Σάββατο, Ιανουαρίου 28, 2017

ARCHMARATHON newsletter #01/17

ARCHMARATHON
If this e-mail message is not correctly displayed, please CLICK HERE   -   Se non visualizzi correttamente questa e-mail CLICCA QUI
We are pleased to introduce the members of the Jury of ARCHMARATHON Selections@MADE Expo. March 8th\11th the Jury will listen to 28 international projects and select the 14 winners...

> Read more

Siamo lieti di presentarvi in anteprima la giuria di ARCHMARATHON Selections@MADE Expo che dall'8 all'11 Marzo 2017 valuterà 28 progetti internazionali e decreterà i 14 vincitori che di diritto acederanno alle finali...

> Continua a leggere


We are delighted to announce the first 3 projects to take part in the 2017 ARCHMARATHON Selections@MADE EXPO to be held from the 8th to the 11th March 2017 at the Archmarathon in the Milan...

> Read more

Siamo lieti di comunicarvi i primi 3 progetti che parteciperanno all'edizione di ARCHMARATHON Selections@MADE EXPO 2017, che si terrà dall'8 all'11 marzo 2017 presso l'Archmarathon all'interno di...

> Continua a leggere


Here are the names of 2 among the 28 studios, selected by Luca Molinari, Francisco Mangado and Vincenzo Latina, that will take part in the 2017 ARCHMARATHON Selections@MADE EXPO. Their projects...

> Read more

Ecco i nomi di 2 tra i 28 studi, selezionati da Luca Molinari, Francisco Mangado e Vincenzo Latina, che parteciperanno all'edizione di ARCHMARATHON Selections@MADE EXPO 2017. I loro progetti...

> Continua a leggere


If you would like to unsubscribe from this newsletter, please click here.


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Εγγραφή σε Σχόλια ανάρτησης [Atom]

<< Αρχική σελίδα