Σάββατο, Φεβρουαρίου 04, 2012

Νέες εκδόσεις Γεωπονίας - Καλλιέργειας 

Νέες εκδόσεις  Γεωπονίας - Καλλιέργειας

>

Μπλέτσος Φώτιος

Πρακτική Λαχανοκομία και Παραδοσιακές Ποικιλίες

Τιμή με ΦΠΑ
€38.34
Σελίδες
408 έγχρωμες
Σχήμα
17x24
Χρονολογία
2012
ISBN
978-960-456-312-8

Στο βιβλίο αυτό αναπτύσσονται εν συντομία πρακτικές καλλιέργειας και παραγωγής λαχανικών με σύγχρονες και παραδοσιακές τεχνικές.
Οι περισσότερο καλλιεργούμενες παραδοσιακές ποικιλίες 18 λαχανοκομικών ειδών περιγράφονται πλήρως όσον αφορά τα αγροκομικά, φυσιολογικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά τους.
Η περιγραφή αυτή έχει ως στόχο να γνωρίσουν οι αναγνώστες-παραγωγοί τις παραδοσιακές ποικιλίες, να τις ξαναφέρουν στα χωράφια τους και να τις διαφημίσουν, ώστε να τις γνωρίσουν οι καταναλωτές και να προμηθεύουν την αγορά με ποιοτικά και ασφαλή προϊόντα.
Τα προϊόντα αυτά μπορούν να παραχθούν με την εφαρμογή σύγχρονων τεχνικών καλλιέργειας ώστε να γίνουν ανταγωνιστικά, να ικανοποιήσουν τις προσδοκίες των γεωργών και τις απαιτήσεις των καταναλωτών.
Έτσι θα μειωθεί η αγροτική εξάρτηση της χώρας μας από τις πολυεθνικές εταιρείες και θα αυξηθεί η απασχόληση, ιδιαίτερα των νέων στην παραγωγή παραδοσιακών προϊόντων.


>
Σταύρακας Δημήτριος

Αμπελογραφία
Τιμή με ΦΠΑ
€74.55
Σελίδες
624 έγχρωμες, σκληρό εξώφυλλο
Σχήμα
17x24
Χρονολογία
2011
ISBN
978-960-456-241-1
Στο βιβλίο αυτό περιγράφονται τα αμπελογραφικά χαρακτηριστικά των υποκειμένων της αμπέλου, των ποικιλιών παραγωγής (γηγενών και ξενικών) του γένους Vitis, τεκμηριωμένα με πλούσια βιβλιογραφία και έγχρωμο φωτογραφικό υλικό (400 και πλέον φωτογραφίες). Επίσης περιλαμβάνονται χρήσιμες πληροφορίες για τη σύγχρονη έρευνα και την αμπελοκαλλιέργεια σε διάφορα οικοσυστήματα. Στόχος είναι η ποιοτική αναβάθμιση των παραγομένων προϊόντων, ώστε αυτά να καταστούν ανταγωνιστικά στην ελληνική και ξένη αγορά.
Δίνονται πληροφορίες για τις γηγενείς ποικιλίες οινοποιίας, συνιστώμενες και επιτρεπόμενες για καλλιέργεια στην Ελλάδα, καθώς και για ορισμένες ελάχιστα γνωστές ή υπό εξαφάνιση που αποτελούν τον εν δυνάμει πλούτο του ελληνικού αμπελώνα. Η γνώση για τις ποικιλίες αυτές θα συμβάλλει στην επέκταση της καλλιέργειάς τους και στην ενίσχυση του ελληνικού χαρακτήρα των παραγόμενων οίνων.
Παρατίθενται ενδιαφέροντα στοιχεία για νεοδημιουργηθείσες ποικιλίες άμεσης κατανάλωσης (κυρίως αγίγαρτες) που πρόσφατα καλλιεργούνται ή δοκιμάζονται στην Ελλάδα. Αυτά θα συμβάλλουν στην ορθολογική επέκταση της καλλιέργειάς τους σε συγκεκριμένα οικολογικά περιβάλλοντα, με στόχο την τροφοδότηση της ελληνικής και ξένης αγοράς για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό εύρος στη διάρκεια του έτους, ικανοποιώντας τις διαχρονικές απαιτήσεις του καταναλωτή. Τέλος δίνονται χρήσιμες πληροφορίες για τις παραδοσιακά καλλιεργούμενες ποικιλίες άμεσης κατανάλωσης και σταφιδοποιίας.

>
Κουτσός Θεόδωρος

Η τέχνη του Καλλιεργείν
Τιμή με ΦΠΑ
€34.28
Σελίδες
384 έγχρωμες
Σχήμα
17x24
Χρονολογία
2010
ISBN
978-960-456-189-6
Θρέψη των φυτών - Γεωργική Οικολογία - Κώδικες Oρθής Γεωργικής Πρακτικής - Συμβατική, Βιολογική [Ο νέος κανονισμός (834/2007)] - Βιοδυναμική Γεωργία & Πρωτόκολλο Ολοκληρωμένης Καλλιέργειας 

Βιοκαλλιέργειες ελιάς, αμπελιού, εσπεριδοειδών, μηλιάς και αχλαδιάς.

Το βιβλίο «Η τέχνη του καλλιεργείν» περιέχει τις απαιτούμενες βασικές θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις για την άσκηση όλων των μορφών της γεωργίας, κυρίως όμως της βιολογικής, ενώ γίνεται και ιδιαίτερη αναφορά στη βιοδυναμική και την ολοκληρωμένη γεωργία, με παράδειγμα δημιουργίας πρωτοκόλλου.

Συγκεκριμμένα το βιβλίο περιλαμβάνει 4 ενότητες με τα αντίστοιχα κεφάλαια ως ακολούθως:
Α. Θεωρητικά Μαθήματα Γεωργίας,
Β. Πρακτικά Μαθήματα Γεωργίας,
Γ. Βιώσιμα Συστήματα Παραγωγής: Βιολογική Γεωργία, Βιοδυναμική γεωργία και Ολοκληρωμένη γεωργία,
Δ. Παράρτημα: Βιοκαλλιέργεια Ελιάς, Βιοκαλλιέργεια αμπελιού, Βιοκαλλιέργεια εσπεριδοειδών, Βιοκαλλιέργεια μηλιάς και αχλαδιάς.

Οι γνώσεις αυτές είναι απαραίτητες στους ασκούντες ή σ'αυτούς που πρόκειται να ασκήσουν γεωργία ή κηπουρική. Επί πλέον είναι χρήσιμες, στους μαθητές τεχνικών λυκείων καθώς και γνωστικό βοήθημα στους καθηγητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εφόσον το αντικείμενο διδασκαλίας τους έχει σχέση με τη γεωργία. Επίσης μπορεί να αποτελέσει συμπληρωματικό βοήθημα σε σπουδαστές και φοιτητές της ανώτατης εκπαίδευσης, καθώς και σε όποιον θέλει να μάθει την τέχνη «του καλλιεργείν» φυτών και γης, γιατί όταν καλλιεργούμε τα φυτά, καλλιεργούμε και τη γη.

>
Κιτσοπανίδης Γεώργιος

Κωδικοποίηση Χρησιμοποιούμενης Διεθνώς
Γεωργοοικονομικής Ορολογίας
 Τιμή με ΦΠΑ
€31.95
 Σελίδες
320
 Σχήμα
20x27
 Χρονολογία
2012
 ISBN
978-960-456-307-4
H έκδοση αυτή παρουσιάζει για πρώτη φορά τη χρησιμοποιούμενη διεθνώς γεωργοοικονομική ορολογία κατά ενότητες και υποενότητες που αντιστοιχούν σε κλάδους και υποκλάδους της οικονομικής και της αγροτικής οικονομικής. Προς διευκόλυνση των αναγνωστών η ορολογία αυτή δίνεται στο τέλος του βιβλίου κατά αλφαβητική σειρά όταν οι όροι είναι μονολεκτικοί και κατά σειρά σπουδαιότητος κάθε λέξης όταν οι όροι είναι πολυλεκτικοί.

Είναι η πληρέστερη και πολυπληθέστερη (2.300 λήμματα) από τις παρουσιασθείσες μέχρι σήμερα κωδικοποιήσεις της γεωργοοικονομικής ορολογίας όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και διεθνώς.
Η έννοια, το περιεχόμενο και η σημασία κάθε μορφής γεωργοοικονομικού όρου παρουσιάζεται αναλυτικά, ενώ ο τίτλος του αποδίδεται και στα αγγλικά. Για ορισμένους μάλιστα όρους που αναφέρονται σε μορφές οικονομικού αποτελέσματος περιλαμβάνεται και ο τρόπος υπολογισμού τους.

Απευθύνεται πρωτίστως στους γεωπόνους – γεωργοοικονομολόγους, στους φοιτητές γεωπονίας και στους σπουδαστές Τ.Ε.Ι. κατεύθυνσης αγροτικής οικονομίας, αλλά και στους οικονομολόγους που ασχολούνται με γεωργοοικονομικά θέματα.|Η παρούσα έκδοση, ως αναπληρώνουσα ένα σημαντικό κενό στο χώρο της ελληνικής επιστημονικής γεωργοοικονομικής ορολογίας, πιστεύεται ότι θα αποβεί πολύτιμο βοήθημα στα χέρια όσων ασχολούνται θεωρητικά και πρακτικά με τον ευρύτατο κλάδο της αγροτικής οικονομικής.

 
Bιβλιοπωλείο Θεσσαλονίκης
Πώληση Χονδρική-Λιανική
Aρμενοπούλου 27, 54635 Θεσσαλονίκη
Τηλ  (2310) 203720 , Fax (2310) 211305
E-mail: sales@ziti.gr

Αποθήκη Αθηνών
Πώληση Χονδρική
Aσκληπιού 60 (Eξάρχεια), 11471 Aθήνα
Τηλ & Fax (210) 3816 650
E-mail: athina@ziti.gr

Αν δε θέλετε να λαμβάνετε άλλα μηνύματα στείλτε ένα κενό μήνυμα στο nopromo@ziti.gr
   
0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Εγγραφή σε Σχόλια ανάρτησης [Atom]

Σύνδεσμοι σε αυτήν την ανάρτηση:

Δημιουργία Συνδέσμου

<< Αρχική σελίδα