Πέμπτη, Ιουνίου 04, 2009

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ της ΑΝΔΡΟΥ ως ΠΡΩΤΟΥ "ΓΑΛΑΖΟ-ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΝΗΣΙΟΥ" της ΕΛΛΑΔΑΣ & ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

κυρίες - κύριοι, συντοπίτες Ανδριώτες και Κυκλαδίτες,

Τον τελευταίο καιρό έχει λάβει ιδιαίτερη έκταση και δημοσιότητα ένα θέμα που ξεκίνησε από την αναγόρευση - βράβευση του νησιού ΣΑΜΣΟ της Δανίας ως του "Πράσινου Νησιού" εντός των ορίων της Ευρωπαϊκής Ηπείρου και της Ευρ. Ένωσης. Για να διαπιστευθεί και να συμμετέχει στην σχετική κριτική διαδικασία, το νησί αυτό στις ακτές της Δανίας στην Βόρεια Θάλασσα - με πληθυσμό 3.500 κατοίκους περίπου - φρόντισαν τόσο οι τοπικοί φορείς και όλοι μαζί οι κάτοικοι , με την στήριξη της Κυβέρνησης να πετύχουν την πλήρη ενεργειακή αποδέσμευση τους από τα κλασσικά (υγρά και στερεά) ρυπογόνα καύσιμα, την αντικατάσταση τους με Α.Π.Ε., την πλήρη και ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων και Λυμάτων (με Βιολογικό Κέντρο Καθαρισμού, Κέντρο Ανακύκλωσης - Ανάκτησης υλικών και Παραγωγής Βιομάζας, Χώρο Υγιειον. Διάθεσης των λιγοστών πιά Υπολειμάτων και παραγωγής βιοαερίου για καύση και τηλεθέρμανση με ζεστό νερό των περισσότερων κατοικιών, αποκατάσταση ρεμάτων και φυσικών λεκανών συγκέντρωσης υδάτων, χρήση Βιοκλιματικής Αρχιτεκτονικής και συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας σε όλες τις νέες κατασκευές και βελτιώσεις τέτοιας μορφής σε όλες τις παλαιότερες, κ.αλ.). Το αποτέλεσμα ήταν η πλήρης απεξάρτηση από τις Ενεργειακές Παροχές από την ηπιερωτική χώρα, η εξ'αιτίας αυτού περιορισμός των οικονομικών εκροών - δαπανών των κατοίκων καθώς και η πρόσκτηση νέων εισοδημάτων από την εκεμετάλλευση των Α.Π.Ε. - σημειωτέον ότι ιδιοκτήτες των Ανεμογγενητριών και Φωτοβολταϊκών σταθμών (μικρού και μεσαίου μεγέθους) είναι οι περισσότεροι απο τους κατοίκους που απλά διέθεσαν την γή τους καθώς και η Τοπική Αυτοδιοίκηση, τα δε κεφάλαια επίσης με κοινή συνεισφορά μαζί με τις επιδοτήσεις και ειδικές ευνοϊκές χρηματοδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα. Είναι φανερό ότι οι κοινή λογική και η συνολική τοπική κινητοποίηση και συμμετοχή εξασφάλισε την επιτυχία του εγχειρήματος, αλλά και την τελική αναγνώριση και επιβράβευση του σε διακρατικό πιά επίπεδο.

Η παρούσα επικαιροποιημένη "διέγερση" των Μ.Μ.Ενημέρωσης της Ελλάδας καθώς και πλήθους αξιόλογων συνομιλητών, σχετικά με το θέμα, έχει οδηγήσει στον προβληματισμό αν μπορεί να υπάρξει το ανάλογο παράδειγμα- Πρότυπο στον Ελληνικό νησιωτικό χώρο, με την διεθνή σημαντική αναγνώριση που απολαμβάνει θα μπορούσε να οδηγήσει στην "απογείωση" της Εθνικής επιλογής να καταστεί η Χώρα μας Πρότυπο Περιβαλλοντικού & Ενεργειακού σχεδιασμού για τον 21ο αιώνα - ιδιαίτερα μετά την θεσμοθέτηση αυστηρών κανονισμών και ορίων τόσο από την ίδια την Ε.Ε. όσο και στο σύνολο σχεδόν των Κρατών της Υφηλίου, μέσα από τα συμφωνημένα Πρωτόκολα του Κυότο - του Μπαλί και της`Συνδιάσκεψης του Πόζναν (2008). Ήδη λοιπόν μέχρι σήμερα έχουν ακουστεί απόψεις και συγκεκριμμένες προτάσεις σχετικά με την επιλογή ενός Ελληνικού νησιού, τον προγραμματισμό όλων των απαιτούμενων ενεργειών και έργων και την τελική ανάδειξη του στο "Ελληνικό Πράσινο Νησί", όπως αυτή του Δημάρχου των Λειψών ή κάποιες άλλες για την Σάμο.Λαμβάνω λοιπόν την προσωπική πρωτοβουλία - ως επιστήμονας γνώστης των περισσότερων από τις Τεχνολογίες Α.Π.Ε., εφαρμοσμένες και ερευνητικές - και με πλήρη πεποίθηση των σοβαρών και σημαντικών αποφάσεων αλλά και με συνολική κοινωνική αποδοχή και συμμετοχή ( τόσο στην αρχική απόφαση όσο και στις μετέπειτα απαιτούμενες ενέργειες και εντατικές απασχολήσεις), προτείνω το νησί μας , των σύγχρονων κατοίκων αλλά και των προγόνων ΟΛΩΝ όσων είναι υπερήφανοι να αποκαλούνται Ανδριώτες την ΑΝΔΡΟ, ως καταλληλότερη να διαμορφωθεί και τελικά χαρακτηριστεί ως το "Πρότυπο ΓαλαζοΠράσινο Ελληνικό νησί" - η πρόταση και ως προς το σκέλος του ονομαστικού χαρακτηρισμού είναι επίσης προσωπική και αποσκοπεί στο να συνδεθεί και με τις έννοιες της Εξοικονόμησης και Διαχείρισης των επιφανειακών και υπογείων υδατικών ροών καθώς και την σε μέτρο εκμετάλλευση του για παροχή πόσιμου νερού σε άλλα ανυδρά νησιά και περιοχές αλλά και με το γαλάζιο χρώμα του Αιγαίου που μας περιβάλλει. Εντελώς επιγραμματικά θα αναφέρω παρακάτω τόσο τις απαιτούμενες χωροθετήσεις και υποδομές που θα πρέπει να ολοκληρωθούν , όσο και τις ήδη προγραμματισμένες που συντελούν στην θέωρηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Άνδρου για μια τέτοια συνολική αντιμετώπιση:

  1. Ανεμογεννήτριες - παραγωγή Ηλεκτρ. Ενέργειας από τον Άνεμο : η Άνδρος , γνωστή και με τον χαρακτηρισμό "Ανεμόεσσα" από την Αρχαιότητα, είναι το βορειότερο νησί των Κυκλάδων και το πλέον εκτεθειμένο στο σύνολο των ανέμων που διαχέονται στον χώρο του Αιγαίου (από όλες τις κατευθύνσεις). Για αυτό άλλωστε έχει γίνει ο κύριος τόπος συλλογής ανεμολογικών δεδομένων από το Πανεπιστήμιο Αθηνών(από τις αρχές του 20ου αιώνα σχεδόν) και βέβαια με σημαντική συμμετοχή του συμπατριώτη μας επίτιμου καθηγητή κ. Θεοχαράτου. Ακόμη έχει επιλεγεί και από την ΔΕΗ για ένα από τα πρώτα της Αιολικά Πάρκα (αυτό του Καλυβαρίου με 8 Α/Γ.) για την μελέτη και πρακτική αξιολόγηση της συμμετοχής τους στην συνολικά παραγόμενη Ηλεκτρ. ενέργεια. Επίσης από τις αρχές της δεκαετίας 1990-2000, πλήθος εταιρικών σχημάτων επέδειξαν ενδιαφέρον για εγκατάσταση μεγάλου αριθμού Α/Γ. - Αιολ. Πάρκων, που τελικά για διάφορους λόγους αλλά και γραφεικρατικές εμπλοκές δεν πραγματοποιήθηκαν ουδέποτε . (ΠΡΟΣΩΠ. ΑΠΟΨΗ : μερικώς ορθά μια και δεν προϋπήρχε σχεδιασμός της "φέρουσας ικανότητας" του φυσικού γεώδους κεφαλαίου καθώς και του βέλτιστου συνδυασμού μεγέθους+ αριθμού των Α/Γ. σε σχέση με την συγκεκριμμένη ενεργειακή στόχευση : π.χ. θα παράγουμε Ηλεκτρ. Ενέργεια για το 30% της κατανάλωσης της Αττικής ή μόνο όση το νησί μας και τα 1-2 πλησιέστερα έχουν ανάγκη ?) . Αυτή την περίοδο Ο.Τ.Α.του νησιού σε συννενόηση με ιδιωτικούς φορείς συζητούν σοβαρά την ανάπτυξη 1 -2 Αιολικών Πάρκων ( μεσαίου μεγέθους). Παράλληλα βέβαια, με το να είναι η Άνδρος το μοναδικό Διασυνδεμένο νησί με τα Ηλεκτρ. Δίκτυα της Δ.Ε.Η. κάνει εξαιρετικά εύκολη και προσοδοφόρο την προσυμφωνημένη πώληση της τοπικά παραγόμενης απο Α.Π.Ε. ηλεκτρικής ενέργειας στον μοναδικό διαχειριστή αυτής σε Εθνικό επίπεδο, και επομένων την σε κοινωνική ομαδοποίηση προετεινόμενη συμμετοχή , κατά τα πρότυπα του ΣΑΜΣΟ. Επίσης έχει εκπονηθεί σχετική Μελέτη από το Ε.Μ.Π. για την υποβρύχια διασύνδεση μέσω αγωγών μεταφοράς ηλεκτρ. ενέργειας όλων των νησιών των Κυκλάδων σε ενιαίο Δίκτυο, και πρόσφατα ανακοινώθηκε από τον Υπ. Ανάπτυξης η προτεραιότητα που αποδίδεται στην υλοποίηση του Σχεδίου αυτού τα αμέσως επόμενα χρόνια. Προσωπική πρόταση (ΦΡΑΝ.Κ.) αποτελεί η εξέταση όλων των κορυφογραμμών του νησιού - που και σε αυτό αποδεικνύεται μοναδικά προικισμένο ανάμεσα σε όλα τα άλλα νησιά, με 3 κύριους ορεινούς όγκους ( ύψους : 685μ./Γερακώνας - 716μ./Αγ. Σαράντα - 995 μ./ Πέταλο) + 3 μικρότερους (ύψους : 582μ./ Ράχη - 670μ. /Σκούμπι - Αγ. Παρασκευή) καθώς και μέρους της μετα-παράκτιας (άνω των 5 μιλίων) ζώνης στα Νότια και Ανατολικά - τμήμα του Κεντρικού Αιγαίου για την εγκατάσταση μεγαλύτερων Ανεμογεννητριών (πλωτών ή πασσαλόπηκτων, σύμφωνα με ήδη γνωστές διεθνώς τεχνολογίες) - βλ. φωτο. Α', με πρόβλεψη της μη ενόχλησης της πλεύσης πάνω σε ήδη κατοχυρωμένες θαλάσσιες πορείες. Εδώ θέλω να προσθέσω και μία παράλληλη σημαντική διάσταση από την άποψη της Εθνικής Ασφάλειας - Αεροναυτικής Άμυνας : με την κατάλληλη στοίχιση των πύργων των ανεμογεννητριών δημιουργείται ένα "δίχτυ" παθητικής προστασίας - αποτροπής των χαμηλά ιπτάμενων (άρα εκτός εμβέλειας των αμυντικών ραντάρ) σχηματισμών αεροσκαφών χωρίς πιστοποίηση - άδεια διόδου στον Εθνικό Εναέριο Χώρο μας (άρα και εν δυνάμει με επιθετικές βλέψεις), με εξοικονόμηση των αναγνωριστικών πτήσεων των Ελληνικών μαχητικών αεροσκαφών, όπως και η πιθανή επανεξέταση - κατάργηση του Πεδίου Βολών Άνδρου και των όποιων οχλήσεων (ακουστικών - βλαβών στην υποβρύχια πανίδα κ.αλ.) η λειτουργία αυτού συνεπάγεται.


σχεδ. 1: Κατανομή Σταθμ.Παραγωγής ΔΕΗ2. Φωτοβολταϊκά Πάρκα & Οικιακές Εγκαταστάσεις : Αφορούν την εγκατάσταση συστοιχιών από ελαφρά - μη μηχανικά πλαίσια που παράγουν Ηλεκτρική ενέργεια χαμηλής -συνεχούς τάσης (12 / 24 V. DC ) από την πρόσπτωση των ηλιακών ακτίνων επί αυτών (με βέλτιστη γωνία 38 μοίρες από οριζόντιο) αλλά και με μικροαλλαγή της ηλιακής πορείας στην ετήσια διαδρομή του. Απαιτούν μικροσυσκευές όπως οι εναλλάκτες - για να αποδοθεί στην συνήθη οικιακή εγκατάσταση - καθώς και οι ανορθωτές και κάποιοι αυτοματισμοί (για αποφυγή της καταστροφής από υπερφόρτωση των αγωγών) έως και συστοιχίων ειδικών συσσωρευτών αν επιθυμούμε να την αποθηκεύσουμε για τις περιόδους μη ικανοποιητικής ηλιοφάνειας. Γίνεται λοιπόν κατανοητό ότι η Ελλάδα, και ιδιαίτερα ο νησιωτικός χώρος του Αιγαίου, με την μέγιστη καταγραφόμενη ηλιοφάνεια σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ηπειρο, είναι ο πλέον ιδεώδης και κατάλληλος τόπος για τέτοιες εγκαταστάσεις. Με Νομοθεσίες όμως που μόλις πρόσφατα εκδόθηκαν και εξακολουθούν να θεσμοθετούνται (Ν.3468/2006 και Ν.3734/2009) όλες αυτές οι εφαρμογές γίνονται δικαίωμα του κάθε Έλληνα πολίτη. Έτσι είτε ως οργανωμένη ηλεκτροπαραγωγική μονάδα μικρού - μεσαίου μεγέθους - "Φωτοβολταϊκό Πάρκο" (20 - 50 ή 100+ kW.) όπου η παραγόμενη ενέργεια διατίθεται στο Δίκτυο υποχρεωτικά εξαγοραζόμενη από την ΔΕΗ ( για 20 συνεχή έτη - προσυμφωνημένο συμβόλαιο σε τιμή 0,40 - 0,50 Ευρω/ kWh.), οπότε αποτελεί εισόδημα για τον επενδυτή - ιδιοκτήτη, είτε ως μέρος της οικιακής ηλεκτρικής εγκατάστασης (ευνοούνται τόσο τα επίπεδα δώματα όπως και οι κεραμοσκεπές) οπότε και συνιστούν σημαντική εξοικονόμηση από τους λογαριασμούς ηλεκτρικής παροχής - σε μια οικία μπορεί ένα Φ/Β. σύστημα να αποδόσει (2-3 kW/h) δηλαδή άνω των 60-75% των ημερήσιων συνολικών αναγκών του. Ιδιαίτερα στα δημόσιας χρήσης κτίρια, με παράλληλες τεχνικές ολοκληρωμένης εξοικονόμησης (νέες θερμικές μονώσεις εξωτερικά των τοίχων και δωμάτων - αντικατάσταση κουφωμάτων με νέας τεχνολογίας - αντικατάσταση λαμπτήρων πυράκτωσης με ηλεκτρονικούς-φθορισμού και κλασσικών θερμοσιφώνων με ηλιακούς ή ταχυθερμαντές φυσικού αερίου - αντκατάσταση καυστήρων θέρμανσης μαζούτ-πετρελαίου με αντίστοιχους φυσικού αερίου ή συνδυασμένους με καύση ανανεώσιμων υπολειμμάτων-pellets).φωτο. Φωτοβολταϊκό Πάρκο παραγωγής ΗΛ.ΕΝ. φωτο. Εγκατάσταση Φ-Β. σε κεραμοσκεπή
3. Γεωθερμία - Αβαθής και μέσου βάθους : Άλλη μιά εξαιρετική εύνοια της Τύχης, έχει εξασφαλίσει οτι στο υπέδαφος του νησιού της Άνδρου, διαθέτουμε πληθώρα υπόγειων γεωλογικών σχηματισμών (καρστικών δεξαμενών καθως και διαπερατών ζωνών ασβεστολιθικών πετρωμάτων) ώστε μεγάλο μέρος των φυσικών απορροών των βρόχινων υδάτων να βρίσκουν το δρόμο τους και να αποθηκεύονται στο υπέδαφος, προσθέτωντας και εμπλουτίζοντας τον ήδη πλούσιο υδροφόρο ορίοζοντα. Απτή απόδειξη αποτελούν τόσο το πλήθος των τοπικών πηγών καθώς και ο όγκος των υδατικών παροχών όπου επιχειρήθηκαν μελετημένες (από γεωλόγους- επιστήμονες του ΙΓΜΕ) ερευνητικές γεωτρήσεις. Εδώ όμως αντιμετωπίζεται η προοπτική όχι της άντλησης και χρήσης των υπόγειων υδάτων (για πόσιμο ή άρδευση) αλλά ως χρήσιμου "παθητικού εναλλάκτη θερμότητας". Αυτό σημαίνει ότι βυθίζοντας επιμήκεις σωληνώσεις σε πηγάδια- πηγές και γεωτρήσεις μπορούμε να λάβουμε αντίστοιχη θερμική - ψυκτική ενέργεια απο ειδικά συστήματα (εναλλάκτες - αντλίες θερμότητας νερού), με ελάχιστο λειτουργικό κόστος, λόγω του φαινομένου των θερμοκρασιακων διαφορών από την θερμοκρασία αέρα στην επιφάνεια. Ακόμη και εναλλάκτες αέρα ( με μορφή σερπαντίνας) στο βαθος των θεμελίων ενος κτιρίου, μπορεί να αντικαταστήσει σημαντικό μέρος της καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας του υπερκείμενου κτιρίου για θέρμανση-ψύξη- αερισμό.σχεδ. 2 : Ατομικός Βιολογ. Καθαρισμός με αποθήκευση νερού άρδευσης και μονάδα κομποστοποίησης υπολειμμάτων, και αυτόνομο Ενεργειακό σύστημα από αβαθή Γεωθερμική Αντλία Θερμότητας/ Ψύξης

4. Εξοικονόμηση & Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδάτων : Και εδώ έχουμε την εύνοια της ίδιας της φυσικής υπόστασης του νησιού μας, όπου εκτός των υπεδάφιων αποθεμάτων και των πηγαίων υδάτων, γίνεται εύκολη η δημιουργία μοναδικής πληθώρας φυσικών λεκανών και οδεύσεων απορροής ανάμεσα στις ορεινές απολήξεις, τις ημι-πεδινές και ορο-πεδιακές εκτάσεις και τα παραθαλάσσια επίπεδα πεδία απόληξης έως και συγκέντρωσης (μικροί και μεσαίοι λιμνώδεις σχηματισμοί - βιότοποι όπως του Παραπορτίου - των Γυαλίων - του ποταμού Άχλα - της Βόρης - των ρεμάτων σε Ατένι και Βιτάλι κ.αλ.) . Εδώ λοιπόν οφείλουμε να σχεδιάσουμε και προγραμματίσουμε την κατασκευή μικρών και μεσαίων τοιχείων παροχέτευσης και ανάσχεσης που να καταλήγουν σε τεχνητά φράγματα - λίμνες αποδοχής, ώστε αν μην καταλήγουν στην θάλασσα, χύνονται σε αυτήν και χάνονται σημαντικές ποσότητες υδάτων που θα μπορούσαν να αποδοθούν σε άλλες χρήσεις και ανάγκες (άρδευση - πόσιμο νερό με μικρή- ανέξοδη επεξεργασία - ακόμη και μικρή συνδυασμένη με Α/Γ. - συμπαραγωγή Ηλεκτρ. ενέργειας από Υδροηλ/κές Μονάδες όπου το λιμναίο νερό παίζει τον ρόλο της "αποθήκευσης" της Υδρ.-Ηλ.Εν. όταν δεν φυσούν δυνατοί άνεμοι - σχετικό πιλοτικό έργο εκπονειται στην Ικαρία αυτή την περίοδο !!!) . Παρ' όλα αυτά ο σύγχρονοι κίνδυνοι ονομάζονται "Υφαλμύρωση υπεδάφιων παράλιων περιοχών" και "Ερημοποίηση εύφορων-μη αρδευόμενων εκτάσεων" , κυρίως λόγω της συντελούμενης Βίαιης Κλιματικής Αλλαγής. Αυτή επίσης πρέπει και μπορούμε να αντιμετωπίσουμε, με εξοικονόμηση των εντατικών χρήσεων του νερού στις παραλιακές περιοχές - συγκέντρωσης των οικισμών αλλά και των τουριστικών μονάδων , επανάκτηση του και ανατροφοδότηση του με στοιχειώδη Βιολογικό Καθαρισμό και διάθεση στις αρδεύσεις.

σχεδ. 3 : Ανακύκλωση νερού χρήσης - βρόχινων οικίας

Χάρτης Αιολικού - Υδατικού Δυναμικού ΒΔ. Κυκλάδων


5. Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμ. & Λυμάτων - Χ.Υ.Δ.Υ. & ΒΙΟ.ΚΑ. : Τελευταίο άλλα εξίσου - αν όχι του πλέον - σημαντικό έμεινε το κύριο θέμα, που στην σύγχρονη μορφή που γνωρίζουμε αλλά και τσην ιστορία των ετλευταίων δεκαετίων έχει αποτελέσει την "καυτή πατάτα", το πλέον δυσεπίλυτο πρόβλημα που ορθά - ή όχι - έχει ξεσηκώσει το μεγαλύτερο μέρος των αντιδράσεων σχετικά με την χωροθέτηση των σχετικών προβλεπόμενων χώρων (Χ.Υ.Δ.Υ. και ΒΙΟ.ΚΑ.) και την δημιουργία και άρτια λειτουργία των κατάλληλων εγκαταστάσεων, έχει δε χωρίσει τους κατοίκους σε "υπέρμαχους" υπέρ- και "πολεμούντες" κατά- των προτεινόμενων λύσεων. Τελικά η κοινά αποδεκτή θέση πρέπει να καθοριστεί το ταχύτερο δυνατόν, τα έργα να ξεκινήσουν και ο σχεδιασμός να αποκτήσει την Ολοκληρωμένη Μορφή Διαχείρισης που διεθνώς προτείνεται ως η καταλληλότερη, και όχι να προχειρολογούμε και να "το στρίβουμε", αφήνοντας στο μακρύ μέλλον τις κρίσιμες αποφάσεις. Ολοκληρωμένη Διαχείριση σημαίνει : οργανωμένη συγκομιδή και ενεργή συμμετοχή των συμπολιτών στην σωστά καταμερισμένη αποθήκευση των απορριμμάτων - Ανακύκλωση στην πηγή (απόθεση και συγκομιδή) και σε συνδυασμό με ανάκτηση υλικών σε Μονάδα Διαχωρισμού - Ανακύκλωσης (πριν την μεταφορά στον Χ.Υ.Δ.Υ.), εξετάζοντας το ενδεχόμενο της παράλληλης καύσης σε διαδοχικούς-σφραγισμένους κλιβάνους για την παραγωγή "καθαρής" Θερμικής Ενέργειας και διάθεση της στους καταναλωτές μέσω τηλεθέρμανσης. Παράλληλα, για τα υγρά λύματα, πρέπει επιτέλους να δημιουργηθούν και λειτουργήσουν όχι μόνο οι Βιολογικοί Καθαρισμοί του κάθε Ο.Τ.Α., αλλά να ενθαρρυνθεί η χρήση τους σε κατοικίες και υποχρεωτικά επιβληθεί - με ταυτόχρονη πρόβλεψη χρηματοδότησης- στις μονάδες τουριστικής διαμονής (π.χ. άνω των 15 κλινών) και τις βιοτεχνικές - αγροτικές και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.

Αν θεωρείτε -όπως και εγώ προσωπικά - ότι τόσο οι παραπάνω αιτιάσεις είναι βάσιμες, όσο και το ότι οι σύγχρονες εξελίξεις μας επιβάλουν να πάρουμε στα χέρια μας τις κρίσιμες αποφάσεις για το καλύτερο μέλλον του τόπου μας, της Άνδρου που τόσο αγαπάμε και νοιαζόμαστε, σας καλώ να συζητήσουμε, να διευρύνουμε την πρωτοβουλία και να συμπαραταχθούμε με κοινό σκοπό και όραμα την δημιουργία και κατοχύρωση του Πρώτου "Γαλαζοπράσινου Ελληνικού Νησιού" - της Άνδρου.
Δεκτές είναι όλες σας οι απόψεις και προτάσεις καθώς και το πως πρέπει να οργανώσουμε την Πρωτοβουλία αυτή, καθώς και ποιοί την συνυπογράφουν και δεσμεύονται για την συμμετοχή - υποστήριξη και ενεργοποίηση τους.

με απεριόριστη συμπατριωτική εκτίμηση, ο εισηγούμενος :

ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ ΣΤ. ΚΑΛΛΙΒΡΟΥΣΗΣ - Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π./ ειδικ. Βιοκλιματικός Σχεδιασμός & Εφαρμογές Α.Π.Ε. στα κτίρια


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Εγγραφή σε Σχόλια ανάρτησης [Atom]

Σύνδεσμοι σε αυτήν την ανάρτηση:

Δημιουργία Συνδέσμου

<< Αρχική σελίδα