Τρίτη, Φεβρουαρίου 07, 2017

ARCHMARATHON newsletter #02/17

ARCHMARATHON
If this e-mail message is not correctly displayed, please CLICK HERE   -   Se non visualizzi correttamente questa e-mail CLICCA QUI
Today we present the names of the projects in the Bars & Restaurants and Landscape Design and Open Space categories selected to take part in the 2017 ARCHMARATHON Selections@MADE expo...

> Read more

Oggi vi comunichiamo i nomi dei progetti appartenenti alle categorie Bar & Restaurants e Landscape Design & Open Space, selezionati per partecipare all'evento ARCHMARATHON Selections...

> Continua a leggere


Guest lectures by Vincenzo Latina and Francisco Mangado will be held on Saturday 11th March 2017 at the Archmarathon Arena within the Milan Rho Fiera Milano. The speeches by the two judges...

> Read more

Sabato 11 marzo 2017, presso l'Archmarathon Arena all'interno di Rho Fiera Milano, si terranno le Lectio Magistralis di Vincenzo Latina e Francisco Mangado. Gli speech dei due giudici...

> Continua a leggere


From now you can register free of charge to take part to the 2017 ARCHMARATHON Selections@MADE expo 2017 edition which will take place March 8th to 11th at the ARCHMARATHON...

> Read more

Da oggi potrete registrarvi gratuitamente per partecipare all'edizione di ARCHMARATHON Selections@MADE expo 2017, che si terrà dall'8 all'11 marzo 2017 presso l'ARCHMARATHON Arena...

> Continua a leggere


If you would like to unsubscribe from this newsletter, please click here.


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Εγγραφή σε Σχόλια ανάρτησης [Atom]

<< Αρχική σελίδα