Πέμπτη, Ιουνίου 06, 2013

Δελτίο Τύπου - Μάιος 2013

 
   
Μάιος, 2013

Οράματα για την αποδοτικότητα των πόρων: βλέψεις μέσα από το συνέδριο του R4R


Ξένοι ειδικοί συναντήθηκαν στις 15 Μαΐου κατά τη διάρκεια του συνεδρίου για το έργο R4R στην Όντενσε της Δανίας, εκεί είχαν την ευκαιρία να μάθουν περισσότερα για συστήματα παρακολούθησης και μοντελοποίησης των αποβλήτων, όπως επίσης και να συνδιαλαγούν για τις μελλοντικές πολιτικές σχετικά με την αποδοτικότητα των πόρων. Εκτός από τις παρουσιάσεις της Ευρωπαϊκής τεχνογνωσίας και τις μακροπρόθεσμες φιλοδοξίες, το συνέδριο εστίασε και στα εργαλεία του R4R, τα οποία προορίζονται να βοηθήσουν πόλεις και περιφέρειες στη βελτίωση της διαλογής στην πηγή και στην επίδοση της ανακύκλωσης.

Στις 15 Μαΐου, οι εταίροι του έργου R4R κοινοποίησαν την πρόοδό τους σχετικά με την αναγνώριση των καλών πρακτικών ανακύκλωσης και την ανάπτυξη ενός εργαλείου παρακολούθησης διαχείρισης των αποβλήτων, με κοινό από εκπροσώπους της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης, συμβούλους και ακαδημαϊκούς.

Μια παρουσίαση από το Ευρωπαϊκό Θεματικό Κέντρο για τη Βιώσιμη Παραγωγή και Κατανάλωση έδωσε έμφαση στην πρόοδο που έχει γίνει από τα Ευρωπαϊκά Κράτη Μέλη σχετικά με την ανακύκλωση, αλλά τόνισε επίσης ότι έχει γίνει μεγάλη προσπάθεια από τα περισσότερα κράτη, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος του 2020 για 50% ανακύκλωση, που έχει τεθεί από την Οδηγία Πλαίσιο για τα Απόβλητα. Οι περιφέρειες έχουν σοβαρό ρόλο να παίξουν και είναι ζωτικής σημασίας να τους παρασχεθούν όλα τα αποδοτικά εκείνα εργαλεία, όπως αυτά που θα δημιουργηθούν από το έργο R4R, που θα αυξήσουν την επίδοση της ανακύκλωσης.

Η Δανέζικη Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος τόνισε τη σημασία της αποφυγής της ανακύκλωσης που δημιουργεί προϊόντα χαμηλής ποιότητας και εξέφρασε την ευχή για συνολική μείωση της καύσης απορριμμάτων στη Δανία προς όφελος των μονάδων ανακύκλωσης. Παρόλα αυτά, οι υψηλές επιδόσεις της ανακύκλωσης δεν είναι συνώνυμες με τις υψηλές περιβαλλοντικές επιδόσεις, όπως παρουσιάστηκε από το Πολυτεχνείο της Δανίας: Πρέπει να εστιάσουμε όχι κατ' ανάγκη στις εισροές των μονάδων διαχείρισης ή ακόμα και στις εκροές των εργοστασίων ανακύκλωσης, αλλά στην αξία αυτού που υποκαθίσταται από τα ανακυκλωμένα υλικά.

Αργότερα την ίδια μέρα, ακολούθησε διάλογος μεταξύ των ειδικών με σκοπό τη διερεύνηση εκείνων των πρακτικών που είναι απαραίτητες για να εξασφαλίσουν υψηλά ποσοστά ανακύκλωσης, δείχνοντας ότι ένα μίγμα εργαλείων συλλογής, οικονομικών και εκπαιδευτικών είναι το κλειδί της επιτυχίας. Οι ειδικοί μοιράστηκαν επίσης τα μακροπρόθεσμα οράματά τους, συμπεριλαμβανομένων των αποκεντρωμένων λύσεων για την πρόληψη παραγωγής αποβλήτων, την επαναχρησιμοποίηση προϊόντων και την αύξηση της συλλογής και ανακύκλωσης, με σκοπό τη διατήρηση των πόρων και το κλείσιμο του κύκλου των προϊόντων.

Στις 16 & 17 Μαΐου, οι εταίροι του έργου R4R συνέχισαν τη συζήτηση για το online εργαλείο παρακολούθησης, τα τοπικά εργαλεία και τους εξωτερικούς παράγοντες. Επίσης συνέκριναν δεδομένα που σχετίζονται με τη διαλογή στην πηγή υφασμάτων, ξύλου και πλαστικών.

Το «Περιφέρειες για την Ανακύκλωση» (R4R) είναι ένα 3-ετές Ευρωπαϊκό έργο (2012-2014), που στοχεύει στη βελτίωση των επιδόσεων της ανακύκλωσης, στις περιοχές των εταίρων, μέσω συστηματικών συγκρίσεων και ανταλλαγής καλών πρακτικών. Στο έργο R4R εμπλέκονται 13 εταίροι και συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα INTERREG IVC.Επικοινωνία: info@regions4recycling.eu
Περισσότερες πληροφορίες: www.regions4recycling.eu
 
Free Email Marketing
 
Advertisement
Subscribe to Off The Beaten Path for ideas for your next vacation.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Εγγραφή σε Σχόλια ανάρτησης [Atom]

<< Αρχική σελίδα