Τρίτη, Απριλίου 03, 2012

FW: ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΜΗ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΟΥ

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="ltr" lang="el">
<head profile="http://gmpg.org/xfn/11">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
<title>Επερώτηση: Î'πορρίμματα Άνδρου â€" «ενδιάμεση λύση» â€" ευθύνες της Περιφέρειας &laquo; Οικολογικός Άνεμος στην Περιφέρεια N. Î'ιγαίου</title>
<link rel="stylesheet" href="http://s1.wp.com/wp-content/themes/pub/digg3/style.css?m=1305585578g" type="text/css" media="screen" />
<link rel="pingback" href="http://ecoanemos.wordpress.com/xmlrpc.php" />
<meta name="google-site-verification" content="WeY8xknVxIXOAukHV4364RdjgHLexlyiOMTrvgH4hJw" />
<style type="text/css">
#flickr_badge_source_txt {padding:0; font: 11px Arial, Helvetica, Sans serif; color:#666666;}
#flickr_badge_icon {display:block !important; margin:0 !important; border: 1px solid rgb(0, 0, 0) !important;}
#flickr_icon_td {padding:0 5px 0 0 !important;}
.flickr_badge_image {text-align:center !important;}
.flickr_badge_image img {border: 1px solid black !important;}
#flickr_badge_uber_wrapper {width:150px;}
#flickr_www {display:block; text-align:center; padding:0 10px 0 10px !important; font: 11px Arial, Helvetica, Sans serif !important; color:#3993ff !important;}
#flickr_badge_uber_wrapper a:hover,
#flickr_badge_uber_wrapper a:link,
#flickr_badge_uber_wrapper a:active,
#flickr_badge_uber_wrapper a:visited {text-decoration:none !important; background:inherit !important;color:#3993ff;}
#flickr_badge_wrapper {background-color:#ffffff;border: solid 1px #000000}
#flickr_badge_source {padding:0 !important; font: 11px Arial, Helvetica, Sans serif !important; color:#666666 !important;}
</style>
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="Οικολογικός Άνεμος στην Περιφέρεια N. Î'ιγαίου &raquo; Feed" href="http://ecoanemos.wordpress.com/feed/" />
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="Οικολογικός Άνεμος στην Περιφέρεια N. Î'ιγαίου &raquo; Comments Feed" href="http://ecoanemos.wordpress.com/comments/feed/" />
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="Οικολογικός Άνεμος στην Περιφέρεια N. Î'ιγαίου &raquo; Επερώτηση: Î'πορρίμματα Άνδρου â€" «ενδιάμεση λύση» â€" ευθύνες της&nbsp;Περιφέρειας Comments Feed" href="http://ecoanemos.wordpress.com/2011/07/25/%ce%b5%cf%80%ce%b5%cf%81%cf%8e%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%81%cf%81%ce%af%ce%bc%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%ce%ac%ce%bd%ce%b4%cf%81%ce%bf%cf%85-%e2%80%93-%c2%ab%ce%b5%ce%bd%ce%b4%ce%b9/feed/" />
<script type="text/javascript">
/* <![CDATA[ */
function addLoadEvent(func){var oldonload=window.onload;if(typeof window.onload!='function'){window.onload=func;}else{window.onload=function(){oldonload();func();}}}
/* ]]> */
</script>
<link rel="stylesheet" href="http://s0.wp.com/wp-content/themes/h4/global.css?m=1313010129g" type="text/css" />
<link rel='stylesheet' id='loggedout-subscribe-css' href='http://s1.wp.com/wp-content/blog-plugins/loggedout-follow/widget.css?m=1318259504g&#038;ver=20110926' type='text/css' media='all' />
<link rel='stylesheet' id='post-reactions-css' href='http://s2.wp.com/wp-content/mu-plugins/post-flair/style.css?m=1321930921g&#038;ver=3' type='text/css' media='all' />
<script type='text/javascript' src='http://s1.wp.com/wp-includes/js/jquery/jquery.js?m=1321476672g&amp;ver=1.7'></script>
<script type='text/javascript' src='http://s2.wp.com/wp-content/blog-plugins/loggedout-follow/widget.js?m=1320005311g&amp;ver=20111030a'></script>
<script type='text/javascript' src='http://s1.wp.com/wp-includes/js/comment-reply.js?m=1305585559g&amp;ver=20090102'></script>
<link rel='stylesheet' id='highlander-comments-css' href='http://s1.wp.com/wp-content/mu-plugins/highlander-comments/style.css?m=1321931425g&#038;ver=20110620' type='text/css' media='all' />
<!--[if lt IE 8]>
<link rel='stylesheet' id='highlander-comments-ie7-css' href='http://s1.wp.com/wp-content/mu-plugins/highlander-comments/style-ie7.css?m=1307172299g&#038;ver=20110606' type='text/css' media='all' />
<![endif]-->
<link rel="EditURI" type="application/rsd+xml" title="RSD" href="http://ecoanemos.wordpress.com/xmlrpc.php?rsd" />
<link rel="wlwmanifest" type="application/wlwmanifest+xml" href="http://ecoanemos.wordpress.com/wp-includes/wlwmanifest.xml" />
<link rel='prev' title='Î'νοικτή επιστολή ΜΚΟ για το Ν/Σ για τα Σύνθετα Τουριστικά&nbsp;Καταλύματα' href='http://ecoanemos.wordpress.com/2011/07/25/%ce%b1%ce%bd%ce%bf%ce%b9%ce%ba%cf%84%ce%ae-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bb%ce%ae-%ce%bc%ce%ba%ce%bf-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf-%ce%bd%cf%83-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b1-%cf%83/' />
<link rel='next' title='9η συνεδρίαση â€" ΘΕΜÎ' 1: Κανονισμός Λειτουργίας Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου&nbsp;Î'ιγαίου' href='http://ecoanemos.wordpress.com/2011/07/26/9%ce%b7-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b5%ce%b4%cf%81%ce%af%ce%b1%cf%83%ce%b7-%e2%80%93-%ce%b8%ce%b5%ce%bc%ce%b1-1/' />
<meta name="generator" content="WordPress.com" />
<link rel='canonical' href='http://ecoanemos.wordpress.com/2011/07/25/%ce%b5%cf%80%ce%b5%cf%81%cf%8e%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%81%cf%81%ce%af%ce%bc%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%ce%ac%ce%bd%ce%b4%cf%81%ce%bf%cf%85-%e2%80%93-%c2%ab%ce%b5%ce%bd%ce%b4%ce%b9/' />
<link rel='shortlink' href='http://wp.me/pZ7Bh-1a6' />
<link rel="alternate" type="application/json+oembed" href="http://public-api.wordpress.com/oembed/1.0/?format=json&url=http%3A%2F%2Fecoanemos.wordpress.com%2F2011%2F07%2F25%2F%25ce%25b5%25cf%2580%25ce%25b5%25cf%2581%25cf%258e%25cf%2584%25ce%25b7%25cf%2583%25ce%25b7-%25ce%25b1%25cf%2580%25ce%25bf%25cf%2581%25cf%2581%25ce%25af%25ce%25bc%25ce%25bc%25ce%25b1%25cf%2584%25ce%25b1-%25ce%25ac%25ce%25bd%25ce%25b4%25cf%2581%25ce%25bf%25cf%2585-%25e2%2580%2593-%25c2%25ab%25ce%25b5%25ce%25bd%25ce%25b4%25ce%25b9%2F&for=wpcom-auto-discovery" /><link rel="alternate" type="application/xml+oembed" href="http://public-api.wordpress.com/oembed/1.0/?format=xml&url=http%3A%2F%2Fecoanemos.wordpress.com%2F2011%2F07%2F25%2F%25ce%25b5%25cf%2580%25ce%25b5%25cf%2581%25cf%258e%25cf%2584%25ce%25b7%25cf%2583%25ce%25b7-%25ce%25b1%25cf%2580%25ce%25bf%25cf%2581%25cf%2581%25ce%25af%25ce%25bc%25ce%25bc%25ce%25b1%25cf%2584%25ce%25b1-%25ce%25ac%25ce%25bd%25ce%25b4%25cf%2581%25ce%25bf%25cf%2585-%25e2%2580%2593-%25c2%25ab%25ce%25b5%25ce%25bd%25ce%25b4%25ce%25b9%2F&for=wpcom-auto-discovery" /><meta property="og:type" content="article" />
<meta property="og:title" content="Επερώτηση: Î'πορρίμματα Άνδρου â€" «ενδιάμεση λύση» â€" ευθύνες της&nbsp;Περιφέρειας" />
<meta property="og:url" content="http://ecoanemos.wordpress.com/2011/07/25/%ce%b5%cf%80%ce%b5%cf%81%cf%8e%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%81%cf%81%ce%af%ce%bc%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%ce%ac%ce%bd%ce%b4%cf%81%ce%bf%cf%85-%e2%80%93-%c2%ab%ce%b5%ce%bd%ce%b4%ce%b9/" />
<meta property="og:description" content="ΟÎ'_Î'ρ. Επερώτηση 7/ 22 -7-2011

Επερώτηση (202 Ιουλίου 2011) προς τον Περιφερειάρχη κ Î". Μαχαιρίδη και τον αντιπεριφερ..." />
<meta property="og:site_name" content="Οικολογικός Άνεμος στην Περιφέρεια N. Î'ιγαίου" />
<meta property="og:image" content="http://0.gravatar.com/blavatar/efffe838befd3735219705f87da9cee2?s=300" />
<link rel="shortcut icon" type="image/x-icon" href="http://0.gravatar.com/blavatar/a920d02da83a1692a3ef10771542fab9?s=16" sizes="16x16" />
<link rel="icon" type="image/x-icon" href="http://0.gravatar.com/blavatar/a920d02da83a1692a3ef10771542fab9?s=16" sizes="16x16" />
<link rel="apple-touch-icon-precomposed" href="http://0.gravatar.com/blavatar/efffe838befd3735219705f87da9cee2?s=114" />
<link rel='openid.server' href='http://ecoanemos.wordpress.com/?openidserver=1' />
<link rel='openid.delegate' href='http://ecoanemos.wordpress.com/' />
<link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://ecoanemos.wordpress.com/osd.xml" title="Οικολογικός Άνεμος στην Περιφέρεια N. Î'ιγαίου" />
<link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://wordpress.com/opensearch.xml" title="WordPress.com" />
<style type="text/css">
/* <![CDATA[ */
/* ]]> */
</style>
<style type="text/css">
#header h1 a, #header .description {
display: none;
}
</style>
<style type="text/css">.recentcomments a{display:inline !important;padding: 0 !important;margin: 0 !important;}</style>
<meta name="application-name" content="Οικολογικός Άνεμος στην Περιφέρεια N. Î'ιγαίου" /><meta name="msapplication-window" content="width=device-width;height=device-height" /><meta name="msapplication-tooltip" content="Στις περιφερειακές εκλογές αλλά και μετά από αυτές" /><meta name="msapplication-task" content="name=Εγγραφή;action-uri=http://ecoanemos.wordpress.com/feed/;icon-uri=http://0.gravatar.com/blavatar/a920d02da83a1692a3ef10771542fab9?s=16" /><meta name="msapplication-task" content="name=Sign up for a free blog;action-uri=http://wordpress.com/signup/;icon-uri=http://s2.wp.com/i/favicon.ico" /><meta name="msapplication-task" content="name=WordPress.com Support;action-uri=http://support.wordpress.com/;icon-uri=http://s2.wp.com/i/favicon.ico" /><meta name="msapplication-task" content="name=Φόρουμ του WordPress.com;action-uri=http://forums.wordpress.com/;icon-uri=http://s2.wp.com/i/favicon.ico" />
<style type='text/css'>
table.recentcommentsavatar img.avatar {border: 0px; margin:0;}
table.recentcommentsavatar a {border: 0px !important;background-color: transparent !important}
td.recentcommentsavatartop {padding:0px 0px 1px 0px;margin:0px; }
td.recentcommentsavatarend {padding:0px 0px 1px 0px;margin:0px; }
td.recentcommentstexttop { border: none !important;padding:0px 0px 0px 10px;}
td.recentcommentstextend { border: none !important;padding:0px 0px 2px 10px;}
</style></head>
<body class="typekit-enabled highlander-enabled highlander-light"><div id="container">

<div id="header">

<div id="menu">
<ul id="menu-main-menu" class="menu"><li id="menu-item-2708" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-home menu-item-2708"><a href="http://ecoanemos.wordpress.com/">Home</a></li>
<li id="menu-item-2709" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-2709"><a href="http://ecoanemos.wordpress.com/about/">Î"ια μας</a>
<ul class="sub-menu">
<li id="menu-item-2710" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-2710"><a href="http://ecoanemos.wordpress.com/%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%88%ce%ae%cf%86%ce%b9%ce%bf%ce%b9/">Υποψήφιοι</a></li>
<li id="menu-item-2711" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page current_page_parent menu-item-2711"><a href="http://ecoanemos.wordpress.com/%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%ae%cf%81%cf%85%ce%be%ce%b7/">Î"ιακήρυξη</a></li>
<li id="menu-item-2712" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-2712"><a href="http://ecoanemos.wordpress.com/%cf%80%cf%81%cf%8c%ce%b3%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%bc%ce%b1/">Πρόγραμμα</a></li>
</ul>
</li>
<li id="menu-item-2730" class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category current-post-ancestor menu-item-2730"><a href="http://ecoanemos.wordpress.com/category/%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%cf%86%ce%ad%cf%81%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%ce%bd-%ce%b1%ce%b9%ce%b3%ce%b1%ce%af%ce%bf%cf%85/">Περιφέρεια Ν. Î'ιγαίου</a>
<ul class="sub-menu">
<li id="menu-item-3167" class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-3167"><a href="http://ecoanemos.wordpress.com/category/%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%cf%86%ce%ad%cf%81%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%ce%bd-%ce%b1%ce%b9%ce%b3%ce%b1%ce%af%ce%bf%cf%85/%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%cf%86%ce%b5%cf%81%ce%b5%ce%b9%ce%b1%ce%ba%cf%8c-%cf%83%cf%85%ce%bc%ce%b2%ce%bf%cf%8d%ce%bb%ce%b9%ce%bf/">Περιφερειακό Συμβούλιο</a></li>
<li id="menu-item-2728" class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category current-post-ancestor menu-item-2728"><a href="http://ecoanemos.wordpress.com/category/%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%cf%86%ce%ad%cf%81%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%ce%bd-%ce%b1%ce%b9%ce%b3%ce%b1%ce%af%ce%bf%cf%85/%ce%b8%ce%ad%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%ce%b1%ce%bd%ce%ad%ce%bc%ce%bf%cf%85/">Θέσεις Οικολογικού Î'νέμου</a></li>
<li id="menu-item-4084" class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category current-post-ancestor current-menu-parent current-post-parent menu-item-4084"><a href="http://ecoanemos.wordpress.com/category/%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%cf%86%ce%ad%cf%81%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%ce%bd-%ce%b1%ce%b9%ce%b3%ce%b1%ce%af%ce%bf%cf%85/%ce%b8%ce%ad%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%ce%b1%ce%bd%ce%ad%ce%bc%ce%bf%cf%85/%ce%b5%cf%81%cf%89%cf%84%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b5%cf%81%cf%89%cf%84%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%ac%ce%bb%ce%bb%ce%b5%cf%82-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b5%ce%bc%ce%b2%ce%ac/">Eρωτήσεις Οικολογικού Î'νέμου</a></li>
<li id="menu-item-2729" class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-2729"><a href="http://ecoanemos.wordpress.com/category/%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%cf%86%ce%ad%cf%81%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%ce%bd-%ce%b1%ce%b9%ce%b3%ce%b1%ce%af%ce%bf%cf%85/%ce%bd%ce%ad%ce%b1/">Νέα</a></li>
</ul>
</li>
<li id="menu-item-3322" class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-3322"><a href="http://ecoanemos.wordpress.com/category/%ce%b4%cf%81%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82/">Î"ραστηριότητες</a></li>
<li id="menu-item-2726" class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-2726"><a href="http://ecoanemos.wordpress.com/category/%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%cf%8e%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/">Î'νακοινώσεις</a>
<ul class="sub-menu">
<li id="menu-item-2734" class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-2734"><a href="http://ecoanemos.wordpress.com/category/%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%cf%8e%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%af%ce%b1-%cf%84%cf%8d%cf%80%ce%bf%cf%85/">Î"ελτία Τύπου</a></li>
<li id="menu-item-3240" class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-3240"><a href="http://ecoanemos.wordpress.com/category/%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%cf%8e%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%b5%ce%bd%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%cf%89%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%af%ce%bf/">Ενημερωτικό Î"ελτίο</a></li>
<li id="menu-item-4086" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-4086"><a href="http://ecoanemos.wordpress.com/%ce%b5%ce%af%cf%80%ce%b1%ce%bd-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%bc%ce%b1%cf%82%e2%80%a6/">Είπαν για μας…</a></li>
</ul>
</li>
<li id="menu-item-4091" class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category current-post-ancestor menu-item-4091"><a href="http://ecoanemos.wordpress.com/category/%ce%b8%ce%ad%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1/">Θέματα</a>
<ul class="sub-menu">
<li id="menu-item-3288" class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-3288"><a href="http://ecoanemos.wordpress.com/category/%ce%b8%ce%ad%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1/%cf%80%cf%85%cf%81%ce%b7%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b5%ce%bd%ce%ad%cf%81%ce%b3%ce%b5%ce%b9%ce%b1/">Πυρηνικά</a></li>
<li id="menu-item-4096" class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-4096"><a href="http://ecoanemos.wordpress.com/category/%ce%b8%ce%ad%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1/%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%b2%ce%ac%ce%bb%ce%bb%ce%bf%ce%bd/">Περιβάλλον</a></li>
<li id="menu-item-4090" class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category current-post-ancestor current-menu-parent current-post-parent menu-item-4090"><a href="http://ecoanemos.wordpress.com/category/%ce%b8%ce%ad%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1/%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%81%cf%81%ce%af%ce%bc%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1/">Î'πορρίμματα</a></li>
<li id="menu-item-4103" class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-4103"><a href="http://ecoanemos.wordpress.com/category/%ce%b8%ce%ad%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1/%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%86%ce%ae/">Î"ιατροφή</a></li>
</ul>
</li>
</ul> </div>

<div id="header-box">
<div id="header-image">
<img src="http://ecoanemos.files.wordpress.com/2010/08/cropped-picture11.jpg" alt="" />
</div>
<div id="header-overlay">
<img src="http://s1.wp.com/wp-content/themes/pub/digg3/images/bg_header_overlay.png?m=1305585578g" alt="" />
</div>

<div id="pagetitle">
<h1><a href="http://ecoanemos.wordpress.com/" title="Οικολογικός Άνεμος στην Περιφέρεια N. Î'ιγαίου">Οικολογικός Άνεμος στην Περιφέρεια N. Î'ιγαίου</a></h1>
</div>

<div id="syndication">
<a href="http://ecoanemos.wordpress.com/feed/" title="Î'ναδημοσιεύστε με τη χρήση RSS" class="feed">Καταχωρήσεις <abbr title="Really Simple Syndication">RSS</abbr></a> &#124; <a href="http://ecoanemos.wordpress.com/comments/feed/" title="Î'ποδελτοποίηση σχολίων με χρήση RSS">Σχόλια RSS</a>
</div>
<div id="searchbox">
<form method="get" id="searchform" action="http://ecoanemos.wordpress.com/">
<div>
<input type="text" value="" name="s" id="s" />
<input type="submit" id="searchsubmit" value="Î'ναζήτηση" />
</div>
</form> </div>
</div>
</div>

<div class="pagewrapper"><div id="page">

<!-- Start Obar -->

<div class="obar">
<ul>

<li id="text-3" class="widget widget_text"><h2 class="widgettitle">ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙÎ'</h2>
<div class="textwidget"><span style="font-weight:bold;font-size:13px;margin:10px 0;"><a href="mailto:ecoanemos@gmail.com">ecoanemos@gmail.com</a></span></div>
</li>
<li id="text-10" class="widget widget_text"><h2 class="widgettitle">Social Media</h2>
<div class="textwidget"><div class="mceTemp mceIEleft"><a href="http://www.facebook.com/profile.php?id=100001339908963" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-1208" title="Μετάβαση στο facebook" src="http://ecoanemos.files.wordpress.com/2010/07/facebook.png" alt="" width="52" height="52" /></a><a href="http://twitter.com/ecoanemos" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-1209" title="Μετάβαση στο twitter" src="http://ecoanemos.files.wordpress.com/2010/07/twitter.png" alt="" width="52" height="52" /></a><a href="http://www.youtube.com/user/ecoanemos" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-1210" title="Μετάβαση στο youtube" src="http://ecoanemos.files.wordpress.com/2010/07/youtube.png" alt="" width="52" height="52" /></a></div></div>
</li>
<li id="nav_menu-5" class="widget widget_nav_menu"><h2 class="widgettitle">ΘΕΜÎ'ΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ</h2>
<div class="menu-sidebar-menu-container"><ul id="menu-sidebar-menu" class="menu"><li id="menu-item-4125" class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category current-post-ancestor current-menu-parent current-post-parent menu-item-4125"><a href="http://ecoanemos.wordpress.com/category/%ce%b8%ce%ad%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1/%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%81%cf%81%ce%af%ce%bc%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1/">Î'πορρίμματα</a></li>
<li id="menu-item-4126" class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-4126"><a href="http://ecoanemos.wordpress.com/category/%ce%b8%ce%ad%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1/%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%86%ce%ae/">Î"ιατροφή</a></li>
<li id="menu-item-4773" class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-4773"><a href="http://ecoanemos.wordpress.com/category/%ce%b8%ce%ad%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1/%ce%b5%ce%bd%ce%ad%cf%81%ce%b3%ce%b5%ce%b9%ce%b1/">Ενέργεια</a></li>
<li id="menu-item-4349" class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-4349"><a href="http://ecoanemos.wordpress.com/category/%ce%b8%ce%ad%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1/%ce%ba%ce%bb%ce%b9%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b1%ce%bb%ce%bb%ce%b1%ce%b3%ce%ae/">Κλιματική Î'λλαγή</a></li>
<li id="menu-item-4127" class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-4127"><a href="http://ecoanemos.wordpress.com/category/%ce%b8%ce%ad%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1/%cf%80%cf%85%cf%81%ce%b7%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b5%ce%bd%ce%ad%cf%81%ce%b3%ce%b5%ce%b9%ce%b1/">Πυρηνική Ενέργεια</a></li>
<li id="menu-item-4128" class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-4128"><a href="http://ecoanemos.wordpress.com/category/%ce%b8%ce%ad%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1/%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%b2%ce%ac%ce%bb%ce%bb%ce%bf%ce%bd/">Περιβάλλον</a></li>
<li id="menu-item-4475" class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-4475"><a href="http://ecoanemos.wordpress.com/category/%ce%b8%ce%ad%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1/t%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82/">Tουρισμός</a></li>
<li id="menu-item-4456" class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-4456"><a href="http://ecoanemos.wordpress.com/category/%ce%b8%ce%ad%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1/y%ce%b3%ce%b5%ce%af%ce%b1/">Yγεία</a></li>
</ul></div></li>
<li id="image-7" class="widget widget_image"><div style="overflow:hidden;"><a href="http://ec.europa.eu/environment/consultations/plasticbags_en.htm"><img src="http://ecoanemos.files.wordpress.com/2011/05/plastikes_sakoules.jpg?w=160&amp;h=120" class="alignnone" width="160" height="120" /></a></div>
</li>
<li id="image-5" class="widget widget_image"><div style="overflow:hidden;"><a href="http://petition.aegean.gr/stopnuclearplants/"><img src="http://www.ecogreens-gr.org/cms/templates/ecogreens2/images/banner_right7.png" title="OXI στην Î'νέγερση Πυρηνικών Εργοστασίων στο Î'κούγιου και στη Σινώπη (Τουρκία)" class="aligncenter" width="160" height="117" /></a></div>
</li>
<li id="image-4" class="widget widget_image"><div style="overflow:hidden;"><a href="http://ecoanemos.wordpress.com/2011/04/07/%ce%b7-%ce%b5%cf%80%ce%bf%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%b7-%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%b7-%cf%86%ce%bf%cf%85%ce%ba%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%b9%ce%bc%ce%b1-%ce%b2%ce%af%ce%bd%cf%84%ce%b5%ce%bf/"><img src="http://ecoanemos.files.wordpress.com/2011/04/vfukusima.jpg?w=140&amp;h=250" class="aligncenter" width="140" height="250" /></a></div>
</li>
<li id="categories-3" class="widget widget_categories"><h2 class="widgettitle">ΘΕΜÎ'ΤÎ'</h2>
<ul>
<li class="cat-item cat-item-39251589"><a href="http://ecoanemos.wordpress.com/category/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%b1-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b5%ce%bd%cf%84%ce%b5%cf%8d%ce%be%ce%b5%ce%b9%cf%82/" title="Προβολή άρθρων της κατηγορίας Άρθρα-Συνεντεύξεις">Άρθρα-Συνεντεύξεις</a> (48)
</li>
<li class="cat-item cat-item-260090"><a href="http://ecoanemos.wordpress.com/category/%ce%b1%cf%80%cf%8c%cf%88%ce%b5%ce%b9%cf%82/" title="Προβολή άρθρων της κατηγορίας Î'πόψεις">Î'πόψεις</a> (59)
</li>
<li class="cat-item cat-item-176755"><a href="http://ecoanemos.wordpress.com/category/%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%cf%8e%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/" title="Προβολή άρθρων της κατηγορίας Î'νακοινώσεις">Î'νακοινώσεις</a> (215)
<ul class='children'>
<li class="cat-item cat-item-559355"><a href="http://ecoanemos.wordpress.com/category/%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%cf%8e%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%af%ce%b1-%cf%84%cf%8d%cf%80%ce%bf%cf%85/" title="Προβολή άρθρων της κατηγορίας Î"ελτία Τύπου">Î"ελτία Τύπου</a> (27)
</li>
<li class="cat-item cat-item-53646482"><a href="http://ecoanemos.wordpress.com/category/%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%cf%8e%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%b5%ce%bd%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%cf%89%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%af%ce%bf/" title="Προβολή άρθρων της κατηγορίας Ενημερωτικό Î"ελτίο">Ενημερωτικό Î"ελτίο</a> (8)
</li>
</ul>
</li>
<li class="cat-item cat-item-168561"><a href="http://ecoanemos.wordpress.com/category/%ce%b3%ce%b5%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ac/" title="Προβολή άρθρων της κατηγορίας Î"ενικά">Î"ενικά</a> (41)
</li>
<li class="cat-item cat-item-1773131"><a href="http://ecoanemos.wordpress.com/category/%ce%b4%cf%81%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82/" title="Προβολή άρθρων της κατηγορίας Î"ραστηριότητες">Î"ραστηριότητες</a> (84)
</li>
<li class="cat-item cat-item-7413633"><a href="http://ecoanemos.wordpress.com/category/%ce%b4%cf%89%ce%b4%ce%b5%ce%ba%ce%ac%ce%bd%ce%b7%cf%83%ce%b1/" title="Προβολή άρθρων της κατηγορίας Î"ωδεκάνησα">Î"ωδεκάνησα</a> (73)
</li>
<li class="cat-item cat-item-44360146"><a href="http://ecoanemos.wordpress.com/category/%ce%b5%ce%bd%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%bf%ce%af-%ce%bd%ce%b7%cf%83%ce%b9%cf%8e%cf%84%ce%b5%cf%82/" title="Προβολή άρθρων της κατηγορίας Ενεργοί νησιώτες">Ενεργοί νησιώτες</a> (21)
</li>
<li class="cat-item cat-item-4003335"><a href="http://ecoanemos.wordpress.com/category/%ce%b8%ce%ad%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1/" title="Προβολή άρθρων της κατηγορίας Θέματα">Θέματα</a> (86)
<ul class='children'>
<li class="cat-item cat-item-5608052"><a href="http://ecoanemos.wordpress.com/category/%ce%b8%ce%ad%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1/%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%81%cf%81%ce%af%ce%bc%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1/" title="Προβολή άρθρων της κατηγορίας Î'πορρίμματα">Î'πορρίμματα</a> (17)
</li>
<li class="cat-item cat-item-1896624"><a href="http://ecoanemos.wordpress.com/category/%ce%b8%ce%ad%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1/%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%86%ce%ae/" title="Προβολή άρθρων της κατηγορίας Î"ιατροφή">Î"ιατροφή</a> (8)
</li>
<li class="cat-item cat-item-530206"><a href="http://ecoanemos.wordpress.com/category/%ce%b8%ce%ad%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1/%ce%b5%ce%bd%ce%ad%cf%81%ce%b3%ce%b5%ce%b9%ce%b1/" title="Προβολή άρθρων της κατηγορίας Ενέργεια">Ενέργεια</a> (11)
</li>
<li class="cat-item cat-item-3079636"><a href="http://ecoanemos.wordpress.com/category/%ce%b8%ce%ad%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1/%ce%ba%ce%bb%ce%b9%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b1%ce%bb%ce%bb%ce%b1%ce%b3%ce%ae/" title="Προβολή άρθρων της κατηγορίας Κλιματική Î'λλαγή">Κλιματική Î'λλαγή</a> (2)
</li>
<li class="cat-item cat-item-3281060"><a href="http://ecoanemos.wordpress.com/category/%ce%b8%ce%ad%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1/%cf%80%cf%85%cf%81%ce%b7%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b5%ce%bd%ce%ad%cf%81%ce%b3%ce%b5%ce%b9%ce%b1/" title="Προβολή άρθρων της κατηγορίας Πυρηνική Ενέργεια">Πυρηνική Ενέργεια</a> (18)
</li>
<li class="cat-item cat-item-148044"><a href="http://ecoanemos.wordpress.com/category/%ce%b8%ce%ad%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1/%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%b2%ce%ac%ce%bb%ce%bb%ce%bf%ce%bd/" title="Προβολή άρθρων της κατηγορίας Περιβάλλον">Περιβάλλον</a> (4)
</li>
<li class="cat-item cat-item-61532574"><a href="http://ecoanemos.wordpress.com/category/%ce%b8%ce%ad%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1/t%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82/" title="Προβολή άρθρων της κατηγορίας Tουρισμός">Tουρισμός</a> (14)
</li>
<li class="cat-item cat-item-4598310"><a href="http://ecoanemos.wordpress.com/category/%ce%b8%ce%ad%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1/y%ce%b3%ce%b5%ce%af%ce%b1/" title="Προβολή άρθρων της κατηγορίας Yγεία">Yγεία</a> (14)
</li>
</ul>
</li>
<li class="cat-item cat-item-55573408"><a href="http://ecoanemos.wordpress.com/category/%ce%b8%ce%ad%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%cf%80%cf%83/" title="Προβολή άρθρων της κατηγορίας Θέματα ΠΣ">Θέματα ΠΣ</a> (102)
</li>
<li class="cat-item cat-item-7680171"><a href="http://ecoanemos.wordpress.com/category/%ce%ba%cf%85%ce%ba%ce%bb%ce%ac%ce%b4%ce%b5%cf%82/" title="Προβολή άρθρων της κατηγορίας Κυκλάδες">Κυκλάδες</a> (121)
</li>
<li class="cat-item cat-item-5916531"><a href="http://ecoanemos.wordpress.com/category/%cf%80%cf%81%cf%8c%ce%b3%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%bc%ce%b1/" title="Προβολή άρθρων της κατηγορίας Πρόγραμμα">Πρόγραμμα</a> (5)
</li>
<li class="cat-item cat-item-51035750"><a href="http://ecoanemos.wordpress.com/category/%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%cf%86%ce%ad%cf%81%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%ce%bd-%ce%b1%ce%b9%ce%b3%ce%b1%ce%af%ce%bf%cf%85/" title="Προβολή άρθρων της κατηγορίας Περιφέρεια Ν. Î'ιγαίου">Περιφέρεια Ν. Î'ιγαίου</a> (168)
<ul class='children'>
<li class="cat-item cat-item-51036022"><a href="http://ecoanemos.wordpress.com/category/%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%cf%86%ce%ad%cf%81%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%ce%bd-%ce%b1%ce%b9%ce%b3%ce%b1%ce%af%ce%bf%cf%85/%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%86%ce%ac%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%80%cf%83/" title="Προβολή άρθρων της κατηγορίας Î'ποφάσεις ΠΣ">Î'ποφάσεις ΠΣ</a> (24)
</li>
<li class="cat-item cat-item-51036080"><a href="http://ecoanemos.wordpress.com/category/%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%cf%86%ce%ad%cf%81%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%ce%bd-%ce%b1%ce%b9%ce%b3%ce%b1%ce%af%ce%bf%cf%85/%ce%b8%ce%ad%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%ce%b1%ce%bd%ce%ad%ce%bc%ce%bf%cf%85/" title="Προβολή άρθρων της κατηγορίας Θέσεις Οικολογικού Î'νέμου">Θέσεις Οικολογικού Î'νέμου</a> (76)
<ul class='children'>
<li class="cat-item cat-item-55524942"><a href="http://ecoanemos.wordpress.com/category/%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%cf%86%ce%ad%cf%81%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%ce%bd-%ce%b1%ce%b9%ce%b3%ce%b1%ce%af%ce%bf%cf%85/%ce%b8%ce%ad%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%ce%b1%ce%bd%ce%ad%ce%bc%ce%bf%cf%85/%ce%b5%cf%81%cf%89%cf%84%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b5%cf%81%cf%89%cf%84%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%ac%ce%bb%ce%bb%ce%b5%cf%82-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b5%ce%bc%ce%b2%ce%ac/" title="Προβολή άρθρων της κατηγορίας Ερωτήσεις &#8211; επερωτήσεις, άλλες παρεμβάσεις ΟÎ' στο ΠΣ">Ερωτήσεις &#8211; επερωτήσεις, άλλες παρεμβάσεις ΟÎ' στο ΠΣ</a> (33)
</li>
</ul>
</li>
<li class="cat-item cat-item-183167"><a href="http://ecoanemos.wordpress.com/category/%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%cf%86%ce%ad%cf%81%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%ce%bd-%ce%b1%ce%b9%ce%b3%ce%b1%ce%af%ce%bf%cf%85/%ce%bd%ce%ad%ce%b1/" title="Προβολή άρθρων της κατηγορίας Νέα">Νέα</a> (46)
</li>
<li class="cat-item cat-item-37766987"><a href="http://ecoanemos.wordpress.com/category/%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%cf%86%ce%ad%cf%81%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%ce%bd-%ce%b1%ce%b9%ce%b3%ce%b1%ce%af%ce%bf%cf%85/%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%cf%86%ce%b5%cf%81%ce%b5%ce%b9%ce%b1%ce%ba%cf%8c-%cf%83%cf%85%ce%bc%ce%b2%ce%bf%cf%8d%ce%bb%ce%b9%ce%bf/" title="Προβολή άρθρων της κατηγορίας Περιφερειακό Συμβούλιο">Περιφερειακό Συμβούλιο</a> (12)
</li>
</ul>
</li>
<li class="cat-item cat-item-303444"><a href="http://ecoanemos.wordpress.com/category/%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b9%cf%84%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ac/" title="Προβολή άρθρων της κατηγορίας Πολιτιστικά">Πολιτιστικά</a> (36)
</li>
</ul>
</li>
<li id="vodpod" class="widget widget_vodpod"><div id="vodpod_recent_videos">Watch <a href="http://vodpod.com">videos</a> at Vodpod and <a href="http://vodpod.com/politics">politics videos</a>.</div><script src="http://widgets.vodpod.com/javascripts/recent_videos.js?id=1017016&amp;options[theme]=sidebar3&amp;tag_id=latest&amp;title=ecoanemos&amp;gc=politics&amp;"></script>
<script>var _vodpod_config = {group_id:'1017016', show_ads:false, wordpress:true};</script>
<script src="http://widgets.vodpod.com/javascripts/widgets/dynamic_gallery.js"></script></li>
<li id="calendar-3" class="widget widget_calendar"><h2 class="widgettitle">ΗΜΕΡΟΛΟÎ"ΙΟ</h2>
<div id="calendar_wrap"><table id="wp-calendar">
<caption>Ιουλίου 2011</caption>
<thead>
<tr>
<th scope="col" title="Î"ευτέρα">Î"</th>
<th scope="col" title="Τρίτη">Τ</th>
<th scope="col" title="Τετάρτη">Τ</th>
<th scope="col" title="Πέμπτη">Π</th>
<th scope="col" title="Παρασκευή">Π</th>
<th scope="col" title="Σάββατο">Σ</th>
<th scope="col" title="Κυριακή">Κ</th>
</tr>
</thead>

<tfoot>
<tr>
<td colspan="3" id="prev"><a href="http://ecoanemos.wordpress.com/2011/06/" title="Προβολή καταχωρήσεων για Ιουνίου 2011">&laquo; Ιουν</a></td>
<td class="pad">&nbsp;</td>
<td colspan="3" id="next"><a href="http://ecoanemos.wordpress.com/2011/08/" title="Προβολή καταχωρήσεων για Î'υγούστου 2011">Î'υγ &raquo;</a></td>
</tr>
</tfoot>

<tbody>
<tr>
<td colspan="4" class="pad">&nbsp;</td><td>1</td><td>2</td><td><a href="http://ecoanemos.wordpress.com/2011/07/03/" title="Ο Οικολογικός Άνεμος κλείνει ένα χρόνο ζωής και συνεχίζει να φυσά στο Νότιο&nbsp;Î'ιγαίο…">3</a></td>
</tr>
<tr>
<td><a href="http://ecoanemos.wordpress.com/2011/07/04/" title="Î"ΙΠΛÎ' ΕΠΙΚΙΝÎ"ΥΝΟΣ Ο ΕΦÎ'ΡΜΟΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ &#8211; Το θέμα και στο ευρωκοινοβούλιο, από τους Οικολόγους&nbsp;Πράσινους
Συνέντευξη Τύπου και Επισκέψεις Ν. Χρυσόγελου στην&nbsp;Κω
Θέσεις του ΟΙΚΟΛΟÎ"ΙΚΟΥ Î'ΝΕΜΟΥ: Το ΕΣΠÎ' Ν Î'ιγαίου, οι ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις και το Ειδικό Πρόγραμμα Î'νταγωνιστικότητας για το Ν&nbsp;Î'ιγαίο
Î'ναλυτικά οι θέσεις του ΟΙΚΟΛΟÎ"ΙΚΟΥ Î'ΝΕΜΟΥ στα θέματα της 8ης Συνεδρίασης του Περιφερειακού&nbsp;Συμβουλίου
“Ξεπέταγμα” θεμάτων στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Εντελώς ανεπαρκής η Περιφέρεια για το ρόλο που πρέπει να&nbsp;παίξει">4</a></td><td><a href="http://ecoanemos.wordpress.com/2011/07/05/" title="Θερινό Σχολείο&nbsp;Πάρου">5</a></td><td><a href="http://ecoanemos.wordpress.com/2011/07/06/" title="ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚÎ"ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΙΦΝΟ &#8211; ΚÎ'ΛΟΚÎ'ΙΡΙ&nbsp;2011">6</a></td><td><a href="http://ecoanemos.wordpress.com/2011/07/07/" title="Aντιμετώπιση στοιχειωδών προβλημάτων φυλακών&nbsp;Κω
Ρεβίθια φούρνου σε σκεπασταριά,&nbsp;Σίφνος
Επιστολή 11 ΜΚΟ προς Υπουργό&nbsp;ΠΕΚÎ'
Σχόλια της επιστημονικής επιτροπής της&nbsp;βουλής
Εθελοντές για το Περιβάλλον και τον Πολιτισμό της Ρόδου. Ξεκίνησαν με ανακύκλωση&nbsp;χαρτιού">7</a></td><td><a href="http://ecoanemos.wordpress.com/2011/07/08/" title="Έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδας σχετικά με τις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην&nbsp;Ελλάδα
ΟΙΚΟΛΟÎ"ΟΙ ΠΡÎ'ΣΙΝΟΙ ΝÎ'ΞΟΥ: Ζητάμε νέο ανοικτό Î"ημοτικό Συμβούλιο και απόφαση για Ολοκληρωμένη Î"ιαχείριση&nbsp;Î'πορριμμάτων
Î'πάντηση ΟΙΚΟΛΟÎ"ΙΚΟΥ Î'ΝΕΜΟΥ σε δηλώσεις του Περιφερειάρχη Ν.&nbsp;Î'ιγαίου
Νέες αρμοδιότητες στην περιφερειακή&nbsp;αυτοδιοίκηση">8</a></td><td>9</td><td>10</td>
</tr>
<tr>
<td><a href="http://ecoanemos.wordpress.com/2011/07/11/" title="Ημερίδα: «Πολιτική υγείας στο Ν. Î'ιγαίο την εποχή της&nbsp;κρίσης»
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ Î"ΕΛΤΙΟ #7 (24 Ιουνίου &#8211; 11 Ιουλίου&nbsp;2011)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙÎ' Ν. Î'ΙÎ"Î'ΙΟΥ: Συνεδρίαση της Οικονομικής&nbsp;Επιτροπής
Νέες εντάξεις έργων στο ΕΠ Κρήτης και Νήσων&nbsp;Î'ιγαίου
Î"ιαδρομές στη Μάρπησσα&nbsp;2011">11</a></td><td><a href="http://ecoanemos.wordpress.com/2011/07/12/" title="Î"Î'ΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚÎ'Î"ΙΕΣ-Î'ΝÎ'ΚΟΙΝΩΣΗ ΠÎ'ΝΕΛΛΗΝΙÎ'Σ ΕΝΩΣΗΣ&nbsp;Î"Î'ΣΟΛΟÎ"ΩΝ">12</a></td><td><a href="http://ecoanemos.wordpress.com/2011/07/13/" title="“Ελληνικό&nbsp;Πρωινό”
Μεταρρύθμιση Κοινής Î'λιευτικής&nbsp;Πολιτικής">13</a></td><td>14</td><td><a href="http://ecoanemos.wordpress.com/2011/07/15/" title="Ειδικές Î"ράσεις για την αύξηση της συμμετοχής των μεταναστών στην απασχόληση και την ενίσχυση της κοινωνικής τους&nbsp;ενσωμάτωσης
ΣΩΜÎ'ΤΕΙΟ ΕΡÎ"Î'ΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΜΕÎ' Î¥Î"ΕΙÎ'Σ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛÎ'Î"ΩΝ: Î'διαφορία â€" συγχωνεύσεις â€" αντιδράσεις στον τομέα υγείας των&nbsp;Κυκλάδων">15</a></td><td>16</td><td>17</td>
</tr>
<tr>
<td><a href="http://ecoanemos.wordpress.com/2011/07/18/" title="Î'ΠΟΧÎ'ΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ Î'ΙÎ"Î'ΙΟ: η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Î"ΝΤ και η καταστροφή μιας πανάρχαιας&nbsp;θάλασσας">18</a></td><td>19</td><td><a href="http://ecoanemos.wordpress.com/2011/07/20/" title="Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής&nbsp;Επιτροπής
Το Μουσείο Λαϊκού Πολιτισμού του Î'ιγαίου, στο Lefkes Village, στις Λεύκες της Πάρου, με αφορμή την παρουσίαση του βιβλίου «Πανηγύρια στο Î'ιγαίο», γιορτάζει τα γενέθλιά&nbsp;του
Ερώτηση: Προκήρυξη έργων για «άλλες κοινωνικές&nbsp;υποδομές»
Επερώτηση: Πορεία προγραμμάτων ΕΣΠÎ' για υποδομές-υπηρεσίες&nbsp;υγείας">20</a></td><td><a href="http://ecoanemos.wordpress.com/2011/07/21/" title="Ημερίδα: «Πολιτική υγείας στο Ν. Î'ιγαίο την εποχή της&nbsp;κρίσης»
Σημαντικές προτάσεις των Πρασίνων που αφορούν και στην περιφέρεια Ν&nbsp;Î'ιγαίου">21</a></td><td>22</td><td>23</td><td>24</td>
</tr>
<tr>
<td><a href="http://ecoanemos.wordpress.com/2011/07/25/" title="Î'νοικτή επιστολή ΜΚΟ για το Ν/Σ για τα Σύνθετα Τουριστικά&nbsp;Καταλύματα
Επερώτηση: Î'πορρίμματα Άνδρου â€" «ενδιάμεση λύση» â€" ευθύνες της&nbsp;Περιφέρειας">25</a></td><td><a href="http://ecoanemos.wordpress.com/2011/07/26/" title="9η συνεδρίαση â€" ΘΕΜÎ' 1: Κανονισμός Λειτουργίας Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου&nbsp;Î'ιγαίου
9η συνεδρίαση â€" ΘΕΜÎ' 3: Έγκριση 2ης Τροποποίησης προÏ&lsqauo;πολογισμού 2011 Περιφέρειας Νοτίου Î'ιγαίου&nbsp;(Î"/σου)
9η συνεδρίαση â€" ΘΕΜÎ' 4: 1η Τροποποίηση Π.Î".Ε. Περιφέρειας Νοτίου Î'ιγαίου για το έτος&nbsp;2011
9η συνεδρίαση â€" ΘΕΜÎ' 6: Έγκριση υπογραφής προγραμματικών συμβάσεων και υποβολής προτάσεων για ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Î'ειφόρος&nbsp;Î'νάπτυξη»
9η συνεδρίαση â€" ΘΕΜÎ' 7: Î'γορά ακινήτου στην έδρα της Περιφέρειας Νοτίου Î'ιγαίου, για την στέγαση των υπηρεσιών της&nbsp;Περιφέρειας
9η συνεδρίαση â€" ΘΕΜÎ' 8: Συγκρότηση Περιφερειακής Επιτροπής Επαγγελματικής&nbsp;Κατάρτισης
9η συνεδρίαση â€" ΘΕΜÎ' 9: Συμμετοχή της Περιφέρειας Νοτίου Î'ιγαίου στο Î"ίκτυο των Ευρωπαϊκών Περιφερειών για Î'νταγωνιστικό και Î'ιώσιμο Τουρισμό&nbsp;(NECSTour)
9η συνεδρίαση â€" ΘΕΜÎ' 10: Συγκρότηση Περιφερειακής Επιτροπής&nbsp;Î"ιαβούλευσης
9η συνεδρίαση â€" ΘΕΜÎ' 11: Επαναληπτική ψηφοφορία για την Επιλογή Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης σύμφωνα με το άρθρο 179 Ν.&nbsp;3852/2010
9η συνεδρίαση â€" ΘΕΜÎ' 12: Περιφερειακός Σχεδιασμός Î"ιαχείρισης Î'ποβλήτων (ΠΕΣÎ"Î') στην Περιφέρεια Νοτίου Î'ιγαίου: &#8211; Παρούσα κατάσταση, και προγραμματισμός &#8211; Σύσταση Î"ιαβαθμιδικού Φορέα Î"ιαχείρισης Στερεών Î'ποβλήτων (ΦΟ.Î"Ι.ΣÎ') στο Νότιο&nbsp;Î'ιγαίο
9η συνεδρίαση â€" ΘΕΜÎ' 13: Επιδότηση αγοράς κατοικίας σε προβληματική περιοχή με βάση τις διατάξεις του άρθρου 9 του&nbsp;Ν.2085/1992
9η συνεδρίαση â€" ΘΕΜÎ' 14: Στέγαση Υπηρεσιών Περιφερειακών Ενοτήτων&nbsp;Κυκλάδων
9η συνεδρίαση â€" ΘΕΜÎ' 15: Παραχώρηση και μεταβίβαση μηχανημάτων έργου πρώην Νομαρχίας και Î'ναπτυξιακής εταιρίας&nbsp;Άνδρου
9η συνεδρίαση â€" ΘΕΜÎ' 16: Παράταση ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΝÎ'Κ â€" Υπουργείου Πολιτισμού &amp; Τουρισμού â€" Î"ήμου Σίφνου για το έργο «Προστασία από την εισροή ομβρίων στο Î'ρχαιολογικό Μουσείο&nbsp;Σίφνου»
9η συνεδρίαση â€" ΘΕΜÎ' 17: Ορισμός εκπροσώπων με τους αναπληρωτές τους για την Î'. Επιτροπή Î"ιαχείρισης Προγράμματος LEADER ΠÎ'Î' και Î'. Επιτροπή Î"ιαχείρισης Τοπικού Προγράμματος Î'λιείας στις Î'ναπτυξιακές Εταιρείες Î'Ν.Î"Ω. Î'.Ε. και Î'ΝΕΤΚΥ&nbsp;Î'.Ε.
9η συνεδρίαση â€" Εκτός: «Κατευθύνσεις άσκησης Î"ημοσιονομικού Ελέγχου επί των δαπανών&nbsp;μετακίνησης»
9η συνεδρίαση â€" ΘΕΜÎ' 18: Λήψη απόφασης για την πραγματοποίηση του επόμενου Περιφερειακού Συμβουλίου στην&nbsp;Ρόδο
9η συνεδρίαση â€" ΘΕΜÎ' 2: Θέματα Υγείας της Περιφέρειας Νοτίου&nbsp;Î'ιγαίου
Î'ναλυτικά οι προτάσεις του ΟΙΚΟΛΟÎ"ΙΚΟΥ Î'ΝΕΜΟΥ για τη&nbsp;Σίφνο
Μικρό Μουσείο νεότερης κεραμικής τέχνης&nbsp;Σίφνου
9η συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Ν. Î'ιγαίου (1 Î'υγούστου&nbsp;2011)
Î'πογραφή &#8211; 308.610 κάτοικοι ο πληθυσμός των νησιών του Nότιου&nbsp;Î'ιγαίου
Κατανομή πιστώσεων των Κεντρικών Î'υτοτελών Πόρων των Î"ήμων για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων έτους&nbsp;2011
Μια έρευνα από ελληνίδα ερευνήτρια σχετικά με την συμπεριφορά των Ελλήνων απέναντι στην αιολική ενέργεια.&nbsp;Συμμετέχετε!">26</a></td><td><a href="http://ecoanemos.wordpress.com/2011/07/27/" title="Τοποθετήσεις του Νίκου Χρυσόγελου στην 9η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ν Î'ιγαίου (1/8/2011 στην&nbsp;Νάξο)
Aριστοφάνη &#8220;Πλούτος&#8221; στο&nbsp;Φάρο
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ Î"ΕΛΤΙΟ #8 (11 &#8211; 27 Ιουλίου&nbsp;2011)">27</a></td><td><a href="http://ecoanemos.wordpress.com/2011/07/28/" title="ΝÎ' ΠΡΟΩΘΗΘΕΙ ΤΟ ΜΕΤÎ'ΦΟΡΙΚΟ ΙΣΟÎ"ΥΝÎ'ΜΟ ΣΤΙΣ ΘÎ'ΛÎ'ΣΣΙΕΣ ΣΥÎ"ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ &#8211; Ερώτηση Τρεμόπουλου στο Ευρωπαϊκό&nbsp;Κοινοβούλιο
Συνέδριο IFOAM AgriBioMediterraneo &#8211; Î'ιολογική Î"εωργία και Î'γρο-Οικο-Τουρισμός στην&nbsp;Μεσόγειο">28</a></td><td><a href="http://ecoanemos.wordpress.com/2011/07/29/" title="ΣΧΕÎ"ΙΟ ΨΗΦΙΣΜÎ'ΤΟΣ (κατατίθεται από τον ΟΙΚΟΛΟÎ"ΙΚΟ Î'ΝΕΜΟ Ν Î'ΙÎ"Î'ΙΟΥ για να συζητηθεί και οριστικοποιηθεί από το Περιφερειακό Συμβούλιο Ν&nbsp;Î'ιγαίου)
Συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης και σχέδιο ψηφίσματος για το νομοσχέδιο της κυβέρνησης για τη «σύνθετη τουριστική&nbsp;κατοικία»
Η ΦΟΥΣΚÎ' ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚÎ'ΤΟΙΚΙÎ'Σ Î"ΕΝ ΕΙΝÎ'Ι Η ΛΥΣΗ Î"ΙÎ' ΤΟ&nbsp;ΧΡΕΟΣ">29</a></td><td>30</td><td>31</td>
</tr>
</tbody>
</table></div></li>
<li id="flickr" class="widget widget_flickr"> <h2 class="widgettitle">Flickr Photos</h2>
<!-- Start of Flickr Badge -->
<table id="flickr_badge_uber_wrapper" cellpadding="0" cellspacing="10" border="0" class="flickr-size-thumbnail"><tr><td><table cellpadding="0" cellspacing="10" border="0" id="flickr_badge_wrapper">
<tr><td align='center'>
<a href="http://www.flickr.com/photos/nikoschrysogelos/4796189134/in/set-72157624374471901/"><img alt="Mukonos" title="Mukonos" src="http://farm5.staticflickr.com/4080/4796189134_0a18e05a02_t.jpg" border="0" /></a><br /><br /><a href="http://www.flickr.com/photos/nikoschrysogelos/4796188800/in/set-72157624374471901/"><img alt="Mukonos" title="Mukonos" src="http://farm5.staticflickr.com/4118/4796188800_37fe2d6896_t.jpg" border="0" /></a><br /><br /><a href="http://www.flickr.com/photos/nikoschrysogelos/4796187594/in/set-72157624374471901/"><img alt="Troullaki" title="Troullaki" src="http://farm5.staticflickr.com/4075/4796187594_61e7386110_t.jpg" border="0" /></a><br /><br /><a href="http://www.flickr.com/photos/nikoschrysogelos/4796185148/in/set-72157624374471901/"><img alt="100_4023" title="100_4023" src="http://farm5.staticflickr.com/4098/4796185148_af9b3c463f_t.jpg" border="0" /></a><br /><br /><a href="http://www.flickr.com/photos/nikoschrysogelos/4796184632/in/set-72157624374471901/"><img alt="100_4031" title="100_4031" src="http://farm5.staticflickr.com/4138/4796184632_105a76e330_t.jpg" border="0" /></a><br /><br /><a href="http://www.flickr.com/photos/nikoschrysogelos/4796184152/in/set-72157624374471901/"><img alt="100_4126" title="100_4126" src="http://farm5.staticflickr.com/4098/4796184152_07bec9a20d_t.jpg" border="0" /></a><br /><br /><a href="http://www.flickr.com/photos/nikoschrysogelos/4795556283/in/set-72157624374471901/"><img alt="Mykonos" title="Mykonos" src="http://farm5.staticflickr.com/4096/4795556283_a55cfbd982_t.jpg" border="0" /></a><br /><br /><a href="http://www.flickr.com/photos/nikoschrysogelos/4795555159/in/set-72157624374471901/"><img alt="Mykonos" title="Mykonos" src="http://farm5.staticflickr.com/4074/4795555159_9990247537_t.jpg" border="0" /></a><br /><br /><a href="http://www.flickr.com/photos/nikoschrysogelos/4795554325/in/set-72157624374471901/"><img alt="100_4116" title="100_4116" src="http://farm5.staticflickr.com/4074/4795554325_3fbb48a3f1_t.jpg" border="0" /></a><br /><br /><a href="http://www.flickr.com/photos/nikoschrysogelos/4795553573/in/set-72157624374471901/"><img alt="100_4118" title="100_4118" src="http://farm5.staticflickr.com/4098/4795553573_87e45a245b_t.jpg" border="0" /></a><br /><br /><a href="http://www.flickr.com/photos/nikoschrysogelos/sets/72157624374471901">More Photos</a>
</td></tr>
</table>
</td></tr></table>
<!-- End of Flickr Badge -->

</li>

</ul>
</div>

<!-- End Obar -->

<div class="wrapper"><!-- This wrapper class appears only on Page and Single Post pages. -->
<div class="narrowcolumnwrapper"><div class="narrowcolumn">

<div class="content">


<div class="post-4470 post type-post status-publish format-standard hentry category-5608052 category----" id="post-4470">

<h2><a href="http://ecoanemos.wordpress.com/2011/07/25/%ce%b5%cf%80%ce%b5%cf%81%cf%8e%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%81%cf%81%ce%af%ce%bc%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%ce%ac%ce%bd%ce%b4%cf%81%ce%bf%cf%85-%e2%80%93-%c2%ab%ce%b5%ce%bd%ce%b4%ce%b9/" rel="bookmark" title="Επερώτηση: Î'πορρίμματα Άνδρου â€" «ενδιάμεση λύση» â€" ευθύνες της&nbsp;Περιφέρειας">Επερώτηση: Î'πορρίμματα Άνδρου â€" «ενδιάμεση λύση» â€" ευθύνες της&nbsp;Περιφέρειας</a></h2>

<div class="postinfo">
Posted on <span class="postdate">25/07/2011</span> by ecoanemos </div>

<div class="entry">

<p><strong><span style="text-decoration:underline;">ΟÎ'_Î'ρ. Επερώτηση 7/ 2</span></strong><strong><span style="text-decoration:underline;">2</span></strong><strong><span style="text-decoration:underline;"> -7-2011</span></strong></p>
<p><strong><span style="text-decoration:underline;">Επερώτηση</span></strong> (202 Ιουλίου 2011) προς τον Περιφερειάρχη κ Î". Μαχαιρίδη και τον αντιπεριφερειάρχη κ Î".Μακρυωνίτη</p>
<p>(με βάση το άρθρο 16 του σχεδίου Εσωτερικού Κανονισμού του Περιφερειακού Συμβουλίου)</p>
<p><strong><span style="text-decoration:underline;">Θέμα: </span></strong><strong><span style="text-decoration:underline;">Î'πορρίμματα Άνδρου â€" «ενδιάμεση λύση» </span></strong><strong><span style="text-decoration:underline;">â€" ευθύνες της Περιφέρειας</span></strong></p>
<p><strong>Επειδή:</strong></p>
<p><strong>- Η Περιφέρεια Ν Î'ιγαίου έχει αναλάβει από 1/7/2011 και τυπικά τις αρμοδιότητες και την ευθύνες του σχεδιασμού και της παρακολούθησης της διαχείρισης των απορριμμάτων</strong>, του κλεισίματος κaι αποκατάστασης ΧÎ'Î"Î',  ενώ έχει και την ευθύνη διαχείρισης περιβαλλοντικών κινδύνων</p>
<p><span style="text-decoration:line-through;">- </span><strong>Στην Άνδρο παρασύρθηκαν από τον ΧÎ'Î"Î' στην κοντινή παραλία και να κατέληξαν στη θάλασσα, σύμφωνα με υπολογισμούς, πάνω από 100.000 τόνοι απορριμμάτων</strong>, χωρίς να αποκλείεται να περιέχονται σε αυτά και επικίνδυνα οικιακά, απόβλητα μετασχηματιστών Î"ΕΗ, ιατρικά κα. <strong>Η Περιφέρεια δεν φαίνεται να έχει ζητήσει καν σχετική έκθεση</strong> για τις ποσότητες απορριμμάτων που έχουν απορριφθεί στη θέση Σταυροπέδα, που βρίσκεται στο χώρο του προϊστορικού οικισμού Στρόφιλα Άνδρου αλλά και για τις ποσότητες που κατέληξαν στο θαλάσσιο περιβάλλον στις 4/2/2011 και μετά.<span id="more-4470"></span></p>
<p>-  Έχουμε καταθέσει ως περιφερειακή παράταξη ΟΙΚΟΛΟÎ"ΙΚΟΣ Î'ΝΕΜΟΣ Ν Î'ιγαίου δυο σχετικές με την κατάσταση της διαχείρισης των απορριμμάτων στην Άνδρο επερωτήσεις, αρχικά στις 28/2/2011, <a title="Επερώτηση: Η περιβαλλοντική καταστροφή από τον ΧÎ'Î"Î' Άνδρου και η λειτουργία ΧÎ'Î"Î' στα νησιά" href="http://ecoanemos.wordpress.com/2011/02/28/%ce%b5%cf%80%ce%b5%cf%81%cf%8e%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b7-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%b2%ce%b1%ce%bb%ce%bb%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%cf%83%cf%84%cf%81%ce%bf/">Επερώτηση: Η περιβαλλοντική καταστροφή από τον ΧÎ'Î"Î' Άνδρου και η λειτουργία ΧÎ'Î"Î' στα νησιά</a> και επικαιροποίησή της τον Μάιο 2011,  στις οποίες δεν έχετε απαντήσει, παραβιάζοντας την υποχρέωσή σας να απαντάτε σε ερωτήσεις και επερωτήσεις, αλλά και παραβαίνοντας τις υποχρεώσεις σας στα θέματα προστασίας του περιβάλλοντος.</p>
<p>-                 <strong>Έχουμε καταθέσει αναλυτικά </strong><a title="Πρόταση του ΟΙΚΟΛΟÎ"ΙΚΟΥ Î'ΝΕΜΟΥ για την αντιμετώπιση της κρίσης των απορριμμάτων στην Άνδρο" href="http://ecoanemos.wordpress.com/2011/06/16/%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%85-%ce%b1%ce%bd%ce%b5%ce%bc%ce%bf%cf%85-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7/">Πρόταση του ΟΙΚΟΛΟÎ"ΙΚΟΥ Î'ΝΕΜΟΥ για την αντιμετώπιση της κρίσης των απορριμμάτων στην Άνδρο</a>, για τη <strong>βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων με το ελάχιστο κόστος για το περιβάλλον και την κοινωνία</strong>, μετά από επιτόπου επισκέψεις και συζητήσεις με όλους τους σχετικούς φορείς και τον Î"ήμο.</p>
<p>-                 <strong>Ο Î"ήμος Άνδρου φαίνεται να επιλέγει αναποτελεσματικές μεθόδους διαχείρισης των απορριμμάτων του νησιού</strong>, δρομολογώντας  με αποφάσεις του Î"ημοτικού Συμβουλίου, «ενδιάμεσες λύσεις», αμφιβόλου αποτελεσματικότητας και ιδιαίτερα υψηλού κόστους, αδυνατώντας να χαράξει μια βιώσιμη πολιτική διαχείρισης των παραγόμενων απορριμμάτων όσο και εξυγίανσης του ΧÎ'Î"Î' κι αποκατάστασης της βλάβης που έχει προκληθεί από τις ποσότητες απορριμμάτων που παρασύρθηκαν στη θάλασσα. <strong></strong></p>
<p>-                 <strong>Η Περιφέρεια οφείλει αντί να κρύβεται, να καθοδηγεί τους Î"ήμους στην υιοθέτηση και εφαρμογή οικολογικά συμβατών και οικονομικά αποδοτικών σχεδίων διαχείρισης απορριμμάτων</strong>. Επίσης, έχει υποχρέωση να ελέγχει αν τηρούνται πράγματι οι νόμιμες διαδικασίες από τον Î"ήμο με την επίκληση του επείγοντος χαρακτήρα για την αιτιολόγηση της σχετικής απευθείας ανάθεσης<a title="" href="/Users/SPIROD~1/AppData/Local/Temp/OA_eperotisi%20skoupidia-brief.doc#_ftn1">[1]</a>, και τι εφαρμόζεται στην πράξη, <strong>α</strong>κόμα και αν τυπικά μέχρι τον ορισμό του Ελεγκτή Νομιμότητας, αρμόδιος επί σχετικών θεμάτων  είναι ο Î"ενικός Î"ραμματέας της Î'ποκεντρωμένης Î"ιοίκησης,</p>
<p>-                 <strong>Στη χώρα μας παρατηρείται τεράστια σπατάλη πόρων </strong>σε «μαγικές» λύσεις που δήθεν «εξαφανίζουν» τα σκουπίδια, ενώ μεγάλη είναι η ευθύνη δημοτικών αρχών που αντί να δουλέψουν με σοβαρότητα και οργάνωση «βολεύονται» σε «ενδιάμεσες» πανάκριβες και αναποτελεσματικές λύσεις.</p>
<p>-                 <strong>Στις ανακοινώσεις του Î"ήμου υπάρχουν σαφώς σημαντικές αντιφάσεις</strong>, όπως:  <em>«</em><em>Με το πιλοτικό αυτό σύστημα που θα εφαρμοστεί και στο Î"ήμο Άνδρου, επιτυγχάνεται μεταξύ άλλων, σύμφωνα πάντα με την εταιρεία, η πλήρης αξιοποίηση του συνόλου της μάζας των απορριμμάτων με τη μετατροπή τους σε χρήσιμα υλικά. </em><em>Το σύστημα δεν απαιτεί επίσης χώρο υγειονομικής ταφής για τη λειτουργία του, <strong>λόγω της έλλειψης υπολειμμάτων</strong> και χαρακτηρίζεται από μηδενική όχληση του περιβάλλοντος κατά την επεξεργασία.</em><em> </em><em>Î'ξίζει να τονιστεί το <strong>χαμηλό λειτουργικό κόστος προς όφελος του Î"ήμου</strong></em>» (ανακοίνωση 23/2/2011), «<em>Με το σύστημα επεξεργασίας οικιακών απορριμμάτων της ελληνικής εταιρείας “ΣΟΥΚΟΣ” θα υπάρχει πλήρης ανάκτηση κάθε υλικού, που μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί, ενώ τα <strong>οργανικά υπολείμματα θα λαμβάνουν την μορφή pellet, το οποίο είναι περιζήτητο στην βιομηχανία</strong>», (ανακοίνωση Î"ήμου 2/7/2011),</em><em> καθώς και </em><em>«το μισθωμένο συγκρότημα </em><strong><em>θα διαχειρισθεί και όλα τα σκουπίδια του ΧÎ'Î"Î'</em></strong><em>, λόγος για τον οποίο το ΚÎ'Σ επέτρεψε την εγκατάσταση του συγκροτήματος στο συγκεκριμένο σημείο</em>» (ανακοίνωση Î"ήμου Άνδρου 5/7/2011), όμως εκτιμάται ότι η ποσότητα που έχει παραμείνει στον ΧÎ'Î"Î' ξεπερνάει τους 100-150.000 τόνους. <strong></strong></p>
<p><strong>Ερωτείστε</strong>:</p>
<p>-                 <em>Ποια είναι η θέση της Περιφέρειας για όσα συμβαίνουν στην Άνδρο με την «ενδιάμεση λύση» που έχει επιλεγεί;</em><strong><em></em></strong></p>
<p>-                 <em>Οι τεχνικές υπηρεσίες της Περιφέρειας έχουν ελέγξει τα αποτελέσματα της εφαρμοζόμενης μεθόδου και έχουν γνωμοδοτήσει επί αυτής, πολύ περισσότερο που η μέθοδος προβλήθηκε και ως «λύση και για άλλα νησιά με παρόμοια προβλήματα»;  </em><strong><em></em></strong></p>
<p>-                 <em>Έχει ενημέρωση η Περιφέρεια αν πράγματι </em><em> «το μισθωμένο συγκρότημα </em><strong><em>θα διαχειρισθεί και όλα τα σκουπίδια του ΧÎ'Î"Î'</em></strong><em>, λόγος για τον οποίο το ΚÎ'Σ επέτρεψε την εγκατάσταση του συγκροτήματος στο συγκεκριμένο σημείο» (ανακοίνωση Î"ήμου Άνδρου 5/7/2011); Υπάρχουν δυνατότητες στο μηχάνημα για επεξεργασία 100-150.000 τόνων, σε ποια σύμβαση προβλέπεται αυτό και με τι κόστος; </em><strong><em></em></strong></p>
<p>-                 <em>Î"νωρίζει η Περιφέρεια ποιο είναι το συνολικό ποσό που πρόκειται να καταβληθεί μέσα από διαφορετικές συμβάσεις στον εργολάβο (συνημμένα αναλυτική περιγραφή ποσών που περιλαμβάνονται σε διαφορετικές αποφάσεις και με διαφορετικές δικαιολογίες) για το τρίμηνο της εφαρμογής της συγκεκριμένης «ενδιάμεσης λύσης»; Το ποσό αυτό θα καταβληθεί πλήρως από τον Î"ήμο (με επιβολή επιπλέον τελών) ή θα συμβάλλουν σε αυτό η Περιφέρεια Ν Î'ιγαίου ή η Î'ποκεντρωμένη Î"ιοίκηση και, αν ναι, για ποιο σκοπό ακριβώς και με τι ποσό; </em></p>
<p>-                 <em> Σκοπεύει η Περιφέρεια να διενεργήσει έλεγχο για να διαπιστώσει αν οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν είναι νόμιμες αλλά και τυπικά και ουσιαστικά συμβατές με όσα προβλέπουν οι πολλές και διαφορετικές συμβάσεις για επιμέρους δαπάνες και υπηρεσίες σχετικά με απορρίμματα στην Άνδρο, με βάση και όσα περιγράφονται αναλυτικά στο συνοδευτικό σημείωμα μας<a title="" href="/Users/SPIROD~1/AppData/Local/Temp/OA_eperotisi%20skoupidia-brief.doc#_edn1"><strong>[i]</strong></a>;  </em></p>
<p>-                 <em>Î"νωρίζει η Περιφέρεια που ακριβώς θα καταλήγουν και πώς ακριβώς θα διατίθενται τα πέλετς που προκύπτουν από την επεξεργασία του μηχανήματος στην Άνδρο, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Î"ήμος Άνδρου στη σχετική απόφαση ανάθεσης ισχυρίζονταν ότι «η μέθοδος επιλέχτηκε </em><em>λόγω της παραγωγής μηδενικού υπολείμματος προς ταφή», ενώ στη συνέχεια διαφοροποιήθηκε λέγοντας ότι «το υλικό αυτό είναι περιζήτητο στη βιομηχανία»</em><em>; Î'ν ναι, σε τι ενέργειες προτίθεται να προβεί η αρμόδια Περιφερειακή Î'ρχή έτσι ώστε να εξασφαλίσει ότι η διάθεση των πέλετς θα γίνεται σύμφωνα με την κείμενη περιβαλλοντική νομοθεσία; Î'ν όχι, σε τι ενέργειες προτίθεται να προβεί η αρμόδια Περιφερειακή Î'ρχή ώστε να μάθει με ακρίβεια τον προορισμό και τη μέθοδο τελικής διάθεσης και να ενημερώσει το Περιφερειακό Συμβούλιο και την κοινή γνώμη του Ν. Î'ιγαίου αλλά και της υπόλοιπης Ελλάδας δεδομένου ότι η διαχείριση των σκουπιδιών της Άνδρου θα επηρεάσει και άλλες περιοχές;</em><span class="Apple-style-span" style="font-size:20px;font-weight:bold;"><em> </em></span></p>
<h2></h2>
<p><em><strong>Ο  Περιφερειακός Σύμβουλος και Î"ραμματέας του Π. Σ  </strong></em></p>
<p><em><strong>Νίκος Χρυσόγελος </strong></em></p>
<div>
<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div>
<address><a title="" href="/Users/SPIROD~1/AppData/Local/Temp/OA_eperotisi%20skoupidia-brief.doc#_ftnref1">[1]</a> <em>Σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. γ του Ν. 3669/2008 η απ΄ ευθείας ανάθεση επιτρέπεται σε περίπτωση θεομηνίας, σοβαρού επικείμενου κινδύνου, μοναδικότητας του κατασκευαστή, όταν πρόκειται για ερευνητικές εργασίες ή εργασίες δοκιμαστικές εφαρμογής νέων τεχνολογιών. Επίσης, σύμφωνα με το άρθ. 199 του Ν.3463/2006 για μίσθωση κινητών πραγμάτων επιτρέπεται η απευθείας ανάθεση έως 3 μήνες.»</em></address>
</div>
</div>
<div>
<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div>
<address><a title="" href="/Users/SPIROD~1/AppData/Local/Temp/OA_eperotisi%20skoupidia-brief.doc#_ednref1">[i]</a> <strong>Άλλο ενημερωτικό υλικό</strong> <strong>για το θέμα</strong></address>
<address>Σε δυο επερωτήσεις που έχουμε καταθέσει ως περιφερειακή παράταξη ΟΙΚΟΛΟÎ"ΙΚΟΣ Î'ΝΕΜΟΣ στο Ν Î'ιγαίο  και δεν έχετε απαντήσει αναφερόμασταν στην σοβαρή ρύπανση που έχει προκληθεί από τον Χώρο Î'νεξέλεγκτης Î"ιάθεσης Î'πορριμμάτων (ΧÎ'Î"Î') του Î"ήμου Άνδρου αλλά και στο θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων του νησιού αυτού <strong>αρχικά στις 28/2/2011</strong><strong>, </strong><a title="Επερώτηση: Η περιβαλλοντική καταστροφή από τον ΧÎ'Î"Î' Άνδρου και η λειτουργία ΧÎ'Î"Î' στα νησιά" href="http://ecoanemos.wordpress.com/2011/02/28/%ce%b5%cf%80%ce%b5%cf%81%cf%8e%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b7-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%b2%ce%b1%ce%bb%ce%bb%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%cf%83%cf%84%cf%81%ce%bf/">Επερώτηση: Η περιβαλλοντική καταστροφή από τον ΧÎ'Î"Î' Άνδρου και η λειτουργία ΧÎ'Î"Î' στα νησιά</a> <strong>και επικαιροποίησή της τον Μάιο 2011</strong>. Έχω και ίδια εικόνα των θεμάτων ανεξέλεγκτης διαχείρισης των απορριμμάτων στα νησιά τις τελευταίες 3 δεκαετίες, ενώ έχω επισκεφθεί τον ΧÎ'Î"Î' της Άνδρου και το φθινόπωρο του 2010 αλλά και τον Ιούνιο 2011.</address>
<address>-                 Μετά την πρόσφατη επίσκεψή μου στο νησί στις 10 και 11 Ιουνίου και τις συνομιλίες με τον Î"ήμαρχο κ Î". Î"λυνό, τον αντιδήμαρχο κ Ν. Θεολόγο, τους εκπροσώπους της αντιπολίτευσης, εκπροσώπους κινήσεων πολιτών αλλά και κοινωνικών φορέων καταθέσαμε μια αναλυτική πρόταση â€" την οποία και σας κοινοποιήσαμε -  <a title="Πρόταση του ΟΙΚΟΛΟÎ"ΙΚΟΥ Î'ΝΕΜΟΥ για την αντιμετώπιση της κρίσης των απορριμμάτων στην Άνδρο" href="http://ecoanemos.wordpress.com/2011/06/16/%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%85-%ce%b1%ce%bd%ce%b5%ce%bc%ce%bf%cf%85-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7/">Πρόταση του ΟΙΚΟΛΟÎ"ΙΚΟΥ Î'ΝΕΜΟΥ για την αντιμετώπιση της κρίσης των απορριμμάτων στην Άνδρο</a><strong> με οικονομικά αποτελεσματικό τρόπο</strong>, αντί να σπαταλιούνται σημαντικά ποσά σε αναποτελεσματικές μεθόδους.</address>
<address>-                 Στην απόφαση 123/2011 του Î"ήμου Άνδρου γίνεται απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών στην εταιρεία ENVICON ATEE για τις υπηρεσίες του συστήματος <strong>ΣΟΥΚΟΣ </strong>με σκοπό τη διαχείριση απορριμμάτων του νησιού. Με βάση την Ï…Ï€&#8217; αριθ.35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Î') απόφαση του Υπ. Οικονομικών, την οποία επικαλείται η απόφαση 123/2011 του Î"ήμου Άνδρου, η σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων με <strong>απευθείας ανάθεση</strong> μπορεί να γίνεται μέχρι του ποσού των είκοσι χιλιάδων (<strong>20.000</strong>) <strong>ευρώ</strong>. Πράγματι, η απόφαση 123/2011 του Î"ήμου Άνδρου αναφέρει ότι: «<em>Το κόστος για τις παραπάνω υπηρεσίες θα ανέλθει στο ποσό των 20.000,00€ πλέον Φ.Π.Î'. και θα βαρύνει τον Κ.Î'.20-7425.001 «Πιλοτική διαχείριση απορριμμάτων με την μέθοδο SOUKO»</em>».</address>
<ul>
<li>
<address>Στην απόφαση 9/2011 (συνημμένη) από τα πρακτικά της συνεδρίασης του Î"Σ Άνδρου 15/4/2011, εγκρίθηκε πίστωση «<em>Ποσού συνολικού <strong>210.000,00 ευρώ</strong> σε βάρος του Κ.Î'.20.7425.0002 «Î"ιαχείριση απορριμμάτων του Î"ήμου με μηχανικά συστήματα, λόγω μη εξεύρεσης â€" χωροθέτησης ΧΥΤÎ'», για την εξόφληση ισόποσων τιμολογίων της </em><em>SOYKOS</em><em> </em><em>ENVIRONMENTAL</em><em> Î'Î'ΕΕ και αφορά τη μίσθωση μηχανήματος- κινητού συστήματος ψυχρής και οικολογικής επεξεργασίας απορριμμάτων του Î"ήμου».</em></address>
</li>
</ul>
<address>Στο ποσό αυτό δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠÎ' που θα ανέρχεται σε <strong>33.600,00 ευρώ </strong>(ήτοι 16%).</address>
<ul>
<li>
<address>Στην ίδια απόφαση 9/2011 εγκρίνεται επίσης μια δεύτερη πίστωση: «<em>Ποσού <strong>20.000,00 ευρώ</strong> πλέον Φ.Π.Î'. σε βάρος του Κ.Î'.20.7425.0001 «πιλοτική διαχείριση απορριμμάτων με τη μέθοδο ΣΟΥΚΟ», για τις υπηρεσίες διαχείρισης απορριμμάτων. Η ανάθεση θα γίνει με σχετική απόφαση Î"ημάρχου». </em>Σύμφωνα με διαδικτυακά δημοσιεύματα του δημοτικού συμβούλου Άνδρου κ. Θεοδόση Σουσούδη, ποσό 20.000 ευρώ προορίζεται για τη φύλαξη του μηχανήματος ΣΟΥΚΟΣ αλλά όχι για τη διαχείριση απορριμμάτων με χρήση αυτού.</address>
</li>
<li>
<address>Στα προαναφερθέντα ποσά δεν συμπεριλαμβάνεται το κόστος του πετρελαίου που απαιτείται για τη λειτουργία του μηχανήματος ΣΟΥΚΟΣ. Με βάση τα αποτελέσματα της πιλοτικής δοκιμής του μηχανήματος στον Î"ήμο Καλαμάτας που καταγράφηκαν στο έγγραφο με αριθμό πρωτοκόλλου 22455 και ημερομηνία 13/10/2010 που υπογράφεται από 4 επιστήμονες της διεύθυνσης καθαριότητας του Î"ήμου, οι οποίοι κατέγραψαν πραγματικά δεδομένα από τη λειτουργία του μηχανήματος, η μέση κατανάλωση του μηχανήματος ανέρχεται σε 77 ευρώ τον τόνο. Î"ια 4000 τόνους που εκτιμάται ότι θα διαχειριστεί το μηχάνημα σε 3 μήνες αυτό οδηγεί σε ένα ποσό της τάξης των <strong>308.000,00</strong> <strong>ευρώ </strong>για 3 μήνες λειτουργίας.</address>
</li>
<li>
<address>Στα ποσά αυτά δε συμπεριλαμβάνεται η αγορά σακιών για τα πέλετς που και πάλι με βάση την ίδια αναφορά από τη δοκιμή της Καλαμάτας, θα κοστίσει 10 ευρώ τον τόνο, δηλαδή περίπου <strong>40.000,00 ευρώ</strong> για την παραπάνω ποσότητα απορριμμάτων.</address>
</li>
<li>
<address>Στα ποσά αυτά δε συμπεριλαμβάνεται η αμοιβή του Î"ήμου Άνδρου προς την εταιρεία και τη μηχανικό που θα εκπονήσει Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το συγκεκριμένο έργο. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην απόφαση 14/2011 του δήμου Άνδρου εγκρίνεται πίστωση «<em>Ποσού <strong>6.500,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Î'</strong>., σε βάρος του Κ.Î'.20.7425.0002 «Î"ιαχείριση απορριμμάτων του Î"ήμου με μηχανικά συστήματα, λόγω μη εξεύρεσης â€" χωροθέτησης ΧΥΤÎ'», για την εξόφληση προμελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργου ΄΄Μονάδα Μηχανικής Î"ιαλογής &amp; Επεξεργασίας Î'στικών Στερεών Î'ποβλήτων της Ν.Άνδρου στη θέση Σταυροπέδα΄΄. Η ανάθεση θα γίνει με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής</em>». Τέλος, στην απόφαση 15/2011 του δήμου Άνδρου αναφέρεται η μηχανικός και η εταιρεία που θα εκπονήσουν τη μελέτη.</address>
</li>
<li>
<address>Στα ποσά αυτά δε συμπεριλαμβάνεται το κόστος μεταφοράς των πέλετς που αποτελούν το βασικό προϊόν της επεξεργασίας με το μηχάνημα ΣΟΥΚΟΣ (42% των εισερχομένων σύμμεικτων απορριμμάτων με βάση τη συνημμένη αναφορά των επιστημόνων-παρατηρητών από την πιλοτική δοκιμή της Καλαμάτας), εκτός Άνδρου. Στη <a href="http://vimeo.com/22474214">συνεδρίαση του Î"Σ Άνδρου στις 15/4/2011</a> (<a href="http://vimeo.com/22474214">http://vimeo.com/22474214</a>) αναφέρεται από τον εισηγητή ότι τα πέλετς, θα μεταφέρονται με έξοδα του δήμου στα <strong>Οινόφυτα Î'οιωτίας</strong>. Το κόστος αυτό είναι δύσκολο να εκτιμηθεί χωρίς να είναι γνωστές με ακρίβεια οι λεπτομέρειες της μεταφοράς.</address>
</li>
</ul>
<address>Με βάση τα παραπάνω αποδεικνύεται ότι η διαχείριση των απορριμμάτων της Άνδρου για 3 μήνες με το μηχάνημα ΣΟΥΚΟΣ και έναρξη λειτουργίας τις 30/6/2011 θα κοστίσει πολύ παραπάνω από 20.000 ευρώ που είναι το ποσό της σύμβασης με απευθείας ανάθεση η οποία αναφέρεται στην 123/2011. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι ενώ τα 20.000 ευρώ χωρίς ΦΠÎ' θα πληρωθούν στην  εταιρεία ENVICON ATEE για τις υπηρεσίες του μηχανήματος ΣΟΥΚΟΣ, τα 210.000 ευρώ χωρίς ΦΠÎ' θα πληρωθούν στην SOYKOS ENVIRONMENTAL Î'Î'ΕΕ για τη χρήση του ιδίου μηχανήματος. Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει ότι στους 2 κωδικούς Κ.Î'.20.7425.0001 (Πιλοτική διαχείριση απορριμμάτων με τη μέθοδο ΣΟΥΚΟ) και Κ.Î'.20.7425.0002 (Î"ιαχείριση απορριμμάτων του δήμου με Μηχανικά συστήματα λόγω μη εξεύρεσης χωροθέτησης ΧΥΤΥ), ο δήμος Άνδρου έχει δεσμεύσει κονδύλια συνολικού ύψους <strong>400.000,00 ευρώ</strong>, για την χρήση του εν λόγω μηχανήματος όπως φαίνεται στην <a href="http://www.kyriakosthomas.gr/eponymos/sxolia/item/47-%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1-2011.html?tmpl=component&amp;print=1">ιστοσελίδα του δημοτικού συμβούλου Άνδρου Κυριάκου Θωμά</a>.</address>
<address>Επίσης, η απόφαση 123/2011 αναφέρει χαρακτηριστικά ότι τα απορρίμματα που θα επεξεργαστεί το μηχάνημα ΣΟΥΚΟΣ «<em>θα ανακτηθούν από τη χωματερή που κατολίσθησε και την επεξεργασία των απορριμμάτων που προσωρινά έχουν αποθηκευτεί στον υπολειπόμενο ΧÎ'Î"Î'</em>». Επομένως, με βάση τη σύμβαση, το μηχάνημα δε θα διαχειρίζεται νέα απορρίμματα αλλά απορρίμματα που ήδη έχουν αποτεθεί στο συγκεκριμένο ΧÎ'Î"Î'. Όπως, όμως, αναφέρουν πρόσφατα <a href="http://androsvoice.blogspot.com/2011/07/blog-post.html">διαδικτυακά δημοσιεύματα</a> που επιχειρούν ανασκόπηση των πρώτων ημερών λειτουργίας του μηχανήματος: «<em>&#8230;Κ</em><em>αι εν τέλει την πέμπτη ημέρα λειτουργίας πήρε φωτιά από υπερθέρμανση των μοτέρ έχοντας επεξεργαστεί τον αστρονομικό όγκο σκουπιδιών των τριών απορριμματοφόρων</em>» Επομένως, το μηχάνημα επεξεργάζεται και νέα σκουπίδια που φτάνουν με απορριμματοφόρα και όχι μόνο τα ήδη υπάρχοντα στον προς αποκατάσταση ΧÎ'Î"Î'.</address>
</div>
</div>
<div class="sharedaddy sd-like-enabled sd-sharing-enabled"><div class="robots-nocontent sd-block sd-social sd-social-icon sd-sharing"><h3 class="sd-title">Share this:</h3><div class="sd-content"><ul><li class="share-facebook"><a rel="nofollow" class="share-facebook sd-button share-icon no-text" href="http://ecoanemos.wordpress.com/2011/07/25/%ce%b5%cf%80%ce%b5%cf%81%cf%8e%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%81%cf%81%ce%af%ce%bc%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%ce%ac%ce%bd%ce%b4%cf%81%ce%bf%cf%85-%e2%80%93-%c2%ab%ce%b5%ce%bd%ce%b4%ce%b9/?share=facebook" target="_blank" title="Share on Facebook"><span></span></a></li><li class="share-twitter"><a rel="nofollow" class="share-twitter sd-button share-icon no-text" href="http://ecoanemos.wordpress.com/2011/07/25/%ce%b5%cf%80%ce%b5%cf%81%cf%8e%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%81%cf%81%ce%af%ce%bc%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%ce%ac%ce%bd%ce%b4%cf%81%ce%bf%cf%85-%e2%80%93-%c2%ab%ce%b5%ce%bd%ce%b4%ce%b9/?share=twitter" target="_blank" title="Click to share on Twitter"><span></span></a></li><li class="share-email"><a rel="nofollow" class="share-email sd-button share-icon no-text" href="http://ecoanemos.wordpress.com/2011/07/25/%ce%b5%cf%80%ce%b5%cf%81%cf%8e%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%81%cf%81%ce%af%ce%bc%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%ce%ac%ce%bd%ce%b4%cf%81%ce%bf%cf%85-%e2%80%93-%c2%ab%ce%b5%ce%bd%ce%b4%ce%b9/?share=email" target="_blank" title="Click to email this to a friend"><span></span></a></li><li class="share-end"></li></ul><div class="sharing-clear"></div></div></div><div id="wpl-likebox" class="sd-block sd-like"><h3 class="sd-title">Like this:</h3><div class="sd-content"><div id="wpl-button"><a href='http://ecoanemos.wordpress.com/2011/07/25/%ce%b5%cf%80%ce%b5%cf%81%cf%8e%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%81%cf%81%ce%af%ce%bc%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%ce%ac%ce%bd%ce%b4%cf%81%ce%bf%cf%85-%e2%80%93-%c2%ab%ce%b5%ce%bd%ce%b4%ce%b9/?like=1&amp;_wpnonce=d4cb1ebe1b' title='I like this post' class='like needs-login sd-button' rel='nofollow'><span>Like</span></a></div><div id="wpl-count" class="sd-like-count">Be the first to like this post.</div></div></div></div>
<p class="postinfo">
Filed under: <a href="http://ecoanemos.wordpress.com/category/%ce%b8%ce%ad%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1/%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%81%cf%81%ce%af%ce%bc%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1/" title="Προβολή όλων των άρθρων στο Î'πορρίμματα" rel="category tag">Î'πορρίμματα</a>,<a href="http://ecoanemos.wordpress.com/category/%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%cf%86%ce%ad%cf%81%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%ce%bd-%ce%b1%ce%b9%ce%b3%ce%b1%ce%af%ce%bf%cf%85/%ce%b8%ce%ad%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%ce%b1%ce%bd%ce%ad%ce%bc%ce%bf%cf%85/%ce%b5%cf%81%cf%89%cf%84%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b5%cf%81%cf%89%cf%84%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%ac%ce%bb%ce%bb%ce%b5%cf%82-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b5%ce%bc%ce%b2%ce%ac/" title="Προβολή όλων των άρθρων στο Ερωτήσεις - επερωτήσεις, άλλες παρεμβάσεις ΟÎ' στο ΠΣ" rel="category tag">Ερωτήσεις - επερωτήσεις, άλλες παρεμβάσεις ΟÎ' στο ΠΣ</a> </p>

</div>
</div>

<div class="browse">&laquo; <a href="http://ecoanemos.wordpress.com/2011/07/25/%ce%b1%ce%bd%ce%bf%ce%b9%ce%ba%cf%84%ce%ae-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bb%ce%ae-%ce%bc%ce%ba%ce%bf-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf-%ce%bd%cf%83-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b1-%cf%83/" rel="prev">Î'νοικτή επιστολή ΜΚΟ για το Ν/Σ για τα Σύνθετα Τουριστικά&nbsp;Καταλύματα</a> <a href="http://ecoanemos.wordpress.com/2011/07/26/9%ce%b7-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b5%ce%b4%cf%81%ce%af%ce%b1%cf%83%ce%b7-%e2%80%93-%ce%b8%ce%b5%ce%bc%ce%b1-1/" rel="next">9η συνεδρίαση â€" ΘΕΜÎ' 1: Κανονισμός Λειτουργίας Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου&nbsp;Î'ιγαίου</a> &raquo;</div>

</div><!-- End content -->

</div></div><!-- End narrowcolumnwrapper and narrowcolumn classes -->


<div class="narrowcolumnwrapper"><div class="narrowcolumn">
<div class="content">
<div class="post-4470 post type-post status-publish format-standard hentry category-5608052 category---- post">


<div id="respond">
<h3 id="reply-title">Υποβολή σχολίου <small><a rel="nofollow" id="cancel-comment-reply-link" href="/2011/07/25/%ce%b5%cf%80%ce%b5%cf%81%cf%8e%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%81%cf%81%ce%af%ce%bc%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%ce%ac%ce%bd%ce%b4%cf%81%ce%bf%cf%85-%e2%80%93-%c2%ab%ce%b5%ce%bd%ce%b4%ce%b9/#respond" style="display:none;">Cancel reply</a></small></h3>
<form action="http://ecoanemos.wordpress.com/wp-comments-post.php" method="post" id="commentform"><input type="hidden" name="hc_post_as" id="hc_post_as" value="guest" />

<div class="comment-form-field comment-textarea">
<label for="comment">Enter your comment here...</label>
<div id="comment-form-comment"><textarea id="comment" name="comment"></textarea></div>
</div>

<div id="comment-form-identity">

<div id="comment-form-nascar">
<p>Fill in your details below or click an icon to log in:</p>
<ul>
<li class="selected" style="display:none;">
<a href="#comment-form-guest" id="postas-guest" title="Guest">
<span></span>
</a>
</li>
<li>
<a href="#comment-form-wordpress" id="postas-wordpress" title="WordPress.com">
<span></span>
</a>
</li>
<li>
<a href="#comment-form-load-service:Twitter" id="postas-twitter" title="Twitter">
<span></span>
</a>
</li>
<li>
<a href="#comment-form-load-service:Facebook" id="postas-facebook" title="Facebook">
<span></span>
</a>
</li>
</ul>
</div>

<div id="comment-form-guest" class="comment-form-service selected">
<div class="comment-form-padder">
<div class="comment-form-avatar">
<img src="http://www.gravatar.com/avatar/ad516503a11cd5ca435acc9bb6523536?s=25&d=mm" alt="Gravatar" width="25" class="no-grav" />
</div>

<div class="comment-form-fields">
<div class="comment-form-field comment-form-email">
<label for="email">Email <span class="required">(υποχρεωτικό)</span> <span class="nopublish">(Not published)</span></label>
<div class="comment-form-input"><input id="email" name="email" type="text" value="" /></div>
</div>
<div class="comment-form-field comment-form-author">
<label for="author">Όνομα <span class="required">(υποχρεωτικό)</span></label>
<div class="comment-form-input"><input id="author" name="author" type="text" value="" /></div>
</div>
<div class="comment-form-field comment-form-url">
<label for="url">Ιστοσελίδα</label>
<div class="comment-form-input"><input id="url" name="url" type="text" value="" /></div>
</div>
</div>

</div>
</div>

<div id="comment-form-wordpress" class="comment-form-service">
<div class="comment-form-padder">
<div class="comment-form-avatar">
<img src="http://s2.wp.com/wp-content/mu-plugins/highlander-comments/images/wplogo.png?m=1305585563g" alt="WordPress.com Logo" width="25" class="no-grav" />
</div>

<div class="comment-form-fields">
<p id="wordpress-login-first">Please log in to WordPress.com to post a comment to your blog.</p>
<iframe id="wordpress-login-iframe" data-srcurl="http://ecoanemos.wordpress.com/wp-login.php?redirect_to=http%3A%2F%2Fecoanemos.wordpress.com%2Fhighlander.login%2F&#038;action=highlander-login&#038;skin=light"></iframe>
</div>

</div>
</div>

<div id="comment-form-twitter" class="comment-form-service">
<div class="comment-form-padder">
<div class="comment-form-avatar">
<img src="http://www.gravatar.com/avatar/ad516503a11cd5ca435acc9bb6523536?s=25&d=mm" alt="Twitter picture" width="25" class="no-grav" />
</div>

<div class="comment-form-fields">
<input type="hidden" name="twitter_avatar" id="twitter-avatar" class="comment-meta-twitter" value="" />
<input type="hidden" name="twitter_user_id" id="twitter-user_id" class="comment-meta-twitter" value="" />
<input type="hidden" name="twitter_access_token" id="twitter-access_token" class="comment-meta-twitter" value="" />
<p class="comment-form-posting-as pa-twitter"><strong></strong> You are commenting using your Twitter account. <span class="comment-form-log-out">(&nbsp;<a href="javascript:HighlanderComments.doExternalLogout( 'twitter' );">Log&nbsp;Out</a>&nbsp;/&nbsp;<a href="#" onclick="javascript:HighlanderComments.switchAccount();return false;">Î'λλαγή</a>&nbsp;)</span></p>
</div>

</div>
</div>

<div id="comment-form-facebook" class="comment-form-service">
<div class="comment-form-padder">
<div class="comment-form-avatar">
<img src="http://www.gravatar.com/avatar/ad516503a11cd5ca435acc9bb6523536?s=25&d=mm" alt="Facebook photo" width="25" class="no-grav" />
</div>

<div class="comment-form-fields">
<input type="hidden" name="fb_avatar" id="facebook-avatar" class="comment-meta-facebook" value="" />
<input type="hidden" name="fb_user_id" id="facebook-user_id" class="comment-meta-facebook" value="" />
<input type="hidden" name="fb_access_token" id="facebook-access_token" class="comment-meta-facebook" value="" />
<p class="comment-form-posting-as pa-facebook"><strong></strong> You are commenting using your Facebook account. <span class="comment-form-log-out">(&nbsp;<a href="javascript:HighlanderComments.doExternalLogout( 'facebook' );">Log&nbsp;Out</a>&nbsp;/&nbsp;<a href="#" onclick="javascript:HighlanderComments.switchAccount();return false;">Î'λλαγή</a>&nbsp;)</span></p>
</div>

</div>
</div>


<div id="comment-form-load-service" class="comment-form-service">
<div class="comment-form-posting-as-cancel"><a href="javascript:HighlanderComments.cancelExternalWindow();">Άκυρο</a></div>
<p>Connecting to %s</p>
</div>


</div>


<div id="comment-form-subscribe">
<p class="comment-subscription-form"><input type="checkbox" name="subscribe" id="subscribe" value="subscribe" style="width: auto;" tabindex="6"/> <label class="subscribe-label" id="subscribe-label" for="subscribe">Να ειδοποιούμαι μέσω mail για σχόλια που θα ακολουθήσουν.</label></p></div>

<script type="text/javascript">
jQuery(document).ready(function(){
HighlanderComments.comment_registration = '0';
HighlanderComments.userIsLoggedIn = false;
});
</script>
<p class="form-submit">
<input name="submit" type="submit" id="comment-submit" value="Î"ημοσίευση Σχολίου" />
<input type='hidden' name='comment_post_ID' value='4470' id='comment_post_ID' />
<input type='hidden' name='comment_parent' id='comment_parent' value='0' />
</p>

<input type="hidden" name="genseq" value="1321956800" />
<p style="display: none;"><input type="hidden" id="akismet_comment_nonce" name="akismet_comment_nonce" value="7f82275c3a" /></p><script type='text/javascript' src='http://s2.wp.com/wp-content/mu-plugins/akismet-2.5/form.js?m=1308783980g&amp;ver=1'></script>
<p style="display: none;"><input type="hidden" id="ak_js" name="ak_js" value="148"/></p> </form>
</div><!-- #respond -->
<div style="clear: both"></div>
</div>
</div>
</div></div>


</div><!-- End wrapper class -->

<div class="sidebar">
<ul>

<li id="blog_subscription-3" class="widget widget_blog_subscription"><h2 class="widgettitle"><label for="subscribe-field">ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΣΩ email</label></h2>

<form action="http://subscribe.wordpress.com" method="post" accept-charset="utf-8" id="subscribe-blog">
<p>Join 15 other followers</p>
<p><input type="text" name="email" style="width: 95%; padding: 1px 2px" value="" id="subscribe-field"/></p>

<p>
<input type="hidden" name="action" value="subscribe"/>
<input type="hidden" name="blog_id" value="14567227"/>
<input type="hidden" name="source" value="http://ecoanemos.wordpress.com/2011/07/25/%ce%b5%cf%80%ce%b5%cf%81%cf%8e%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%81%cf%81%ce%af%ce%bc%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%ce%ac%ce%bd%ce%b4%cf%81%ce%bf%cf%85-%e2%80%93-%c2%ab%ce%b5%ce%bd%ce%b4%ce%b9/"/>
<input type="hidden" name="sub-type" value="widget"/>
<input type="hidden" name="redirect_fragment" value="blog_subscription-3" />
<input type="hidden" id="_wpnonce" name="_wpnonce" value="880199a249" /> <input type="submit" value="ΕÎ"Î"ΡÎ'ΦΗ" />
</p>
</form>

</li>
<li id="nav_menu-4" class="widget widget_nav_menu"><h2 class="widgettitle">VIDEO-ΦΩΤΟ</h2>
<div class="menu-video-%cf%86%cf%89%cf%84%ce%bf-container"><ul id="menu-video-%cf%86%cf%89%cf%84%ce%bf" class="menu"><li id="menu-item-2735" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-2735"><a href="http://ecoanemos.wordpress.com/about/videos/">Video</a></li>
<li id="menu-item-2736" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-2736"><a href="http://ecoanemos.wordpress.com/about/%cf%86%cf%89%cf%84%ce%bf%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%af%ce%b5%cf%82/">Φωτογραφίες</a></li>
</ul></div></li>
<li id="text-7" class="widget widget_text"><h2 class="widgettitle">ΥΠΟÎ"ΡÎ'ΦΗ Î"ΙÎ'ΚΗΡΥΞΗΣ</h2>
<div class="textwidget"><div class="mceTemp mceIEcenter">

<a href="http://wp.me/PZ7Bh-6Y" target="_blank"><img class="size-thumbnail wp-image-507" title="Στήριξέ μας" src="http://ecoanemos.files.wordpress.com/2010/08/oikologikos-anemos-200px2.jpg?w=150" alt="" width="150" /></a>

</div></div>
</li>
<li id="text-9" class="widget widget_text"><h2 class="widgettitle">ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ</h2>
<div class="textwidget"><a href="http://wp.me/PZ7Bh-j8"></a><a href="http://wp.me/PZ7Bh-iW"><img class="alignnone" style="margin-left:0;margin-right:5px;" title="Νομοθεσία - Εκλογικά" src="http://2.bp.blogspot.com/_l8yWNrLOdzY/TCiup7H0ZCI/AAAAAAAAAls/zPAUekSGAqs/s1600/nomos.jpg" alt="" width="70" height="70" /></a><a href="http://wp.me/PZ7Bh-j8"><img class="alignnone size-full wp-image-1200" title="ΜΜΕ" src="http://ecoanemos.files.wordpress.com/2010/08/efimerida.jpg" alt="" width="85" height="70" /></a><a href="http://wp.me/PZ7Bh-iW"></a></div>
</li>
<li id="text-21" class="widget widget_text"> <div class="textwidget"><b><a href="http://ecoanemos.wordpress.com/2011/07/26/%ce%bc%ce%b9%ce%b1-%ce%ad%cf%81%ce%b5%cf%85%ce%bd%ce%b1-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%b7%ce%bd%ce%af%ce%b4%ce%b1-%ce%b5%cf%81%ce%b5%cf%85%ce%bd%ce%ae%cf%84%cf%81%ce%b9%ce%b1-%cf%83%cf%87/">Έρευνα για την συμπεριφορά των Ελλήνων απέναντι στην αιολική ενέργεια</a></b></div>
</li>
<li id="image-6" class="widget widget_image"><div style="overflow:hidden;"><a href="http://nuclear-waste.eu/"><img src="http://www.stopclimatechange.net/fileadmin/bali/user_upload/images/nwr.gif" class="alignnone" width="160" height="140" /></a></div>
</li>
<li id="image-3" class="widget widget_image"><div style="overflow:hidden;"><div class="wp-caption aligncenter" style="width: 150px"><a href="http://ecoanemos.wordpress.com/%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%B3%CE%B7-%E2%80%93-%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BC%CE%B7-%CE%BA%CE%B5%CF%81%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5/"><img src="http://ecoanemos.files.wordpress.com/2011/04/stegi-logo.png?w=140#038;h=184" alt="ΣΤΕÎ"Η â€" Î'στική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Κοινωνικής Υποστήριξης Î'νηλίκων και Εφήβων" width="140" /></a><p class="wp-caption-text">ΣΤΕÎ"Η â€" Î'στική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Κοινωνικής Υποστήριξης Î'νηλίκων και Εφήβων</p></div></div>
</li>
<li id="linkcat-1675028" class="widget widget_links"><h2 class="widgettitle">ΣΥΝÎ"ΕΣΜΟΙ</h2>

<ul class='xoxo blogroll'>
<li><a href="http://www.stimarpissa.gr" title="Î"ιαδρομές στη Μάρπησσα" target="_blank">Î"ιαδρομές στη Μάρπησσα</a></li>
<li><a href="http://oikoanemos.wordpress.com/" target="_blank">Οικολογικός Άνεμος στο Î'. Î'ιγαίο</a></li>
<li><a href="http://www.mykonoswomenculture.gr/" title="ΚΛΙΚ Î"ΙÎ' ΜΕΤÎ'Î'Î'ΣΗ" target="_blank">Πολιτιστικός Λαογραφικός Σύλλογος Î"υναικών Μυκόνου</a></li>
<li><a href="http://oikologoinaxou.wordpress.com" target="_blank">Οικολόγοι Πράσινοι Νάξου</a></li>
<li><a href="http://kasiotokouseli.blogspot.com/" target="_blank">Κασιωτοκουσέλι</a></li>
<li><a href="http://ecogreens12.wordpress.com/" target="_blank">Οικολόγοι Πράσινοι Î"ωδεκανήσου</a></li>
<li><a href="http://metoikosmagazine.blogspot.com/" title="Περιοδικό &#8220;Μέτοικος&#8221;" target="_blank">Περιοδικό &quot;Μέτοικος&quot;</a></li>
<li><a href="http://www.ecogreens-gr.org/cms/" title="ΚΛΙΚ Î"ΙÎ' ΜΕΤÎ'Î'Î'ΣΗ" target="_blank">Οικολόγοι Πράσινοι</a></li>
<li><a href="http://oikologicarodiaka.wordpress.com" target="_blank">Οικολογικά Ροδιακά</a></li>
<li><a href="http://www.kalithies.blogspot.com" title="Καλυθιές" target="_blank">Καλυθιές</a></li>

</ul>
</li>

<li id="recent-comments" class="widget widget_recent_comments"> <h2 class="widgettitle">ΣΧΟΛΙÎ'</h2>
<table class='recentcommentsavatar' cellspacing='0' cellpadding='0' border='0'><tr><td title="mitsosms" class="recentcommentsavatartop" style="height:16px; width:16px"><a href='http://center24.blogspot.com' rel='nofollow'><img alt='' src='http://1.gravatar.com/avatar/5e4f2205cd8464101ff26bc2d381efc8?s=16&amp;d=identicon&amp;r=G' class='avatar avatar-16' height='16' width='16' /></a></td><td class="recentcommentstexttop"><a href='http://center24.blogspot.com' rel='nofollow'>mitsosms</a> on <a href="http://ecoanemos.wordpress.com/2011/04/27/%cf%80%cf%85%cf%81%ce%b7%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b5%ce%bd%ce%ad%cf%81%ce%b3%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%80%ce%ac%ce%bb%ce%b9-%cf%8c%cf%87%ce%b9-%ce%b5%cf%85%cf%87%ce%b1%cf%81/#comment-291">Πυρηνική Ενέργεια: και πάλι &hellip;</a></td></tr><tr><td title="Το φλερτ με τα πυρηνικά στην Ελλάδα: Προετοιμάζοντας ψυχολογικά την κοινή γνώμη &laquo; ΠÎ'ΡÎ'ΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΜΕΤÎ'ΛΛΕΥΤΙΚΩΝ Î"ΡÎ'ΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ" class="recentcommentsavatarend" style="height:16px; width:16px"><a href='http://antigoldgreece.wordpress.com/2011/04/28/nuclear-2/' rel='nofollow'><img alt='' src='http://1.gravatar.com/blavatar/dd90fb8d60b35385ce50cc3f824fc6eb?s=16' class='avatar avatar-16' height='16' width='16' /></a></td><td class="recentcommentstextend"><a href='http://antigoldgreece.wordpress.com/2011/04/28/nuclear-2/' rel='nofollow'>Το φλερτ με τα πυρην&hellip;</a> on <a href="http://ecoanemos.wordpress.com/2011/04/27/%cf%84%ce%bf-%cf%86%ce%bb%ce%b5%cf%81%cf%84-%ce%bc%ce%b5-%cf%84%ce%b1-%cf%80%cf%85%cf%81%ce%b7%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%b1%ce%b4%ce%b1-%cf%80%cf%81%ce%bf/#comment-290">ΤΟ ΦΛΕΡΤ ΜΕ ΤÎ' ΠΥΡΗΝΙΚÎ' ΣΤΗΝ Ε&hellip;</a></td></tr><tr><td title="mitsosms" class="recentcommentsavatarend" style="height:16px; width:16px"><a href='http://center24.blogspot.com/' rel='nofollow'><img alt='' src='http://1.gravatar.com/avatar/5295451df38a1a42a6a5efcb543542b7?s=16&amp;d=identicon&amp;r=G' class='avatar avatar-16' height='16' width='16' /></a></td><td class="recentcommentstextend"><a href='http://center24.blogspot.com/' rel='nofollow'>mitsosms</a> on <a href="http://ecoanemos.wordpress.com/2011/04/07/%ce%b7-%ce%b5%cf%80%ce%bf%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%b7-%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%b7-%cf%86%ce%bf%cf%85%ce%ba%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%b9%ce%bc%ce%b1-%ce%b2%ce%af%ce%bd%cf%84%ce%b5%ce%bf/#comment-167">Η &#8220;ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡÎ'&#8221; Σ&hellip;</a></td></tr><tr><td title="Î"ΗΜΗΤΡΗΣ" class="recentcommentsavatarend" style="height:16px; width:16px"><a href='http://www.musioelias.gr' rel='nofollow'><img alt='' src='http://1.gravatar.com/avatar/3377686a5b65b5adddf4ca1fb60d5c13?s=16&amp;d=identicon&amp;r=G' class='avatar avatar-16' height='16' width='16' /></a></td><td class="recentcommentstextend"><a href='http://www.musioelias.gr' rel='nofollow'>Î"ΗΜΗΤΡΗΣ</a> on <a href="http://ecoanemos.wordpress.com/2011/01/26/%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%83-%cf%84%ce%b7%cf%83-%cf%84%ce%bf%cf%80%ce%b9%ce%ba%ce%b7%cf%83-%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b9%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b7%cf%83-%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%b7/#comment-81">ΠΡΟΤÎ'ΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ&hellip;</a></td></tr><tr><td title="Νίκος Χρυσόγελος" class="recentcommentsavatarend" style="height:16px; width:16px"><img alt='' src='http://0.gravatar.com/avatar/45d4bebd444654d69eada02ac8d7c463?s=16&amp;d=identicon&amp;r=G' class='avatar avatar-16' height='16' width='16' /></td><td class="recentcommentstextend">Νίκος Χρυσόγελος on <a href="http://ecoanemos.wordpress.com/%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%88%ce%ae%cf%86%ce%b9%ce%bf%ce%b9/%ce%b3%ce%b9%ce%bf%ce%bb%ce%ac%ce%bd%cf%84%ce%b1-%ce%b8%ce%b5%ce%bf%ce%b4%cf%89%cf%81%ce%af%ce%b4%ce%bf%cf%85/#comment-77">Î"ιολάντα&nbsp;Θεοδωρίδου</a></td></tr><tr><td title="ecoanemos" class="recentcommentsavatarend" style="height:16px; width:16px"><a href='http://ecoanemos.wordpress.com' rel='nofollow'><img alt='' src='http://0.gravatar.com/avatar/eddfa32eb61775391c567866606b5812?s=16&amp;d=identicon&amp;r=G' class='avatar avatar-16' height='16' width='16' /></a></td><td class="recentcommentstextend"><a href='http://ecoanemos.wordpress.com' rel='nofollow'>ecoanemos</a> on <a href="http://ecoanemos.wordpress.com/2010/10/27/%ce%ba%ce%bf%cf%85%ce%b2%ce%ad%ce%bd%cf%84%ce%b1-%ce%bd%ce%b1-%ce%bc%ce%b7-%ce%b3%ce%af%ce%bd%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b9/#comment-63">Κουβέντα να (μη)&nbsp;γίνεται</a></td></tr><tr><td title="afiste gia exo synadelfous ston xoro.." class="recentcommentsavatarend" style="height:16px; width:16px"><a href='http://afistegiaexosynadelfousstonxoro..' rel='nofollow'><img alt='' src='http://0.gravatar.com/avatar/00a30077fb1f0f57bb84f7703e1b5584?s=16&amp;d=identicon&amp;r=G' class='avatar avatar-16' height='16' width='16' /></a></td><td class="recentcommentstextend"><a href='http://afistegiaexosynadelfousstonxoro..' rel='nofollow'>afiste gia exo synad&hellip;</a> on <a href="http://ecoanemos.wordpress.com/2010/10/27/%ce%ba%ce%bf%cf%85%ce%b2%ce%ad%ce%bd%cf%84%ce%b1-%ce%bd%ce%b1-%ce%bc%ce%b7-%ce%b3%ce%af%ce%bd%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b9/#comment-62">Κουβέντα να (μη)&nbsp;γίνεται</a></td></tr><tr><td title="Ραψομανίκη Î'ικατερίνη" class="recentcommentsavatarend" style="height:16px; width:16px"><img alt='' src='http://0.gravatar.com/avatar/6746a1501332f635f596a3a2816a8281?s=16&amp;d=identicon&amp;r=G' class='avatar avatar-16' height='16' width='16' /></td><td class="recentcommentstextend">Ραψομανίκη Î'ικατερίν&hellip; on <a href="http://ecoanemos.wordpress.com/%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%88%ce%ae%cf%86%ce%b9%ce%bf%ce%b9/%cf%86%cf%8e%ce%bd%cf%84%ce%b1%cf%82-%ce%bb%ce%b9%ce%b3%ce%bd%cf%8c%cf%82/#comment-60">Φώντας&nbsp;Λιγνός</a></td></tr><tr><td title="Νίκος Χρυσόγελος" class="recentcommentsavatarend" style="height:16px; width:16px"><img alt='' src='http://0.gravatar.com/avatar/45d4bebd444654d69eada02ac8d7c463?s=16&amp;d=identicon&amp;r=G' class='avatar avatar-16' height='16' width='16' /></td><td class="recentcommentstextend">Νίκος Χρυσόγελος on <a href="http://ecoanemos.wordpress.com/2010/10/25/%ce%bf-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%82-%ce%ac%ce%bd%ce%b5%ce%bc%ce%bf%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%ac%ce%bd%ce%b4%cf%81%ce%bf-%ce%bd%ce%b1-%ce%b1%ce%bd/#comment-59">Ο &#8220;Οικολογικός Άνεμος&hellip;</a></td></tr><tr><td title="Î"ΕΩΡÎ"ΙΟΣ ΚΟΝΤΟΜÎ'ΡΚΟΣ" class="recentcommentsavatarend" style="height:16px; width:16px"><img alt='' src='http://1.gravatar.com/avatar/b0b46b90c7308d45313d9358d0c85294?s=16&amp;d=identicon&amp;r=G' class='avatar avatar-16' height='16' width='16' /></td><td class="recentcommentstextend">Î"ΕΩΡÎ"ΙΟΣ ΚΟΝΤΟΜÎ'ΡΚΟΣ on <a href="http://ecoanemos.wordpress.com/2010/10/25/%ce%bf-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%82-%ce%ac%ce%bd%ce%b5%ce%bc%ce%bf%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%ac%ce%bd%ce%b4%cf%81%ce%bf-%ce%bd%ce%b1-%ce%b1%ce%bd/#comment-58">Ο &#8220;Οικολογικός Άνεμος&hellip;</a></td></tr></table>
</li>
<li id="text-6" class="widget widget_text"><h2 class="widgettitle">ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ</h2>
<div class="textwidget"><div class="mceTemp mceIEcenter">

<a href="http://wp.me/PZ7Bh-84" target="_blank"><img class="size-thumbnail wp-image-507" title="Στήριξέ μας" src="http://ecoanemos.files.wordpress.com/2010/07/moneybox_sml1.jpg?" border="0" width="160" height="160" /></a>

</div>
</div>
</li>
<li id="text-16" class="widget widget_text"> <div class="textwidget"><a href="http://www.rhodesblogs.gr" target="_blank"><img src="http://www.rhodesblogs.gr/rhodesblogs.png" border="0" alt="Rhodes Blogs"></a></div>
</li>
<li id="text-17" class="widget widget_text"> <div class="textwidget"><a href="http://www.kosblogs.gr" target="_blank"><img src="http://www.kosblogs.gr/kosblogs.png" border="0" alt="Kos Blogs"></a></div>
</li>
<li id="text-15" class="widget widget_text"> <div class="textwidget"><a href="http://www.syrosblogs.gr" target="_blank"><img src="http://www.syrosblogs.gr/syrosblogs.png" border="0" alt="Syros Blogs"></a></div>
</li>
<li id="text-14" class="widget widget_text"> <div class="textwidget"><a href="http://www.naxosblogs.gr" target="_blank"><img src="http://www.naxosblogs.gr/naxosblogs.png" border="0" alt="Naxos Blogs"></a></div>
</li>
<li id="text-11" class="widget widget_text"> <div class="textwidget"><a href="http://www.santoriniblogs.gr" target="_blank"><img src="http://www.santoriniblogs.gr/santoriniblogs.png" border="0" alt="Santorini Blogs"></a></div>
</li>
<li id="text-12" class="widget widget_text"> <div class="textwidget"><a href="http://www.parosblogs.gr" target="_blank"><img src="http://www.parosblogs.gr/parosblogs.png" border="0" alt="Paros Blogs"></a></div>
</li>
<li id="text-13" class="widget widget_text"> <div class="textwidget"><a href="http://www.mykonosblogs.gr" target="_blank"><img src="http://www.mykonosblogs.gr/mykonosblogs.png" border="0" alt="Mykonos Blogs"></a></div>
</li>
<li id="text-19" class="widget widget_text"> <div class="textwidget"><div id='networkedblogs_nwidget_container' style='height:360px;padding-top:10px;'><div id='networkedblogs_nwidget_above'></div><div id='networkedblogs_nwidget_widget' style="border:1px solid #D1D7DF;background-color:#F5F6F9;margin:0 auto;"><div id="networkedblogs_nwidget_logo" style="background-color:#edeff4;text-align:center;height:21px;margin:0;padding:1px;"><a href="http://networkedblogs.com/" target="_blank" title="NetworkedBlogs"><img style="border:none;" src="http://static.networkedblogs.com/static/images/logo_small.png" title="NetworkedBlogs" /></a></div><div id="networkedblogs_nwidget_body" style="text-align:center;"></div><div id="networkedblogs_nwidget_follow" style="padding:5px;"><a style="display:block;line-height:100%;width:90px;text-align:center;background-color:#3b5998;border:1px solid #D9DFEA;border-bottom-color:#0e1f5b;border-right-color:#0e1f5b;color:#FFFFFF;font-family:'lucida grande',tahoma,verdana,arial,sans-serif;font-size:11px;text-decoration:none;margin:0 auto;padding:4px 8px;" href="http://networkedblogs.com/blog/ecoanemos/?ahash=f48e244ea2f6af3268d0db1ba3bebe4a">Follow this blog</a></div></div><div id='networkedblogs_nwidget_below'></div></div></div>
</li>
<li id="text-18" class="widget widget_text"> <div class="textwidget"><a title="wordpress visitor counter" href="http://www.statcounter.com/wordpress.org/" target="_blank"><img src="http://c.statcounter.com/6199454/0/3ebf63bf/1/" alt="wordpress visitor counter" border="0"></a></div>
</li>

</ul>
</div>
</div><!-- End pagewrapper -->

<div id="footer">
<p><a href="http://el.wordpress.com/?ref=footer" rel="generator">Blog στο WordPress.com</a>. Theme: <a href="http://theme.wordpress.com/themes/digg3/">Digg 3 Column</a> by WP Designer.</p>
</div>

</div><!-- end page -->

</div><!-- End container id -->

<script type='text/javascript' src='http://s.gravatar.com/js/gprofiles.js?aa&#038;ver=MU'></script>
<script type='text/javascript'>
/* <![CDATA[ */
var WPGroHo = {"my_hash":""};
/* ]]> */
</script>
<script type='text/javascript' src='http://s1.wp.com/wp-content/mu-plugins/gravatar-hovercards/wpgroho.js?m=1318621574g&amp;ver=MU'></script>

<script type="text/javascript">
var _qevents = _qevents || [];
(function() {var elem = document.createElement('script');elem.src = (document.location.protocol == "https:" ? "https://secure" : "http://edge") + ".quantserve.com/quant.js";elem.async = true;elem.type = "text/javascript";var scpt = document.getElementsByTagName('script')[0];scpt.parentNode.insertBefore(elem, scpt); })();
_qevents.push( { qacct:"p-18-mFEk4J448M", labels:",language.el,type.wpcom" } );
</script>
<noscript><div style="display: none;"><img src="//pixel.quantserve.com/pixel/p-18-mFEk4J448M.gif?labels=%2Clanguage.el%2Ctype.wpcom" height="1" width="1" alt="" /></div></noscript>

<script type="text/javascript">
/* <![CDATA[ */
jQuery(document).ready( function($) {

$('#wpl-button > a.like').click( function(e) {
e.preventDefault();

$('#wpl-mustlogin').remove();

$.post( 'http://ecoanemos.wordpress.com/wp-admin/admin-ajax.php', {
'action': 'wpl_record_stat',
'stat_name': 'loggedout_like_click'
} );

var tenMins = new Date();
tenMins.setTime( tenMins.getTime() + 600000 );
document.cookie = 'wpl_rand=e37bf90e49; expires=' + tenMins.toGMTString() + '; domain=wordpress.com; path=/;';

$('#wpl-count').after( '\
<div id="wpl-mustlogin"> \
<form action="https://ecoanemos.wordpress.com/wp-login.php" method="post"> \
<p>Just one more step to like this post:</p> \
<label><span>Όνομα χρήστη</span> <input type="text" name="log" id="user_login" class="input" value="" size="20" tabindex="80" /></label> \
<label><span>Κωδικός πρόσβασης</span> <input type="password" name="pwd" id="user_pass" class="input" value="" size="20" tabindex="81" /></label> \
<input type="submit" name="wp-submit" id="wp-submit" class="button-primary" value="Log In" tabindex="82" /> \
<input type="hidden" name="redirect_to" value="http://ecoanemos.wordpress.com/2011/07/25/%ce%b5%cf%80%ce%b5%cf%81%cf%8e%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%81%cf%81%ce%af%ce%bc%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%ce%ac%ce%bd%ce%b4%cf%81%ce%bf%cf%85-%e2%80%93-%c2%ab%ce%b5%ce%bd%ce%b4%ce%b9/?like=1" /> \
<input type="hidden" name="wpl_rand" value="e37bf90e49" /> \
<p>Not a member yet? <a href="http://wordpress.com/signup/?ref=likebox" id="wpl-signup-link">Sign up with WordPress.com</a></p> \
</form> \
</div> \
');

$('#wpl-mustlogin').hide().slideDown('fast');
} );

$('#wpl-mustlogin input.input').live( 'focus', function() {
$(this).prev().hide();
}).live( 'blur', function() {
if ( $(this).val() == '' )
$(this).prev().show();
});

$('#wpl-mustlogin input#wp-submit').live( 'click', function(e) {
e.preventDefault();

$.post( 'http://ecoanemos.wordpress.com/wp-admin/admin-ajax.php', {
'action': 'wpl_record_stat',
'stat_name': 'loggedout_login_submit'
}, function() {
$('#wpl-mustlogin form').submit();
} );
});

$('#wpl-mustlogin a#wpl-signup-link').live( 'click', function(e) {
e.preventDefault();

var link = $(this).attr('href');

$.post( 'http://ecoanemos.wordpress.com/wp-admin/admin-ajax.php', {
'action': 'wpl_record_stat',
'stat_name': 'loggedout_signup_click'
}, function() {
location.href = link;
} );
});

});
/* ]]> */
</script>
<script>jQuery(document).ready(function($){ Gravatar.profile_cb = function( h, d ) { WPGroHo.syncProfileData( h, d ); }; Gravatar.my_hash = WPGroHo.my_hash; Gravatar.init( 'body', '#wpadminbar' ); });</script> <div style="display:none">
<div class="grofile-hash-map-5e4f2205cd8464101ff26bc2d381efc8">
</div>
<div class="grofile-hash-map-5295451df38a1a42a6a5efcb543542b7">
</div>
<div class="grofile-hash-map-3377686a5b65b5adddf4ca1fb60d5c13">
</div>
<div class="grofile-hash-map-45d4bebd444654d69eada02ac8d7c463">
</div>
<div class="grofile-hash-map-eddfa32eb61775391c567866606b5812">
</div>
<div class="grofile-hash-map-00a30077fb1f0f57bb84f7703e1b5584">
</div>
<div class="grofile-hash-map-6746a1501332f635f596a3a2816a8281">
</div>
<div class="grofile-hash-map-b0b46b90c7308d45313d9358d0c85294">
</div>
</div>
<style type="text/css">

.reblog-from img { margin: 0 10px 0 0; vertical-align: middle; padding: 0; border: 0; }
.reblogger-note img.avatar { float: left; padding: 0; border: 0; }
.reblogger-note-content { margin: 0 0 20px 35px; }
.reblog-post { border-left: 3px solid #eee; padding-left: 15px; }
.reblog-post ul.thumb-list { display: block; list-style: none; margin: 2px 0; padding: 0; clear: both; }
.reblog-post ul.thumb-list li { display: inline; margin: 0; padding: 0 1px; border: 0; }
.reblog-post ul.thumb-list li a { margin: 0; padding: 0; border: 0; }
.reblog-post ul.thumb-list li img { margin: 0; padding: 0; border: 0; }
.reblog-post { border-left: 3px solid #eee; padding-left: 15px; }
</style><script type='text/javascript'>
/* <![CDATA[ */
var HighlanderComments = {"loggingInText":"Logging In\u2026","submittingText":"Posting Comment\u2026","postCommentText":"\u0394\u03b7\u03bc\u03bf\u03c3\u03af\u03b5\u03c5\u03c3\u03b7 \u03a3\u03c7\u03bf\u03bb\u03af\u03bf\u03c5","connectingToText":"Connecting to %s","commentingAsText":"%1$s: You are commenting using your %2$s account.","logoutText":"\u0391\u03c0\u03bf\u03c3\u03cd\u03bd\u03b4\u03b5\u03c3\u03b7","loginText":"Log In","connectURL":"http:\/\/ecoanemos.wordpress.com\/public.api\/connect\/?action=request","homeURL":"http:\/\/ecoanemos.wordpress.com\/","postID":"4470","gravDefault":"identicon","enterACommentError":"Please enter a comment","enterEmailError":"Email address required","invalidEmailError":"\u039c\u03b7 \u03ad\u03b3\u03ba\u03c5\u03c1\u03b7 \u03b4\u03b9\u03b5\u03cd\u03b8\u03c5\u03bd\u03c3\u03b7 email","enterAuthorError":"Name required","gravatarFromEmail":"Your email address will be used to look up your Gravatar.","logInToExternalAccount":"Log in to use details from one of these accounts.","change":"\u0391\u03bb\u03bb\u03b1\u03b3\u03ae","changeAccount":"Change Account"};
/* ]]> */
</script>
<script type='text/javascript' src='http://s2.wp.com/wp-content/mu-plugins/highlander-comments/script.js?m=1321484825g&amp;ver=20110804'></script>

<div id="bit" class="loggedout-follow-normal">
<a class="bsub" href="javascript:void(0)"><span id='bsub-text'>Follow</span></a>
<div id="bitsubscribe">

<h3><label for="loggedout-follow-field">Follow Οικολογικός Άνεμος στην Περιφέρεια N. Î'ιγαίου</label></h3>

<form action="http://subscribe.wordpress.com" method="post" accept-charset="utf-8" id="loggedout-follow">
<p>Get every new post delivered to your Inbox.</p><p><input type="text" name="email" style="width: 95%; padding: 1px 2px" value="Enter email address" onfocus='this.value=(this.value=="Enter email address") ? "" : this.value;' onblur='this.value=(this.value=="") ? "Enter email address" : this.value;' id="loggedout-follow-field"/></p>

<input type="hidden" name="action" value="subscribe"/>
<input type="hidden" name="blog_id" value="14567227"/>
<input type="hidden" name="source" value="http://ecoanemos.wordpress.com/2011/07/25/%ce%b5%cf%80%ce%b5%cf%81%cf%8e%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%81%cf%81%ce%af%ce%bc%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%ce%ac%ce%bd%ce%b4%cf%81%ce%bf%cf%85-%e2%80%93-%c2%ab%ce%b5%ce%bd%ce%b4%ce%b9/"/>
<input type="hidden" name="sub-type" value="loggedout-follow"/>

<input type="hidden" id="_wpnonce" name="_wpnonce" value="880199a249" /><input type="hidden" name="_wp_http_referer" value="/2011/07/25/%ce%b5%cf%80%ce%b5%cf%81%cf%8e%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%81%cf%81%ce%af%ce%bc%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%ce%ac%ce%bd%ce%b4%cf%81%ce%bf%cf%85-%e2%80%93-%c2%ab%ce%b5%ce%bd%ce%b4%ce%b9/" />
<p id='bsub-subscribe-button'><input type="submit" value="Sign me up!" /></p>
</form>
<div id='bsub-credit'><a href="http://wordpress.com">Powered by WordPress.com</a></div>
</div><!-- #bitsubscribe -->
</div><!-- #bit -->
<script type='text/javascript' src='http://s2.wp.com/wp-content/mu-plugins/post-flair/sharing/sharing.js?m=1315610356g&amp;ver=0.2'></script>
<script type="text/javascript" charset="utf-8">
jQuery(document).ready(function(){
jQuery( '.share-facebook' ).click(function(){
window.open( jQuery(this).attr( 'href' ), 'wpcom-facebook', 'menubar=1,resizable=1,width=600,height=400' );
return false;
});
});
</script>
<script type="text/javascript" charset="utf-8">
jQuery(document).ready(function(){
jQuery( '.share-twitter' ).click(function(){
window.open( jQuery(this).attr( 'href' ), 'wpcom-twitter', 'menubar=1,resizable=1,width=600,height=350' );
return false;
});
});
</script>
<div id="sharing_email" style="display: none;">
<form action="" method="post">
<label for="target_email">Send to Email Address</label>
<input type="text" name="target_email" id="target_email" value="" />


<label for="source_name">Όνομα</label>
<input type="text" name="source_name" id="source_name" value="" />

<label for="source_email">Your Email Address</label>
<input type="text" name="source_email" id="source_email" value="" />


<div class="recaptcha" id="sharing_recaptcha"></div>
<img style="float: right; display: none" class="loading" src="http://ecoanemos.wordpress.com/wp-content/mu-plugins/post-flair/sharing/images/loading.gif" alt="loading" width="16" height="16" />
<input type="submit" value="Send Email" class="sharing_send" />
<a href="#cancel" class="sharing_cancel">Άκυρο</a>

<div class="errors errors-1" style="display: none;">
Post was not sent - check your email addresses! </div>

<div class="errors errors-2" style="display: none;">
Email check failed, please try again </div>

<div class="errors errors-3" style="display: none;">
Sorry, your blog cannot share posts by email. </div>
</form>
</div>
<script type="text/javascript" src="http://b.scorecardresearch.com/beacon.js"></script><script type="text/javascript">try{COMSCORE.beacon({c1:2,c2:7518284});}catch(e){}</script><noscript><p class="robots-nocontent"><img src="http://b.scorecardresearch.com/p?cj=1c1=2&#038;c2=7518284" alt="" style="display:none" width="1" height="1" /></p></noscript><script type="text/javascript">
// <![CDATA[
(function() {
try{
if ( window.external &&'msIsSiteMode' in window.external) {
if (window.external.msIsSiteMode()) {
var jl = document.createElement('script');
jl.type='text/javascript';
jl.async=true;
jl.src='/wp-content/plugins/ie-sitemode/custom-jumplist.php';
var s = document.getElementsByTagName('script')[0];
s.parentNode.insertBefore(jl, s);
}
}
}catch(e){}
})();
// ]]>
</script><script src="http://s.stats.wordpress.com/w.js?21" type="text/javascript"></script>
<script type="text/javascript">
st_go({'blog':'14567227','v':'wpcom','user_id':'0','post':'4470','subd':'ecoanemos'});
ex_go({'crypt':'UE40eW5QN0p8M2Y/RE1mN3EvZSVbc0pOWUpER3d5cnliNiU3cm5bTVRqL2JmcmUyb1c0U0dtUHB+bnx5YkI2XXZwVFgwdD80VDItXUVtbWc3V0JDZDlIdUYxY1JhPVJtOXBbLXJ2ZG0/ZmZZN2czTWE0bm8rcW5CQ0d3V2ZsRDFJOF8lbE4lRlBWL3I2dj1HJkJjLGhlNm5LW1ZsOT1IRmEmMnI2elUxaWswJm52SEVKfl9wbGN+bC9raGNRUj9kW25uc1FGWm1iS0NEYkZ1a0NhLTNIW3JVUVtxUDlCdkoxenhQRkxQTi5dd1AwX0tkS2ZDL0psd25fY000V2QzWTNnbm5JNnJENi9oSDhdV3pX'});
addLoadEvent(function(){linktracker_init('14567227',4470);});
</script>
<noscript><img src="http://stats.wordpress.com/b.gif?v=noscript" style="height:0px;width:0px;overflow:hidden" alt="" /></noscript>

</body>
</html>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="ltr" lang="el">
<head profile="http://gmpg.org/xfn/11">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
<title>Ολοκληρωμένη Î"ιαχείριση Î'πορριμμάτων στην Νάξο ΤΩΡÎ'! &laquo; Οικολογικός Άνεμος στην Περιφέρεια N. Î'ιγαίου</title>
<link rel="stylesheet" href="http://s1.wp.com/wp-content/themes/pub/digg3/style.css?m=1317682200g" type="text/css" media="screen" />
<link rel="pingback" href="http://ecoanemos.wordpress.com/xmlrpc.php" />
<meta name="google-site-verification" content="WeY8xknVxIXOAukHV4364RdjgHLexlyiOMTrvgH4hJw" />
<style type="text/css">
#flickr_badge_source_txt {padding:0; font: 11px Arial, Helvetica, Sans serif; color:#666666;}
#flickr_badge_icon {display:block !important; margin:0 !important; border: 1px solid rgb(0, 0, 0) !important;}
#flickr_icon_td {padding:0 5px 0 0 !important;}
.flickr_badge_image {text-align:center !important;}
.flickr_badge_image img {border: 1px solid black !important;}
#flickr_badge_uber_wrapper {width:150px;}
#flickr_www {display:block; text-align:center; padding:0 10px 0 10px !important; font: 11px Arial, Helvetica, Sans serif !important; color:#3993ff !important;}
#flickr_badge_uber_wrapper a:hover,
#flickr_badge_uber_wrapper a:link,
#flickr_badge_uber_wrapper a:active,
#flickr_badge_uber_wrapper a:visited {text-decoration:none !important; background:inherit !important;color:#3993ff;}
#flickr_badge_wrapper {background-color:#ffffff;border: solid 1px #000000}
#flickr_badge_source {padding:0 !important; font: 11px Arial, Helvetica, Sans serif !important; color:#666666 !important;}
</style>
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="Οικολογικός Άνεμος στην Περιφέρεια N. Î'ιγαίου &raquo; Feed" href="http://ecoanemos.wordpress.com/feed/" />
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="Οικολογικός Άνεμος στην Περιφέρεια N. Î'ιγαίου &raquo; Comments Feed" href="http://ecoanemos.wordpress.com/comments/feed/" />
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="Οικολογικός Άνεμος στην Περιφέρεια N. Î'ιγαίου &raquo; Ολοκληρωμένη Î"ιαχείριση Î'πορριμμάτων στην Νάξο&nbsp;ΤΩΡÎ'! Comments Feed" href="http://ecoanemos.wordpress.com/2011/06/28/%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%81%cf%89%ce%bc%ce%ad%ce%bd%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%87%ce%b5%ce%af%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%b7-%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%81%cf%81%ce%b9%ce%bc%ce%bc%ce%ac%cf%84%cf%89/feed/" />
<script type="text/javascript">
/* <![CDATA[ */
function addLoadEvent(func){var oldonload=window.onload;if(typeof window.onload!='function'){window.onload=func;}else{window.onload=function(){oldonload();func();}}}
/* ]]> */
</script>
<link rel="stylesheet" href="http://s0.wp.com/wp-content/themes/h4/global.css?m=1317682186g" type="text/css" />
<link rel='stylesheet' id='loggedout-subscribe-css' href='http://s2.wp.com/wp-content/blog-plugins/loggedout-follow/widget.css?m=1318259506g&#038;ver=20110926' type='text/css' media='all' />
<link rel='stylesheet' id='post-reactions-css' href='http://s2.wp.com/wp-content/mu-plugins/post-flair/style.css?m=1321930922g&#038;ver=3' type='text/css' media='all' />
<script type='text/javascript' src='http://s1.wp.com/wp-includes/js/jquery/jquery.js?m=1321476673g&amp;ver=1.7'></script>
<script type='text/javascript' src='http://s2.wp.com/wp-content/blog-plugins/loggedout-follow/widget.js?m=1320005311g&amp;ver=20111030a'></script>
<script type='text/javascript' src='http://s1.wp.com/wp-includes/js/comment-reply.js?m=1317682180g&amp;ver=20090102'></script>
<link rel='stylesheet' id='highlander-comments-css' href='http://s1.wp.com/wp-content/mu-plugins/highlander-comments/style.css?m=1321931426g&#038;ver=20110620' type='text/css' media='all' />
<!--[if lt IE 8]>
<link rel='stylesheet' id='highlander-comments-ie7-css' href='http://s0.wp.com/wp-content/mu-plugins/highlander-comments/style-ie7.css?m=1317682183g&#038;ver=20110606' type='text/css' media='all' />
<![endif]-->
<link rel="EditURI" type="application/rsd+xml" title="RSD" href="http://ecoanemos.wordpress.com/xmlrpc.php?rsd" />
<link rel="wlwmanifest" type="application/wlwmanifest+xml" href="http://ecoanemos.wordpress.com/wp-includes/wlwmanifest.xml" />
<link rel='prev' title='Καθορισμός Ειδικοτήτων για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (60)&nbsp;ατόμων' href='http://ecoanemos.wordpress.com/2011/06/27/%ce%ba%ce%b1%ce%b8%ce%bf%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-%ce%b5%ce%b9%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%84%ce%ae%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%ce%bb/' />
<link rel='next' title='Πιλοτικά προγράμματα ανακύκλωσης στη Χάλκη και στην&nbsp;Î'νάφη' href='http://ecoanemos.wordpress.com/2011/06/28/%cf%80%ce%b9%ce%bb%ce%bf%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b3%cf%81%ce%ac%ce%bc%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%ba%cf%8d%ce%ba%ce%bb%cf%89%cf%83%ce%b7%cf%82-%cf%83%cf%84/' />
<meta name="generator" content="WordPress.com" />
<link rel='canonical' href='http://ecoanemos.wordpress.com/2011/06/28/%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%81%cf%89%ce%bc%ce%ad%ce%bd%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%87%ce%b5%ce%af%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%b7-%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%81%cf%81%ce%b9%ce%bc%ce%bc%ce%ac%cf%84%cf%89/' />
<link rel='shortlink' href='http://wp.me/pZ7Bh-15n' />
<link rel="alternate" type="application/json+oembed" href="http://public-api.wordpress.com/oembed/1.0/?format=json&url=http%3A%2F%2Fecoanemos.wordpress.com%2F2011%2F06%2F28%2F%25ce%25bf%25ce%25bb%25ce%25bf%25ce%25ba%25ce%25bb%25ce%25b7%25cf%2581%25cf%2589%25ce%25bc%25ce%25ad%25ce%25bd%25ce%25b7-%25ce%25b4%25ce%25b9%25ce%25b1%25cf%2587%25ce%25b5%25ce%25af%25cf%2581%25ce%25b9%25cf%2583%25ce%25b7-%25ce%25b1%25cf%2580%25ce%25bf%25cf%2581%25cf%2581%25ce%25b9%25ce%25bc%25ce%25bc%25ce%25ac%25cf%2584%25cf%2589%2F&for=wpcom-auto-discovery" /><link rel="alternate" type="application/xml+oembed" href="http://public-api.wordpress.com/oembed/1.0/?format=xml&url=http%3A%2F%2Fecoanemos.wordpress.com%2F2011%2F06%2F28%2F%25ce%25bf%25ce%25bb%25ce%25bf%25ce%25ba%25ce%25bb%25ce%25b7%25cf%2581%25cf%2589%25ce%25bc%25ce%25ad%25ce%25bd%25ce%25b7-%25ce%25b4%25ce%25b9%25ce%25b1%25cf%2587%25ce%25b5%25ce%25af%25cf%2581%25ce%25b9%25cf%2583%25ce%25b7-%25ce%25b1%25cf%2580%25ce%25bf%25cf%2581%25cf%2581%25ce%25b9%25ce%25bc%25ce%25bc%25ce%25ac%25cf%2584%25cf%2589%2F&for=wpcom-auto-discovery" /><meta property="og:type" content="article" />
<meta property="og:title" content="Ολοκληρωμένη Î"ιαχείριση Î'πορριμμάτων στην Νάξο&nbsp;ΤΩΡÎ'!" />
<meta property="og:url" content="http://ecoanemos.wordpress.com/2011/06/28/%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%81%cf%89%ce%bc%ce%ad%ce%bd%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%87%ce%b5%ce%af%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%b7-%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%81%cf%81%ce%b9%ce%bc%ce%bc%ce%ac%cf%84%cf%89/" />
<meta property="og:description" content="" />
<meta property="og:site_name" content="Οικολογικός Άνεμος στην Περιφέρεια N. Î'ιγαίου" />
<meta property="og:image" content="http://0.gravatar.com/blavatar/efffe838befd3735219705f87da9cee2?s=300" />
<link rel="shortcut icon" type="image/x-icon" href="http://0.gravatar.com/blavatar/a920d02da83a1692a3ef10771542fab9?s=16" sizes="16x16" />
<link rel="icon" type="image/x-icon" href="http://0.gravatar.com/blavatar/a920d02da83a1692a3ef10771542fab9?s=16" sizes="16x16" />
<link rel="apple-touch-icon-precomposed" href="http://0.gravatar.com/blavatar/efffe838befd3735219705f87da9cee2?s=114" />
<link rel='openid.server' href='http://ecoanemos.wordpress.com/?openidserver=1' />
<link rel='openid.delegate' href='http://ecoanemos.wordpress.com/' />
<link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://ecoanemos.wordpress.com/osd.xml" title="Οικολογικός Άνεμος στην Περιφέρεια N. Î'ιγαίου" />
<link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://wordpress.com/opensearch.xml" title="WordPress.com" />
<style type="text/css">
/* <![CDATA[ */
/* ]]> */
</style>
<style type="text/css">
#header h1 a, #header .description {
display: none;
}
</style>
<style type="text/css">.recentcomments a{display:inline !important;padding: 0 !important;margin: 0 !important;}</style>
<meta name="application-name" content="Οικολογικός Άνεμος στην Περιφέρεια N. Î'ιγαίου" /><meta name="msapplication-window" content="width=device-width;height=device-height" /><meta name="msapplication-tooltip" content="Στις περιφερειακές εκλογές αλλά και μετά από αυτές" /><meta name="msapplication-task" content="name=Εγγραφή;action-uri=http://ecoanemos.wordpress.com/feed/;icon-uri=http://0.gravatar.com/blavatar/a920d02da83a1692a3ef10771542fab9?s=16" /><meta name="msapplication-task" content="name=Sign up for a free blog;action-uri=http://wordpress.com/signup/;icon-uri=http://s2.wp.com/i/favicon.ico" /><meta name="msapplication-task" content="name=WordPress.com Support;action-uri=http://support.wordpress.com/;icon-uri=http://s2.wp.com/i/favicon.ico" /><meta name="msapplication-task" content="name=Φόρουμ του WordPress.com;action-uri=http://forums.wordpress.com/;icon-uri=http://s2.wp.com/i/favicon.ico" />
<style type='text/css'>
table.recentcommentsavatar img.avatar {border: 0px; margin:0;}
table.recentcommentsavatar a {border: 0px !important;background-color: transparent !important}
td.recentcommentsavatartop {padding:0px 0px 1px 0px;margin:0px; }
td.recentcommentsavatarend {padding:0px 0px 1px 0px;margin:0px; }
td.recentcommentstexttop { border: none !important;padding:0px 0px 0px 10px;}
td.recentcommentstextend { border: none !important;padding:0px 0px 2px 10px;}
</style></head>
<body class="typekit-enabled highlander-enabled highlander-light"><div id="container">

<div id="header">

<div id="menu">
<ul id="menu-main-menu" class="menu"><li id="menu-item-2708" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-home menu-item-2708"><a href="http://ecoanemos.wordpress.com/">Home</a></li>
<li id="menu-item-2709" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-2709"><a href="http://ecoanemos.wordpress.com/about/">Î"ια μας</a>
<ul class="sub-menu">
<li id="menu-item-2710" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-2710"><a href="http://ecoanemos.wordpress.com/%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%88%ce%ae%cf%86%ce%b9%ce%bf%ce%b9/">Υποψήφιοι</a></li>
<li id="menu-item-2711" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page current_page_parent menu-item-2711"><a href="http://ecoanemos.wordpress.com/%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%ae%cf%81%cf%85%ce%be%ce%b7/">Î"ιακήρυξη</a></li>
<li id="menu-item-2712" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-2712"><a href="http://ecoanemos.wordpress.com/%cf%80%cf%81%cf%8c%ce%b3%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%bc%ce%b1/">Πρόγραμμα</a></li>
</ul>
</li>
<li id="menu-item-2730" class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-2730"><a href="http://ecoanemos.wordpress.com/category/%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%cf%86%ce%ad%cf%81%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%ce%bd-%ce%b1%ce%b9%ce%b3%ce%b1%ce%af%ce%bf%cf%85/">Περιφέρεια Ν. Î'ιγαίου</a>
<ul class="sub-menu">
<li id="menu-item-3167" class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-3167"><a href="http://ecoanemos.wordpress.com/category/%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%cf%86%ce%ad%cf%81%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%ce%bd-%ce%b1%ce%b9%ce%b3%ce%b1%ce%af%ce%bf%cf%85/%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%cf%86%ce%b5%cf%81%ce%b5%ce%b9%ce%b1%ce%ba%cf%8c-%cf%83%cf%85%ce%bc%ce%b2%ce%bf%cf%8d%ce%bb%ce%b9%ce%bf/">Περιφερειακό Συμβούλιο</a></li>
<li id="menu-item-2728" class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-2728"><a href="http://ecoanemos.wordpress.com/category/%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%cf%86%ce%ad%cf%81%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%ce%bd-%ce%b1%ce%b9%ce%b3%ce%b1%ce%af%ce%bf%cf%85/%ce%b8%ce%ad%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%ce%b1%ce%bd%ce%ad%ce%bc%ce%bf%cf%85/">Θέσεις Οικολογικού Î'νέμου</a></li>
<li id="menu-item-4084" class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-4084"><a href="http://ecoanemos.wordpress.com/category/%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%cf%86%ce%ad%cf%81%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%ce%bd-%ce%b1%ce%b9%ce%b3%ce%b1%ce%af%ce%bf%cf%85/%ce%b8%ce%ad%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%ce%b1%ce%bd%ce%ad%ce%bc%ce%bf%cf%85/%ce%b5%cf%81%cf%89%cf%84%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b5%cf%81%cf%89%cf%84%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%ac%ce%bb%ce%bb%ce%b5%cf%82-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b5%ce%bc%ce%b2%ce%ac/">Eρωτήσεις Οικολογικού Î'νέμου</a></li>
<li id="menu-item-2729" class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-2729"><a href="http://ecoanemos.wordpress.com/category/%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%cf%86%ce%ad%cf%81%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%ce%bd-%ce%b1%ce%b9%ce%b3%ce%b1%ce%af%ce%bf%cf%85/%ce%bd%ce%ad%ce%b1/">Νέα</a></li>
</ul>
</li>
<li id="menu-item-3322" class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-3322"><a href="http://ecoanemos.wordpress.com/category/%ce%b4%cf%81%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82/">Î"ραστηριότητες</a></li>
<li id="menu-item-2726" class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category current-post-ancestor menu-item-2726"><a href="http://ecoanemos.wordpress.com/category/%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%cf%8e%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/">Î'νακοινώσεις</a>
<ul class="sub-menu">
<li id="menu-item-2734" class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category current-post-ancestor current-menu-parent current-post-parent menu-item-2734"><a href="http://ecoanemos.wordpress.com/category/%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%cf%8e%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%af%ce%b1-%cf%84%cf%8d%cf%80%ce%bf%cf%85/">Î"ελτία Τύπου</a></li>
<li id="menu-item-3240" class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-3240"><a href="http://ecoanemos.wordpress.com/category/%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%cf%8e%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%b5%ce%bd%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%cf%89%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%af%ce%bf/">Ενημερωτικό Î"ελτίο</a></li>
<li id="menu-item-4086" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-4086"><a href="http://ecoanemos.wordpress.com/%ce%b5%ce%af%cf%80%ce%b1%ce%bd-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%bc%ce%b1%cf%82%e2%80%a6/">Είπαν για μας…</a></li>
</ul>
</li>
<li id="menu-item-4091" class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category current-post-ancestor menu-item-4091"><a href="http://ecoanemos.wordpress.com/category/%ce%b8%ce%ad%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1/">Θέματα</a>
<ul class="sub-menu">
<li id="menu-item-3288" class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-3288"><a href="http://ecoanemos.wordpress.com/category/%ce%b8%ce%ad%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1/%cf%80%cf%85%cf%81%ce%b7%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b5%ce%bd%ce%ad%cf%81%ce%b3%ce%b5%ce%b9%ce%b1/">Πυρηνικά</a></li>
<li id="menu-item-4096" class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-4096"><a href="http://ecoanemos.wordpress.com/category/%ce%b8%ce%ad%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1/%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%b2%ce%ac%ce%bb%ce%bb%ce%bf%ce%bd/">Περιβάλλον</a></li>
<li id="menu-item-4090" class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category current-post-ancestor current-menu-parent current-post-parent menu-item-4090"><a href="http://ecoanemos.wordpress.com/category/%ce%b8%ce%ad%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1/%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%81%cf%81%ce%af%ce%bc%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1/">Î'πορρίμματα</a></li>
<li id="menu-item-4103" class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-4103"><a href="http://ecoanemos.wordpress.com/category/%ce%b8%ce%ad%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1/%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%86%ce%ae/">Î"ιατροφή</a></li>
</ul>
</li>
</ul> </div>

<div id="header-box">
<div id="header-image">
<img src="http://ecoanemos.files.wordpress.com/2010/08/cropped-picture11.jpg" alt="" />
</div>
<div id="header-overlay">
<img src="http://s1.wp.com/wp-content/themes/pub/digg3/images/bg_header_overlay.png?m=1317682200g" alt="" />
</div>

<div id="pagetitle">
<h1><a href="http://ecoanemos.wordpress.com/" title="Οικολογικός Άνεμος στην Περιφέρεια N. Î'ιγαίου">Οικολογικός Άνεμος στην Περιφέρεια N. Î'ιγαίου</a></h1>
</div>

<div id="syndication">
<a href="http://ecoanemos.wordpress.com/feed/" title="Î'ναδημοσιεύστε με τη χρήση RSS" class="feed">Καταχωρήσεις <abbr title="Really Simple Syndication">RSS</abbr></a> &#124; <a href="http://ecoanemos.wordpress.com/comments/feed/" title="Î'ποδελτοποίηση σχολίων με χρήση RSS">Σχόλια RSS</a>
</div>
<div id="searchbox">
<form method="get" id="searchform" action="http://ecoanemos.wordpress.com/">
<div>
<input type="text" value="" name="s" id="s" />
<input type="submit" id="searchsubmit" value="Î'ναζήτηση" />
</div>
</form> </div>
</div>
</div>

<div class="pagewrapper"><div id="page">

<!-- Start Obar -->

<div class="obar">
<ul>

<li id="text-3" class="widget widget_text"><h2 class="widgettitle">ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙÎ'</h2>
<div class="textwidget"><span style="font-weight:bold;font-size:13px;margin:10px 0;"><a href="mailto:ecoanemos@gmail.com">ecoanemos@gmail.com</a></span></div>
</li>
<li id="text-10" class="widget widget_text"><h2 class="widgettitle">Social Media</h2>
<div class="textwidget"><div class="mceTemp mceIEleft"><a href="http://www.facebook.com/profile.php?id=100001339908963" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-1208" title="Μετάβαση στο facebook" src="http://ecoanemos.files.wordpress.com/2010/07/facebook.png" alt="" width="52" height="52" /></a><a href="http://twitter.com/ecoanemos" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-1209" title="Μετάβαση στο twitter" src="http://ecoanemos.files.wordpress.com/2010/07/twitter.png" alt="" width="52" height="52" /></a><a href="http://www.youtube.com/user/ecoanemos" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-1210" title="Μετάβαση στο youtube" src="http://ecoanemos.files.wordpress.com/2010/07/youtube.png" alt="" width="52" height="52" /></a></div></div>
</li>
<li id="nav_menu-5" class="widget widget_nav_menu"><h2 class="widgettitle">ΘΕΜÎ'ΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ</h2>
<div class="menu-sidebar-menu-container"><ul id="menu-sidebar-menu" class="menu"><li id="menu-item-4125" class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category current-post-ancestor current-menu-parent current-post-parent menu-item-4125"><a href="http://ecoanemos.wordpress.com/category/%ce%b8%ce%ad%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1/%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%81%cf%81%ce%af%ce%bc%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1/">Î'πορρίμματα</a></li>
<li id="menu-item-4126" class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-4126"><a href="http://ecoanemos.wordpress.com/category/%ce%b8%ce%ad%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1/%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%86%ce%ae/">Î"ιατροφή</a></li>
<li id="menu-item-4773" class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-4773"><a href="http://ecoanemos.wordpress.com/category/%ce%b8%ce%ad%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1/%ce%b5%ce%bd%ce%ad%cf%81%ce%b3%ce%b5%ce%b9%ce%b1/">Ενέργεια</a></li>
<li id="menu-item-4349" class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-4349"><a href="http://ecoanemos.wordpress.com/category/%ce%b8%ce%ad%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1/%ce%ba%ce%bb%ce%b9%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b1%ce%bb%ce%bb%ce%b1%ce%b3%ce%ae/">Κλιματική Î'λλαγή</a></li>
<li id="menu-item-4127" class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-4127"><a href="http://ecoanemos.wordpress.com/category/%ce%b8%ce%ad%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1/%cf%80%cf%85%cf%81%ce%b7%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b5%ce%bd%ce%ad%cf%81%ce%b3%ce%b5%ce%b9%ce%b1/">Πυρηνική Ενέργεια</a></li>
<li id="menu-item-4128" class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-4128"><a href="http://ecoanemos.wordpress.com/category/%ce%b8%ce%ad%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1/%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%b2%ce%ac%ce%bb%ce%bb%ce%bf%ce%bd/">Περιβάλλον</a></li>
<li id="menu-item-4475" class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-4475"><a href="http://ecoanemos.wordpress.com/category/%ce%b8%ce%ad%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1/t%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82/">Tουρισμός</a></li>
<li id="menu-item-4456" class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-4456"><a href="http://ecoanemos.wordpress.com/category/%ce%b8%ce%ad%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1/y%ce%b3%ce%b5%ce%af%ce%b1/">Yγεία</a></li>
</ul></div></li>
<li id="image-7" class="widget widget_image"><div style="overflow:hidden;"><a href="http://ec.europa.eu/environment/consultations/plasticbags_en.htm"><img src="http://ecoanemos.files.wordpress.com/2011/05/plastikes_sakoules.jpg?w=160&amp;h=120" class="alignnone" width="160" height="120" /></a></div>
</li>
<li id="image-5" class="widget widget_image"><div style="overflow:hidden;"><a href="http://petition.aegean.gr/stopnuclearplants/"><img src="http://www.ecogreens-gr.org/cms/templates/ecogreens2/images/banner_right7.png" title="OXI στην Î'νέγερση Πυρηνικών Εργοστασίων στο Î'κούγιου και στη Σινώπη (Τουρκία)" class="aligncenter" width="160" height="117" /></a></div>
</li>
<li id="image-4" class="widget widget_image"><div style="overflow:hidden;"><a href="http://ecoanemos.wordpress.com/2011/04/07/%ce%b7-%ce%b5%cf%80%ce%bf%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%b7-%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%b7-%cf%86%ce%bf%cf%85%ce%ba%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%b9%ce%bc%ce%b1-%ce%b2%ce%af%ce%bd%cf%84%ce%b5%ce%bf/"><img src="http://ecoanemos.files.wordpress.com/2011/04/vfukusima.jpg?w=140&amp;h=250" class="aligncenter" width="140" height="250" /></a></div>
</li>
<li id="categories-3" class="widget widget_categories"><h2 class="widgettitle">ΘΕΜÎ'ΤÎ'</h2>
<ul>
<li class="cat-item cat-item-39251589"><a href="http://ecoanemos.wordpress.com/category/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%b1-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b5%ce%bd%cf%84%ce%b5%cf%8d%ce%be%ce%b5%ce%b9%cf%82/" title="Προβολή άρθρων της κατηγορίας Άρθρα-Συνεντεύξεις">Άρθρα-Συνεντεύξεις</a> (48)
</li>
<li class="cat-item cat-item-260090"><a href="http://ecoanemos.wordpress.com/category/%ce%b1%cf%80%cf%8c%cf%88%ce%b5%ce%b9%cf%82/" title="Προβολή άρθρων της κατηγορίας Î'πόψεις">Î'πόψεις</a> (59)
</li>
<li class="cat-item cat-item-176755"><a href="http://ecoanemos.wordpress.com/category/%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%cf%8e%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/" title="Προβολή άρθρων της κατηγορίας Î'νακοινώσεις">Î'νακοινώσεις</a> (215)
<ul class='children'>
<li class="cat-item cat-item-559355"><a href="http://ecoanemos.wordpress.com/category/%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%cf%8e%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%af%ce%b1-%cf%84%cf%8d%cf%80%ce%bf%cf%85/" title="Προβολή άρθρων της κατηγορίας Î"ελτία Τύπου">Î"ελτία Τύπου</a> (27)
</li>
<li class="cat-item cat-item-53646482"><a href="http://ecoanemos.wordpress.com/category/%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%cf%8e%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%b5%ce%bd%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%cf%89%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%af%ce%bf/" title="Προβολή άρθρων της κατηγορίας Ενημερωτικό Î"ελτίο">Ενημερωτικό Î"ελτίο</a> (8)
</li>
</ul>
</li>
<li class="cat-item cat-item-168561"><a href="http://ecoanemos.wordpress.com/category/%ce%b3%ce%b5%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ac/" title="Προβολή άρθρων της κατηγορίας Î"ενικά">Î"ενικά</a> (41)
</li>
<li class="cat-item cat-item-1773131"><a href="http://ecoanemos.wordpress.com/category/%ce%b4%cf%81%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82/" title="Προβολή άρθρων της κατηγορίας Î"ραστηριότητες">Î"ραστηριότητες</a> (84)
</li>
<li class="cat-item cat-item-7413633"><a href="http://ecoanemos.wordpress.com/category/%ce%b4%cf%89%ce%b4%ce%b5%ce%ba%ce%ac%ce%bd%ce%b7%cf%83%ce%b1/" title="Προβολή άρθρων της κατηγορίας Î"ωδεκάνησα">Î"ωδεκάνησα</a> (73)
</li>
<li class="cat-item cat-item-44360146"><a href="http://ecoanemos.wordpress.com/category/%ce%b5%ce%bd%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%bf%ce%af-%ce%bd%ce%b7%cf%83%ce%b9%cf%8e%cf%84%ce%b5%cf%82/" title="Προβολή άρθρων της κατηγορίας Ενεργοί νησιώτες">Ενεργοί νησιώτες</a> (21)
</li>
<li class="cat-item cat-item-4003335"><a href="http://ecoanemos.wordpress.com/category/%ce%b8%ce%ad%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1/" title="Προβολή άρθρων της κατηγορίας Θέματα">Θέματα</a> (86)
<ul class='children'>
<li class="cat-item cat-item-5608052"><a href="http://ecoanemos.wordpress.com/category/%ce%b8%ce%ad%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1/%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%81%cf%81%ce%af%ce%bc%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1/" title="Προβολή άρθρων της κατηγορίας Î'πορρίμματα">Î'πορρίμματα</a> (17)
</li>
<li class="cat-item cat-item-1896624"><a href="http://ecoanemos.wordpress.com/category/%ce%b8%ce%ad%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1/%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%86%ce%ae/" title="Προβολή άρθρων της κατηγορίας Î"ιατροφή">Î"ιατροφή</a> (8)
</li>
<li class="cat-item cat-item-530206"><a href="http://ecoanemos.wordpress.com/category/%ce%b8%ce%ad%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1/%ce%b5%ce%bd%ce%ad%cf%81%ce%b3%ce%b5%ce%b9%ce%b1/" title="Προβολή άρθρων της κατηγορίας Ενέργεια">Ενέργεια</a> (11)
</li>
<li class="cat-item cat-item-3079636"><a href="http://ecoanemos.wordpress.com/category/%ce%b8%ce%ad%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1/%ce%ba%ce%bb%ce%b9%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b1%ce%bb%ce%bb%ce%b1%ce%b3%ce%ae/" title="Προβολή άρθρων της κατηγορίας Κλιματική Î'λλαγή">Κλιματική Î'λλαγή</a> (2)
</li>
<li class="cat-item cat-item-3281060"><a href="http://ecoanemos.wordpress.com/category/%ce%b8%ce%ad%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1/%cf%80%cf%85%cf%81%ce%b7%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b5%ce%bd%ce%ad%cf%81%ce%b3%ce%b5%ce%b9%ce%b1/" title="Προβολή άρθρων της κατηγορίας Πυρηνική Ενέργεια">Πυρηνική Ενέργεια</a> (18)
</li>
<li class="cat-item cat-item-148044"><a href="http://ecoanemos.wordpress.com/category/%ce%b8%ce%ad%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1/%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%b2%ce%ac%ce%bb%ce%bb%ce%bf%ce%bd/" title="Προβολή άρθρων της κατηγορίας Περιβάλλον">Περιβάλλον</a> (4)
</li>
<li class="cat-item cat-item-61532574"><a href="http://ecoanemos.wordpress.com/category/%ce%b8%ce%ad%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1/t%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82/" title="Προβολή άρθρων της κατηγορίας Tουρισμός">Tουρισμός</a> (14)
</li>
<li class="cat-item cat-item-4598310"><a href="http://ecoanemos.wordpress.com/category/%ce%b8%ce%ad%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1/y%ce%b3%ce%b5%ce%af%ce%b1/" title="Προβολή άρθρων της κατηγορίας Yγεία">Yγεία</a> (14)
</li>
</ul>
</li>
<li class="cat-item cat-item-55573408"><a href="http://ecoanemos.wordpress.com/category/%ce%b8%ce%ad%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%cf%80%cf%83/" title="Προβολή άρθρων της κατηγορίας Θέματα ΠΣ">Θέματα ΠΣ</a> (102)
</li>
<li class="cat-item cat-item-7680171"><a href="http://ecoanemos.wordpress.com/category/%ce%ba%cf%85%ce%ba%ce%bb%ce%ac%ce%b4%ce%b5%cf%82/" title="Προβολή άρθρων της κατηγορίας Κυκλάδες">Κυκλάδες</a> (121)
</li>
<li class="cat-item cat-item-5916531"><a href="http://ecoanemos.wordpress.com/category/%cf%80%cf%81%cf%8c%ce%b3%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%bc%ce%b1/" title="Προβολή άρθρων της κατηγορίας Πρόγραμμα">Πρόγραμμα</a> (5)
</li>
<li class="cat-item cat-item-51035750"><a href="http://ecoanemos.wordpress.com/category/%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%cf%86%ce%ad%cf%81%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%ce%bd-%ce%b1%ce%b9%ce%b3%ce%b1%ce%af%ce%bf%cf%85/" title="Προβολή άρθρων της κατηγορίας Περιφέρεια Ν. Î'ιγαίου">Περιφέρεια Ν. Î'ιγαίου</a> (168)
<ul class='children'>
<li class="cat-item cat-item-51036022"><a href="http://ecoanemos.wordpress.com/category/%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%cf%86%ce%ad%cf%81%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%ce%bd-%ce%b1%ce%b9%ce%b3%ce%b1%ce%af%ce%bf%cf%85/%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%86%ce%ac%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%80%cf%83/" title="Προβολή άρθρων της κατηγορίας Î'ποφάσεις ΠΣ">Î'ποφάσεις ΠΣ</a> (24)
</li>
<li class="cat-item cat-item-51036080"><a href="http://ecoanemos.wordpress.com/category/%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%cf%86%ce%ad%cf%81%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%ce%bd-%ce%b1%ce%b9%ce%b3%ce%b1%ce%af%ce%bf%cf%85/%ce%b8%ce%ad%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%ce%b1%ce%bd%ce%ad%ce%bc%ce%bf%cf%85/" title="Προβολή άρθρων της κατηγορίας Θέσεις Οικολογικού Î'νέμου">Θέσεις Οικολογικού Î'νέμου</a> (76)
<ul class='children'>
<li class="cat-item cat-item-55524942"><a href="http://ecoanemos.wordpress.com/category/%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%cf%86%ce%ad%cf%81%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%ce%bd-%ce%b1%ce%b9%ce%b3%ce%b1%ce%af%ce%bf%cf%85/%ce%b8%ce%ad%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%ce%b1%ce%bd%ce%ad%ce%bc%ce%bf%cf%85/%ce%b5%cf%81%cf%89%cf%84%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b5%cf%81%cf%89%cf%84%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%ac%ce%bb%ce%bb%ce%b5%cf%82-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b5%ce%bc%ce%b2%ce%ac/" title="Προβολή άρθρων της κατηγορίας Ερωτήσεις &#8211; επερωτήσεις, άλλες παρεμβάσεις ΟÎ' στο ΠΣ">Ερωτήσεις &#8211; επερωτήσεις, άλλες παρεμβάσεις ΟÎ' στο ΠΣ</a> (33)
</li>
</ul>
</li>
<li class="cat-item cat-item-183167"><a href="http://ecoanemos.wordpress.com/category/%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%cf%86%ce%ad%cf%81%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%ce%bd-%ce%b1%ce%b9%ce%b3%ce%b1%ce%af%ce%bf%cf%85/%ce%bd%ce%ad%ce%b1/" title="Προβολή άρθρων της κατηγορίας Νέα">Νέα</a> (46)
</li>
<li class="cat-item cat-item-37766987"><a href="http://ecoanemos.wordpress.com/category/%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%cf%86%ce%ad%cf%81%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%ce%bd-%ce%b1%ce%b9%ce%b3%ce%b1%ce%af%ce%bf%cf%85/%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%cf%86%ce%b5%cf%81%ce%b5%ce%b9%ce%b1%ce%ba%cf%8c-%cf%83%cf%85%ce%bc%ce%b2%ce%bf%cf%8d%ce%bb%ce%b9%ce%bf/" title="Προβολή άρθρων της κατηγορίας Περιφερειακό Συμβούλιο">Περιφερειακό Συμβούλιο</a> (12)
</li>
</ul>
</li>
<li class="cat-item cat-item-303444"><a href="http://ecoanemos.wordpress.com/category/%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b9%cf%84%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ac/" title="Προβολή άρθρων της κατηγορίας Πολιτιστικά">Πολιτιστικά</a> (36)
</li>
</ul>
</li>
<li id="vodpod" class="widget widget_vodpod"><div id="vodpod_recent_videos">Watch <a href="http://vodpod.com">videos</a> at Vodpod and <a href="http://vodpod.com/politics">politics videos</a>.</div><script src="http://widgets.vodpod.com/javascripts/recent_videos.js?id=1017016&amp;options[theme]=sidebar3&amp;tag_id=latest&amp;title=ecoanemos&amp;gc=politics&amp;"></script>
<script>var _vodpod_config = {group_id:'1017016', show_ads:false, wordpress:true};</script>
<script src="http://widgets.vodpod.com/javascripts/widgets/dynamic_gallery.js"></script></li>
<li id="calendar-3" class="widget widget_calendar"><h2 class="widgettitle">ΗΜΕΡΟΛΟÎ"ΙΟ</h2>
<div id="calendar_wrap"><table id="wp-calendar">
<caption>Ιουνίου 2011</caption>
<thead>
<tr>
<th scope="col" title="Î"ευτέρα">Î"</th>
<th scope="col" title="Τρίτη">Τ</th>
<th scope="col" title="Τετάρτη">Τ</th>
<th scope="col" title="Πέμπτη">Π</th>
<th scope="col" title="Παρασκευή">Π</th>
<th scope="col" title="Σάββατο">Σ</th>
<th scope="col" title="Κυριακή">Κ</th>
</tr>
</thead>

<tfoot>
<tr>
<td colspan="3" id="prev"><a href="http://ecoanemos.wordpress.com/2011/05/" title="Προβολή καταχωρήσεων για Μαΐου 2011">&laquo; Μάι</a></td>
<td class="pad">&nbsp;</td>
<td colspan="3" id="next"><a href="http://ecoanemos.wordpress.com/2011/07/" title="Προβολή καταχωρήσεων για Ιουλίου 2011">Ιουλ &raquo;</a></td>
</tr>
</tfoot>

<tbody>
<tr>
<td colspan="2" class="pad">&nbsp;</td><td><a href="http://ecoanemos.wordpress.com/2011/06/01/" title="Eξορθολογισμός της λειτουργίας και των οικονομικών της&nbsp;αυτοδιοίκησης
Νήσος Νάξος 2011: χορός, μουσική, παράδοση, γλέντι, πανηγύρια &#8230; Ένα μοναδικό stage-φεστιβάλ στην Ελλάδα, φέτος το&nbsp;καλοκαίρι
&#8220;Υδροναύτες&#8221;: Î"ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙÎ'Î'ΛΛΟΝΤΙΚΩΝ&nbsp;Î"ΡÎ'ΣΕΩΝ">1</a></td><td>2</td><td><a href="http://ecoanemos.wordpress.com/2011/06/03/" title="ΝΙΚΟΣ ΚΥΠΟΥΡÎ"ΟΣ &amp; ΟΡΧHΣΤΡÎ' ΤΩΝ&nbsp;ΚΥΚΛÎ'Î"ΩΝ">3</a></td><td>4</td><td>5</td>
</tr>
<tr>
<td><a href="http://ecoanemos.wordpress.com/2011/06/06/" title="Παγκόσμια Ημέρα&nbsp;Περιβάλλοντος
Επαφές Ν. Χρυσόγελου στο συνέδριο των Ευρωπαίων Πράσινων Î'υτοδιοικητικών στο&nbsp;Î'ερολίνο
ΦΡΥΚΤΩΡΙΕΣ ΣΙΦΝΟΥ&nbsp;2011">6</a></td><td><a href="http://ecoanemos.wordpress.com/2011/06/07/" title="Î'νεπαρκής η Περιφέρεια στο θέμα της γνωμοδότησης για τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τις&nbsp;ιχθυοκαλλιέργειες
Î"ια τις υπόλοιπες ημέρες 364 μέρες, μετά την Ημέρα&nbsp;Περιβάλλοντος!">7</a></td><td>8</td><td><a href="http://ecoanemos.wordpress.com/2011/06/09/" title="Εξαίρεση με Υπουργική Î'πόφαση του Ν Î'ιγαίου από τις ρυθμίσεις του Μεσογειακού Κανονισμού για την Î'λιεία για την απόσταση που αλιεύει η&nbsp;μηχανότρατα
Προκλητική ρύθμιση του Υπουργείου Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Î'λιείας για το Ν. Î'ιγαίο &#8211; ΕΚÎ"ΟΘΗΚΕ ΤΟ ΦΕΚ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ Î'ΠΟΣΤÎ'ΣΗ Î'ΛΙΕΙÎ'Σ Î'ΠΟ ΤΗΝ Î'ΚΤΗ ΤΗΣ&nbsp;ΜΗΧÎ'ΝΟΤΡÎ'ΤÎ'Σ">9</a></td><td>10</td><td>11</td><td>12</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td><td><a href="http://ecoanemos.wordpress.com/2011/06/14/" title="Παρεκκλίσεις στο Μεσογειακό Κανονισμό για τη Μηχανότρατα στην&nbsp;Ελλάδα">14</a></td><td><a href="http://ecoanemos.wordpress.com/2011/06/15/" title="Επίσκεψη Νίκου Χρυσόγελου στη&nbsp;Σίφνο
Επίσκεψη Νίκου Χρυσόγελου στη&nbsp;Σύρο
Επίσκεψη Νίκου Χρυσόγελου στην&nbsp;Τήνο
Επισκέψεις Νίκου Χρυσόγελου σε Σίφνο, Σύρο, Τήνο,&nbsp;Άνδρο">15</a></td><td><a href="http://ecoanemos.wordpress.com/2011/06/16/" title="Επίσκεψη Νίκου Χρυσόγελου στην&nbsp;Άνδρο
Ευρωπαϊκή Î"ιορτή της Μουσικής στη&nbsp;Νάξο
Πρόταση του ΟΙΚΟΛΟÎ"ΙΚΟΥ Î'ΝΕΜΟΥ για την αντιμετώπιση της κρίσης των απορριμμάτων στην&nbsp;Άνδρο">16</a></td><td>17</td><td>18</td><td>19</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td><td><a href="http://ecoanemos.wordpress.com/2011/06/21/" title="Το Ενεργειακό Πρόβλημα της Ρόδου Î"ΕΝ λύνεται με την αστυνομική βία (via Οικολόγοι Πράσινοι&nbsp;Î"ωδεκανήσου)
Συνέντευξη για θέματα απασχόλησης, Σύρος 9&nbsp;Ιουνίου
Καλασούνα&nbsp;Φολεγάνδρου
Μυζήθρα
Συριανή γλυκιά&nbsp;τυρόπιτα
Συνάντηση της Επιτρόπου Μαρίας Î"αμανάκη με αντιπροσωπεία του Κόμματος των Οικολόγων Πρασίνων για θέματα αλιείας και θαλάσσιας&nbsp;πολιτικής">21</a></td><td><a href="http://ecoanemos.wordpress.com/2011/06/22/" title="Κυβερνητικός ανασχηματισμός â€" ναυάγιο για τα&nbsp;νησιά
Κρίσιμα θέματα προέκυψαν από την συνάντηση του Νίκου Χρυσόγελου με την Μαρία Î"αμανάκη, Επίτροπο για Θαλάσσιες Υποθέσεις και&nbsp;Î'λιεία
Î"ια τη διατροφή&nbsp;μας
Νησιά και απορρίμματα στο Ν.&nbsp;Î'ιγαίο">22</a></td><td><a href="http://ecoanemos.wordpress.com/2011/06/23/" title="Εκδήλωση για ανακύκλωση και κομποστοποίηση στην&nbsp;Άνδρο
Πρόταση Οικολόγων Πράσινων Î"ωδεκανήσου για τη διαχείριση των Στερεών Î'ποβλήτων Ν.&nbsp;Ρόδου
ΠΝΙÎ"ΟΥΝ ΤΗΝ ΜΥΚΟΝΟ ΣΤΗ Î"ΙΟΞΙΝΗ &#8211; ΦΤÎ'ΝΕΙ ΠΙÎ' &#8211; ΗΡΘΕ Η ΩΡÎ' ΝÎ' Î'ΠΟÎ"ΩΘΟΥΝ ΕΥΘΥΝΕΣ. Η ΚÎ'ΥΣΗ ΤΩΝ ΣΚΟΥΠΙÎ"ΙΩΝ ΣΤΟΝ ΧÎ'Î"Î' ΜΥΚΟΝΟΥ. ΚΙΝÎ"ΥΝΟΙ Î'ΠΟ ΤΗΝ ΚÎ'ΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡÎ"ΙÎ' ΤΟΥ&nbsp;ΧΥΤÎ'">23</a></td><td>24</td><td>25</td><td>26</td>
</tr>
<tr>
<td><a href="http://ecoanemos.wordpress.com/2011/06/27/" title="8η συνεδρίαση &#8211; ΘΕΜÎ' 1: Ενημέρωση από την Î"ιαχειριστική Î'ρχή για το Πρόγραμμα&nbsp;ΕΣΠÎ'
8η συνεδρίαση â€" ΘΕΜÎ' 2: Σύσταση τμήματος κινήτρων Περιφερειακής Î'νάπτυξης Î"ωδεκανήσου και δύο αυτοτελών γραφείων εξυπηρέτησης επενδυτών Κυκλάδων και Î"ωδεκανήσου στην Î"ιεύθυνση Î'ναπτυξιακού&nbsp;Προγραμματισμού
8η συνεδρίαση â€" ΘΕΜÎ' 3: Î'παλλοτρίωση των ακινήτων για την υλοποίηση του έργου “Î'εροδρόμιο â€" Φηρά â€" Î'ουρβούλο â€" Οία Ν. Θήρας μήκους 8.874,26 μ και συνδετήριων οδών (συνδετήριος Καρτεράδου, συνδετήριος Φηρών, Περιφερειακός Φηρών, συνδετήριος Î'ουρβούλο) περίπου 3.907,18 μ του Î"ήμου Θήρας του Νομού&nbsp;Κυκλάδων”
8η συνεδρίαση â€" ΘΕΜÎ' 4: Έγκριση υποβολής προτάσεων για ένταξη στο Ε.Π. Κρήτης &amp; Νήσων Î'ιγαίου 2007-2013 των&nbsp;Έργων&#8230;
Επερώτηση: Μέριμνα για ανασφάλιστα μέλη του Σωματείου Οικοδόμων και συναφών επαγγελμάτων&nbsp;Σύρου
8η συνεδρίαση â€" ΘΕΜÎ' 5: Î'ποδοχή των όρων του «σχεδίου» της Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο : «Î'νάδειξη αρχαίου θεάτρου της Λίνδου» και ορισμός ενός εκπροσώπου της Περιφέρειας Νοτίου Î'ιγαίου με τον αναπληρωτή του, στην Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής&nbsp;Σύμβασης
8η συνεδρίαση â€" ΘΕΜÎ' 6: Λήψη απόφασης για τον καθορισμό υπευθύνων για την κίνηση Τραπεζικού Λογαριασμού της Τράπεζας “Marfin Egnatia Bank” για την Περιφερειακή Ενότητα&nbsp;Î"ωδεκανήσου
Ερώτηση: Î'ίτημα σχεδιασμού πολιτικής για την ενίσχυσης της εθελοντικής δράσης στα&nbsp;νησιά
8η συνεδρίαση â€" ΘΕΜÎ' 7: Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου στα Πειθαρχικά Όργανα που συγκροτούνται από τις Î"/νσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών Κυκλάδων και&nbsp;Î"ωδεκανήσου
8η συνεδρίαση â€" ΘΕΜÎ' 8: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου εξήντα (60)&nbsp;ατόμων
Î'ποκατάσταση Χ.Î'.Î".Î'. καθώς και κατασκευή και αναβάθμιση εγκαταστάσεων διαχείρισης αστικών στερεών&nbsp;αποβλήτων
8η συνεδρίαση â€" ΘΕΜÎ' 9: Î') Συγκρότηση δύο επιτροπών του άρθρου 164 Ν. 3852/10 Î') Μεταβίβαση πρόσθετων αρμοδιοτήτων στην Οικονομική&nbsp;Επιτροπή
8η συνεδρίαση â€" ΘΕΜÎ' 10: Î'γορά ακινήτου στην έδρα της Περιφέρειας Νοτίου Î'ιγαίου, για την στέγαση των υπηρεσιών της&nbsp;Περιφέρειας
8η συνεδρίαση â€" ΘΕΜÎ' 11: Υποστήριξη του Î"ήμου Μήλου από την Î"ιεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου&nbsp;Î'ιγαίου
8η συνεδρίαση â€" ΘΕΜÎ' 12: Καθορισμός σχεδίου δράσης (Άξονες Î"ράσης και τρόπος υλοποίησης) για την Τουριστική Προβολή της Περιφέρειας Νοτίου Î'ιγαίου&nbsp;2011-2015
8η συνεδρίαση â€" ΘΕΜÎ' 13: Συγκρότηση Περιφερειακής Επιτροπής Επαγγελματικής&nbsp;Κατάρτισης
8η συνεδρίαση â€" ΘΕΜÎ' 14: Συμμετοχή της Περιφέρειας Νοτίου Î'ιγαίου στο Î"ίκτυο των Ευρωπαϊκών Περιφερειών για Î'νταγωνιστικό και Î'ιώσιμο Τουρισμό&nbsp;(NECSTour)
8η συνεδρίαση â€" ΘΕΜÎ' 16: Συγκρότηση Περιφερειακής Επιτροπής&nbsp;Î"ιαβούλευσης
Î'ΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Î"ΙÎ' ΥΠΟÎ'ΟΛΗ ΠΡΟΤÎ'ΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙÎ'ΚΟ ΠΡΟÎ"ΡÎ'ΜΜÎ' «Î'ΝÎ'ΠΤΥΞΗ Î'ΝΘΡΩΠΙΝΟΥ&nbsp;Î"ΥΝÎ'ΜΙΚΟΥ»
Συνάντηση Οικολόγων Πράσινων με Σωματείο Οικοδόμων και Συναφών&nbsp;Επαγγελμάτων
8η συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Ν. Î'ιγαίου (2 Ιουλίου&nbsp;2011)
8η συνεδρίαση â€" ΘΕΜÎ' 15: Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για την τροποποίηση του καταστατικού του Î"ΟΤ (Î"ωδεκανησιακού Οργανισμού&nbsp;Τουρισμού)
8η συνεδρίαση â€" ΘΕΜÎ' 18: Κανονισμός Λειτουργίας Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου&nbsp;Î'ιγαίου
8η συνεδρίαση â€" ΘΕΜÎ' 19: Λήψη απόφασης για την πραγματοποίηση του επόμενου Περιφερειακού Συμβουλίου στην&nbsp;Νάξο
Καθορισμός Ειδικοτήτων για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (60)&nbsp;ατόμων">27</a></td><td><a href="http://ecoanemos.wordpress.com/2011/06/28/" title="Ολοκληρωμένη Î"ιαχείριση Î'πορριμμάτων στην Νάξο&nbsp;ΤΩΡÎ'!
Πιλοτικά προγράμματα ανακύκλωσης στη Χάλκη και στην&nbsp;Î'νάφη">28</a></td><td>29</td><td>30</td>
<td class="pad" colspan="3">&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table></div></li>
<li id="flickr" class="widget widget_flickr"> <h2 class="widgettitle">Flickr Photos</h2>
<!-- Start of Flickr Badge -->
<table id="flickr_badge_uber_wrapper" cellpadding="0" cellspacing="10" border="0" class="flickr-size-thumbnail"><tr><td><table cellpadding="0" cellspacing="10" border="0" id="flickr_badge_wrapper">
<tr><td align='center'>
<a href="http://www.flickr.com/photos/nikoschrysogelos/4796189134/in/set-72157624374471901/"><img alt="Mukonos" title="Mukonos" src="http://farm5.staticflickr.com/4080/4796189134_0a18e05a02_t.jpg" border="0" /></a><br /><br /><a href="http://www.flickr.com/photos/nikoschrysogelos/4796188800/in/set-72157624374471901/"><img alt="Mukonos" title="Mukonos" src="http://farm5.staticflickr.com/4118/4796188800_37fe2d6896_t.jpg" border="0" /></a><br /><br /><a href="http://www.flickr.com/photos/nikoschrysogelos/4796187594/in/set-72157624374471901/"><img alt="Troullaki" title="Troullaki" src="http://farm5.staticflickr.com/4075/4796187594_61e7386110_t.jpg" border="0" /></a><br /><br /><a href="http://www.flickr.com/photos/nikoschrysogelos/4796185148/in/set-72157624374471901/"><img alt="100_4023" title="100_4023" src="http://farm5.staticflickr.com/4098/4796185148_af9b3c463f_t.jpg" border="0" /></a><br /><br /><a href="http://www.flickr.com/photos/nikoschrysogelos/4796184632/in/set-72157624374471901/"><img alt="100_4031" title="100_4031" src="http://farm5.staticflickr.com/4138/4796184632_105a76e330_t.jpg" border="0" /></a><br /><br /><a href="http://www.flickr.com/photos/nikoschrysogelos/4796184152/in/set-72157624374471901/"><img alt="100_4126" title="100_4126" src="http://farm5.staticflickr.com/4098/4796184152_07bec9a20d_t.jpg" border="0" /></a><br /><br /><a href="http://www.flickr.com/photos/nikoschrysogelos/4795556283/in/set-72157624374471901/"><img alt="Mykonos" title="Mykonos" src="http://farm5.staticflickr.com/4096/4795556283_a55cfbd982_t.jpg" border="0" /></a><br /><br /><a href="http://www.flickr.com/photos/nikoschrysogelos/4795555159/in/set-72157624374471901/"><img alt="Mykonos" title="Mykonos" src="http://farm5.staticflickr.com/4074/4795555159_9990247537_t.jpg" border="0" /></a><br /><br /><a href="http://www.flickr.com/photos/nikoschrysogelos/4795554325/in/set-72157624374471901/"><img alt="100_4116" title="100_4116" src="http://farm5.staticflickr.com/4074/4795554325_3fbb48a3f1_t.jpg" border="0" /></a><br /><br /><a href="http://www.flickr.com/photos/nikoschrysogelos/4795553573/in/set-72157624374471901/"><img alt="100_4118" title="100_4118" src="http://farm5.staticflickr.com/4098/4795553573_87e45a245b_t.jpg" border="0" /></a><br /><br /><a href="http://www.flickr.com/photos/nikoschrysogelos/sets/72157624374471901">More Photos</a>
</td></tr>
</table>
</td></tr></table>
<!-- End of Flickr Badge -->

</li>

</ul>
</div>

<!-- End Obar -->

<div class="wrapper"><!-- This wrapper class appears only on Page and Single Post pages. -->
<div class="narrowcolumnwrapper"><div class="narrowcolumn">

<div class="content">


<div class="post-4177 post type-post status-publish format-standard hentry category-5608052 category--" id="post-4177">

<h2><a href="http://ecoanemos.wordpress.com/2011/06/28/%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%81%cf%89%ce%bc%ce%ad%ce%bd%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%87%ce%b5%ce%af%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%b7-%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%81%cf%81%ce%b9%ce%bc%ce%bc%ce%ac%cf%84%cf%89/" rel="bookmark" title="Ολοκληρωμένη Î"ιαχείριση Î'πορριμμάτων στην Νάξο&nbsp;ΤΩΡÎ'!">Ολοκληρωμένη Î"ιαχείριση Î'πορριμμάτων στην Νάξο&nbsp;ΤΩΡÎ'!</a></h2>

<div class="postinfo">
Posted on <span class="postdate">28/06/2011</span> by ecoanemos </div>

<div class="entry">

<ul>
<li><strong>Πρώτα μείωση κι ανακύκλωση â€"κομποστοποίηση απορριμμάτων</strong></li>
<li><strong>Ταφή μόνο μικρής ποσότητας υπολειμμάτων  </strong></li>
<li><strong>Î'πό το ΕΣΠÎ' μπορεί να χρηματοδοτηθεί η ολοκληρωμένη διαχείριση με καλύτερα περιβαλλοντικά και οικονομικά αποτελέσματα</strong></li>
</ul>
<p>Εν όψει της Συνεδρίασης του Î"ήμου Νάξου &amp; Μικρών Κυκλάδων της 28ης Ιουνίου 2011, στην οποία θα συζητηθούν θέματα σχετικά με διαχείριση απορριμμάτων, και πιο συγκεκριμένα τα ακόλουθα:</p>
<p>- <em>Λήψη απόφασης για εκδήλωση πρόσκλησης ενδιαφέροντος για συλλογή μετάλλων</em></p>
<p><em>- Λήψη απόφασης για εκδήλωση πρόσκλησης ενδιαφέροντος για συλλογή ηλεκτρικών στηλών â€" συσσωρευτών</em></p>
<p><em>- Λήψη απόφασης για εκδήλωση πρόσκλησης ενδιαφέροντος για συλλογή οχημάτων μετά το τέλος του  κύκλου ζωής τους και </em></p>
<p><em>-Λήψη απόφασης για κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων για την υλοποίηση του έργου: &#8220;Χώρος Υγειονομικής Ταφής Î'πορριμμάτων (Χ.Î¥.Τ.Î') νήσου Νάξου</em>&#8220;.<span id="more-4177"></span></p>
<p>ο ΟΙΚΟΛΟÎ"ΙΚΟΣ Î'ΝΕΜΟΣ Νοτίου Î'ιγαίου δηλώνει τα παρακάτω:</p>
<p>(α)  Θεωρούμε κατ΄αρχήν θετικό το ÏŒ,τι ο Î"ήμος Νάξου προχωράει σε αποφάσεις για την οργάνωση της ανακύκλωσης μετάλλων, ηλεκτρικών στηλώνâ€"συσσωρευτών και παλαιών οχημάτων. Σημειώνουμε ότι οι συμβάσεις με τα εγκεκριμένα Συστήματα Εναλλακτικής Î"ιαχείρισης ηλεκτρικών στηλώνâ€"συσσωρευτών (<a href="http://www.afis.gr/">Î'ΦΗΣ</a> και ΣΥ.Î"Ε.ΣΥΣ)και οχημάτων «ΕÎ"ΟΕ»  γίνονται â€" βάσει της νομοθεσίας -μετά από απόφαση του Î"ημοτικού Συμβουλίου, δεν χρειάζεται προκήρυξη. Εκδήλωση πρόσκλησης ενδιαφέροντος απαιτείται πράγματι για τη συλλογή μετάλλων â€" πέραν των συσκευασιών, για τις οποίες υπάρχει σύμβαση με την ΕΕÎ'Î'.</p>
<p>(β) Î"ιαφωνούμε, όμως, με την κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων για την υλοποίηση του έργου: &#8220;Χώρος Υγειονομικής Ταφής Î'πορριμμάτων (Χ.Î¥.Τ.Î') νήσου Νάξου&#8221; πριν τη δρομολόγηση και ολοκλήρωση μελέτης για εναλλακτική διαχείριση (με έμφαση στην κομποστοποίηση) και κατασκευή ΧΥΤΥ, αλλά και την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας για την καταλληλότητα του χώρου στην Κορφή Ξύδη. Σύμφωνα με την νομοθεσία, χώροι υγειονομικής ταφής μπορούν να υπάρχουν ΜΟΝΟ για τα υπολείμματα και όχι για ανεπεξέργαστα απορρίμματα. Î'ν γίνουν έργα πριν την απόφαση του ΣτΕ για την καταλληλότητα του χώρου στην Κορφή Ξύδη  μπορεί να γίνουν δαπάνες που θα μπορούσαν να απορριφθούν, με κίνδυνο διασπάθισης δημόσιου χρήματος.</p>
<p>Î"ια τον ΟΙΚΟΛΟÎ"ΙΚΟ Î'ΝΕΜΟ προτεραιότητα έχει, συνεπώς, να ξεκινήσει άμεσα <strong>η δραστική μείωση της ποσότητας των απορριμμάτων που θα χρειάζονται ταφή, όπου κι αν κατασκευαστεί ο χώρος ταφής υπολειμμάτων</strong>. Î'Ï…Ï„ÏŒ σημαίνει υιοθέτηση και υλοποίηση Î'ΜΕΣÎ' στρατηγικής για την ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων (με τήρηση της ιεραρχίας στις μεθόδους: μείωση/πρόληψη, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και κομποστοποίηση), η οποία μπορεί να αλλάξει και τα δεδομένα (καταλληλότητα, απαιτήσεις σε χώρο) για τις απαλλοτριώσεις.</p>
<p>Σημαντική, επίσης, πρωτοβουλία θα μπορούσε να είναι παράλληλα η προμήθεια μικρής μονάδας μηχανικής κομποστοποίησης (για κομποστοποίηση των οργανικών απορριμμάτων, με χωριστή συλλογή από τα σπίτια και μαγαζιά, σε ειδική χαμηλού κόστους εγκατάσταση) για μια ή περισσότερες από τις ορεινές περιοχές με σημαντικά περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη. Η Νάξος έχει μεγάλες αποστάσεις και είναι καλό να μειωθούν όσο το δυνατόν περισσότερα τα απορρίμματα που μεταφέρονται έστω και για κομποστοποίηση στην κεντρική μονάδα.</p>
<p>Ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός διαχείρισης των απορριμμάτων θα έχει ως αποτέλεσμα <strong>βέλτιστη χρήση των διαθέσιμων πόρων σε μια εποχή που δεν περισσεύει ούτε Ευρώ</strong>. Ένας Χώρος Υγειονομικής Ταφής των (ανεπεξέργαστων) Î'πορριμμάτων είναι πεταμένα χρήματα, θα διατεθούν δηλαδή εκατομμύρια ευρώ για να θάβονται τα σκουπίδια, έστω και πιο οργανωμένα, αλλά αυτός ο χώρος θα γεμίσει σε ελάχιστα χρόνια. Σύντομα θα χρειαστεί νέος. Η μείωση/πρόληψη, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και κομποστοποίηση <strong>μπορεί να αποτρέψει να θάβονται το 80-90% των απορριμμάτων</strong>. Ένας χώρος για υπολείμματα προκαλεί πολύ μικρότερη περιβαλλοντική επιβάρυνση και θα εξυπηρετεί για πολλές δεκαετίες (σε συνδυασμό με συνεχείς προσπάθειες εξυγίανσης και αποκατάστασης). Με τα ίδια ή λιγότερα χρήματα που θα δοθούν για την κατασκευή ενός ΧΥΤÎ' όπου θα θάβονται τα σκουπίδια, δηλαδή πρώτες ύλες και λεφτά, μπορούν να γίνουν όλα τα έργα που απαιτούνται για <strong>μείωση</strong> (κυρίως δράσεις πρόληψης μέσω ενημέρωσης και οικιακής κομποστοποίησης), <strong>επαναχρησιμοποίηση</strong> (πιθανώς μια μικρή μονάδα επαναχρησιμοποίησης επίπλων αλλά και αποβλήτων από κατασκευές â€" κατεδαφίσεις), <strong>ανακύκλωση</strong> (κάδοι χωριστής συλλογής, οχήματα συλλογής ανακυκλώσιμων, πρέσες και υποδομές αποθήκευσης των ανακυκλώσιμων υλικών), <strong>κομποστοποίηση</strong> (κάδοι σε οικιακό επίπεδο, μηχανικοί κομποστοποιητές σε επίπεδο χωριών και κεντρική μονάδα κομποστοποίησης για όλα τα οργανικά που θα συλλέγονται χωριστά από σπίτια, μαγαζιά, τυροκομεία και ελαιουργεία) και <strong>κατασκευή μικρού χώρου για ταφή ΜΟΝΟ αδρανών υπολειμμάτων</strong>.</p>
<p>Οι παραπάνω θέσεις μας περιλαμβάνονται και στο αναλυτικό πόρισμα της Ενημερωτικής Εκδήλωσης για τα Î'πορρίμματα που οργανώσαμε στη Νάξο, στα τέλη Μαρτίου, το οποίο συνυπογράφεται από μαζικούς φορείς του νησιού και επισυνάπτεται για μια φορά ακόμη.</p>
<p>Όπως δήλωσε ο <strong><a href="http://wp.me/PZ7Bh-wr">Νίκος Χρυσόγελος</a></strong><em>,</em> Περιφερειακός Σύμβουλος με τον ΟΙΚΟΛΟÎ"ΙΚΟ Î'ΝΕΜΟ, Î"ραμματέας του Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Ν. Î'ιγαίου: «<em>Έχουμε καταθέσει σχετικές επερωτήσεις στο Περιφερειακό Συμβούλιο χωρίς να παίρνουμε απαντήσεις αλλά θα το θέσουμε ξανά, άμεσα και πιεστικά. Η Περιφέρεια αναλαμβάνει από 1/7/2011 το θέμα του ΕΣΠÎ'  αλλά και της διαχείρισης των απορριμμάτων και πρέπει να θέσει τόσο το πολιτικό πλαίσιο (<strong>Περιφερειακός Σχεδιασμός Î"ιαχείρισης των Î'πορριμμάτων</strong>) όσο και (τεχνικές κι άλλες) <strong>προδιαγραφές και κανόνες</strong>. Εδώ και χρόνια τονίζουμε στη διορισμένη Περιφέρεια και άλλους υπεύθυνους για το θέμα ότι δεν έλαβαν υπόψη την συμφωνία Κυβέρνησης και Ταμείου Συνοχής για κατασκευή ΧΥΤΥ και υποχρέωση λειτουργίας προγραμμάτων ανακύκλωσης και επεξεργασίας των οργανικών ώστε να καταλήγουν για ταφή ΜΟΝΟ υπολείμματα. Στη χρηματοδότηση αναφέρεται αυτός ο όρος αλλά δεν το κάνουν πράξη στον τρόπο που σχεδιάζουν ένα έργο. Με κίνδυνο φυσικά â€" όπως το επανέλαβα σε πρόσφατη επικοινωνία μου και στην ΕÎ"ΝÎ'ΤΙÎ' Î'Ε που έχει αναλάβει να ωριμάσει κάποια έργα διαχείρισης απορριμμάτων- να γίνει κάποια στιγμή έλεγχος από την ΕΕ και να ζητήσει πίσω τα χρήματα για μη τήρηση των όρων χρηματοδότησης</em>».</p>
<p>Όπως δήλωσε η <strong>Χριστίνα Ευθυμιάτου â€" Καρυστιναίου</strong>, μέλος της Î"ραμματείας του ΟΙΚΟΛΟÎ"ΙΚΟΥ Î'ΝΕΜΟΥ: «<em>Η προκήρυξη του προγράμματος για «<strong>Î'ποκατάσταση Χ.Î'.Î".Î'. και κατασκευή αναβάθμιση εγκαταστάσεων διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων»</strong><br />
<a href="http://www.espa.gr/el/Pages/Proclamationsfs.aspx?item=1714" target="_blank">http://www.espa.gr/el/Pages/Proclamationsfs.aspx?item=1714</a> που είναι ανοικτή μέχρι τον Οκτώβριο 2011 δίνει την δυνατότητα στον Î"ήμο Νάξο αλλά και σε όλους τους νησιωτικούς Î"ήμους να σταματήσουν να ασχολούνται μόνο με την ταφή (ανεξέλεγκτη ή οργανωμένη) και να προωθήσουν την <strong>ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων παράλληλα με το κλείσιμο κι αποκατάσταση των ΧÎ'Î"Î'</strong>. Η Περιφέρεια Ν Î'ιγαίου έχει υποχρέωση να κατευθύνει αλλά και να συνεργαστεί με τους νησιωτικούς Î"ήμους (μικρούς και μεγαλύτερους) για να υποβληθούν ολοκληρωμένες προτάσεις και να επιλυθεί επιτέλους το πρόβλημα των αποβλήτων που πνίγουν τα νησιά μας</em>».</p>
<div class="sharedaddy sd-like-enabled sd-sharing-enabled"><div class="robots-nocontent sd-block sd-social sd-social-icon sd-sharing"><h3 class="sd-title">Share this:</h3><div class="sd-content"><ul><li class="share-facebook"><a rel="nofollow" class="share-facebook sd-button share-icon no-text" href="http://ecoanemos.wordpress.com/2011/06/28/%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%81%cf%89%ce%bc%ce%ad%ce%bd%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%87%ce%b5%ce%af%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%b7-%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%81%cf%81%ce%b9%ce%bc%ce%bc%ce%ac%cf%84%cf%89/?share=facebook" target="_blank" title="Share on Facebook"><span></span></a></li><li class="share-twitter"><a rel="nofollow" class="share-twitter sd-button share-icon no-text" href="http://ecoanemos.wordpress.com/2011/06/28/%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%81%cf%89%ce%bc%ce%ad%ce%bd%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%87%ce%b5%ce%af%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%b7-%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%81%cf%81%ce%b9%ce%bc%ce%bc%ce%ac%cf%84%cf%89/?share=twitter" target="_blank" title="Click to share on Twitter"><span></span></a></li><li class="share-email"><a rel="nofollow" class="share-email sd-button share-icon no-text" href="http://ecoanemos.wordpress.com/2011/06/28/%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%81%cf%89%ce%bc%ce%ad%ce%bd%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%87%ce%b5%ce%af%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%b7-%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%81%cf%81%ce%b9%ce%bc%ce%bc%ce%ac%cf%84%cf%89/?share=email" target="_blank" title="Click to email this to a friend"><span></span></a></li><li class="share-end"></li></ul><div class="sharing-clear"></div></div></div><div id="wpl-likebox" class="sd-block sd-like"><h3 class="sd-title">Like this:</h3><div class="sd-content"><div id="wpl-button"><a href='http://ecoanemos.wordpress.com/2011/06/28/%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%81%cf%89%ce%bc%ce%ad%ce%bd%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%87%ce%b5%ce%af%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%b7-%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%81%cf%81%ce%b9%ce%bc%ce%bc%ce%ac%cf%84%cf%89/?like=1&amp;_wpnonce=d4cb1ebe1b' title='I like this post' class='like needs-login sd-button' rel='nofollow'><span>Like</span></a></div><div id="wpl-count" class="sd-like-count">Be the first to like this post.</div></div></div></div>
<p class="postinfo">
Filed under: <a href="http://ecoanemos.wordpress.com/category/%ce%b8%ce%ad%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1/%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%81%cf%81%ce%af%ce%bc%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1/" title="Προβολή όλων των άρθρων στο Î'πορρίμματα" rel="category tag">Î'πορρίμματα</a>,<a href="http://ecoanemos.wordpress.com/category/%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%cf%8e%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%af%ce%b1-%cf%84%cf%8d%cf%80%ce%bf%cf%85/" title="Προβολή όλων των άρθρων στο Î"ελτία Τύπου" rel="category tag">Î"ελτία Τύπου</a> </p>

</div>
</div>

<div class="browse">&laquo; <a href="http://ecoanemos.wordpress.com/2011/06/27/%ce%ba%ce%b1%ce%b8%ce%bf%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-%ce%b5%ce%b9%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%84%ce%ae%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%ce%bb/" rel="prev">Καθορισμός Ειδικοτήτων για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (60)&nbsp;ατόμων</a> <a href="http://ecoanemos.wordpress.com/2011/06/28/%cf%80%ce%b9%ce%bb%ce%bf%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b3%cf%81%ce%ac%ce%bc%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%ba%cf%8d%ce%ba%ce%bb%cf%89%cf%83%ce%b7%cf%82-%cf%83%cf%84/" rel="next">Πιλοτικά προγράμματα ανακύκλωσης στη Χάλκη και στην&nbsp;Î'νάφη</a> &raquo;</div>

</div><!-- End content -->

</div></div><!-- End narrowcolumnwrapper and narrowcolumn classes -->


<div class="narrowcolumnwrapper"><div class="narrowcolumn">
<div class="content">
<div class="post-4177 post type-post status-publish format-standard hentry category-5608052 category-- post">


<div id="respond">
<h3 id="reply-title">Υποβολή σχολίου <small><a rel="nofollow" id="cancel-comment-reply-link" href="/2011/06/28/%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%81%cf%89%ce%bc%ce%ad%ce%bd%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%87%ce%b5%ce%af%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%b7-%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%81%cf%81%ce%b9%ce%bc%ce%bc%ce%ac%cf%84%cf%89/#respond" style="display:none;">Cancel reply</a></small></h3>
<form action="http://ecoanemos.wordpress.com/wp-comments-post.php" method="post" id="commentform"><input type="hidden" name="hc_post_as" id="hc_post_as" value="guest" />

<div class="comment-form-field comment-textarea">
<label for="comment">Enter your comment here...</label>
<div id="comment-form-comment"><textarea id="comment" name="comment"></textarea></div>
</div>

<div id="comment-form-identity">

<div id="comment-form-nascar">
<p>Fill in your details below or click an icon to log in:</p>
<ul>
<li class="selected" style="display:none;">
<a href="#comment-form-guest" id="postas-guest" title="Guest">
<span></span>
</a>
</li>
<li>
<a href="#comment-form-wordpress" id="postas-wordpress" title="WordPress.com">
<span></span>
</a>
</li>
<li>
<a href="#comment-form-load-service:Twitter" id="postas-twitter" title="Twitter">
<span></span>
</a>
</li>
<li>
<a href="#comment-form-load-service:Facebook" id="postas-facebook" title="Facebook">
<span></span>
</a>
</li>
</ul>
</div>

<div id="comment-form-guest" class="comment-form-service selected">
<div class="comment-form-padder">
<div class="comment-form-avatar">
<img src="http://www.gravatar.com/avatar/ad516503a11cd5ca435acc9bb6523536?s=25&d=mm" alt="Gravatar" width="25" class="no-grav" />
</div>

<div class="comment-form-fields">
<div class="comment-form-field comment-form-email">
<label for="email">Email <span class="required">(υποχρεωτικό)</span> <span class="nopublish">(Not published)</span></label>
<div class="comment-form-input"><input id="email" name="email" type="text" value="" /></div>
</div>
<div class="comment-form-field comment-form-author">
<label for="author">Όνομα <span class="required">(υποχρεωτικό)</span></label>
<div class="comment-form-input"><input id="author" name="author" type="text" value="" /></div>
</div>
<div class="comment-form-field comment-form-url">
<label for="url">Ιστοσελίδα</label>
<div class="comment-form-input"><input id="url" name="url" type="text" value="" /></div>
</div>
</div>

</div>
</div>

<div id="comment-form-wordpress" class="comment-form-service">
<div class="comment-form-padder">
<div class="comment-form-avatar">
<img src="http://s2.wp.com/wp-content/mu-plugins/highlander-comments/images/wplogo.png?m=1317682183g" alt="WordPress.com Logo" width="25" class="no-grav" />
</div>

<div class="comment-form-fields">
<p id="wordpress-login-first">Please log in to WordPress.com to post a comment to your blog.</p>
<iframe id="wordpress-login-iframe" data-srcurl="http://ecoanemos.wordpress.com/wp-login.php?redirect_to=http%3A%2F%2Fecoanemos.wordpress.com%2Fhighlander.login%2F&#038;action=highlander-login&#038;skin=light"></iframe>
</div>

</div>
</div>

<div id="comment-form-twitter" class="comment-form-service">
<div class="comment-form-padder">
<div class="comment-form-avatar">
<img src="http://www.gravatar.com/avatar/ad516503a11cd5ca435acc9bb6523536?s=25&d=mm" alt="Twitter picture" width="25" class="no-grav" />
</div>

<div class="comment-form-fields">
<input type="hidden" name="twitter_avatar" id="twitter-avatar" class="comment-meta-twitter" value="" />
<input type="hidden" name="twitter_user_id" id="twitter-user_id" class="comment-meta-twitter" value="" />
<input type="hidden" name="twitter_access_token" id="twitter-access_token" class="comment-meta-twitter" value="" />
<p class="comment-form-posting-as pa-twitter"><strong></strong> You are commenting using your Twitter account. <span class="comment-form-log-out">(&nbsp;<a href="javascript:HighlanderComments.doExternalLogout( 'twitter' );">Log&nbsp;Out</a>&nbsp;/&nbsp;<a href="#" onclick="javascript:HighlanderComments.switchAccount();return false;">Î'λλαγή</a>&nbsp;)</span></p>
</div>

</div>
</div>

<div id="comment-form-facebook" class="comment-form-service">
<div class="comment-form-padder">
<div class="comment-form-avatar">
<img src="http://www.gravatar.com/avatar/ad516503a11cd5ca435acc9bb6523536?s=25&d=mm" alt="Facebook photo" width="25" class="no-grav" />
</div>

<div class="comment-form-fields">
<input type="hidden" name="fb_avatar" id="facebook-avatar" class="comment-meta-facebook" value="" />
<input type="hidden" name="fb_user_id" id="facebook-user_id" class="comment-meta-facebook" value="" />
<input type="hidden" name="fb_access_token" id="facebook-access_token" class="comment-meta-facebook" value="" />
<p class="comment-form-posting-as pa-facebook"><strong></strong> You are commenting using your Facebook account. <span class="comment-form-log-out">(&nbsp;<a href="javascript:HighlanderComments.doExternalLogout( 'facebook' );">Log&nbsp;Out</a>&nbsp;/&nbsp;<a href="#" onclick="javascript:HighlanderComments.switchAccount();return false;">Î'λλαγή</a>&nbsp;)</span></p>
</div>

</div>
</div>


<div id="comment-form-load-service" class="comment-form-service">
<div class="comment-form-posting-as-cancel"><a href="javascript:HighlanderComments.cancelExternalWindow();">Άκυρο</a></div>
<p>Connecting to %s</p>
</div>


</div>


<div id="comment-form-subscribe">
<p class="comment-subscription-form"><input type="checkbox" name="subscribe" id="subscribe" value="subscribe" style="width: auto;" tabindex="6"/> <label class="subscribe-label" id="subscribe-label" for="subscribe">Να ειδοποιούμαι μέσω mail για σχόλια που θα ακολουθήσουν.</label></p></div>

<script type="text/javascript">
jQuery(document).ready(function(){
HighlanderComments.comment_registration = '0';
HighlanderComments.userIsLoggedIn = false;
});
</script>
<p class="form-submit">
<input name="submit" type="submit" id="comment-submit" value="Î"ημοσίευση Σχολίου" />
<input type='hidden' name='comment_post_ID' value='4177' id='comment_post_ID' />
<input type='hidden' name='comment_parent' id='comment_parent' value='0' />
</p>

<input type="hidden" name="genseq" value="1321957168" />
<p style="display: none;"><input type="hidden" id="akismet_comment_nonce" name="akismet_comment_nonce" value="7511d89aab" /></p><script type='text/javascript' src='http://s2.wp.com/wp-content/mu-plugins/akismet-2.5/form.js?m=1317682184g&amp;ver=1'></script>
<p style="display: none;"><input type="hidden" id="ak_js" name="ak_js" value="151"/></p> </form>
</div><!-- #respond -->
<div style="clear: both"></div>
</div>
</div>
</div></div>


</div><!-- End wrapper class -->

<div class="sidebar">
<ul>

<li id="blog_subscription-3" class="widget widget_blog_subscription"><h2 class="widgettitle"><label for="subscribe-field">ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΣΩ email</label></h2>

<form action="http://subscribe.wordpress.com" method="post" accept-charset="utf-8" id="subscribe-blog">
<p>Join 15 other followers</p>
<p><input type="text" name="email" style="width: 95%; padding: 1px 2px" value="" id="subscribe-field"/></p>

<p>
<input type="hidden" name="action" value="subscribe"/>
<input type="hidden" name="blog_id" value="14567227"/>
<input type="hidden" name="source" value="http://ecoanemos.wordpress.com/2011/06/28/%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%81%cf%89%ce%bc%ce%ad%ce%bd%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%87%ce%b5%ce%af%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%b7-%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%81%cf%81%ce%b9%ce%bc%ce%bc%ce%ac%cf%84%cf%89/"/>
<input type="hidden" name="sub-type" value="widget"/>
<input type="hidden" name="redirect_fragment" value="blog_subscription-3" />
<input type="hidden" id="_wpnonce" name="_wpnonce" value="880199a249" /> <input type="submit" value="ΕÎ"Î"ΡÎ'ΦΗ" />
</p>
</form>

</li>
<li id="nav_menu-4" class="widget widget_nav_menu"><h2 class="widgettitle">VIDEO-ΦΩΤΟ</h2>
<div class="menu-video-%cf%86%cf%89%cf%84%ce%bf-container"><ul id="menu-video-%cf%86%cf%89%cf%84%ce%bf" class="menu"><li id="menu-item-2735" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-2735"><a href="http://ecoanemos.wordpress.com/about/videos/">Video</a></li>
<li id="menu-item-2736" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-2736"><a href="http://ecoanemos.wordpress.com/about/%cf%86%cf%89%cf%84%ce%bf%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%af%ce%b5%cf%82/">Φωτογραφίες</a></li>
</ul></div></li>
<li id="text-7" class="widget widget_text"><h2 class="widgettitle">ΥΠΟÎ"ΡÎ'ΦΗ Î"ΙÎ'ΚΗΡΥΞΗΣ</h2>
<div class="textwidget"><div class="mceTemp mceIEcenter">

<a href="http://wp.me/PZ7Bh-6Y" target="_blank"><img class="size-thumbnail wp-image-507" title="Στήριξέ μας" src="http://ecoanemos.files.wordpress.com/2010/08/oikologikos-anemos-200px2.jpg?w=150" alt="" width="150" /></a>

</div></div>
</li>
<li id="text-9" class="widget widget_text"><h2 class="widgettitle">ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ</h2>
<div class="textwidget"><a href="http://wp.me/PZ7Bh-j8"></a><a href="http://wp.me/PZ7Bh-iW"><img class="alignnone" style="margin-left:0;margin-right:5px;" title="Νομοθεσία - Εκλογικά" src="http://2.bp.blogspot.com/_l8yWNrLOdzY/TCiup7H0ZCI/AAAAAAAAAls/zPAUekSGAqs/s1600/nomos.jpg" alt="" width="70" height="70" /></a><a href="http://wp.me/PZ7Bh-j8"><img class="alignnone size-full wp-image-1200" title="ΜΜΕ" src="http://ecoanemos.files.wordpress.com/2010/08/efimerida.jpg" alt="" width="85" height="70" /></a><a href="http://wp.me/PZ7Bh-iW"></a></div>
</li>
<li id="text-21" class="widget widget_text"> <div class="textwidget"><b><a href="http://ecoanemos.wordpress.com/2011/07/26/%ce%bc%ce%b9%ce%b1-%ce%ad%cf%81%ce%b5%cf%85%ce%bd%ce%b1-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%b7%ce%bd%ce%af%ce%b4%ce%b1-%ce%b5%cf%81%ce%b5%cf%85%ce%bd%ce%ae%cf%84%cf%81%ce%b9%ce%b1-%cf%83%cf%87/">Έρευνα για την συμπεριφορά των Ελλήνων απέναντι στην αιολική ενέργεια</a></b></div>
</li>
<li id="image-6" class="widget widget_image"><div style="overflow:hidden;"><a href="http://nuclear-waste.eu/"><img src="http://www.stopclimatechange.net/fileadmin/bali/user_upload/images/nwr.gif" class="alignnone" width="160" height="140" /></a></div>
</li>
<li id="image-3" class="widget widget_image"><div style="overflow:hidden;"><div class="wp-caption aligncenter" style="width: 150px"><a href="http://ecoanemos.wordpress.com/%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%B3%CE%B7-%E2%80%93-%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BC%CE%B7-%CE%BA%CE%B5%CF%81%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5/"><img src="http://ecoanemos.files.wordpress.com/2011/04/stegi-logo.png?w=140#038;h=184" alt="ΣΤΕÎ"Η â€" Î'στική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Κοινωνικής Υποστήριξης Î'νηλίκων και Εφήβων" width="140" /></a><p class="wp-caption-text">ΣΤΕÎ"Η â€" Î'στική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Κοινωνικής Υποστήριξης Î'νηλίκων και Εφήβων</p></div></div>
</li>
<li id="linkcat-1675028" class="widget widget_links"><h2 class="widgettitle">ΣΥΝÎ"ΕΣΜΟΙ</h2>

<ul class='xoxo blogroll'>
<li><a href="http://www.stimarpissa.gr" title="Î"ιαδρομές στη Μάρπησσα" target="_blank">Î"ιαδρομές στη Μάρπησσα</a></li>
<li><a href="http://oikoanemos.wordpress.com/" target="_blank">Οικολογικός Άνεμος στο Î'. Î'ιγαίο</a></li>
<li><a href="http://www.mykonoswomenculture.gr/" title="ΚΛΙΚ Î"ΙÎ' ΜΕΤÎ'Î'Î'ΣΗ" target="_blank">Πολιτιστικός Λαογραφικός Σύλλογος Î"υναικών Μυκόνου</a></li>
<li><a href="http://oikologoinaxou.wordpress.com" target="_blank">Οικολόγοι Πράσινοι Νάξου</a></li>
<li><a href="http://kasiotokouseli.blogspot.com/" target="_blank">Κασιωτοκουσέλι</a></li>
<li><a href="http://ecogreens12.wordpress.com/" target="_blank">Οικολόγοι Πράσινοι Î"ωδεκανήσου</a></li>
<li><a href="http://metoikosmagazine.blogspot.com/" title="Περιοδικό &#8220;Μέτοικος&#8221;" target="_blank">Περιοδικό &quot;Μέτοικος&quot;</a></li>
<li><a href="http://www.ecogreens-gr.org/cms/" title="ΚΛΙΚ Î"ΙÎ' ΜΕΤÎ'Î'Î'ΣΗ" target="_blank">Οικολόγοι Πράσινοι</a></li>
<li><a href="http://oikologicarodiaka.wordpress.com" target="_blank">Οικολογικά Ροδιακά</a></li>
<li><a href="http://www.kalithies.blogspot.com" title="Καλυθιές" target="_blank">Καλυθιές</a></li>

</ul>
</li>

<li id="recent-comments" class="widget widget_recent_comments"> <h2 class="widgettitle">ΣΧΟΛΙÎ'</h2>
<table class='recentcommentsavatar' cellspacing='0' cellpadding='0' border='0'><tr><td title="mitsosms" class="recentcommentsavatartop" style="height:16px; width:16px"><a href='http://center24.blogspot.com' rel='nofollow'><img alt='' src='http://1.gravatar.com/avatar/5e4f2205cd8464101ff26bc2d381efc8?s=16&amp;d=identicon&amp;r=G' class='avatar avatar-16' height='16' width='16' /></a></td><td class="recentcommentstexttop"><a href='http://center24.blogspot.com' rel='nofollow'>mitsosms</a> on <a href="http://ecoanemos.wordpress.com/2011/04/27/%cf%80%cf%85%cf%81%ce%b7%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b5%ce%bd%ce%ad%cf%81%ce%b3%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%80%ce%ac%ce%bb%ce%b9-%cf%8c%cf%87%ce%b9-%ce%b5%cf%85%cf%87%ce%b1%cf%81/#comment-291">Πυρηνική Ενέργεια: και πάλι &hellip;</a></td></tr><tr><td title="Το φλερτ με τα πυρηνικά στην Ελλάδα: Προετοιμάζοντας ψυχολογικά την κοινή γνώμη &laquo; ΠÎ'ΡÎ'ΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΜΕΤÎ'ΛΛΕΥΤΙΚΩΝ Î"ΡÎ'ΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ" class="recentcommentsavatarend" style="height:16px; width:16px"><a href='http://antigoldgreece.wordpress.com/2011/04/28/nuclear-2/' rel='nofollow'><img alt='' src='http://1.gravatar.com/blavatar/dd90fb8d60b35385ce50cc3f824fc6eb?s=16' class='avatar avatar-16' height='16' width='16' /></a></td><td class="recentcommentstextend"><a href='http://antigoldgreece.wordpress.com/2011/04/28/nuclear-2/' rel='nofollow'>Το φλερτ με τα πυρην&hellip;</a> on <a href="http://ecoanemos.wordpress.com/2011/04/27/%cf%84%ce%bf-%cf%86%ce%bb%ce%b5%cf%81%cf%84-%ce%bc%ce%b5-%cf%84%ce%b1-%cf%80%cf%85%cf%81%ce%b7%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%b1%ce%b4%ce%b1-%cf%80%cf%81%ce%bf/#comment-290">ΤΟ ΦΛΕΡΤ ΜΕ ΤÎ' ΠΥΡΗΝΙΚÎ' ΣΤΗΝ Ε&hellip;</a></td></tr><tr><td title="mitsosms" class="recentcommentsavatarend" style="height:16px; width:16px"><a href='http://center24.blogspot.com/' rel='nofollow'><img alt='' src='http://1.gravatar.com/avatar/5295451df38a1a42a6a5efcb543542b7?s=16&amp;d=identicon&amp;r=G' class='avatar avatar-16' height='16' width='16' /></a></td><td class="recentcommentstextend"><a href='http://center24.blogspot.com/' rel='nofollow'>mitsosms</a> on <a href="http://ecoanemos.wordpress.com/2011/04/07/%ce%b7-%ce%b5%cf%80%ce%bf%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%b7-%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%b7-%cf%86%ce%bf%cf%85%ce%ba%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%b9%ce%bc%ce%b1-%ce%b2%ce%af%ce%bd%cf%84%ce%b5%ce%bf/#comment-167">Η &#8220;ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡÎ'&#8221; Σ&hellip;</a></td></tr><tr><td title="Î"ΗΜΗΤΡΗΣ" class="recentcommentsavatarend" style="height:16px; width:16px"><a href='http://www.musioelias.gr' rel='nofollow'><img alt='' src='http://1.gravatar.com/avatar/3377686a5b65b5adddf4ca1fb60d5c13?s=16&amp;d=identicon&amp;r=G' class='avatar avatar-16' height='16' width='16' /></a></td><td class="recentcommentstextend"><a href='http://www.musioelias.gr' rel='nofollow'>Î"ΗΜΗΤΡΗΣ</a> on <a href="http://ecoanemos.wordpress.com/2011/01/26/%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%83-%cf%84%ce%b7%cf%83-%cf%84%ce%bf%cf%80%ce%b9%ce%ba%ce%b7%cf%83-%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b9%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b7%cf%83-%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%b7/#comment-81">ΠΡΟΤÎ'ΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ&hellip;</a></td></tr><tr><td title="Νίκος Χρυσόγελος" class="recentcommentsavatarend" style="height:16px; width:16px"><img alt='' src='http://0.gravatar.com/avatar/45d4bebd444654d69eada02ac8d7c463?s=16&amp;d=identicon&amp;r=G' class='avatar avatar-16' height='16' width='16' /></td><td class="recentcommentstextend">Νίκος Χρυσόγελος on <a href="http://ecoanemos.wordpress.com/%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%88%ce%ae%cf%86%ce%b9%ce%bf%ce%b9/%ce%b3%ce%b9%ce%bf%ce%bb%ce%ac%ce%bd%cf%84%ce%b1-%ce%b8%ce%b5%ce%bf%ce%b4%cf%89%cf%81%ce%af%ce%b4%ce%bf%cf%85/#comment-77">Î"ιολάντα&nbsp;Θεοδωρίδου</a></td></tr><tr><td title="ecoanemos" class="recentcommentsavatarend" style="height:16px; width:16px"><a href='http://ecoanemos.wordpress.com' rel='nofollow'><img alt='' src='http://0.gravatar.com/avatar/eddfa32eb61775391c567866606b5812?s=16&amp;d=identicon&amp;r=G' class='avatar avatar-16' height='16' width='16' /></a></td><td class="recentcommentstextend"><a href='http://ecoanemos.wordpress.com' rel='nofollow'>ecoanemos</a> on <a href="http://ecoanemos.wordpress.com/2010/10/27/%ce%ba%ce%bf%cf%85%ce%b2%ce%ad%ce%bd%cf%84%ce%b1-%ce%bd%ce%b1-%ce%bc%ce%b7-%ce%b3%ce%af%ce%bd%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b9/#comment-63">Κουβέντα να (μη)&nbsp;γίνεται</a></td></tr><tr><td title="afiste gia exo synadelfous ston xoro.." class="recentcommentsavatarend" style="height:16px; width:16px"><a href='http://afistegiaexosynadelfousstonxoro..' rel='nofollow'><img alt='' src='http://0.gravatar.com/avatar/00a30077fb1f0f57bb84f7703e1b5584?s=16&amp;d=identicon&amp;r=G' class='avatar avatar-16' height='16' width='16' /></a></td><td class="recentcommentstextend"><a href='http://afistegiaexosynadelfousstonxoro..' rel='nofollow'>afiste gia exo synad&hellip;</a> on <a href="http://ecoanemos.wordpress.com/2010/10/27/%ce%ba%ce%bf%cf%85%ce%b2%ce%ad%ce%bd%cf%84%ce%b1-%ce%bd%ce%b1-%ce%bc%ce%b7-%ce%b3%ce%af%ce%bd%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b9/#comment-62">Κουβέντα να (μη)&nbsp;γίνεται</a></td></tr><tr><td title="Ραψομανίκη Î'ικατερίνη" class="recentcommentsavatarend" style="height:16px; width:16px"><img alt='' src='http://0.gravatar.com/avatar/6746a1501332f635f596a3a2816a8281?s=16&amp;d=identicon&amp;r=G' class='avatar avatar-16' height='16' width='16' /></td><td class="recentcommentstextend">Ραψομανίκη Î'ικατερίν&hellip; on <a href="http://ecoanemos.wordpress.com/%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%88%ce%ae%cf%86%ce%b9%ce%bf%ce%b9/%cf%86%cf%8e%ce%bd%cf%84%ce%b1%cf%82-%ce%bb%ce%b9%ce%b3%ce%bd%cf%8c%cf%82/#comment-60">Φώντας&nbsp;Λιγνός</a></td></tr><tr><td title="Νίκος Χρυσόγελος" class="recentcommentsavatarend" style="height:16px; width:16px"><img alt='' src='http://0.gravatar.com/avatar/45d4bebd444654d69eada02ac8d7c463?s=16&amp;d=identicon&amp;r=G' class='avatar avatar-16' height='16' width='16' /></td><td class="recentcommentstextend">Νίκος Χρυσόγελος on <a href="http://ecoanemos.wordpress.com/2010/10/25/%ce%bf-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%82-%ce%ac%ce%bd%ce%b5%ce%bc%ce%bf%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%ac%ce%bd%ce%b4%cf%81%ce%bf-%ce%bd%ce%b1-%ce%b1%ce%bd/#comment-59">Ο &#8220;Οικολογικός Άνεμος&hellip;</a></td></tr><tr><td title="Î"ΕΩΡÎ"ΙΟΣ ΚΟΝΤΟΜÎ'ΡΚΟΣ" class="recentcommentsavatarend" style="height:16px; width:16px"><img alt='' src='http://1.gravatar.com/avatar/b0b46b90c7308d45313d9358d0c85294?s=16&amp;d=identicon&amp;r=G' class='avatar avatar-16' height='16' width='16' /></td><td class="recentcommentstextend">Î"ΕΩΡÎ"ΙΟΣ ΚΟΝΤΟΜÎ'ΡΚΟΣ on <a href="http://ecoanemos.wordpress.com/2010/10/25/%ce%bf-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%82-%ce%ac%ce%bd%ce%b5%ce%bc%ce%bf%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%ac%ce%bd%ce%b4%cf%81%ce%bf-%ce%bd%ce%b1-%ce%b1%ce%bd/#comment-58">Ο &#8220;Οικολογικός Άνεμος&hellip;</a></td></tr></table>
</li>
<li id="text-6" class="widget widget_text"><h2 class="widgettitle">ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ</h2>
<div class="textwidget"><div class="mceTemp mceIEcenter">

<a href="http://wp.me/PZ7Bh-84" target="_blank"><img class="size-thumbnail wp-image-507" title="Στήριξέ μας" src="http://ecoanemos.files.wordpress.com/2010/07/moneybox_sml1.jpg?" border="0" width="160" height="160" /></a>

</div>
</div>
</li>
<li id="text-16" class="widget widget_text"> <div class="textwidget"><a href="http://www.rhodesblogs.gr" target="_blank"><img src="http://www.rhodesblogs.gr/rhodesblogs.png" border="0" alt="Rhodes Blogs"></a></div>
</li>
<li id="text-17" class="widget widget_text"> <div class="textwidget"><a href="http://www.kosblogs.gr" target="_blank"><img src="http://www.kosblogs.gr/kosblogs.png" border="0" alt="Kos Blogs"></a></div>
</li>
<li id="text-15" class="widget widget_text"> <div class="textwidget"><a href="http://www.syrosblogs.gr" target="_blank"><img src="http://www.syrosblogs.gr/syrosblogs.png" border="0" alt="Syros Blogs"></a></div>
</li>
<li id="text-14" class="widget widget_text"> <div class="textwidget"><a href="http://www.naxosblogs.gr" target="_blank"><img src="http://www.naxosblogs.gr/naxosblogs.png" border="0" alt="Naxos Blogs"></a></div>
</li>
<li id="text-11" class="widget widget_text"> <div class="textwidget"><a href="http://www.santoriniblogs.gr" target="_blank"><img src="http://www.santoriniblogs.gr/santoriniblogs.png" border="0" alt="Santorini Blogs"></a></div>
</li>
<li id="text-12" class="widget widget_text"> <div class="textwidget"><a href="http://www.parosblogs.gr" target="_blank"><img src="http://www.parosblogs.gr/parosblogs.png" border="0" alt="Paros Blogs"></a></div>
</li>
<li id="text-13" class="widget widget_text"> <div class="textwidget"><a href="http://www.mykonosblogs.gr" target="_blank"><img src="http://www.mykonosblogs.gr/mykonosblogs.png" border="0" alt="Mykonos Blogs"></a></div>
</li>
<li id="text-19" class="widget widget_text"> <div class="textwidget"><div id='networkedblogs_nwidget_container' style='height:360px;padding-top:10px;'><div id='networkedblogs_nwidget_above'></div><div id='networkedblogs_nwidget_widget' style="border:1px solid #D1D7DF;background-color:#F5F6F9;margin:0 auto;"><div id="networkedblogs_nwidget_logo" style="background-color:#edeff4;text-align:center;height:21px;margin:0;padding:1px;"><a href="http://networkedblogs.com/" target="_blank" title="NetworkedBlogs"><img style="border:none;" src="http://static.networkedblogs.com/static/images/logo_small.png" title="NetworkedBlogs" /></a></div><div id="networkedblogs_nwidget_body" style="text-align:center;"></div><div id="networkedblogs_nwidget_follow" style="padding:5px;"><a style="display:block;line-height:100%;width:90px;text-align:center;background-color:#3b5998;border:1px solid #D9DFEA;border-bottom-color:#0e1f5b;border-right-color:#0e1f5b;color:#FFFFFF;font-family:'lucida grande',tahoma,verdana,arial,sans-serif;font-size:11px;text-decoration:none;margin:0 auto;padding:4px 8px;" href="http://networkedblogs.com/blog/ecoanemos/?ahash=f48e244ea2f6af3268d0db1ba3bebe4a">Follow this blog</a></div></div><div id='networkedblogs_nwidget_below'></div></div></div>
</li>
<li id="text-18" class="widget widget_text"> <div class="textwidget"><a title="wordpress visitor counter" href="http://www.statcounter.com/wordpress.org/" target="_blank"><img src="http://c.statcounter.com/6199454/0/3ebf63bf/1/" alt="wordpress visitor counter" border="0"></a></div>
</li>

</ul>
</div>
</div><!-- End pagewrapper -->

<div id="footer">
<p><a href="http://el.wordpress.com/?ref=footer" rel="generator">Blog στο WordPress.com</a>. Theme: <a href="http://theme.wordpress.com/themes/digg3/">Digg 3 Column</a> by WP Designer.</p>
</div>

</div><!-- end page -->

</div><!-- End container id -->

<script type='text/javascript' src='http://s.gravatar.com/js/gprofiles.js?aa&#038;ver=MU'></script>
<script type='text/javascript'>
/* <![CDATA[ */
var WPGroHo = {"my_hash":""};
/* ]]> */
</script>
<script type='text/javascript' src='http://s1.wp.com/wp-content/mu-plugins/gravatar-hovercards/wpgroho.js?m=1318621575g&amp;ver=MU'></script>

<script type="text/javascript">
var _qevents = _qevents || [];
(function() {var elem = document.createElement('script');elem.src = (document.location.protocol == "https:" ? "https://secure" : "http://edge") + ".quantserve.com/quant.js";elem.async = true;elem.type = "text/javascript";var scpt = document.getElementsByTagName('script')[0];scpt.parentNode.insertBefore(elem, scpt); })();
_qevents.push( { qacct:"p-18-mFEk4J448M", labels:",language.el,type.wpcom" } );
</script>
<noscript><div style="display: none;"><img src="//pixel.quantserve.com/pixel/p-18-mFEk4J448M.gif?labels=%2Clanguage.el%2Ctype.wpcom" height="1" width="1" alt="" /></div></noscript>

<script type="text/javascript">
/* <![CDATA[ */
jQuery(document).ready( function($) {

$('#wpl-button > a.like').click( function(e) {
e.preventDefault();

$('#wpl-mustlogin').remove();

$.post( 'http://ecoanemos.wordpress.com/wp-admin/admin-ajax.php', {
'action': 'wpl_record_stat',
'stat_name': 'loggedout_like_click'
} );

var tenMins = new Date();
tenMins.setTime( tenMins.getTime() + 600000 );
document.cookie = 'wpl_rand=cb9ce459f8; expires=' + tenMins.toGMTString() + '; domain=wordpress.com; path=/;';

$('#wpl-count').after( '\
<div id="wpl-mustlogin"> \
<form action="https://ecoanemos.wordpress.com/wp-login.php" method="post"> \
<p>Just one more step to like this post:</p> \
<label><span>Όνομα χρήστη</span> <input type="text" name="log" id="user_login" class="input" value="" size="20" tabindex="80" /></label> \
<label><span>Κωδικός πρόσβασης</span> <input type="password" name="pwd" id="user_pass" class="input" value="" size="20" tabindex="81" /></label> \
<input type="submit" name="wp-submit" id="wp-submit" class="button-primary" value="Log In" tabindex="82" /> \
<input type="hidden" name="redirect_to" value="http://ecoanemos.wordpress.com/2011/06/28/%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%81%cf%89%ce%bc%ce%ad%ce%bd%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%87%ce%b5%ce%af%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%b7-%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%81%cf%81%ce%b9%ce%bc%ce%bc%ce%ac%cf%84%cf%89/?like=1" /> \
<input type="hidden" name="wpl_rand" value="cb9ce459f8" /> \
<p>Not a member yet? <a href="http://wordpress.com/signup/?ref=likebox" id="wpl-signup-link">Sign up with WordPress.com</a></p> \
</form> \
</div> \
');

$('#wpl-mustlogin').hide().slideDown('fast');
} );

$('#wpl-mustlogin input.input').live( 'focus', function() {
$(this).prev().hide();
}).live( 'blur', function() {
if ( $(this).val() == '' )
$(this).prev().show();
});

$('#wpl-mustlogin input#wp-submit').live( 'click', function(e) {
e.preventDefault();

$.post( 'http://ecoanemos.wordpress.com/wp-admin/admin-ajax.php', {
'action': 'wpl_record_stat',
'stat_name': 'loggedout_login_submit'
}, function() {
$('#wpl-mustlogin form').submit();
} );
});

$('#wpl-mustlogin a#wpl-signup-link').live( 'click', function(e) {
e.preventDefault();

var link = $(this).attr('href');

$.post( 'http://ecoanemos.wordpress.com/wp-admin/admin-ajax.php', {
'action': 'wpl_record_stat',
'stat_name': 'loggedout_signup_click'
}, function() {
location.href = link;
} );
});

});
/* ]]> */
</script>
<script>jQuery(document).ready(function($){ Gravatar.profile_cb = function( h, d ) { WPGroHo.syncProfileData( h, d ); }; Gravatar.my_hash = WPGroHo.my_hash; Gravatar.init( 'body', '#wpadminbar' ); });</script> <div style="display:none">
<div class="grofile-hash-map-5e4f2205cd8464101ff26bc2d381efc8">
</div>
<div class="grofile-hash-map-5295451df38a1a42a6a5efcb543542b7">
</div>
<div class="grofile-hash-map-3377686a5b65b5adddf4ca1fb60d5c13">
</div>
<div class="grofile-hash-map-45d4bebd444654d69eada02ac8d7c463">
</div>
<div class="grofile-hash-map-eddfa32eb61775391c567866606b5812">
</div>
<div class="grofile-hash-map-00a30077fb1f0f57bb84f7703e1b5584">
</div>
<div class="grofile-hash-map-6746a1501332f635f596a3a2816a8281">
</div>
<div class="grofile-hash-map-b0b46b90c7308d45313d9358d0c85294">
</div>
</div>
<style type="text/css">

.reblog-from img { margin: 0 10px 0 0; vertical-align: middle; padding: 0; border: 0; }
.reblogger-note img.avatar { float: left; padding: 0; border: 0; }
.reblogger-note-content { margin: 0 0 20px 35px; }
.reblog-post { border-left: 3px solid #eee; padding-left: 15px; }
.reblog-post ul.thumb-list { display: block; list-style: none; margin: 2px 0; padding: 0; clear: both; }
.reblog-post ul.thumb-list li { display: inline; margin: 0; padding: 0 1px; border: 0; }
.reblog-post ul.thumb-list li a { margin: 0; padding: 0; border: 0; }
.reblog-post ul.thumb-list li img { margin: 0; padding: 0; border: 0; }
.reblog-post { border-left: 3px solid #eee; padding-left: 15px; }
</style><script type='text/javascript'>
/* <![CDATA[ */
var HighlanderComments = {"loggingInText":"Logging In\u2026","submittingText":"Posting Comment\u2026","postCommentText":"\u0394\u03b7\u03bc\u03bf\u03c3\u03af\u03b5\u03c5\u03c3\u03b7 \u03a3\u03c7\u03bf\u03bb\u03af\u03bf\u03c5","connectingToText":"Connecting to %s","commentingAsText":"%1$s: You are commenting using your %2$s account.","logoutText":"\u0391\u03c0\u03bf\u03c3\u03cd\u03bd\u03b4\u03b5\u03c3\u03b7","loginText":"Log In","connectURL":"http:\/\/ecoanemos.wordpress.com\/public.api\/connect\/?action=request","homeURL":"http:\/\/ecoanemos.wordpress.com\/","postID":"4177","gravDefault":"identicon","enterACommentError":"Please enter a comment","enterEmailError":"Email address required","invalidEmailError":"\u039c\u03b7 \u03ad\u03b3\u03ba\u03c5\u03c1\u03b7 \u03b4\u03b9\u03b5\u03cd\u03b8\u03c5\u03bd\u03c3\u03b7 email","enterAuthorError":"Name required","gravatarFromEmail":"Your email address will be used to look up your Gravatar.","logInToExternalAccount":"Log in to use details from one of these accounts.","change":"\u0391\u03bb\u03bb\u03b1\u03b3\u03ae","changeAccount":"Change Account"};
/* ]]> */
</script>
<script type='text/javascript' src='http://s2.wp.com/wp-content/mu-plugins/highlander-comments/script.js?m=1321484826g&amp;ver=20110804'></script>

<div id="bit" class="loggedout-follow-normal">
<a class="bsub" href="javascript:void(0)"><span id='bsub-text'>Follow</span></a>
<div id="bitsubscribe">

<h3><label for="loggedout-follow-field">Follow Οικολογικός Άνεμος στην Περιφέρεια N. Î'ιγαίου</label></h3>

<form action="http://subscribe.wordpress.com" method="post" accept-charset="utf-8" id="loggedout-follow">
<p>Get every new post delivered to your Inbox.</p><p><input type="text" name="email" style="width: 95%; padding: 1px 2px" value="Enter email address" onfocus='this.value=(this.value=="Enter email address") ? "" : this.value;' onblur='this.value=(this.value=="") ? "Enter email address" : this.value;' id="loggedout-follow-field"/></p>

<input type="hidden" name="action" value="subscribe"/>
<input type="hidden" name="blog_id" value="14567227"/>
<input type="hidden" name="source" value="http://ecoanemos.wordpress.com/2011/06/28/%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%81%cf%89%ce%bc%ce%ad%ce%bd%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%87%ce%b5%ce%af%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%b7-%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%81%cf%81%ce%b9%ce%bc%ce%bc%ce%ac%cf%84%cf%89/"/>
<input type="hidden" name="sub-type" value="loggedout-follow"/>

<input type="hidden" id="_wpnonce" name="_wpnonce" value="880199a249" /><input type="hidden" name="_wp_http_referer" value="/2011/06/28/%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%81%cf%89%ce%bc%ce%ad%ce%bd%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%87%ce%b5%ce%af%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%b7-%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%81%cf%81%ce%b9%ce%bc%ce%bc%ce%ac%cf%84%cf%89/" />
<p id='bsub-subscribe-button'><input type="submit" value="Sign me up!" /></p>
</form>
<div id='bsub-credit'><a href="http://wordpress.com">Powered by WordPress.com</a></div>
</div><!-- #bitsubscribe -->
</div><!-- #bit -->
<script type='text/javascript' src='http://s2.wp.com/wp-content/mu-plugins/post-flair/sharing/sharing.js?m=1317682183g&amp;ver=0.2'></script>
<script type="text/javascript" charset="utf-8">
jQuery(document).ready(function(){
jQuery( '.share-facebook' ).click(function(){
window.open( jQuery(this).attr( 'href' ), 'wpcom-facebook', 'menubar=1,resizable=1,width=600,height=400' );
return false;
});
});
</script>
<script type="text/javascript" charset="utf-8">
jQuery(document).ready(function(){
jQuery( '.share-twitter' ).click(function(){
window.open( jQuery(this).attr( 'href' ), 'wpcom-twitter', 'menubar=1,resizable=1,width=600,height=350' );
return false;
});
});
</script>
<div id="sharing_email" style="display: none;">
<form action="" method="post">
<label for="target_email">Send to Email Address</label>
<input type="text" name="target_email" id="target_email" value="" />


<label for="source_name">Όνομα</label>
<input type="text" name="source_name" id="source_name" value="" />

<label for="source_email">Your Email Address</label>
<input type="text" name="source_email" id="source_email" value="" />


<div class="recaptcha" id="sharing_recaptcha"></div>
<img style="float: right; display: none" class="loading" src="http://ecoanemos.wordpress.com/wp-content/mu-plugins/post-flair/sharing/images/loading.gif" alt="loading" width="16" height="16" />
<input type="submit" value="Send Email" class="sharing_send" />
<a href="#cancel" class="sharing_cancel">Άκυρο</a>

<div class="errors errors-1" style="display: none;">
Post was not sent - check your email addresses! </div>

<div class="errors errors-2" style="display: none;">
Email check failed, please try again </div>

<div class="errors errors-3" style="display: none;">
Sorry, your blog cannot share posts by email. </div>
</form>
</div>
<script type="text/javascript" src="http://b.scorecardresearch.com/beacon.js"></script><script type="text/javascript">try{COMSCORE.beacon({c1:2,c2:7518284});}catch(e){}</script><noscript><p class="robots-nocontent"><img src="http://b.scorecardresearch.com/p?cj=1c1=2&#038;c2=7518284" alt="" style="display:none" width="1" height="1" /></p></noscript><script type="text/javascript">
// <![CDATA[
(function() {
try{
if ( window.external &&'msIsSiteMode' in window.external) {
if (window.external.msIsSiteMode()) {
var jl = document.createElement('script');
jl.type='text/javascript';
jl.async=true;
jl.src='/wp-content/plugins/ie-sitemode/custom-jumplist.php';
var s = document.getElementsByTagName('script')[0];
s.parentNode.insertBefore(jl, s);
}
}
}catch(e){}
})();
// ]]>
</script><script src="http://s.stats.wordpress.com/w.js?21" type="text/javascript"></script>
<script type="text/javascript">
st_go({'blog':'14567227','v':'wpcom','user_id':'0','post':'4177','subd':'ecoanemos'});
ex_go({'crypt':'UE40eW5QN0p8M2Y/RE1mN3EvZSVbc0pOWUpER3d5cnliNiU3cm5bTVRqL2JmcmUyb1c0U0dtUHB+bnx5YkI2XXZwVFgwdD80VDItXUVtbWc3V0JDZDlIdUYxY1JhPVJtOXBbLXJ2ZG0/ZmZZN2czTWE0bm8rcW5CQ0d3V2ZsRDFJOF8lbE4lRlBWL3I2dj1HJkJjLGhlNm5LW1ZsOT1IRmEmMnI2elUxaWswJm52SEVKfl9wbGN+bC9raGNRUj9kW25uc1FGWm1iS0NEYkZ1a0NhLTNIW3JVUVtxUDlCdkoxenhQRkxQTi5dd1AwX0tkS2ZDL0psd25fY000V2QzWTNnbm5JNnJENi9oSDhdV3pX'});
addLoadEvent(function(){linktracker_init('14567227',4177);});
</script>
<noscript><img src="http://stats.wordpress.com/b.gif?v=noscript" style="height:0px;width:0px;overflow:hidden" alt="" /></noscript>

</body>
</html>

Να σε ευχαριστήσω αρχικά αγαπητέ συμπατριώτη Θ. Σουσούδη για την αποστολή του βίντεο-κλίπ της Συνεδρίασης του Δημοτ. Συμβουλίου Άνδρου της  12/3. Ο ίδιος ο Δήμαρχος όμως εξακολουθεί να με έχει σε κάποιο ιδιόμορφο «αποκλεισμό» Ενημέρωσης και Πρόσκλησης για Συνεργασία (ίσως Κάποιος Σύμβουλος του τον συμβουλεύει να το κάνει με ιδιαίτερη εμπάθεια που έχει επιδείξει και στο παρελθόν……….).

Επί της ουσίας όμως οφείλω να διαμαρτυρηθώ έντονα για την απαξίωση που επιδείχνετε στις Προτάσεις και τα Ζητήματα που σας έχω θέσει τόσο προσωπικά (σε Ι.Γλυνό και Θ. Σουσούδη) , προεκλογικά και μετεκλογικά αλλά και με δημοσιεύσεις μου σε μερικά κρίσιμα θέματα – από αυτά ακριβώς που συζητήσατε :

1/ Δ.Σ. και επάνδρωση ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΑΝΔΡΟΥ : ειδικά από εσένα κύριε Θ. Σουσούδη περίμενα κάτι περισσότερο μιάς και πρέπει να μην έχεις «ξεχάσει» κάποιες πρώιμες συζητήσεις και προβληματισμούς που μοιραστήκαμε γύρω στο 1991 -1992 μια δωδεκάδα περίπου Νέων Ανδριωτών που από τότε αποφασίσαμε να μετοικήσουμε και να εγκατασταθούμε στο νησί μας σαν επιστήμονες και ελεύθεροι επαγγελματίες (Ι. Φυρίος – Ι. Κοραχάης – εγώ και εσύ και άλλοι 8), πιστέψαμε και προτείναμε στους Δήμους και Κοινότητες την Δημιουργία της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ο.Τ.Α. ΑΝΔΡΟΥ και φτάσαμε έως την διοργάνωση Ημερίδας Ενημέρωσης από στελέχη της Ε.Ε.Τ.Α.Α. (στον Όρμο Κορθίου το 1991) !!! Περίμενα λοιπόν τουλάχιστον να κληθώ να συμμετέχω στην Νέα της Μορφή είτε στο Δ.Σ. της (αν επιτρέπεται σε Μη Σύμβουλο του Δημοτ. Συμβουλίου) ή τουλάχιστον ως Διευθυντικό Τεχνοκρατικό στέλεχος ως Αρχιτέκτων Μηχανικός – με Πτυχίο Μελετητή Β’ τάξης – ή Τεχνικός Σύμβουλος (ως επιστήμονας- τεχνοκράτης αλλά και μακροχρόνια άνεργος πλέον, νομίζω μου αξίζει) και να μην ακούω ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ την Συζήτηση. ‘Αλλωστε το είχα ζητήσει από τον Δήμαρχο με επιστολή μου εφέτος το Καλοκαίρι, όταν του πρότεινα παράλληλα ή σε συνέργεια με την ΑΝ.ΑΝ. να οργανώσει και να επανδρώσω εγώ Γραφείο «Συνηγόρου»-Συμβούλου Υποδοχής & Υποστήριξης Ανδριώτη Επιχειρηματία – Επαγγελματία.

2/ Προτάσεις για θέσεις για ΧΥΤΥ – Μελέτη Αποκατάστασης παλαιού ΧΑΔΑ – Μερική Υποκατάσταση από Ανακύκλωση – Κομποστοποίηση : εδώ πιά ότι και να πώ και να διεκδικήσω θα είναι λίγο !!! Έχουμε επεξεργαστεί ΟΛΟΚΛΗΡΗ Προμέλετη με τους Ο.Π. – Ν. Χρυσόγελο που σας την δημοσιοποιήσαμε από το Καλοκαίρι του 2011 – Με χαρά μου έμαθα ότι το Ε.Μ.Π. ανέλαβε επίσημα την Μελέτη Αποκατάστασης και ως απόφοιτος Του και γνωστός με την επικεφαλής Καθηγήτρια- Μαρία Λοϊζίδου- θα χαιρόμουν ιδιαίτερα να συνεργαστώ με την από κοινού Υλοποίηση αυτής. Τέλος σας έχω ήδη προεκλογικά (και στους δύο υποψήφιους)- από τον Νοέμβρη του 2010 - υποβάλει σχετική «Προκαταρτική Πρόταση 3 Νέων Θέσεων για ΧΥΤΥ- προς περαιτέρω Επιστημονική Αξιολόγηση», και με έκπληξη μου άκουσα τον κύριο Θεολόγου να «δηλώνει» ότι δεν έχουν υποβληθεί Προτάσεις  πλήν εκείνων από τον κύριο Πομμώνη που θα σας παρουσίαζε. Τι να πώ γι’αυτά ;;;;………………………… δείτε παρακάτω τις Προτάσεις μου σε Δορυφορική απεικόνιση !!!!

 

ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ ΚΑΛΛΙΒΡΟΥΣΗΣ – Αρχιτέκτων Μηχανικός / μέλος Τ.Ε.Ε. – Σ.Α.Δ.Α.Σ. – των ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ και του ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΕΜΟΥ στο ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

 

 

                 

   Δημοσιευμένη Προμελέτη Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Α.Π.Ε. – Υδατικού Δυναμικού – Διαχείρισης Απορριμμάτων & Λυμάτων για Ανάδειξη σε ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΑΛΑΖΙΟ+ΠΡΑΣΙΝΟ ΝΗΣΙ

 

       Οι 3 Προτεινόμενες θέσεις (πορτοκαλί) και ο ΧΑΔΑ (κόκκινο)

 

  Οι θέσεις 2 (κεντρική) και 3 (νότιο άκρο) του νησιού

 

      

     Θέση 2 Α– κεντρικό τμήμα                                                    θέση 2 Β – κεντρικό τμήμα                                                   θέση 1 – βόρειο τμήμα

 

  Χάρτης με περιοχές NATURA 2000 -Ζώνες Προστασίας και Εγκρίσεις για Αιολικά Πάρκα για Αποφυγή Χωροθέτησης (πράσινο) και οικισμών (καφέ τετραγωνάκια)

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Εγγραφή σε Σχόλια ανάρτησης [Atom]

Σύνδεσμοι σε αυτήν την ανάρτηση:

Δημιουργία Συνδέσμου

<< Αρχική σελίδα