Πέμπτη, Μαΐου 27, 2010

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» - ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ & ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΦΡ. ΚΑΛΛΙΒΡΟΥΣΗ

Παρουσιάστηκε στην Δημοσιότητα και στο προσκήνιο όλων των Πολιτών που επιθυμούν και έχουν Άποψη επί των σύγχρονων Πολιτικο-Κοινωνικών θεμάτων, το σχέδιο «Καλλικράτης» - από τον ομώνυμο Αρχιτέκτονα των Αρχαϊκών χρόνων – σχετικά με την Οργανωτική Διάρθρωση της Αποκεντρωμένης Αυτοδιοίκησης – Αιρετής και Κυβερνητικά Διορισμένης.

Βασικό της στοιχείο είναι ο Περιφερειάρχης – αιρετός μετά από Εκλογές στο Περιφερειακό επίπεδο – και οι από αυτόν διοριζόμενοι Αντιπεριφερειάρχες (Τοπικοί και Θεματικοί). Αυτός αντικαθιστά τον Νομάρχη – καταργείται πλέον η έννοια της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης – ενώ στην θέση του Νομαρχιακού Συμβουλίου (από του εκλεγόμενους Νομαρχιακούς Συμβούλους για κάθε νησί), θα συγκροτηθεί το Περιφερειακό Συμβούλιο . Σε ακόμη όμως ανώτερο επίπεδο – πιο συγκεντρωτικό αλλά και μη αιρετό – συστήνονται (7) Γενικές Διοικήσεις που η εκάστοτε Κυβέρνηση θα διορίζει προκειμένου να επιτελείται η Κεντρική Επιθεώρηση – Οργάνωση και Έλεγχος των Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων. Ήδη λοιπόν από αυτό το πρώτο επίπεδο διακρίνουμε μια αντιφατική – αντιδιαμετρική αντίληψη του Νομοσχεδίου, ως προς τους Όρους της Αποκέντρωσης και της απεμπλοκής από τον «σφιχτό εναγκαλισμό» της Κεντρικής Κυβέρνησης και μακριά από τις Τοπικές Επιλογές και τον Έλεγχο από τον ίδιο τον Πολίτη. Θα μπορούσε κάλλιστα για παράδειγμα, να εκλέγονται και οι Τοπικοί Αντιπεριφερειάρχες μαζί με τους Περιφερειάρχες, με βάση κοινό ψηφοδέλτιο συνεργαζόμενων υποψηφίων-προσώπων (2-3 από κάθε νησί ή Τοπική Ενότητα Δήμων για την λοιπή – ηπειρωτική Ελλάδα), ενώ οι Θεματικοί Περιφερειάρχες να προβλέπεται να επιλεγούν αιτιολογημένα από τον Περιφερειάρχη από μία λίστα των ενδιαφερόμενων τεχνοκρατών ή άλλων ειδικών προσώπων, συμπληρωμένη και γνωστοποιημένη από προηγούμενα και με ανοικτές διαδικασίες (ανοικτή Υποβολή Αιτήσεων – Βιογραφικών – Προϋπηρεσίας μέσω Διαδικτύου / e-government, έως 30 ημέρες πριν τις Εκλογές). Όσο δε αφορά τον Καταμερισμό – Οργάνωση των Γενικών Διοικήσεων, αντιπροτείνουμε την επιλογή-υπερψήφιση τους από Νέο Όργανο – το Κεντρικό Συμβούλιο των Περιφερειαρχών – από ανάλογη λίστα υποψηφίων που θα προτείνει η εκάστοτε Κυβέρνηση (με τουλάχιστον 2 πρόσωπα υποψήφια για την κάθε Γ.Δ.) και σε μια Νέα Πρόταση Κατανομής :

Βόρεια Ενότητα Περιφερειών (περιλ. Μακεδονία – Θράκη – Ήπειρο)
Κεντρική Ενότητα Περιφερειών (περιλ. Αιτωλοακαρνανία – Θεσσαλία – Ευρυτανία - Φθιώτιδα – Βοιωτία – Εύβοια – Αττική – νησιά Αργοσαρωνικού)
Νοτιοδυτική Ενότητα Περιφερειών (περιλ. Πελοπόννησο – Κύθηρα)
Ενότητα Περιφερειών Κρήτης
Ενότητα Περιφερειών Ανατολικών & Διασυνοριακών Νησιών Αιγαίου
Ενότητα Περιφερειών Λοιπών Νησιών Αιγαίου (περιλ. Κυκλάδες – Δωδεκάνησα – Σποράδες – Σαμοθράκη – Θάσο – Λήμνο)
Ενότητα Περιφερειών Νησιών Ιονίου

Προχωρώντας στο επίπεδο των Ο.Τ.Α. – Νέων Δήμων που προβλέπεται να προκύψουν σε σημαντικά μικρότερο αριθμό στο σύνολο της Επικράτειας, με συγχωνεύσεις και παράλληλες καταργήσεις, το Σχέδιο «Καλλικράτης» υποτίθεται ότι αντιμετωπίζει αποτελεσματικά την πολυδιάσπαση των Τοπικών Αυτοδιοικήσεων και την αλόγιστη σπατάλη πόρων και προσωπικού επάνδρωσης αυτών καθώς και την δυσχέρεια προώθησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και την βελτίωση της Αποτελεσματικότητας στην Διάθεση των Οικονομικών Πόρων από την Κεντρική Κυβέρνηση. Δεν μπορούμε όμως να συμφωνήσουμε ότι με μοναδικό κριτήριο αυτό της «Ορθολογικής Οικονομικής Διαχείρισης» μπορούν να βελτιωθούν οι γνωστές παθογένειες της Σπατάλης – Αδιαφάνειας – Διασπάθισης μέσα από δαιδαλώδεις και σκοτεινές διαδρομές – Ρουσφέτια και δωροδοκίες «ημετέρων» και «κολλητών». Πολύ δε περισσότερο όταν ακόμη και στα πλαίσια του σχεδίου «Καλλικράτης» δεν προβλέπονται επαρκέστεροι – μόνιμοι και ανεξάρτητοι – και σαφώς επαυξημένοι σε σχέση με το παρελθόν οικονομικοί πόροι , τουλάχιστον όσο αφορά την Κρατική Χρηματοδότηση – από την Κεντρική Κυβέρνηση. Δεν έχει όμως , κατά την γνώμη μας, αντιμετωπιστεί με περίσκεψη και αφουγκράζοντας την Φωνή των Τοπικών Κοινωνιών, η απροθυμία συνενώσεων που στην ουσία συνιστούν Συγκεντρωτικοποίηση των Ο.Τ.Α. και της σχετικά παρεχόμενης Εξουσίας και Υπηρεσιών προς τους άμεσα ενδιαφερόμενους Δημότες. Θεωρούμε ότι όφειλαν οι Κυβερνητικοί παράγοντες να δημιουργήσουν άμεσες Υποδομές «Ταχείας & Άμεσης Καταγραφής Τοπικών Απόψεων» (με την συνδρομή του Διαδικτύου – της Κινητής Τηλεφωνίας – των ιστοχώρων Κοινωνικής Δικτύωσης κ.αλ.) και να συγκεντρώσουν και επεξεργαστούν Αντιρρήσεις και Προτάσεις όσον αφορά τις συνενώσεις υπαρχόντων Ο.Τ.Α. η διατήρησης της αυτοδυναμίας αυτών που εμπεριστατωμένα μπορούν να το υποστηρίξουν (με χωρικά – οικονομικά – πληθυσμιακά – ιστορικά – κοινωνικά κριτήρια). Μόνο αν εξαντληθούν τα περιθώρια συνεννόησης και συμμετοχής των ίδιων των Πολιτών – Δημοτών σε σχέση με τις αποφάσεις που πρώτιστα τους ίδιους αφορούν και θα κληθούν να τους στηρίξουν ή να τους απορρίψουν στην πράξη, θα δικαιολογούσε κάποιες περιορισμένες και αποσπασματικές αποφάσεις να ληφθούν σε Κεντρικό Κυβερνητικό επίπεδο . Μην ξεχνάμε ότι εκκρεμεί σοβαρά και με σημαντική θεσμική προτεραιότητα η καθιέρωση της Απλής Αναλογικής ως μεθόδου καθορισμού τόσο του Δημοτικού - Περιφερειακού Συνδυασμού που θα εκλεγεί να διοικήσει όσο και του επιμερισμού των εδρών των Συμβουλιών και την αναλογική αντιπροσώπευση όλων των συμμετεχόντων Συνδυασμών με ικανή ελάχιστη αποδοχή.

Καταλήγοντας, θεωρούμε ότι Νομοσχέδιο «Καλλικράτης» για την Οργάνωση και Διοίκηση σε επίπεδο Περιφερειών και Ο.Τ.Α. απέχει πραγματικά αρκετά από τις βέλτιστες επιλογές της Αποκέντρωσης και Ενδυνάμωσης των Τοπικών Κοινωνιών, προκειμένου να σχεδιάσουν – υλοποιήσουν την πολυαναμενόμενη και πλέον επείγουσα Αειφόρο Ανάπτυξη και να διαχειριστούν με πραγματική επιτυχία και αποδοτικότητα Κυβερνητικούς και Ευρωπαϊκούς πόρους αλλά και νέων που οι ίδιοι θα δημιουργήσουν. Απαιτείται επανασχεδιασμός και με άμεση – αποφασιστική συμμετοχή των Πολιτών – Δημοτών να διαμορφωθεί ο τελικός «σκελετός»- Χάρτης Ο.Τ.Α. και οι διαπλεκόμενες Υποδομές και Συστήματα που θα τον υλοποιήσουν στην πράξη για τα επόμενα 50 χρόνια τουλάχιστον.

ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ ΣΤ. ΚΑΛΛΙΒΡΟΥΣΗΣ – Αρχιτέκτων μηχανικός / Σύμβουλος Ανάπτυξης – Προγραμμάτων Ε.Ε.
(υποψ. Βουλ. Κυκλάδων 2009 – ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ)

Τετάρτη, Μαΐου 19, 2010

ANDROS BEACHES PHOTOS - "ANDROS SEA ROUNDS" on "ASTERIAS M/Y."

ANDRIANA_NEE - Sea Rounds & Cruises from ANDROS island to other CYCLADES

Shared by Franky Kallis on May 18, 2010
Viewing all photos


Τρίτη, Μαΐου 11, 2010

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝ. ΤΥΠΟΥ - ΑΠΑΞΙΩΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΠΟΙΗΣΗ της ΕΛΛΑΔΑΣ

κυρίες - κύριοι,
 
Το παρακάτω άρθρο - δημοσιευμένο στην διαδικτυακή έκδοση του BUSINESSWEEK του Διεθνούς Οικονομικού Οργανισμού BLOOMBERG - και που σας προσκαλώ να ενημερωθείτε, αποδεικνύει περίτρανα τις τραγικές συνέπειες που μας επιφυλάσει ως "Αναξιόπιστη  Χώρα" στον Διεθνή Επενδυτικό Ορίζοντα και μάλιστα στον ειδικότερο τομέα της "Πράσινης Ανάπτυξης". Αυτήν την Αναπτυξιακή Πορεία που "ευαγγελίστηκε" τόσο το ΠΑ.ΣΟ.Κ. - προεκλογικά αλλά και με ιδιαίτερη έμφαση μετεκλογικά - αλλά δεν αρνήθηκε και κανένα άλλο Κόμμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου, "σύρεται" στην καταδικασμένη αποτυχία και Διεθνή Απαξίωση και Περιθωριοποίηση.
 " Η RENOVALIA S.A. Ισπανική εταιρεία - σημαντικότατη στον χώρο των Α.Π.Ε. (Αιολικά Πάρκα - Φωτοβολταϊκά) ακύρωσε επένδυση εξαγοράς ύψους 153 εκατομ. Ευρώ στην Ελλάδα, λόγω της τρέχουσας Δημοσιοοικονομικής Κρίσης στην χώρα εν μέσω της Οικονομικής Υφεσης στις Διεθνείς Αγορές..................................... Ο Ισπανικός Χρξματιστηριακός Δείκτης (ΙΒΕΧ-35) υπέστη πτώση 20% τον μήνα Απρίλιο εξ'αιτίας του ότι το "ξεπούλημα" των Ελληνικών Ομολόγων, διμηιουργεί προβλήματα στην Ισπανική Κυβέρνηση να χρηματοδοτήσει την δική της αγορά.................... Η Εταιρεία Α.Π.Ε. ABENGOA S.A. παρουσίασε ακόμη μεγαλύτερη πτώση (29%) από τις 14 Απριλίου........."
   Αντί λοιπόν οι Διορθωτικές Αποφάσεις του Δ.Ν.Τ. και της Ελληνικής Κυβέρνησης να οδηγούν στην Ανάπτυξη και την Τόνωση των Οικονομικών Δραστηριοτήτων, αποδεικνύεται ότι αντίθετα καταδικάζουν και ξεθεμελιώνουν ακόμη και αυτές που θεωρούνταν οι πλέον Ελπιδοφόρες και Συγκέντρωσης Κεφαλαίων όπως ακριβώς η Ανάπτυξη των Εταιρειών Α.Π.Ε. - διεθνώς αλλά και ενδοχώρια.
 
  ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ Κ. - Αρχιτέκτων μηχαν./ ειδικ. Βιοκλιματικός Σχεδιασμός & Εφαρμογές Α.Π.Ε. στα κτίρια
 μέλος των ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ (υποφ. βουλευτής Ν. Κυκλάδων)
 τηλ. : 6970-950642
 e-mail : fkall@tee.gr  - franky_kal@yahoo.gr

Bloomberg

Renovalia Shelves IPO as Greek Meltdown Roils Markets (Update1)

May 08, 2010, 12:54 PM EDT

By Ben Sills

May 7 (Bloomberg) -- Renovalia Energy SA, the Spanish solar and wind power producer, said it postponed a 153 million-euro ($194 million) initial public offering as the shockwaves from the Greek fiscal crisis roil global financial markets.

The company’s chances of carrying out the share sale were damaged also by comments from the Spanish government suggesting it may cut the fixed prices that solar and wind energy plants earn, Renovalia said today in a statement.

Spain’s benchmark Ibex-35 plunged as much as 20 percent in the past month on concern that the sell-off in Greek bonds may make it difficult for the Spanish government to fund itself. Solar stocks fared even worse, with Abengoa SA down about 29 percent since April 14.

Spain is reining in costs for companies to emerge from an economic recession as the Greek fiscal meltdown reverberates in the euro-currency area. A government study last month said Spanish industries paid 15 percent more for power than the euro region’s average in 2009, when solar subsidies charged to homes and businesses totaled 2.6 billion euros ($3.3 billion).

Companies from Berlin-based GSW Immobilien AG to China’s New Century Shipbuilding Ltd. had already pulled initial sales this week amid concern that Europe’s debt crisis will damp a global economic recovery. China’s New Century Shipbuilding canceled a S$666 million ($483 million) IPO this week that would have been this year’s biggest in Singapore.

Grupo T-Solar Global SA, the world’s biggest owner of photovoltaic plants, shelved its own plans for an IPO in Madrid last week as credit ratings for Greece, Portugal and Spain were cut.

--Editors: Todd White, Reed Landberg

To contact the reporters on this story: Ben Sills in Madrid at bsills@bloomberg.net

To contact the editor responsible for this story: Reed Landberg at landberg@bloomberg.net