Τετάρτη, Ιουλίου 10, 2013

Η Αττική να μη γίνει χωματε��ή όλης της Ελλάδας Πρόταση των Οικολογικών Οργανώσεω�� για την προσωρινή διαχείρ��ση των απορριμμάτων στην Π��λοπόννησο

 
 
Αθήνα, 10 Ιουλίου 2013
 
Η Αττική να μη γίνει χωματερή
όλης της Ελλάδας
Πρόταση των Οικολογικών Οργανώσεων
για την προσωρινή διαχείριση των απορριμμάτων στην Πελοπόννησο
 
Πρόσφατη Κοινή Υπουργική Απόφαση επιτρέπει στους δήμους Τρίπολης και Ερμιονίδας τη μεταφορά απορριμμάτων στο χώρο της Φυλής στην Αττική. Η απόφαση αυτή αναφέρεται σαν «προσωρινή» και φυσικά ανοίγει το δρόμο για ανάλογη μεταφορά σύμμεικτων απορριμμάτων από διάφορα μέρη της χώρας στη Φυλή ή αλλού. Έτσι επιλέγεται ως λύση η γεωγραφική μεταφορά του προβλήματος και όχι η αντιμετώπισή του. Η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης και η Greenpeace προτείνουν συγκεκριμένες λύσεις με χαμηλότερο κόστος για τους δημότες και με σημαντικά συγκριτικά οφέλη για το περιβάλλον. Τι λέτε κύριοι αρμόδιοι υπουργοί και περιφερειάρχες;
 
Οι δυο περιβαλλοντικές οργανώσεις προτείνουν την επί τόπου επεξεργασία των σύμμεικτων απορριμμάτων, με κινητό και μη μόνιμο εξοπλισμό, σε χώρους που θα υποδείξουν οι δήμοι με στόχο τη μείωση της τελικής ποσότητας που θα οδηγηθεί για ταφή και αποδεικνύουν ότι αυτά αποτελούν πολύ καλύτερη προσωρινή επιλογή, με σαφή οικονομικά και κοινωνικά οφέλη (θέσεις εργασίας). Σήμερα είναι πια τεχνικά δυνατή η πλήρης επεξεργασία των σύμμεικτων απορριμμάτων με τη χρήση φορητού εξοπλισμού. Με αυτό τον τρόπο είναι δυνατή η ανάκτηση της πλειοψηφίας των ανακυκλώσιμων υλικών και της κομποστοποίησης της μεγαλύτερης ποσότητας οργανικών. Είναι ακόμη δυνατή η εφαρμογή αναερόβιας ζύμωσης στα οργανικά με παράλληλη παραγωγή βιοαερίου για ανάκτηση ενέργειας και εν συνεχεία παραγωγή κομπόστ από τα υπολείμματα.
 
Αντί λοιπόν να ταξιδεύουν τα σκουπίδια από την Πελοπόννησο στην Αττική, είναι δυνατή η επεξεργασία και αξιοποίηση περίπου του 80-90% επί τόπου με ανακύκλωση, κομποστοποίηση ή/και αναερόβια ζύμωση με παράλληλη παράγωγη βιοαερίου για ενεργειακή αξιοποίηση. Σε μια τέτοια περίπτωση, στην Αττική θα έφτανε (και μόνο προσωρινά) στον ΧΥΤΥ μόνο το 10-20% της αρχικής ποσότητας. Μετά την ολοκλήρωση των μόνιμων λύσεων στην περιοχή ο κινητός εξοπλισμός μπορεί να μεταφερθεί για ανάλογη προσωρινή χρήση σε άλλη περιοχή. Εκτός από το πολύ θετικό γεγονός ότι οι λύσεις αυτές μπορούν να εφαρμοσθούν από τεχνικής πλευράς σε διάστημα λίγων εβδομάδων, τα οφέλη από αυτή την πρόταση για τους συγκεκριμένους δήμους της Τρίπολης και Ερμιονίδας είναι πολλαπλά και εντυπωσιακά (δείτε στο τέλος αναλυτική παρουσίαση των τεχνικών δεδομένων).
 
Η πρόταση της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης και της Greenpeace, σε σύγκριση με την πλήρη μεταφορά των απορριμμάτων των δήμων Τρίπολης και Ερμιονίδας στην Αττική, έχει τα εξής πλεονεκτήματα:
 
  • Μειώνεται κατά 38% το συνολικό κόστος διαχείρισης για τους δύο δήμους και συγκεκριμένα εξοικονομούνται σημαντικοί οικονομικοί πόροι που υπερβαίνουν τα 6.300.000 € την τετραετία 2013-2016.
  • Αυξάνεται σημαντικά η ανάκτηση – ανακύκλωση υλικών και συμβάλλουν οι δύο δήμοι στην επίτευξη των στόχων των Οδηγιών 62/1994 και 98/2008 για την ανακύκλωση συσκευασιών και υλικών αντίστοιχα.
  • Αυξάνεται σημαντικά η αξιοποίηση και κομποστοποίηση των οργανικών υλικών και συμβάλλουν οι δύο δήμοι στην επίτευξη των στόχων της Οδηγίας 31/1999 για την εκτροπή από την ταφή των βιοαποδομήσιμων υλικών.
  • Μειώνονται σημαντικά τα επιπλέον υλικά που θα πηγαίνουν στον πολύπαθο και υπερ-πολύτιμο χώρο της Φυλής.
 
Για να μπορούν γενικότερα οι δήμοι στην Ελλάδα να εφαρμόσουν την παραπάνω πρόταση οι δυο οργανώσεις προτείνουν:
 
Να υπάρξει άμεσα νομοθετική ρύθμιση, που να επιτρέπει την αδειοδότηση χώρων, όπου χρειάζεται σε όλη την Ελλάδα (παλαιούς ΧΑΔΑ ή κατάλληλους χώρους που θα υποδεικνύουν οι δήμοι) για την επεξεργασία των απορριμμάτων με κινητό εξοπλισμό, ώστε μόνο ένα μικρό ποσοστό της τάξης του 15% να χρειάζεται πραγματικά μεταφορά σε ΧΥΤΥ.
 
Έστω και την τελευταία στιγμή, μπορούμε να στραφούμε σε λύσεις πιο οικονομικές, φιλικές προς το περιβάλλον, απλές και λογικές. Αλλιώς θα το πληρώσουμε (και πάλι) προς όφελος λίγων.
 
 
Για περισσότερες πληροφορίες:
Φίλιππος Κυρκίτσος (ΟΕΑ) 210-8224281, 6936-140795,
Νίκος Χαραλαμπίδης (Greenpeace) 210-3806374, 6979-395108
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΥΟ ΣΕΝΑΡΙΑ
ΣΕΝΑΡΙΟ Α: Πλήρης μεταφορά απορριμμάτων στην Φυλή της Αττικής από Τρίπολη (65 τόνους ημερησίως) και από Ερμιονίδα (25 τόνους ημερησίως) με συμβατικά κόστη μεταφοράς σε μεγάλα οχήματα των 22,5 τόνων και με συνυπολογισμό του Ειδικού Τέλους Ταφής από το 2014 των 35€/t, που αυξάνεται κατά 5 €/t ετησίως μέχρι τα 60 €/t.
 
ΣΕΝΑΡΙΟ Β: Επί τόπου επεξεργασία των απορριμμάτων με κινητό εξοπλισμό με κόστος περίπου 65€/t + ΦΠΑ και μεταφορά μόνο των υπολειμμάτων (~15% του συνόλου) στη Φυλή. Η τεχνική αυτή λύση μπορεί να περιλαμβάνει ένα κόσκινο τριών διαστάσεων, ένα μαγνήτη για τα μέταλλα, μία κινητή μονάδα χειροδιαλογής των ογκωδών και υπαίθρια κομποστοποίηση των οργανικών ή κινητή μονάδα αναερόβιας χώνευσης και κομποστοποίηση των οργανικών. Κατά την επεξεργασία μπορούν να ανακτώνται συσκευασίες και άλλα ανακυκλώσιμα υλικά (~40% του συνόλου) και να αξιοποιούνται ενεργειακά μέσω παραγωγής (βιοαέριο από αναερόβια ζύμωση) ή/και να κομποστοποιούνται τα περισσότερα οργανικά (~45% του συνόλου). Το 15% των υπολειμμάτων μεταφέρονται με τις ίδιες παραμέτρους κόστους του σεναρίου Α στη Φυλή, όπου διατίθενται.
 
Η εκτίμηση του κόστους και των περιβαλλοντικών ωφελειών από τα δύο σενάρια παρουσιάζεται στον επόμενο πίνακα με βάση τα υπάρχοντα κόστη μεταφοράς και διαχείρισης. Ακόμη και εάν δεν επιτευχθούν πλήρως οι στόχοι ανάκτησης και κομποστοποίησης και τα υπολείμματα διπλασιαστούν στο 30%, τότε πάλι τα οφέλη είναι πολύ μεγάλα για τους δύο δήμους και το κόστος στο σενάριο Β θα είναι τουλάχιστον 31% μικρότερο σε σχέση με το κόστος του σεναρίου Α.
 
Συγκριτική εκτίμηση αποτελεσμάτων από την εφαρμογή των δύο σεναρίων
  ΤΡΙΠΟΛΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑ ΔΥΟ ΔΗΜΟΙ
  ΣΕΝΑΡΙΟ Α
Πλήρης μεταφορά στην Αττική
ΣΕΝΑΡΙΟ Β
Επί τόπου επεξεργασία και μεταφορά υπολειμμάτων στην Αττική
ΣΕΝΑΡΙΟ Α
Πλήρης μεταφορά στην Αττική
ΣΕΝΑΡΙΟ Β
Επί τόπου επεξεργασία και μεταφορά υπολειμμάτων στην Αττική
Οφέλη του σεναρίου Β σε σχέση με το σενάριο Α
Μέσο ετήσιο κόστος 2013-2016 ανά τόνο €/t 147 92 154 93 -38,5%
Σύνολο κόστους 2013-2016 σε € 11.959.736 7.474.270 4.791.889 2.903.518 -38,0%
Συνολικό συγκριτικό οικονομικό όφελος 2013-2016 σε € 0 4.485.466 0 1.888.371 6.373.837
Ποσότητα ανακύκλωσης υλικών 2013-2016 σε t 0 32.448 0 12.480 44.928
Ποσότητα οργανικών που κομποστοποιήθηκε 2013-2016 σε t 0 36.504 0 14.040 50.544
Συγκριτική αύξηση χρόνου ζωής του ΧΥΤΥ Φυλής (%) 0 0,96% 0 0,37% 1,33%
 
Free Email Marketing
 
Advertisement
Learn how to create awesome HTML5 games that run on iPhone, iPad, Android and Desktop! Sign up today for this $99 online course.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Εγγραφή σε Σχόλια ανάρτησης [Atom]

<< Αρχική σελίδα