Σάββατο, Φεβρουαρίου 25, 2017

Platform Architecture and Design news #04/17

PLATFORM Architecture and Design newsletter
If this e-mail message is not correctly displayed, please CLICK HERE   -   Se non visualizzi correttamente questa e-mail CLICCA QUI
Under Article 13 of the Privacy Code (Legislative Decree 196/2003), we inform you that your address is in the Publicomm S.r.l. mailing list, is treated with confidentiality and will not be disclosed.
If you would like to unsubscribe from this newsletter, please click here.


Πέμπτη, Φεβρουαρίου 09, 2017

Platform Architecture and Design news #03/17

PLATFORM Architecture and Design newsletter
If this e-mail message is not correctly displayed, please CLICK HERE   -   Se non visualizzi correttamente questa e-mail CLICCA QUI
Under Article 13 of the Privacy Code (Legislative Decree 196/2003), we inform you that your address is in the Publicomm S.r.l. mailing list, is treated with confidentiality and will not be disclosed.
If you would like to unsubscribe from this newsletter, please click here.


Τρίτη, Φεβρουαρίου 07, 2017

ARCHMARATHON newsletter #02/17

ARCHMARATHON
If this e-mail message is not correctly displayed, please CLICK HERE   -   Se non visualizzi correttamente questa e-mail CLICCA QUI
Today we present the names of the projects in the Bars & Restaurants and Landscape Design and Open Space categories selected to take part in the 2017 ARCHMARATHON Selections@MADE expo...

> Read more

Oggi vi comunichiamo i nomi dei progetti appartenenti alle categorie Bar & Restaurants e Landscape Design & Open Space, selezionati per partecipare all'evento ARCHMARATHON Selections...

> Continua a leggere


Guest lectures by Vincenzo Latina and Francisco Mangado will be held on Saturday 11th March 2017 at the Archmarathon Arena within the Milan Rho Fiera Milano. The speeches by the two judges...

> Read more

Sabato 11 marzo 2017, presso l'Archmarathon Arena all'interno di Rho Fiera Milano, si terranno le Lectio Magistralis di Vincenzo Latina e Francisco Mangado. Gli speech dei due giudici...

> Continua a leggere


From now you can register free of charge to take part to the 2017 ARCHMARATHON Selections@MADE expo 2017 edition which will take place March 8th to 11th at the ARCHMARATHON...

> Read more

Da oggi potrete registrarvi gratuitamente per partecipare all'edizione di ARCHMARATHON Selections@MADE expo 2017, che si terrà dall'8 all'11 marzo 2017 presso l'ARCHMARATHON Arena...

> Continua a leggere


If you would like to unsubscribe from this newsletter, please click here.


Πέμπτη, Φεβρουαρίου 02, 2017

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΥΠ.Α.Α.ΤΡ.

ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΙΩΤΩΝ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΑΣ ή ΕΝΤΑΞΗ
ΥΠΑΤΡΧΟΥΣΑΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ &
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

Επίσημη έναρξη του μέτρου 11. "Βιολογικές Καλλιέργειες" του ΠΑΑ 2014 -
2020. Η ημερομηνία υποβολής των προτάσεων ξεκινάει από 24 Γενάρη έως τις
22 Φεβρουαρίου 2017.

Με πολλά περισσότερα προϊόντα όπως το επιτραπέζιο σταφύλι και τη
δυνατότητα να λαµβάνουν οι ενδιαφερόµενοι ταυτόχρονα πολλαπλά
πριµ από άλλα Μέτρα των Προγραµµάτων, ακόµα και τα
Νιτρικά υπό προϋποθέσεις.

Αναλυτικότερα η αίτηση στήριξης αφορά τις εξής προκηρυσσόμενες δράσεις:

A. Υπομέτρο 11.1 : Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και
μεθόδους

Δράση 11.1.1 : Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και
μεθόδους παραγωγής στη γεωργία
Δράση 11.1.2 : Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και
μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία

B. Υπομέτρο 11.2 : Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και
μεθόδους

Δράση 11.2.1 : Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και
μεθόδους παραγωγής στη γεωργία
Δράση 11.2.2 : Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και
μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν άμεσα με την ΑΝΔΡΙΑΤΤΙΚΑ
Ε.Π.Ε. για την διερεύνηση της επιλεξιμότητάς τους στην εν λόγω δράση.

http://www.minagric.gr/index.php/el/minagric-hot-news-el/4259-biologi-kalliergies11

ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ ΚΑΛΛΙΒΡΟΥΣΗΣ - Αρχιτέκτων Μηχ. Ε.Μ.Π. (αποφ. 1987)/ Δ/νων
συμβ. ΑΝΔΡΙΑΤΤΙΚΑ Ε.Π.Ε. / μέλος : Τ.Ε.Ε. Σ.Α.Δ.Α.Σ. - Σ.Ε.Κ. - ΕΛ.Ι.Ε. -
ΟΜ.Κ.Ο.Ε.Ε. - ΕΛ.ΕΤ.Π.Π. - ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ - ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ