμετοχής τους στην συνολικά παραγόμενη Ηλεκτρ. ενέργεια. Επίσης από τις αρχές της δεκαετίας 1990-2000, πλήθος εταιρικών σχημάτων επέδειξαν ενδιαφέρον για εγκατάσταση μεγάλου αριθμού Α/Γ. - Αιολ. Πάρκων, που τελικά για διάφορους λόγους αλλά και γραφεικρατικές εμπλοκές δεν πραγματοποιήθηκαν ουδέποτε . (ΠΡΟΣΩΠ. ΑΠΟΨΗ : μερικώς ορθά μια και δεν προϋπήρχε σχεδιασμός της "φέρουσας ικανότητας" του φυσικού γεώδους κεφαλαίου καθώς και του βέλτιστου συνδυασμού μεγέθους+ αριθμού των Α/Γ. σε σχέση με την συγκεκριμμένη ενεργειακή στόχευση : π.χ. θα παράγουμε Ηλεκτρ. Ενέργεια για το 30% της κατανάλωσης της Αττικής ή μόνο όση το νησί μας και τα 1-2 πλησιέστερα έχουν ανάγκη ?) . Αυτή την περίοδο Ο.Τ.Α.του νησιού σε συννενόηση με ιδιωτικούς φορείς συζητούν σοβαρά την ανάπτυξη 1 -2 Αιολικών Πάρκων ( μεσαίου μεγέθους). Παράλληλα βέβαια, με το να είναι η Άνδρος το μοναδικό Διασυνδεμένο νησί με τα Ηλεκτρ. Δίκτυα της Δ.Ε.Η. κάνει εξαιρετικά εύκολη και προσοδοφόρο την προσυμφωνημένη πώληση της τοπικά παραγόμενης απο Α.Π.Ε. ηλεκτρικής ενέργειας στον μοναδικό διαχειριστή αυτής σε Εθνικό επίπεδο, και επομένων την σε κοινωνική ομαδοποίηση προετεινόμενη συμμετοχή , κατά τα πρότυπα του ΣΑΜΣΟ. Επίσης έχει εκπονηθεί σχετική Μελέτη από το Ε.Μ.Π. για την υποβρύχια διασύνδεση μέσω αγωγών μεταφοράς ηλεκτρ. ενέργειας όλων των νησιών των Κυκλάδων σε ενιαίο Δίκτυο, και πρόσφατα ανακοινώθηκε από τον Υπ. Ανάπτυξης η προτεραιότητα που αποδίδεται στην υλοποίηση του Σχεδίου αυτού τα αμέσως επόμενα χρόνια. Προσωπική πρόταση (ΦΡΑΝ.Κ.) αποτελεί η εξέταση όλων των κορυφογραμμών του νησιού - που και σε αυτό αποδεικνύεται μοναδικά προικισμένο ανάμεσα σε όλα τα άλλα νησιά, με 3 κύριους ορεινούς όγκους ( ύψους : 685μ./Γερακώνας - 716μ./Αγ. Σαράντα - 995 μ./ Πέταλο) + 3 μικρότερους (ύψους : 582μ./ Ράχη - 670μ. /Σκούμπι - Αγ. Παρασκευή) καθώς και μέρους της μετα-παράκτιας (άνω των 5 μιλίων) ζώνης στα Νότια και Ανατολικά - τμήμα του Κεντρικού Αιγαίου για την εγκατάσταση μεγαλύτερων Ανεμογεννητριών (πλωτών ή πασσαλόπηκτων, σύμφωνα με ήδη γνωστές διεθνώς τεχνολογίες) - βλ. φωτο. Α', με πρόβλεψη της μη ενόχλησης της πλεύσης πάνω σε ήδη κατοχυρωμένες θαλάσσιες πορείες. Εδώ θέλω να προσθέσω και μία παράλληλη σημαντική διάσταση από την άποψη της Εθνικής Ασφάλειας - Αεροναυτικής Άμυνας : με την κατάλληλη στοίχιση των πύργων των ανεμογεννητριών δημιουργείται ένα "δίχτυ" παθητικής προστασίας - αποτροπής των χαμηλά ιπτάμενων (άρα εκτός εμβέλειας των αμυντικών ραντάρ) σχηματισμών αεροσκαφών χωρίς πιστοποίηση - άδεια διόδου στον Εθνικό Εναέριο Χώρο μας (άρα και εν δυνάμει με επιθετικές βλέψεις), με εξοικονόμηση των αναγνωριστικών πτήσεων των Ελληνικών μαχητικών αεροσκαφών, όπως και η πιθανή επανεξέταση - κατάργηση του Πεδίου Βολών Άνδρου και των όποιων οχλήσεων (ακουστικών - βλαβών στην υποβρύχια πανίδα κ.αλ.) η λειτουργία αυτού συνεπάγεται.


σχεδ. 1: Κατανομή Σταθμ.Παραγωγής ΔΕΗ2. Φωτοβολταϊκά Πάρκα & Οικιακές Εγκαταστάσεις : Αφορούν την εγκατάσταση συστοιχιών από ελαφρά - μη μηχανικά πλαίσια που παράγουν Ηλεκτρική ενέργεια χαμηλής -συνεχούς τάσης (12 / 24 V. DC ) από την πρόσπτωση των ηλιακών ακτίνων επί αυτών (με βέλτιστη γωνία 38 μοίρες από οριζόντιο) αλλά και με μικροαλλαγή της ηλιακής πορείας στην ετήσια διαδρομή του. Απαιτούν μικροσυσκευές όπως οι εναλλάκτες - για να αποδοθεί στην συνήθη οικιακή εγκατάσταση - καθώς και οι ανορθωτές και κάποιοι αυτοματισμοί (για αποφυγή της καταστροφής από υπερφόρτωση των αγωγών) έως και συστοιχίων ειδικών συσσωρευτών αν επιθυμούμε να την αποθηκεύσουμε για τις περιόδους μη ικανοποιητικής ηλιοφάνειας. Γίνεται λοιπόν κατανοητό ότι η Ελλάδα, και ιδιαίτερα ο νησιωτικός χώρος του Αιγαίου, με την μέγιστη καταγραφόμενη ηλιοφάνεια σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ηπειρο, είναι ο πλέον ιδεώδης και κατάλληλος τόπος για τέτοιες εγκαταστάσεις. Με Νομοθεσίες όμως που μόλις πρόσφατα εκδόθηκαν και εξακολουθούν να θεσμοθετούνται (Ν.3468/2006 και Ν.3734/2009) όλες αυτές οι εφαρμογές γίνονται δικαίωμα του κάθε Έλληνα πολίτη. Έτσι είτε ως οργανωμένη ηλεκτροπαραγωγική μονάδα μικρού - μεσαίου μεγέθους - "Φωτοβολταϊκό Πάρκο" (20 - 50 ή 100+ kW.) όπου η παραγόμενη ενέργεια διατίθεται στο Δίκτυο υποχρεωτικά εξαγοραζόμενη από την ΔΕΗ ( για 20 συνεχή έτη - προσυμφωνημένο συμβόλαιο σε τιμή 0,40 - 0,50 Ευρω/ kWh.), οπότε αποτελεί εισόδημα για τον επενδυτή - ιδιοκτήτη, είτε ως μέρος της οικιακής ηλεκτρικής εγκατάστασης (ευνοούνται τόσο τα επίπεδα δώματα όπως και οι κεραμοσκεπές) οπότε και συνιστούν σημαντική εξοικονόμηση από τους λογαριασμούς ηλεκτρικής παροχής - σε μια οικία μπορεί ένα Φ/Β. σύστημα να αποδόσει (2-3 kW/h) δηλαδή άνω των 60-75% των ημερήσιων συνολικών αναγκών του. Ιδιαίτερα στα δημόσιας χρήσης κτίρια, με παράλληλες τεχνικές ολοκληρωμένης εξοικονόμησης (νέες θερμικές μονώσεις εξωτερικά των τοίχων και δωμάτων - αντικατάσταση κουφωμάτων με νέας τεχνολογίας - αντικατάσταση λαμπτήρων πυράκτωσης με ηλεκτρονικούς-φθορισμού και κλασσικών θερμοσιφώνων με ηλιακούς ή ταχυθερμαντές φυσικού αερίου - αντκατάσταση καυστήρων θέρμανσης μαζούτ-πετρελαίου με αντίστοιχους φυσικού αερίου ή συνδυασμένους με καύση ανανεώσιμων υπολειμμάτων-pellets).φωτο. Φωτοβολταϊκό Πάρκο παραγωγής ΗΛ.ΕΝ. φωτο. Εγκατάσταση Φ-Β. σε κεραμοσκεπή
3. Γεωθερμία - Αβαθής και μέσου βάθους : Άλλη μιά εξαιρετική εύνοια της Τύχης, έχει εξασφαλίσει οτι στο υπέδαφος του νησιού της Άνδρου, διαθέτουμε πληθώρα υπόγειων γεωλογικών σχηματισμών (καρστικών δεξαμενών καθως και διαπερατών ζωνών ασβεστολιθικών πετρωμάτων) ώστε μεγάλο μέρος των φυσικών απορροών των βρόχινων υδάτων να βρίσκουν το δρόμο τους και να αποθηκεύονται στο υπέδαφος, προσθέτωντας και εμπλουτίζοντας τον ήδη πλούσιο υδροφόρο ορίοζοντα. Απτή απόδειξη αποτελούν τόσο το πλήθος των τοπικών πηγών καθώς και ο όγκος των υδατικών παροχών όπου επιχειρήθηκαν μελετημένες (από γεωλόγους- επιστήμονες του ΙΓΜΕ) ερευνητικές γεωτρήσεις. Εδώ όμως αντιμετωπίζεται η προοπτική όχι της άντλησης και χρήσης των υπόγειων υδάτων (για πόσιμο ή άρδευση) αλλά ως χρήσιμου "παθητικού εναλλάκτη θερμότητας". Αυτό σημαίνει ότι βυθίζοντας επιμήκεις σωληνώσεις σε πηγάδια- πηγές και γεωτρήσεις μπορούμε να λάβουμε αντίστοιχη θερμική - ψυκτική ενέργεια απο ειδικά συστήματα (εναλλάκτες - αντλίες θερμότητας νερού), με ελάχιστο λειτουργικό κόστος, λόγω του φαινομένου των θερμοκρασιακων διαφορών από την θερμοκρασία αέρα στην επιφάνεια. Ακόμη και εναλλάκτες αέρα ( με μορφή σερπαντίνας) στο βαθος των θεμελίων ενος κτιρίου, μπορεί να αντικαταστήσει σημαντικό μέρος της καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας του υπερκείμενου κτιρίου για θέρμανση-ψύξη- αερισμό.σχεδ. 2 : Ατομικός Βιολογ. Καθαρισμός με αποθήκευση νερού άρδευσης και μονάδα κομποστοποίησης υπολειμμάτων, και αυτόνομο Ενεργειακό σύστημα από αβαθή Γεωθερμική Αντλία Θερμότητας/ Ψύξης

4. Εξοικονόμηση & Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδάτων : Και εδώ έχουμε την εύνοια της ίδιας της φυσικής υπόστασης του νησιού μας, όπου εκτός των υπεδάφιων αποθεμάτων και των πηγαίων υδάτων, γίνεται εύκολη η δημιουργία μοναδικής πληθώρας φυσικών λεκανών και οδεύσεων απορροής ανάμεσα στις ορεινές απολήξεις, τις ημι-πεδινές και ορο-πεδιακές εκτάσεις και τα παραθαλάσσια επίπεδα πεδία απόληξης έως και συγκέντρωσης (μικροί και μεσαίοι λιμνώδεις σχηματισμοί - βιότοποι όπως του Παραπορτίου - των Γυαλίων - του ποταμού Άχλα - της Βόρης - των ρεμάτων σε Ατένι και Βιτάλι κ.αλ.) . Εδώ λοιπόν οφείλουμε να σχεδιάσουμε και προγραμματίσουμε την κατασκευή μικρών και μεσαίων τοιχείων παροχέτευσης και ανάσχεσης που να καταλήγουν σε τεχνητά φράγματα - λίμνες αποδοχής, ώστε αν μην καταλήγουν στην θάλασσα, χύνονται σε αυτήν και χάνονται σημαντικές ποσότητες υδάτων που θα μπορούσαν να αποδοθούν σε άλλες χρήσεις και ανάγκες (άρδευση - πόσιμο νερό με μικρή- ανέξοδη επεξεργασία - ακόμη και μικρή συνδυασμένη με Α/Γ. - συμπαραγωγή Ηλεκτρ. ενέργειας από Υδροηλ/κές Μονάδες όπου το λιμναίο νερό παίζει τον ρόλο της "αποθήκευσης" της Υδρ.-Ηλ.Εν. όταν δεν φυσούν δυνατοί άνεμοι - σχετικό πιλοτικό έργο εκπονειται στην Ικαρία αυτή την περίοδο !!!) . Παρ' όλα αυτά ο σύγχρονοι κίνδυνοι ονομάζονται "Υφαλμύρωση υπεδάφιων παράλιων περιοχών" και "Ερημοποίηση εύφορων-μη αρδευόμενων εκτάσεων" , κυρίως λόγω της συντελούμενης Βίαιης Κλιματικής Αλλαγής. Αυτή επίσης πρέπει και μπορούμε να αντιμετωπίσουμε, με εξοικονόμηση των εντατικών χρήσεων του νερού στις παραλιακές περιοχές - συγκέντρωσης των οικισμών αλλά και των τουριστικών μονάδων , επανάκτηση του και ανατροφοδότηση του με στοιχειώδη Βιολογικό Καθαρισμό και διάθεση στις αρδεύσεις.

σχεδ. 3 : Ανακύκλωση νερού χρήσης - βρόχινων οικίας

Χάρτης Αιολικού - Υδατικού Δυναμικού ΒΔ. Κυκλάδων


5. Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμ. & Λυμάτων - Χ.Υ.Δ.Υ. & ΒΙΟ.ΚΑ. : Τελευταίο άλλα εξίσου - αν όχι του πλέον - σημαντικό έμεινε το κύριο θέμα, που στην σύγχρονη μορφή που γνωρίζουμε αλλά και τσην ιστορία των ετλευταίων δεκαετίων έχει αποτελέσει την "καυτή πατάτα", το πλέον δυσεπίλυτο πρόβλημα που ορθά - ή όχι - έχει ξεσηκώσει το μεγαλύτερο μέρος των αντιδράσεων σχετικά με την χωροθέτηση των σχετικών προβλεπόμενων χώρων (Χ.Υ.Δ.Υ. και ΒΙΟ.ΚΑ.) και την δημιουργία και άρτια λειτουργία των κατάλληλων εγκαταστάσεων, έχει δε χωρίσει τους κατοίκους σε "υπέρμαχους" υπέρ- και "πολεμούντες" κατά- των προτεινόμενων λύσεων. Τελικά η κοινά αποδεκτή θέση πρέπει να καθοριστεί το ταχύτερο δυνατόν, τα έργα να ξεκινήσουν και ο σχεδιασμός να αποκτήσει την Ολοκληρωμένη Μορφή Διαχείρισης που διεθνώς προτείνεται ως η καταλληλότερη, και όχι να προχειρολογούμε και να "το στρίβουμε", αφήνοντας στο μακρύ μέλλον τις κρίσιμες αποφάσεις. Ολοκληρωμένη Διαχείριση σημαίνει : οργανωμένη συγκομιδή και ενεργή συμμετοχή των συμπολιτών στην σωστά καταμερισμένη αποθήκευση των απορριμμάτων - Ανακύκλωση στην πηγή (απόθεση και συγκομιδή) και σε συνδυασμό με ανάκτηση υλικών σε Μονάδα Διαχωρισμού - Ανακύκλωσης (πριν την μεταφορά στον Χ.Υ.Δ.Υ.), εξετάζοντας το ενδεχόμενο της παράλληλης καύσης σε διαδοχικούς-σφραγισμένους κλιβάνους για την παραγωγή "καθαρής" Θερμικής Ενέργειας και διάθεση της στους καταναλωτές μέσω τηλεθέρμανσης. Παράλληλα, για τα υγρά λύματα, πρέπει επιτέλους να δημιουργηθούν και λειτουργήσουν όχι μόνο οι Βιολογικοί Καθαρισμοί του κάθε Ο.Τ.Α., αλλά να ενθαρρυνθεί η χρήση τους σε κατοικίες και υποχρεωτικά επιβληθεί - με ταυτόχρονη πρόβλεψη χρηματοδότησης- στις μονάδες τουριστικής διαμονής (π.χ. άνω των 15 κλινών) και τις βιοτεχνικές - αγροτικές και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.

Αν θεωρείτε -όπως και εγώ προσωπικά - ότι τόσο οι παραπάνω αιτιάσεις είναι βάσιμες, όσο και το ότι οι σύγχρονες εξελίξεις μας επιβάλουν να πάρουμε στα χέρια μας τις κρίσιμες αποφάσεις για το καλύτερο μέλλον του τόπου μας, της Άνδρου που τόσο αγαπάμε και νοιαζόμαστε, σας καλώ να συζητήσουμε, να διευρύνουμε την πρωτοβουλία και να συμπαραταχθούμε με κοινό σκοπό και όραμα την δημιουργία και κατοχύρωση του Πρώτου "Γαλαζοπράσινου Ελληνικού Νησιού" - της Άνδρου.
Δεκτές είναι όλες σας οι απόψεις και προτάσεις καθώς και το πως πρέπει να οργανώσουμε την Πρωτοβουλία αυτή, καθώς και ποιοί την συνυπογράφουν και δεσμεύονται για την συμμετοχή - υποστήριξη και ενεργοποίηση τους.

με απεριόριστη συμπατριωτική εκτίμηση, ο εισηγούμενος :

ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ ΣΤ. ΚΑΛΛΙΒΡΟΥΣΗΣ - Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π./ ειδικ. Βιοκλιματικός Σχεδιασμός & Εφαρμογές Α.Π.Ε. στα κτίρια


Fw: ΟΙ ΝΕΕΣ ΛΙΜΟΥΖΙΝΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ (ΕΝ ΜΕΣΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ) !!!

 

 
 

 

 

  Οικολογική - Περιβαλλοντική Συνείδηση , όπως την εννοούν οι περισσότεροι εκπρόσωποι του Ελληνικού λαού στο Κοινοβούλιο..........

(ή πως η Ντροπή και το Φιλότιμο απλά εξέλιπε.........)

 

(ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ - FORWARD MAIL)

Παρασκευή, 13 Φεßρουάριος 2009

ΟΙ ΝΕΕΣ ΛΙΜΟΥΖΙΝΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ!

                                                                                             

 

Τύψεις φαίνεται ότι διακατείχαν µέχρι πρότινος πολλούς ßουλευτές του ελληνικού κοινοßουλίου επειδή τα ακριßά δίλιτρα αυτοκίνητά τους ρύπαιναν την ατµόσφαιρα. Μαζεύτηκαν λοιπόν µια νύχτα στην ßουλή και ψήφισαν ένα νόµο που τους επιτρέπει να αντικαθιστούν τα αυτοκίνητά τους και µε υßριδικά οχήµατα ανεξαρτήτως κυßικών και µάρκας. Και φυσικά άδραξαν την ευκαιρία…

Όχι, δεν τα αντικατέστησαν µε τα σεµνά και ταπεινά Toyota Prius και Honda Civic Hybrid. Κάτι παραπάνω από τους µισούς ßουλευτές µας, όσοι δηλαδή χρειάζονται για να περάσουν ένα νοµοσχέδιο, επέλεξαν τις νέες υßριδικές Lexus GS450h, λιανικής αξίας 72.000€ η µία, για να αντικαταστήσουν τα πολυτελή αυτοκίνητα που η προηγούµενη φουρνιά ßουλευτών τους είχε κληροδοτήσει. Προχώρησαν σε αυτή την επιλογή µε την δικαιολογία ότι η συγκεκριµένη Lexus είναι πιο οικολογικό και φιλικό όχηµα προς το περιßάλλον σε σχέση µε τα προηγούµενα που είχαν στην κατοχή τους για τις µετακινήσεις τους. Όµως αυτή η δικαιολογία δεν υφίσταται καθώς το εν λόγω υßριδικό µοντέλο εξοπλίζεται µε ßενζινοκινητήρα V6 3,5 λίτρων που ελάχιστα προστατεύει το περιßάλλον σε σχέση µε τα παλιότερα αυτοκίνητα των ßουλευτών που απαγορευόταν να είναι πάνω από 2 λίτρα.

Αν οι ßουλευτές είχαν αληθινή οικολογική συνείδηση θα µπορούσαν να διαλέξουν άλλα υßριδικά που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά. Από τότε που ο πρόεδρος της Βουλής κ. Δηµήτρης Σιούφας πριµοδότησε την αγορά µοντέλων υßριδικής τεχνολογίας, αίροντας το πλαφόν στον κυßισµό από 1.600 έως 2.000 κυßικά που ισχύει για τα συµßατικά ßουλευτικά αυτοκίνητα, το γκαράζ της ßουλής γέµισε από τα Lexus GS450h, παρά το γεγονός ότι οι 300 είχαν άλλες, πραγµατικά οικολογικές, επιλογές: Το Toyota Prius, αυτοκίνητο που έχει επιλέξει και ο έλληνας επίτροπος περιßάλλοντος στην Ευρωπαική Ένωση κ. Σταύρος Δήµας και το Honda Civic Hybrid αποτελούν ουσιαστικές οικολογικές λύσεις για πολλούς λόγους. Είναι άνετα, παρέχουν υψηλό επίπεδο εξοπλισµού και ασφάλειας, καταναλώνουν ελάχιστη ßενζίνη, εκπέµπουν πολύ λιγότερους ρύπους από το υßριδικό της Lexus και κοστίζουν στο 1/3 της λιανικής τιµής της υπερπολυτελούς υßριδικής λιµουζίνας που κοστίζει όσο µια γκαρσονιέρα.

Στον πειρασµό της υßριδικής πολυτέλειας της Lexus ενέδωσαν ßουλευτές και πολιτικοί αρχηγοί από όλες τις παρατάξεις. Μεταξύ τους οι: ο γραµµατέας της Ν.Δ. κ. Λευτέρης Ζαγορίτης, ο γραµµατέας της Κ.Ο. της ΝΔ κ. Γιάννης Τραγάκης, ο πρώην υφυπουργός Εθνικής Άµυνας και ßουλευτής ΝΔ κ. Βασίλης Μιχαλολιάκος, ο πρώην υφυπουργός Tουριστικής Aνάπτυξης και ßουλευτής κ. Aναστάσιος Λιάσκος, ο ßουλευτής ΝΔ κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, η ßουλευτής της ΝΔ κυρία Φωτεινή Πιπιλή, ο πρώην υπουργός Παιδείας και ßουλευτής ΠΑΣΟΚ κ. Πέτρος Ευθυµίου, ο ßουλευτής ΠΑΣΟΚ κ. Ντίνος Βρεττός, ο ßουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Ντίνος Ρόßλιας και ο ßουλευτής του ΛΑΟΣ κ. Άδωνις Γεωργιάδης. Σε αυτούς να προσθέσουµε και την γενική γραµµατέα του ΚΚΕ κα Αλέκα Παπαρήγα.

Ο, κατά δήλωσή του λογικός, γραµµατέας της ΝΔ κ. Ζαγορίτης, γνωστός και για την ικανοτητά του να κάνει το άσπρο µαύρο, δήλωσε για το αµάξι του σε κυριακάτικη εφηµερίδα ότι το προτίµησε γιατί είναι πιο γρήγορο και ασφαλές.

Από τα αλώνια της Νίκαιας στα δερµάτινα σαλόνια της Lexus ο γραµµατέας της κοινοßουλευτικής οµάδας της ΝΔ κ. Ιωάννης Τραγάκης


Χαµογελώντας εξέρχεται ο πρώην υπουργός και ßουλευτής ΠΑΣΟΚ κ. Πέτρος Ευθυµίου από την υßριδική λιµουζίνα των 75000 ευρώ που το κράτος του παρέχει. Γιατί να µη χαµογελά άλλωστε;

 

 

Το χρώµα του αυτοκινήτου της Paris Hilton επέλεξε η κα Φωτεινή Πιπιλή για την υπερπολυτελή Lexus της.

 

 

Χρωµατική διαφοροποίηση σε σχέση µε τις κλασικές µαύρες λιµουζίνες πραγµατοποίησε και ο πρώην υφυπουργός Αµυνας κ. Βασίλης Μιχαλολιάκος.

 


Παραθέτοντας αυτή την µάλλον συλλεκτική φωτογραφία, δεν θα προßούµε σε σχόλια για να αποτρέψουµε ανακοίνωση του Κ.Κ.Ε. τύπου: «Το Κ.Κ.Ε, το κόµµα που σταθερά υπερασπίζεται τα συµφέροντα των φτωχών και αδυνάµων ενάντια στις αντιλαϊκές πολιτικές των κοµµάτων του ευρωµονόδροµου, καταδικάζει την αήθη επίθεση συµφερόντων του κεφαλαίου ενάντια στην σεµνή και ταπεινή Αλέκα Παπαρήγα…»

 


Εκτός από τους 160 περίπου ßουλευτές που επέλεξαν την υßριδική λιµουζίνα Lexus GS450h, 135 επέλεξαν ένα εκ των επίσης πλήρως εξοπλισµένων λιµουζινών συµßατικού τύπου Μercedes 280Ε, Audi Α6 και Saab Αero 93-95. Πραγµατική οικολογική συνείδηση είχαν µόνο 5 ßουλευτές οι οποίοι επέλεξαν τα «φθηνά» υßριδικά των 25.000€ για την µετακίνησή τους. Αξίζει να σηµειωθεί ότι υπάρχουν περισσότεροι από εßδοµήντα ßουλευτές που πριν εκλεγούν διέθεταν αυτοκίνητα των οποίων η αξία δεν ξεπερνούσε τα 10.000-15.000 ευρώ.

Τέλος, όσον αφορά στα αυτοκίνητα που εξυπηρετούν τις ανάγκες του κοινοßουλίου, ο πρόεδρος της ßουλής κ. Δηµήτρης Σιούφας αντικατέστησε τρία αυτοκίνητα µε ισάριθµα υßριδικά. Μάλιστα, για να µην υπάρχουν παρεξηγήσεις, προτίµησε ένα από κάθε εταιρία που εµπορεύεται υßριδικής τεχνολογίας αυτοκίνητα στην χώρα µας. Η αντικατάσταση όλων των ßουλευτικών αυτοκινήτων αποφασίστηκε να γίνει µε τη µέθοδο leasing και η µηνιαία δόση δεν θα έπρεπε να ξεπερνά τα 1.500 ευρώ για κάθε όχηµα που θα πληρωθεί µε τα λεφτά των φορολογουµένων. «Ευαισθησία» για το περιßάλλον µε τα λεφτά άλλων σε περίοδο οικονοµικής κρίσης…

Υ.Γ Οι περισσότεροι ßουλευτές αντέδρασαν στην απόκτηση ενός απλού υßριδικού αυτοκινήτου εκφράζοντας στα αλήθεια µερικά από τις παρακάτω δικαιολογίες:


· Ο ανασφαλής ßουλευτής: «Σε µεγάλες διαδροµές, όπου αναπτύσσονται ταχύτητες, πρέπει να υπάρχει ασφάλεια»,
· Ο σνοµπ ßουλευτής: «Μα, θα κυκλοφορώ µε… γιαπωνέζικο;»
· Ο κάνγκουρας ßουλευτής: «Αυτά τα αυτοκίνητα δεν εντυπωσιάζουν. Αν λοιπόν πάµε στην επαρχία µε ένα µικρό υßριδικό, δεν πρόκειται να µας δώσει σηµασία κανένας!».
· Ο αθώος ßουλευτής: «Μα, δεν επέλεξα εγώ το µοντέλο. Ρώτησα τον οδηγό µου και τους αστυνοµικούς µου που το οδηγούν και αυτοί το διάλεξαν»
· Ο ßουλευτής – Σουµάχερ: «Πώς θα προλαßαίνω να είµαι συνεπής στις υποχρεώσεις µου όταν αυτό δεν αναπτύσσει µεγάλες ταχύτητες;»,
· Ο γκρινιάρης ßουλευτής: «Πώς θα ßγάλω την προεκλογική περίοδο µε υßριδικό Ι.Χ.;»,

Με τόση ευαισθησία και τέτοια επιχειρήµατα που έχουν οι εθνοπατέρες µας, ίσως το ελληνικό κράτος θα έπρεπε να σκεφτεί σοßαρά να αντικαταστήσει τις νέες τους λιµουζίνες µε όµορφα, οικολογικά και ελληνικά γαϊδουράκια!

 

 

 

 

 

 

 

 


Χρησιμοποιείτε Yahoo!
Βαρεθήκατε τα ενοχλητικά μηνύ ματα (spam); Το Yahoo! Mail διαθέτει την καλύτερη δυνατή προστασία κατά των ενοχλητικών μηνυμάτων
http://login.yahoo.com/config/mail?.intl=gr

 

__________ Information from ESET NOD32 Antivirus, version of virus signature database 3973 (20090329) __________

 

The message was checked by ESET NOD32 Antivirus.

 

http://www.eset.com__________ Information from ESET NOD32 Antivirus, version of virus signature database 3973 (20090329) __________

The message was checked by ESET NOD32 Antivirus.

http://www.eset.com

Fw: Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ. - Reply: ΑΝ ΑΥΤΟ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΣΟΒΑΡΑ, ΣΤΗΡΙΞΤΕ ΤΙΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΜΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΔΡΟ (ο υπογράφων)

 
----- Original Message -----
To: ΑΡ. ΜΑΝΟΥΣΟΥ ; Χ.ΚΟΚΚΩΣΗΣ - Δ.Συμβ. Ε.Τ.Α. Α.Ε. ; ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ; ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΛΗΝΑΚΗΣ ; gvoulg@otenet.gr ; pressoffice@primeminister.gr ; ΑΝΑΣΤ. ΚΑΡΑΜΑΡΙΟΣ - Βουλ. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ ; ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ ; ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ ; g.anagnostopoulos@parliament.gr ; ΑΝΤ. ΣΑΜΑΡΑΣ ; ΑΡΗΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ; ΑΡΗΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ; ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ; ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΟΥΦΑΣ ; lzagoritis@parliament.gr ; Θ. ΚΑΣΣΙΜΗΣ ; Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ - Υπ.ΜΕΤΑΦ.& ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ; ΠΑΝ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ; ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ; ΠΑΤΡΙΑΝΑΚΟΥ-ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ ΦΕΒΡΩΝΙΑ -Επικρατειας ; ΠΡ.ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ; info@stamatismavros.gr ; ΦΑΝΗ ΠΕΤΡΑΛΙΑ - ΠΑΛΛΗ ; Ι. ΒΡΟΥΤΣΗΣ ; Κ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ-Υπ.Τουρι ; ΘΑΛΑΣ. ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ - Βουλ. ΣΑΜΟΥ
Sent: Tuesday, April 07, 2009 2:03 PM
Subject: Fw: Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ. - Reply: ΑΝ ΑΥΤΟ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΣΟΒΑΡΑ, ΣΤΗΡΙΞΤΕ ΤΙΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΜΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΔΡΟ (ο υπογράφων)

 

Ως Απάντηση :

 

κυρίες - κύριοι Βουλευτές και λοιποί προεξάρχοντες,

 

 

   Μετά από μιά τέτοια Δήλωση - "Ο Τουρισμός σε Πρώτη Προτεραιότητα" - που θέλω να πιστεύω ότι εκφράζει τις πλέον σοβαρές και με επίγνωση των ήδη πεπραγμένων πεποιθήσεις τόσο του Πρωθυπουργού μας και της Κυβέρνησης του αλλά και του συνόλου των Ελλήνων βουλευτών (και λοιπών κρατικών στελεχών),  έχω να δηλώσω τα παρακάτω.

  Εδώ και πλέον των 15 ετών, οπότε και εγκαταστάθηκα στο νησί των γονέων και προγόνων μου - την Άνδρο , έχω αναλάβει πληθώρα Πρωτοβουλιών και επι μέρους Προτάσεων για την Αειφόρο Ανάπτυξη - που προβλέπει την συνδυασμένη Τουριστική Ανάπτυξη, με την παράλληλη στήριξη και τόνωση όλων των υποστηρικτικών δομών και τομέων της Τοπικής Δραστηριότητας και απώτερο στόχο την συγκράτηση του ενεργού πληθυσμού στην Περιφέρεια (και την βελτίωση της κοινωνικής- ηλικιακής κλιμάκωσης). Η αποδοχή και η στήριξη από εσάς που Δημοκρατικά έχετε οριστεί να διαχειρίζεστε τα κοινά ζητήματα του Ελληνικού λαού, υπήρξε στο παρελθόν απογοητευτική και απαξιωτική. Ουδεμία ευαισθησία για την παραμικρή απάντηση, και καλύτερα να μην αναφερθώ στην υποστήριξη - στις λίγες περιστάσεις που σας την ζήτησα - και ουδέποτε έλαβα. Καταλαβαίνετε λοιπόν τον σκεπτικισμό με τον οποίο αντιμετωπίζω - όπως σας διαβεβαιώ και πολλές εκατοντάδες άλλοι συμπολίτες μου - κάθε Νέα και Ελπιδοφόρα βαρύγδουπη Ανακοίνωση (απ' όπου και αν προέρχεται, ακόμη και τα χείλη του αξιότιμου - αγαπητού Κώστα Καραμανλή).

   Ακολουθεί περιληπτική κατάσταση των σχετικών με τον Τουρισμό Προτάσεων και εγγράφων που έχω επιμεληθεί :

 1. Προμελέτη "Διαμόρφωση χερσαιών χώρων - Στέγαστρα αναμονής επιβατών - Λιμενικό γραφείο & γεφυροπλάστιγγα στο Λιμάνι Γαυρίου" συδυασμένη με Νεώτερη "Πρόταση ρύθμισης κυκλοφορίας - αποσυμφόρησης - περιφερειακής χάραξης οδού πρόσβασης οχημάτων" και παλαιότερη "Πρόταση Μαρίνας - ασφαλούς αγκυροβολίου τουριστ. σκαφών (ως συνεργαζόμενος μελετητής με την Κοινότητα Γαυρίου και Επαρχείο Άνδρου / 1992 - 1993)
 2. Πρόταση διαμόρφωσης παραλιακής οδού περιπάτου - ποδηλατοδρόμου, παράλληλα με την Επαρχ.οδό από Γαύριο έως παραλία Αγ.Πέτρου ή και προέκταση έως παραλία Κυπρί (επίσης ως συνεγ. μελετητής με Κοινοτ. Γαυρίου / 1993).
 3. Έναρξη προσωπικής - οικογενειακής Επένδυσης - Σχεδιασμός και Αδειοδότηση Πρότυπου Περιβαλλοντοφιλικού συγκροτήματος Παραθεριστικών (12) κατοικιών "ΠΑΝΘΕΑ"(με πρωτότυπη εφαρμογή Βιοκλιματικού σχεδιασμού και συστημάτων Α.Π.Ε. για εξοικονόμηση Ενέργειας και Υδάτων), ως σύγχρονη Τουριστική- Αναπτυξιακή Πρόταση (1998 - σήμερα , όπου όχι μόνο δεν έχει πουληθεί καμμία αλλά συνιστά "μαύρη τρύπα" 300-400.000 Ε στα οικονομικά της οικογένειας μας). 
 4. Αρθρογραφία σχετικά με το καταρρέον ΞΕΝΙΑ - "Τρίτων" στην Χώρα της Άνδρου, καθώς και Προμελέτη -Πρόταση αναστήλωσης - ανακαίνισης και επαναλειτουργίας του ως συνδυασμού με χώρους πολλαπλών χρήσεων - ως μικρομεσαίου Συνεδριακού Ξενοδοχείου (45 κλινών - συνεδρ. χώρων 50 - 350 ατόμων) (από το 1997 - και με καταγγελίες από το 2004 έως σήμερα).
 5. Σχεδιαστικές Προμελέτες για την επισκευή ζημιών στο Λιμάνι της Χώρας- Δ. Άνδρου, παράλληλα με Διαμόρφωση του σε λιμένα εναλλακτικής συγκοινωνιακής προσέγγισης μεγάλων πλοίων & κρουαζιεροπλοίων (σε συνδυασμό με επισκέψεις στα σημαντικά Μουσεία των Ιδρυμάτων Β.&Ελ. Γουλανδρή και Κυδωνιέως, και τα κοντινά Μοναστήρια : Αγ. Παντελεήμονα - Αγ. Νικολάου - Αγ. Μαρίνας - Αγ. Ειρήνης κ.αλ.) (2004 έως και 2008).
 6. Γενικότερη Διερευνητική Πρόταση προσέγγισης - εναλλακτικής συγκοινωνιακής σύνδεσης με Εταιρεία Υδροπλάνων (AIR SEA LINES), με προτεινόμενους όλους τους υπήνεμους σημαντικούς κόλπους του νησιού - με καλή οδική προσέγγιση και κοντά σε τουριστικούς οικισμούς και συγκροτήματα  (Χώρας - Κορθίου - Χαλκολιμιώνα - Μπατσίου - Γαυρίου) (2006).
 7. Αρθρογραφία σχετικά με την Διεθνή Αποδοχή της Ελλάδας ως προορισμού ιδιότυπου Τουρισμού - αυτού των αλλοδαπών που επιλέγουν ως τόπο μονιμότερης διαμονής τους μιά ξένη για αυτούς χώρα και επενδύουν στην μόνιμη στέγαση και διαβίωση σε αυτή - μέσα από την εξέταση του διεθνώς αναγνωρισμένου δείκτη - βαθμολογίας "Global Retirement Index" (μετάφραση -επιμέλεια κειμένων από το περιοδικό INTERNATIONAL LIVING / 2005 - 2006 - 2007 - 2008).
 8. Αρθρογραφία σχετικά με Αναπτυξιακά Προγράμματα - Επιδοτήσεις (συγχρημ. Ε.Ε. και Ελλην.Κυβέρνησης) συγκεκριμμένων κλάδων και δραστηριοτήτων, επιλεγμένων πάντα να ταιριάζουν στην φυσιογνωμία του μόνιμου τρόπου ζωής των νησιωτών και να υπηρετούν κατά το δυνατόν τιν έννοιες της Αειφόρου Ανάπτυξης (από το 1997 έως και σήμερα, μέσα από το Γραφείο Συμβουλ. υπηρεσιών σε ιδιώτες - ΜΜΕ " ΑΝΔΡΙΑΤΤΙΚΑ Ε.Π.Ε." - πλέον σε μακροχρόνια ανεργία και συνεχιζόμενη ζημία !!!). 
 9. Ως Αρχιτέκτων μηχανικός (αποφ. Ε.Μ.Π.) και με ειδίκευση στην Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική - τις Αναστηλώσεις και την εφαρμογή των Α.Π.Ε. στα κτίρια - αλλά και ως αδειοδοτημένος Μεσίτης Α.Σ. και πιστοποιημένος από τον ΕΟΜΜΕΧ Σύμβουλος ΜΜΕ ("Little Business Blue Angel") - έχω εκπονήσει και δημοσιοποιήσει πλήθος Μελετών για εφαρμογές Α.Π.Ε. - μικρής κλίμακας, σε κτίρια, για εξοικονόμηση Ενέργειας / μεσαίας κλιμακας για Ιδιωτικές Επενδύσεις - Φωτοβολταϊκούς σταθμούς παραγωγής - πώλησης στην ΔΕΗ / μεγάλης κλίμακας σε επίπεδο Ο.Τ.Α. -  νησιού, για παραγωγή Ενέργειας και υποκατάσταση της Ηλεκτρ. Κατανάλωσης από θερμικούς Σταθμούς με καύση υγρών ή στερεών υλών (που οδηγούν σε Ρύπανση - Βίαια κλιματική μεταβολή - Υψηλή κοστολόγηση καυσίμων με την μεταφορά τους στους Θ.Η.Σ.).Εν τούτοις, και πάλι για σειρά ετών (από το 2004), το γραφείο μου στερείται επαρκούς πελατείας και εσόδων, ως απόδειξη της απαξίωσης και της εγκατάλειψης των νησιών μας σε ολόχρονη βάση και από οικονομικά - κοινωνικά εύρωστες ομάδες.
 10. Τελευταία αλλά και όχι μικρότερης σημασίας είναι και η αγωνιώδης προσπάθεια μου να διασώσω ένα οικογενειακής σημασίας περιουσιακό στοιχείο και να το εντάξω ως μικρό επιβατηγό - τουριστικό πλοιάριο για την εξυπηρέτηση τουριστών και εκδρομέων της καλοκαιρινής περιόδου (διαδρομές σε κοντινές παραλίες - καταδυτικές εκδρομές καθώς και εκδρομές στα άλλα νησιά) αλλά και τακτικών- εκτάκτων αναγκών άμεσης συγοινωνάις στην διάρκεια του χειμώνα. Πρόκειται για θαλαμηγό μήκους 11μ. (με 2Χ 260 HP. ντηζελομηχανές / 26 μίλια ταχυτ. πλεύσης) , όπου αφ΄ενός έχω ζητήσει την υποστήριξη (με συστατικές επιστολές) των τοπικών Ο.Τ.Α. και του Νομάρχη Κυκλάδων - και δεν τις έχω ακόμη λάβει - και αφ' ετέρου έχω δεσμευτεί μονομερώς έναντι χρέους μου (20.000 Ε.) προς την Ε.Τ.Α. Α.Ε. για την εξυπηρέτηση- αποχρέωση του με αντικαταβολή των ναύλων, όμως χωρίς να έχω έγγραφη ή άλλη αποδοχή αυτών και να κινδυνεύω και με δήμευση ενός οικογενειακού στοιχείου (πραγμ. κόστους > 200.000 Ε.), αλλά και ταυτόχρονα να αργοπορεί και γίνεται αβέβαιη η ολοκλήρωση των έργων Αποκατάστασης και Δημιουργίας Καταφυγίου Τουριστ. σκαφών στο Λιμάνι της Χώρας Άνδρου ( που όπως αντιλαμβάνεστε είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ασφαλή πρόσδεση και ελλιμενισμό του Θ./Τ. σκάφους και συνιστά ακριβώς και την αιτία που δεν  είχα τις αντικειμενικές δυνατότητες να υλοποιήσω την σχετική επένδυση νωρίτερα ) που σημειωτέον έχουν χρηματοδοτηθεί από την Περιφ. Ν. Αιγαίου με 2.000.000 Ευρώ από το 2006 ήδη !!!!!                                                                                                                                                                                         με απεριόριστη εκτίμηση και πατριωτικούς χαιρετισμούς, τις παραμονές του Εορτασμού της Προστάτιδας - Πολιούχου της Χώρας Άνδρου "Παναγίας της Θεοσκέπαστης"   
       ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ ΣΤ. ΚΑΛΛΙΒΡΟΥΣΗΣ - Αρχιτέκτων μηχ. / μέλος Τ.Ε.Ε. - Ε.Κ.Κ.Ε.- Σ.Μ.Α.Σ.Α.- Ν.Ο.Α. - Ένωσης Ανδρίων Επιστημόνων
         τηλ. 6970-950642 / 22820-23663  / e-mail : fkall@tee.gr  -  andriattica_rea@yahoo.gr
 

Fw: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Ν.Δ.- Η ΕΛΛΑΔΑ για την Ε.Ε

 
----- Original Message -----
Sent: Monday, May 18, 2009 1:06 PM
Subject: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Ν.Δ.- Η ΕΛΛΑΔΑ για την Ε.Ε

 
----- Original Message -----
Sent: Wednesday, May 13, 2009 3:03 PM
Subject: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Ν.Δ.- Η ΕΛΛΑΔΑ για την Ε.Ε

Μαζί με τις φωτογραφίες που σας στέλνω στα πλαίσια του σχετικού Διαγωνισμού, καταθέτω και τις ολόψυχες ευχές για την επιτυχία της Νεοδημοκρατικής Ομάδας υποψήφιων Ευρωβουλευτών για τις Ευρωεκλογές της 7ης Ιουνίου. Εδώ θα μου επιτρέψετε να κρατήσω και μια μυστική ευχή, που αφορά την κατά κάποιο τρόπο έντονη διάθεση συμμετοχής και υποστήριξης σε προσωπικό επίπεδο συγκεκριμμένης υποψηφιότητας Νέου και Δραστηριότατου Επιστήμονα - Τεχνοκράτη για θέση στο Νεοδημοκρατικό ψηφοδέλτιο για την Ευρωβουλή (τουλάχιστον μέχρι να ανακοινωθεί επίσημα η τελική λίστα).
 
  ευχαριστώ και πάντα μπροστά και ψηλά για την Ελλάδα την Μοναδική !!!
 
ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ ΚΑΛΛΙΒΡΟΥΣΗΣ - Αρχιτέκτων μηχανικός Ε.Μ.Π. / ειδικ. Βιοκλιματικός σχεδιασμός & εφαρμογές Α.Π.Ε. στα κτίρια
τηλ. επικοιν. : 6970-950642  / ΑΝΔΡΟΣ (τ.θ.65 - 84500) & ΑΘΗΝΑ (τ.θ. 19016 - 11741)
e-mail : fkall@tee.gr
 
Υ.Γ. : Αν μου το επιτρέπετε, σας υποβάλλω Πρόταση για σχετικό μήνυμα - λεζάντα για την προωθητική καμπάνια της Νέας Δημοκρατίας για τις Ευρωεκλογές, ως μέλος οικογενειακής μικρής επιχείρησης στον χώρο της Διαφήμισης - Προβολής - Περιφερειακών διαφημ. Μέσων (ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗ - ΣΤ. ΚΑΛΛΙΒΡΟΥΣΗΣ / ίδρυσης 1965) που πάντα στηρίζει την Παράταξη.
 
                                                                 

ΜΕ ΟΛΟΨΥΧΕΣ ΕΥΧΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ στον ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ - ΕΛ. ΖΑΓΟΡΙΤΗ

αγαπητή Γραμ. Πολιτ. Σχεδιασμού, κυρία Φεβρωνία Πατριανάκου,

Γεν. Γραμματέα, κύριε Ελ. Ζαγορίτη,

Μετά την οριστικοποίηση και ανακοίνωση της λίστας των υποψήφιων Ευρωβουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για το Ευρωκοινοβούλιο, επικροτώ τις αποφάσεις του Προέδρου της Κώστα Καραμανλή και του σχετικού συμβουλίου σας.
Εδώ θα ήθελα απλά να σας υπενθυμίσω την πρόσφατη σχετική εμπλοκή μου, εκδηλώνοντας επίσημα το ενδιαφέρον ένταξης μου ως Ανεξάρτητος-Συνεργαζόμενος (όχι κομματικά ενταγμένος) στο Ευρωψηφοδέλτιο (σχετικό Βιογραφικό προώθησα στο γραφείο σας), προερχόμενος από μια σειρά νευραλγικών χώρων και εκπροσωπήσεων στο επίπεδο της Περιφέρειας. Πιό συγκεκριμμένα, καταγόμενος αλλά και επαγγελματικά εγκαταστημένος (απο το 1991, μετά από σπουδές-μεταπτυχιακά- στρατ. θητεία) στην Άνδρο - πατρίδα και των δύο γονέων μου Στέργιου και Αικατερίνας και επίσης γνωστών εφοπλιστικών και γενικά ναυτικών οικογενειών,. Ακόμη ως Αρχιτέκτων μηχανικός (από το Ε.Μ.Π.) με ειδίκευση στην Βιοκλιματικό σχεδιασμό και τις εφαρμογές των Α.Π.Ε. στα κτίρια , επέλεξα την επιστροφή μου στην πατρογονική πατρίδα, ως έδρα της επαγγελματικής μου δραστηριότητας (που αν και επένδυσα απίστευτα κεφάλαια ουδέποτε μου απέδοσαν σε ευμάρεια), αγωνίστηκα για τα κοινά μέσα από την συμμετοχή μου ως υποψήφιος σύμβουλος Δημοτικών συνδυασμών (από το 1996) αλλά και εξωθεσμικά με Προτάσεις - Ιδέες (που ουδέποτε εισακούστηκαν, με απώλεια κονδυλίων απαραίτητων για τις τοπικές Υποδομές και την Ανάπτυξη) και στις τελευταίες Δημοτ. - Νομαρχιακές Εκλογές (2006) είχα εκδηλώσει ενδιαφέρον υποψηφιότητας ως Νομαρχ. Σύμβουλος με το ψηφοδέλτιο του κου Λεονταρίτη (φαρμακοποιού από την Σύρο) και ενώ σε προσωπική μας συνάντηση στην Άνδρο εκτίμησε ο ίδιος την τεχνοκρατική μου αρτιότητα αλλά και την ολοκληρωμένη γνώση και απόψεις περί του συνόλου των προβλημάτων του κατ' εξοχή διάσπαρτου νησιωτικού Νομού των Κυκλάδων, τελικά δεν συμπεριλήφθηκα. Για όλα αυτά ίσως δικαιούμαι μιά κάποια απογοήτευση από την μη επιλογή μου στον Νομαρχιακό Συνδυασμό, ιδιαίτερα όταν σκόπευα να προσδόσω προτεραιότητες στην συζήτηση και διεκδίκηση συγκεκριμμένων ωφελημάτων στην "Πράσινη και Γαλάζια" Προοπτική και την Αειφόρο Ανάπτυξη των Νησιών και όλης της Περιφέρειας.
Ευελπιστώ να μην περιπέσει η ειλικρινής διάθεση συνεργασίας μου σε όλα τα επίπεδα ( Ευρωβουλή - Εκλογές Ο.Τ.Α. - συνεργασία μας ως εξωτερικοί σύμβουλοι - συνεργάτες σε σχετικά θέματα ), στην λήθη και την απαξία και να μας δοθεί η δυνατότητα να συνεργαστούμε αποδοτικά.

ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ ΣΤ. ΚΑΛΛΙΒΡΟΥΣΗΣ - Αρχιτέκτων μηχαν. Ε.Μ.Π. (ειδικ. Βιοκλιματικός σχεδιασμός & εφαρμογές Α.Π.Ε. στα κτίρια) / μέλος Τ.Ε.Ε. - Ε.Κ.Κ.Ε. & Σύμβουλος Ακίνητης Περιουσίας και Ανάπτυξης Μ.Μ.Ε. (μέλος Σ.Μ.Α.Σ.Α. - Ε.Ε.Α. - Επιμελ. Κυκλάδων - συνεργαζ. με ΕΟΜΜΕΧ ως "BUSINESS BLUE ANGEL")
κινητό : 6970- 950642
e-mail : fkall@tee.gr - franky_kal@yahoo.gr - andriattica_rea@yahoo.gr