Τρίτη, Οκτωβρίου 04, 2011

Οικολόγοι Πράσινοι - Θεματική Ομάδα Αυτοδιοίκησης


-->


Sep 282011
Ο Δημοτικός Σύμβουλος Αθηναίων πέρασε ομόφωνο το ακόλουθο ψήφισμα για τις δομές απεξάρτησης και ψυχικής υγείας στο δημοτικό συμβούλιο στις 26 Σεπτεμβρίου 2011:


"Το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας, αναγνωρίζοντας τα διαρκώς επιδεινούμενα
και λόγω κρίσης προβλήματα χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών και ψυχικής υγείας,
προβλήματα που γίνονται ιδιαίτερα ορατά στο κέντρο της πόλης μας,
αντιτίθεται στις περικοπές χρηματοδότησης, στις απολύσεις και συγχωνεύσεις
δομών που αφορούν στους οργανισμούς ΚΕΘΕΑ, ΟΚΑΝΑ , Κεντρα πρόληψης της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Κέντρα Ψυχικής Υγείας και αντιθέτως παροτρύνει για
την περαιτέρω ενίσχυσή τους".


Ο δήμαρχος Αθηναίων, κ. Γιώργος Καμίνης, έκανε την ακόλουθη δήλωση στα ΜΜΕ:


«Σε μία εποχή που η κοινωνία δοκιμάζεται, αποτελεί υποχρέωση όλων μας να
βρεθούμε στο πλευρό του ΚΕΘΕΑ, στη τεράστια προσπάθεια που καταβάλλει
σύσσωμο το ανθρώπινο δυναμικό του για την ψυχική υγεία, τις εξαρτήσεις και
την κοινωνική επανένταξη. Σχετικό ψήφισμα συμπαράστασης για τις δομές και το
έργο του ΚΕΘΕΑ υιοθέτησε, χθές, ομόφωνα, το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας».
Posted by admin at 1:52 pm Tagged with: Δημοτικά Συμβούλια, Υγεία

Sep 272011
.
Posted by admin at 4:33 pm Tagged with: Τοπική Κοινότητα

Sep 272011
.
Posted by admin at 4:28 pm Tagged with: Δημοτική Κοινότητα

Sep 272011
http://www.polisnikaia.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=684&Itemid=283&lang=el
Posted by admin at 4:18 pm Tagged with: Δημοτική Κοινότητα

Sep 202011
Το Ε.Π. "Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη" αφορά στην κλιματική αλλαγή στο αστικό περιβάλλον. Περιλαμβάνει δράσεις για την προστασία του πληθυσμού κατά την περίοδο των θερμικών διαταραχών τη βελτίωση του μικροκλίματος στις αστικές περιοχές χαμηλού εισοδήματος, τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων κατά τη θερινή και χειμερινή περίοδο, κλπ


Απευθύνεται και στις Περιφέρειες της χώρας και Καλλικρατικούς ΟΤΑ


Περίοδος υποβολής αιτήσεων από 1/9/2011 έως 31/10/2011


Για λεπτομέρειες ακολουθήστε το σχετικό link
Posted by admin at 1:46 pm Tagged with: Ενέργεια, ΕΣΠΑ, Περιβάλλον

Sep 202011
Το Επιχειρησιακό πρόγραμμα ΕΠ "Μακεδονίας – Θράκης" αφορά στη δημιουργία και εξασφάλιση υψηλής ποιότητας δημόσιων χώρων κοινωνικού, οικονομικού και πολιτιστικού χαρακτήρα , δικτύων υποδομής, φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος, ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και της τοπικής αγοράς εργασίας, κοινωνικής συνοχής.


Περιοχή υλοποίησης: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης. Αφορά την Τοπική Αυτοδιοίκηση Α' και Β΄Βαθμού των επιλέξιμων περιοχών του Προγράμματος. Οι τομείς ενδιαφέροντος είναι : Αγροτική Ανάπτυξη – Ανάπτυξη Υπαίθρου , Πολιτισμός , Υγεία – Πρόνοια , Τουρισμός , Περιβάλλον , Αστική Ανάπτυξη Κατηγορία δικαιούχωνΥπουργεία – ΝΠΔΔ


Χρηματοδοτούνται: Έργα αναβάθμισης-βελτίωσης και δημιουργίας οδικού δικτύου – υποδομών προσβασιμότητας, βελτίωση της εξυπηρέτησης ατόμων με κινητικά και άλλα προβλήματα, δημιουργία-αναβάθμιση ανοικτών δημοτικών χώρων αναψυχής (π.χ. θεματικά πάρκα, παιδικές χαρές, αθλητικές εγκαταστάσεις μικρής κλίμακας κ.α.) λαμβάνοντας υπόψη κατά το σχεδιασμό την προστασία και την αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος.


Έργα ανάδειξης – προστασίας φυσικού περιβάλλοντος (εξωραϊσμοί τοπίων, μονοπάτια, σήμανση, υποστηρικτικά έργα, διαδρομές, σημεία θέας, κέντρα πληροφόρησης- ενημέρωσης κ.α.) λαμβάνοντας υπόψη κατά το σχεδιασμό την προστασία και την αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος. Δημιουργία, ανάπλαση ή αναβάθμιση πλατειών, πάρκων και χώρων πρασίνου, εξυγίανση υποβαθμισμένων κοινόχρηστων ανοικτών χώρων και κτιρίων. Ανακαίνιση διατηρητέων και παραδοσιακών κτιρίων, ανάπλαση όψεων κτιρίων κ.α


Περίοδος υποβολής αιτήσεων από 7/9/2011 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού


Λεπτομέρειες θα δείτε ακολουθώντας το σχετικό link
Posted by admin at 1:37 pm Tagged with: ΕΣΠΑ, Περιβάλλον

Sep 202011
Το εν λόγω επιχειρησιακό πρόγραμμα "Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων" αφορά στη δημιουργία και ανάπτυξη δημόσιων τουριστικών υποδομών ήπιας μορφής, τη βελτίωση των τουριστικών υπηρεσιών και την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού, προκειμένου να αναδειχθούν οι φυσικοί και πολιτιστικοί πόροι, οι τουριστικές υποδομές και γενικότερα το τουριστικό προϊόν της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με στόχο την ενίσχυση νέων ή εναλλακτικών μορφών τουρισμού (συνεδριακός, επιχειρηματικός, θρησκευτικός, οικολογικός, αθλητικός, περιηγητικός τουρισμός κλπ.)


Κατηγορία δικαιούχων: Περιφέρεια Πελοποννήσου και Περιφερειακές ενότητες Πελοποννήσου και ΟΤΑ Α΄Βαθμού Περιφέρειας Πελοποννήσου


Περίοδος υποβολής: από 19/9/2011 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού


Για λεπτομέρειες ακολουθήστε το link
Posted by admin at 1:14 pm Tagged with: ΕΣΠΑ, Περιβάλλον

Sep 202011
Το Επιχειρησιακό πρόγραμμα "Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων" έχει περιοχή υλοποίησης την Περιφέρεια Πελοποννήσου και τομέα ενδιαφέροντος το περιβάλλον .


Δικαιούχοι συμμετοχής στο πρόγραμμα είναι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' και Β' βαθμού. (Δήμοι-Περιφέρειες) και ειδικότερα Περιφέρεια Πελοποννήσου και Περιφερειακές ενότητες και ΟΤΑ Α΄Βαθμού Περιφέρειας Πελοποννήσου.


Οι δράσεις αφορούν κυρίως στην ανάπτυξη περιοχών φυσικού κάλλους με ιδιαίτερο τουριστικό ενδιαφέρον, όπως σπήλαια, λίμνες / λιμνοθάλασσες, παρόχθιες / παραποτάμιες περιοχές κλπ.


Περίοδος υποβολής αιτήσεων αρχίζει από 19-9-2011 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού


Για λεπτομέρειες ακολουθήστε το link

Posted by admin at 1:08 pm Tagged with: ΕΣΠΑ, Περιβάλλον

Sep 192011
Το Ε.Π. αφορά έργα αποκατάστασης Χ.Α.Δ.Α., ενέργειες κλεισίματος ενεργών Χ.Α.Δ.Α. και κατασκευαστικά έργα και προμήθειες εξοπλισμού για κατασκευή ή/και αναβάθμιση εγκαταστάσεων διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων, άμεσα συνδεδεμένων με την παύση λειτουργίας ενεργών Χ.Α.Δ.Α., καθώς και οι αναγκαίες μελέτες, ως υποέργα των αντίστοιχων πράξεων.


Δικαιούχοι είναι οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Α' και Β' βαθμού) ενώ απευθύνεται σε αρμόδιους ή και εξουσιοδοτημένους φορείς για το κλείσιμο και αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων, καθώς και τη διαχείριση απορριμμάτων.


Η περίοδος υποβολής αιτήσεων λήγει στις 31/10/2011


Λεπτομέρειες στο σχετικό σύνδεσμο
Posted by admin at 2:53 pm Tagged with: Απορρίμματα, ΕΣΠΑ, Περιβάλλον

Sep 192011
Το συγκεκριμένο Ε.Π. αφορά στην κατασκευή έργων υποδομών για την διαχείριση, αποθήκευση και διανομή ύδατος (πόσιμο νερό) και υλοποιείται στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας. Αφορά τους ΟΤΑ ά και β΄βαθμού. Η περίοδος υποβολής αιτήσεων λήγει στις 31/10/2011.


Για λεπτομέρειες μεταβείτε στο σχετικό σύνδεσμο.
Posted by admin at 2:49 pm Tagged with: Διατροφή, ΕΣΠΑ