Πέμπτη, Μαΐου 27, 2010

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» - ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ & ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΦΡ. ΚΑΛΛΙΒΡΟΥΣΗ

Παρουσιάστηκε στην Δημοσιότητα και στο προσκήνιο όλων των Πολιτών που επιθυμούν και έχουν Άποψη επί των σύγχρονων Πολιτικο-Κοινωνικών θεμάτων, το σχέδιο «Καλλικράτης» - από τον ομώνυμο Αρχιτέκτονα των Αρχαϊκών χρόνων – σχετικά με την Οργανωτική Διάρθρωση της Αποκεντρωμένης Αυτοδιοίκησης – Αιρετής και Κυβερνητικά Διορισμένης.

Βασικό της στοιχείο είναι ο Περιφερειάρχης – αιρετός μετά από Εκλογές στο Περιφερειακό επίπεδο – και οι από αυτόν διοριζόμενοι Αντιπεριφερειάρχες (Τοπικοί και Θεματικοί). Αυτός αντικαθιστά τον Νομάρχη – καταργείται πλέον η έννοια της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης – ενώ στην θέση του Νομαρχιακού Συμβουλίου (από του εκλεγόμενους Νομαρχιακούς Συμβούλους για κάθε νησί), θα συγκροτηθεί το Περιφερειακό Συμβούλιο . Σε ακόμη όμως ανώτερο επίπεδο – πιο συγκεντρωτικό αλλά και μη αιρετό – συστήνονται (7) Γενικές Διοικήσεις που η εκάστοτε Κυβέρνηση θα διορίζει προκειμένου να επιτελείται η Κεντρική Επιθεώρηση – Οργάνωση και Έλεγχος των Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων. Ήδη λοιπόν από αυτό το πρώτο επίπεδο διακρίνουμε μια αντιφατική – αντιδιαμετρική αντίληψη του Νομοσχεδίου, ως προς τους Όρους της Αποκέντρωσης και της απεμπλοκής από τον «σφιχτό εναγκαλισμό» της Κεντρικής Κυβέρνησης και μακριά από τις Τοπικές Επιλογές και τον Έλεγχο από τον ίδιο τον Πολίτη. Θα μπορούσε κάλλιστα για παράδειγμα, να εκλέγονται και οι Τοπικοί Αντιπεριφερειάρχες μαζί με τους Περιφερειάρχες, με βάση κοινό ψηφοδέλτιο συνεργαζόμενων υποψηφίων-προσώπων (2-3 από κάθε νησί ή Τοπική Ενότητα Δήμων για την λοιπή – ηπειρωτική Ελλάδα), ενώ οι Θεματικοί Περιφερειάρχες να προβλέπεται να επιλεγούν αιτιολογημένα από τον Περιφερειάρχη από μία λίστα των ενδιαφερόμενων τεχνοκρατών ή άλλων ειδικών προσώπων, συμπληρωμένη και γνωστοποιημένη από προηγούμενα και με ανοικτές διαδικασίες (ανοικτή Υποβολή Αιτήσεων – Βιογραφικών – Προϋπηρεσίας μέσω Διαδικτύου / e-government, έως 30 ημέρες πριν τις Εκλογές). Όσο δε αφορά τον Καταμερισμό – Οργάνωση των Γενικών Διοικήσεων, αντιπροτείνουμε την επιλογή-υπερψήφιση τους από Νέο Όργανο – το Κεντρικό Συμβούλιο των Περιφερειαρχών – από ανάλογη λίστα υποψηφίων που θα προτείνει η εκάστοτε Κυβέρνηση (με τουλάχιστον 2 πρόσωπα υποψήφια για την κάθε Γ.Δ.) και σε μια Νέα Πρόταση Κατανομής :

Βόρεια Ενότητα Περιφερειών (περιλ. Μακεδονία – Θράκη – Ήπειρο)
Κεντρική Ενότητα Περιφερειών (περιλ. Αιτωλοακαρνανία – Θεσσαλία – Ευρυτανία - Φθιώτιδα – Βοιωτία – Εύβοια – Αττική – νησιά Αργοσαρωνικού)
Νοτιοδυτική Ενότητα Περιφερειών (περιλ. Πελοπόννησο – Κύθηρα)
Ενότητα Περιφερειών Κρήτης
Ενότητα Περιφερειών Ανατολικών & Διασυνοριακών Νησιών Αιγαίου
Ενότητα Περιφερειών Λοιπών Νησιών Αιγαίου (περιλ. Κυκλάδες – Δωδεκάνησα – Σποράδες – Σαμοθράκη – Θάσο – Λήμνο)
Ενότητα Περιφερειών Νησιών Ιονίου

Προχωρώντας στο επίπεδο των Ο.Τ.Α. – Νέων Δήμων που προβλέπεται να προκύψουν σε σημαντικά μικρότερο αριθμό στο σύνολο της Επικράτειας, με συγχωνεύσεις και παράλληλες καταργήσεις, το Σχέδιο «Καλλικράτης» υποτίθεται ότι αντιμετωπίζει αποτελεσματικά την πολυδιάσπαση των Τοπικών Αυτοδιοικήσεων και την αλόγιστη σπατάλη πόρων και προσωπικού επάνδρωσης αυτών καθώς και την δυσχέρεια προώθησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και την βελτίωση της Αποτελεσματικότητας στην Διάθεση των Οικονομικών Πόρων από την Κεντρική Κυβέρνηση. Δεν μπορούμε όμως να συμφωνήσουμε ότι με μοναδικό κριτήριο αυτό της «Ορθολογικής Οικονομικής Διαχείρισης» μπορούν να βελτιωθούν οι γνωστές παθογένειες της Σπατάλης – Αδιαφάνειας – Διασπάθισης μέσα από δαιδαλώδεις και σκοτεινές διαδρομές – Ρουσφέτια και δωροδοκίες «ημετέρων» και «κολλητών». Πολύ δε περισσότερο όταν ακόμη και στα πλαίσια του σχεδίου «Καλλικράτης» δεν προβλέπονται επαρκέστεροι – μόνιμοι και ανεξάρτητοι – και σαφώς επαυξημένοι σε σχέση με το παρελθόν οικονομικοί πόροι , τουλάχιστον όσο αφορά την Κρατική Χρηματοδότηση – από την Κεντρική Κυβέρνηση. Δεν έχει όμως , κατά την γνώμη μας, αντιμετωπιστεί με περίσκεψη και αφουγκράζοντας την Φωνή των Τοπικών Κοινωνιών, η απροθυμία συνενώσεων που στην ουσία συνιστούν Συγκεντρωτικοποίηση των Ο.Τ.Α. και της σχετικά παρεχόμενης Εξουσίας και Υπηρεσιών προς τους άμεσα ενδιαφερόμενους Δημότες. Θεωρούμε ότι όφειλαν οι Κυβερνητικοί παράγοντες να δημιουργήσουν άμεσες Υποδομές «Ταχείας & Άμεσης Καταγραφής Τοπικών Απόψεων» (με την συνδρομή του Διαδικτύου – της Κινητής Τηλεφωνίας – των ιστοχώρων Κοινωνικής Δικτύωσης κ.αλ.) και να συγκεντρώσουν και επεξεργαστούν Αντιρρήσεις και Προτάσεις όσον αφορά τις συνενώσεις υπαρχόντων Ο.Τ.Α. η διατήρησης της αυτοδυναμίας αυτών που εμπεριστατωμένα μπορούν να το υποστηρίξουν (με χωρικά – οικονομικά – πληθυσμιακά – ιστορικά – κοινωνικά κριτήρια). Μόνο αν εξαντληθούν τα περιθώρια συνεννόησης και συμμετοχής των ίδιων των Πολιτών – Δημοτών σε σχέση με τις αποφάσεις που πρώτιστα τους ίδιους αφορούν και θα κληθούν να τους στηρίξουν ή να τους απορρίψουν στην πράξη, θα δικαιολογούσε κάποιες περιορισμένες και αποσπασματικές αποφάσεις να ληφθούν σε Κεντρικό Κυβερνητικό επίπεδο . Μην ξεχνάμε ότι εκκρεμεί σοβαρά και με σημαντική θεσμική προτεραιότητα η καθιέρωση της Απλής Αναλογικής ως μεθόδου καθορισμού τόσο του Δημοτικού - Περιφερειακού Συνδυασμού που θα εκλεγεί να διοικήσει όσο και του επιμερισμού των εδρών των Συμβουλιών και την αναλογική αντιπροσώπευση όλων των συμμετεχόντων Συνδυασμών με ικανή ελάχιστη αποδοχή.

Καταλήγοντας, θεωρούμε ότι Νομοσχέδιο «Καλλικράτης» για την Οργάνωση και Διοίκηση σε επίπεδο Περιφερειών και Ο.Τ.Α. απέχει πραγματικά αρκετά από τις βέλτιστες επιλογές της Αποκέντρωσης και Ενδυνάμωσης των Τοπικών Κοινωνιών, προκειμένου να σχεδιάσουν – υλοποιήσουν την πολυαναμενόμενη και πλέον επείγουσα Αειφόρο Ανάπτυξη και να διαχειριστούν με πραγματική επιτυχία και αποδοτικότητα Κυβερνητικούς και Ευρωπαϊκούς πόρους αλλά και νέων που οι ίδιοι θα δημιουργήσουν. Απαιτείται επανασχεδιασμός και με άμεση – αποφασιστική συμμετοχή των Πολιτών – Δημοτών να διαμορφωθεί ο τελικός «σκελετός»- Χάρτης Ο.Τ.Α. και οι διαπλεκόμενες Υποδομές και Συστήματα που θα τον υλοποιήσουν στην πράξη για τα επόμενα 50 χρόνια τουλάχιστον.

ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ ΣΤ. ΚΑΛΛΙΒΡΟΥΣΗΣ – Αρχιτέκτων μηχανικός / Σύμβουλος Ανάπτυξης – Προγραμμάτων Ε.Ε.
(υποψ. Βουλ. Κυκλάδων 2009 – ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ)

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Εγγραφή σε Σχόλια ανάρτησης [Atom]

Σύνδεσμοι σε αυτήν την ανάρτηση:

Δημιουργία Συνδέσμου

<< Αρχική σελίδα