Πέμπτη, Φεβρουαρίου 28, 2008

ΔΩΣΕ 5' λεπτά ΑΝΑΣΑ ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΜΑΣ

“Darkness over the Global”:

On February 29, 2008 from 19:55 to 20:00 hours (GMT)

 

Proposes to delete all lights and if possible all electrical appliances, to our planet can 'breathe'!!!

 

If the answer is massive, energy saving can be brutal !

Only 5 minutes, and see what happens !

Yes, we are 5 minutes in the dark, we light a candle and simply be looking at it, we breathe and our Planet !

Remember that the union is strength and the Internet can be very power and can even do something big !

Move the news, if you have friends to live in other countries send to them and ask them to do the translation and adjust the hours !

 

 

«Συσκότιση σε ολόκληρη την Γή»

Στις 29 Φεβρουαρίου 2008 /από 21:55 ως 22:00 (ΕΛΛΑΔΑ)

 

Προτείνεται το σβήσιμο όλων των φωτιστικών καθώς και του μεγαλύτερου αριθμού ηλεκτρικών συσκευών (για 5 ΄), ώστε να χαρίσουμε μια «ανάσα» στον Πλανήτη μας !!!

 

Αν η ανταπόκριση είναι μαζικότερη, η εξοικονόμηση ενέργειας θα καταγραφεί δραματικά !

Ναι στα αλήθεια – 5 μόνο λεπτά, και θα δούμε όλοι τι θα συμβεί !

Θυμηθείτε ότι η Ενότητα είναι Δύναμη και το Διαδίκτυο ισχυρό και μπορούμε όλοι μαζί να δώσουμε ένα Μεγάλο Μήνυμα !

Διαδώσετε / διακινήστε το μήνυμα αυτό, σε φίλους σας ή και μεταφρασμένο σε άλλες χώρες και προορισμούς και προπάντων συντονίστε τις ώρες διακοπής των φωτιστικών και λοιπών συσκευών !  

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Εγγραφή σε Σχόλια ανάρτησης [Atom]

<< Αρχική σελίδα