Τετάρτη, Ιανουαρίου 25, 2012

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΝΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΟΜΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΔΡΟ + ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ και ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΟΜΗΣΗ - απο ΦΡΑΝ. ΚΑΛΛΙΒΡΟΥΣΗ

 ΤΟ Î'ΗΜÎ' - Î'δυναμία έκδοσης νέων οικοδομικών αδειών σε νησιά του Î'ιγαίου - κοινωνία
από freemeteo.com
Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2012, Ευθυμίου του...
 
 
Î'δυναμία έκδοσης νέων οικοδομικών αδειών σε νησιά του Î'ιγαίου
Λόγω διακοπής λειτουργίας των Συμβουλίων Χωροταξίας
Î'δυναμία έκδοσης νέων οικοδομικών αδειών σε νησιά του Î'ιγαίου
εκτύπωσημικρό μέγεθος Î¼ÎµÎ³Î¬Î»Î¿ μέγεθος

 

Η εφαρμογή του νόμου για τον νέο τρόπου έκδοσης των αδειών δόμησης έχει παγώσει την οικοδομική δραστηριότητα στο Î'ιγαίο. Κι αυτό διότι η προσωρινή διακοπή των ΣΧΟΠ (Συμβούλια Χωροταξίας Oικισμού και Περιβάλλοντος) γίνεται χωρίς ταυτόχρονη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε άλλη επιτροπή.

Στις περιφέρειες Î'ορείου και Νοτίου Î'ιγαίου, για τα τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και τους παραδοσιακούς οικισμούς, η έγκριση των αρχιτεκτονικών μελετών από τα ΣΧΟΠ αποτελεί προϋπόθεση για την έκδοση των οικοδομικών αδειών από τα πολεοδομικά γραφεία.

Σύμφωνα με έγγραφο του Î"ενικού Î"ραμματέα Î'ιγαίου και Νησιώτικης Πολιτικής (Î'ρ. Πρωτ. Î"Î"Ο/Φ. 101.90/01/10594-28/11/2011), που εξειδικεύει τον νόμο, «διακόπτεται από τις 25 Νοεμβρίου 2011, προσωρινά η λειτουργία του ΣΧΟΠ ανά Νομό και Επαρχείο της Î"ενική Î"ραμματείας Î'ιγαίου και Νησιώτικης Πολιτικής. Η επαναλειτουργία των ανωτέρω οργάνων θα αρχίσει αμέσως μετά τον ορισμό εκ νέου των μελών τους, ή μετά από νεότερες οδηγίες».
«Î'υτό πρακτικά σημαίνει αδυναμία έκδοσης νέων οικοδομικών αδειών στις περιοχές όπου εγκρίνονται οι αρχιτεκτονικές μελέτες από το ΣΧΟΠ», λέει ο πρόεδρος του ΤΕΕ Î"ωδεκανήσου κ. Ιάκωβος Î"ρύλλης. Στον χώρο του Î'ιγαίου η πλειονότητα των οικισμών είναι χαρακτηρισμένοι ως παραδοσιακοί και εμπίπτουν στις παραπάνω διατάξεις.

«Είναι αδιανόητο σε περίοδο ύφεσης που δεν κινείται ...κουνούπι στην οικοδομή, η διακοπή λειτουργίας των ΣΧΟΠ, χωρίς ταυτόχρονη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε άλλη επιτροπή. Οι επιπτώσεις του γεγονότος αυτού σε συνδυασμό με τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες που αντιμετωπίζει σήμερα το σύνολο της κοινωνίας μας θα είναι καταστροφικές για την ανάπτυξη του τόπου»
, τονίζει ο κ. Î"ρύλλης. Όπως αναφέρει, θα μπορούσε να συνεχιστεί η λειτουργία των ΣΧΟΠ έως ότου συσταθούν τα Συμβούλια Î'ρχιτεκτονικής και τα Συμβούλια Πολεοδομικών Θεμάτων και Î'μφισβητήσεων.

Επιπρόσθετα, υπογραμμίζει ο ίδιος, η διακοπή των ΣΧΟΠ θα έχει αντίκτυπο και στα επαγγέλματα τα οποία σχετίζονται άμεσα και έμμεσα με την οικοδομική δραστηριότητα με εξαιρετικά αρνητικά αποτελέσματα για τις τοπικές οικονομίες.
Τα μέλη τα οποία θα μετέχουν στα Συμβούλια Î'ρχιτεκτονικής, σύμφωνα με τον νέο νόμο, θα πρέπει να πληρούν δύο από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Εξαετή αρχιτεκτονική εμπειρία.
β) Î"ιάκριση σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς.
γ) Î"ημοσιεύσεις επί αρχιτεκτονικών θεμάτων.
δ) Μεταπτυχιακό ή διδακτορικό σε αρχιτεκτονικές σχολές.
Όπως καταγγέλλουν οι πρόεδροι των ΤΕΕ Î"ωδεκανήσου και Î'.Î'. Î'ιγαίου κ.κ. Î"ρύλλης και Παναγιώτης Πιττός:
- σχετικά με την προϋπόθεση (β), εδώ και πολλά έτη, τόσο στο Î'όρειο Î'ιγαίο, όσο και στα Î"ωδεκάνησα, δεν πραγματοποιούνται αρχιτεκτονικοί διαγωνισμοί, με αποτέλεσμα να καθίσταται ανενεργή αυτή η προϋπόθεση.
- σχετικά για την προϋπόθεση (γ) εμπεριέχονται μεγάλες ασάφειες, αφού δεν καθορίζονται κριτήρια για τα δημοσιεύματα όπως το είδος και το κύρος των εντύπων, την εγκυρότητα και το περιεχόμενο των δημοσιευμάτων και έτσι θα δημιουργηθούν συνθήκες αμφισβήτησης και προστριβών.

Έτσι, όπως αναφέρουν σε κοινή τους ανακοίνωση, «έχοντας σαφή γνώση των συνθηκών οι οποίες επικρατούν στις περιοχές μας, αλλά και του ανθρώπινου δυναμικού που υπηρετεί στην παρούσα φάση στο δημόσιο τομέα και καλύπτει τις τυπικές προϋποθέσεις, διαπιστώνουμε ότι αν εφαρμοστούν όλα τα παραπάνω θα υπάρξει σοβαρή αδυναμία στελέχωσης των Συμβουλίων Î'ρχιτεκτονικής σε πολλές περιφερειακές ενότητες του Î'ιγαίου, ακόμη και σε περιοχές όπου λειτουργούν σήμερα Î'ρχιτεκτονικές Επιτροπές. Επομένως, η εφαρμογή των παραπάνω προϋποθέσεων, καθιστά ανέφικτη την συγκρότηση των Συμβουλίων Î'ρχιτεκτονικής σε πολλά νησιά ή όπου αυτό καταστεί εφικτό, ανυπέρβλητα εμπόδια στη συχνότητα συνεδριάσεων των επιτροπών με ότι αυτό συνεπάγεται».

Î"ια αυτούς τους λόγους προτείνουν, τουλάχιστον για τις περιφέρειες Î'ορείου και Νοτίου Î'ιγαίου, να επανεξεταστούν άμεσα η σύνθεση και τα απαιτούμενα προσόντα των μελών των Συμβουλίων Î'ρχιτεκτονικής «ώστε να υπάρχει η δυνατότητα συγκρότησης τους από τοπικό δυναμικό».


Κοινωνία Ï€ÎµÏÎ¹ÏƒÏƒÏŒÏ„ερες ειδήσεις

εκτύπωσημικρό μέγεθος Î¼ÎµÎ³Î¬Î»Î¿ μέγεθος

Î"ΙÎ'Î'Î'ΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

 
 
σχόλια (0)
 
 
απομένουν 2000 χαρακτήρες
Τα πεδία που είναι σημειωμένα με * είναι υποχρεωτικά
 
Τα μηνύματα που δημοσιεύονται στο χώρο αυτό εκφράζουν τις απόψεις των αποστολέων τους. Το Î'ΗΜÎ' δεν υιοθετεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις απόψεις αυτές. Ο καθένας έχει δικαίωμα να εκφράζει την γνώμη του, όποια και να είναι αυτή. Î"εν δημοσιεύονται συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια. Τέτοια μηνύματα θα διαγράφονται όποτε εντοπίζονται.
ΤΟ Î'ΗΜÎ'
ÔÑÁÐÅÆÁ ÍÏÌÉÊÙÍ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÙÍ ÍÏÌÏÓ (intracom IT services)   
ÍÏÌÏÓ ÕдÁÑÉÈ. 4030 (ÖÅÊ Á´249/25/11/2011) ÍÝïò ôñüðïò Ýêäïóçò áäåéþí äüìçóçò, åëÝã÷ïõ êáôáóêåõþí êáé ëïéðÝò äéáôÜîåéò                              Ï ÐÑÏÅÄÑÏÓ                        ÔÇÓ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁÓ Åêäßäïìå ôïí áêüëïõèï íüìï ðïõ øÞöéóå ç ÂïõëÞ:  ÊÅÖÁËÁÉÏ Á ÅÊÄÏÓÇ ÁÄÅÉÙÍ ÄÏÌÇÓÇÓ ¢ñèñï 1 Ïñéóìïß ôçò Ýãêñéóçò äüìçóçò êáé ôçò Üäåéáò äüìçóçò Ãéá ôçí åöáñìïãÞ ôïõ ðáñüíôïò íüìïõ ïé áêüëïõèïé üñïé Ý÷ïõí ôï åîÞò ðåñéå÷üìåíï: á) Ýãêñéóç äüìçóçò: ç ðéóôïðïßçóç ôïõ äéêáéþìáôïò äüìçóçò óýìöùíá ìå ôïõò üñïõò äüìçóçò, ðïõ åðéôñÝðåé ôçí Ýêäïóç ôçò Üäåéáò äüìçóçò, â) Üäåéá äüìçóçò: ç Üäåéá ðïõ åðéôñÝðåé ôçí åêôÝëåóç ôùí ïéêïäïìéêþí åñãáóéþí ðïõ ðåñéãñÜöïíôáé óå áõôÞí êáé óôéò ìåëÝôåò ðïõ ôç óõíïäåýïõí, óýìöùíá ìå ôéò éó÷ýïõóåò äéáôÜîåéò.  ¢ñèñï 2 Áñìüäéá üñãáíá ÷ïñÞãçóçò Áñìüäéá üñãáíá ãéá ôç ÷ïñÞãçóç ôçò Ýãêñéóçò äüìçóçò êáé ôçò Üäåéáò äüìçóçò åßíáé ïé Õðçñåóßåò Äüìçóçò (Õ.ÄÏÌ.) ôùí ÄÞìùí, åêôüò åÜí áðü åéäéêÝò äéáôÜîåéò ïñßæåôáé äéáöïñåôéêÜ.  ¢ñèñï 3 ÄéêáéïëïãçôéêÜ óôïé÷åßá êáé ìåëÝôåò  1. ¸ãêñéóç Äüìçóçò Ãéá ôç ÷ïñÞãçóç Ýãêñéóçò äüìçóçò, õðïâÜëëïíôáé ôá áêüëïõèá äéêáéïëïãçôéêÜ êáé ìåëÝôåò:  á) Áßôçóç ôïõ êõñßïõ Þ ôïõ Ý÷ïíôïò íüìéìï äéêáßùìá ìå ôéò äçëþóåéò áíáèÝóåùí - áíáëÞøåùí êáé öýëëï åëÝã÷ïõ.  â) Ôïðïãñáöéêü äéÜãñáììá êáé äéÜãñáììá äüìçóçò, óýìöùíá ìå ôçí ðáñÜãñáöï 4 ôïõ Üñèñïõ 9.  ã) ÁðïäåéêôéêÜ êáôáâïëÞò åéóöïñþí êáé êñáôÞóåùí ãéá ôéò õðçñåóßåò ìç÷áíéêïý.  Åðßóçò õðïâÜëëïíôáé ôßôëïò éäéïêôçóßáò êáé ðñüóöáôï ðéóôïðïéçôéêü éäéïêôçóßáò Þ êôçìáôïãñáöéêü áðüóðáóìá ãéá êÜèå áêßíçôï, áðïäåéêôéêÜ óôïé÷åßá íïìéìüôçôáò ôùí õöéóôÜìåíùí êôéóìÜôùí óå ðåñßðôùóç ðñïóèÞêçò êáé åãêñßóåéò Üëëùí õðçñåóéþí êáé äéïéêçôéêþí ïñãÜíùí, üðïõ áðáéôïýíôáé.  2. Áäåéá Äüìçóçò  Ãéá ôçí Ýêäïóç Üäåéáò äüìçóçò õðïâÜëëïíôáé ç Ýãêñéóç äüìçóçò êáé ôá áêüëïõèá äéêáéïëïãçôéêÜ êáé ìåëÝôåò, üðïõ áðáéôïýíôáé óýìöùíá ìå ôçí êåßìåíç íïìïèåóßá:  á) Áßôçóç ôïõ êõñßïõ Þ ôïõ Ý÷ïíôïò íüìéìï äéêáßùìá ìå ôéò äçëþóåéò áíáèÝóåùí - áíáëÞøåùí óå åíéáßï ôåý÷ïò êáé öýëëï åëÝã÷ïõ.  â) Áñ÷éôåêôïíéêÞ ìåëÝôç, óôçí ïðïßá åìðåñéÝ÷åôáé ç ìåëÝôç ðáèçôéêÞò ðõñïðñïóôáóßáò êáé ç ìåëÝôç ðñïóâáóéìüôçôáò ãéá Üôïìá ìå áíáðçñßá üðïõ áðáéôåßôáé.  ã) ÓôáôéêÞ ìåëÝôç.  ä) ÌåëÝôåò çëåêôñïìç÷áíïëïãéêþí åãêáôáóôÜóåùí.  å) ÌåëÝôç åíåñãåéáêÞò áðüäïóçò êôéñßïõ.  óô) ÌåëÝôç ÷ñïíéêïý ðñïãñáììáôéóìïý åêôÝëåóçò Ýñãïõ.  æ) ÌåëÝôç õäñáõëéêþí åãêáôáóôÜóåùí êáé áðï÷åôåýóåùí.  ç) ÌåëÝôç åíåñãçôéêÞò ðõñïðñïóôáóßáò, èåùñçìÝíç áðü ôçí áñìüäéá ÐõñïóâåóôéêÞ Õðçñåóßá.  è) ÌåëÝôç êáõóßìïõ áåñßïõ, åãêåêñéìÝíç áðü ôçí áñìüäéá åôáéñåßá ðáñï÷Þò áåñßïõ.  é) Õðåýèõíç äÞëùóç êÜèå ìåëåôçôÞ ìç÷áíéêïý, óôçí ïðïßá áíáöÝñåôáé üôé:  Ïé ìåëÝôåò óõíôÜ÷èçêáí óýìöùíá ìå ôéò ãåíéêÝò êáé åéäéêÝò ðïëåïäïìéêÝò äéáôÜîåéò êáé êáíïíéóìïýò, åßíáé ðëÞñåéò êáé ôá óôïé÷åßá ôïõò óõìöùíïýí ìå ôéò ðñïäéáãñáöÝò êáé ôïõò êáíïíéóìïýò ðïõ éó÷ýïõí  Ïé äéáóôÜóåéò ôùí ó÷åäßùí êáé ôá óôïé÷åßá ôùí ìåëåôþí ôáõôßæïíôáé ìå ôéò äéáóôÜóåéò êáé ôá óôïé÷åßá ôïõ äéáãñÜììáôïò äüìçóçò êáé ôïõ ôïðïãñáöéêïý äéáãñÜììáôïò âÜóåé ôùí ïðïßùí åêäüèçêå ç Ýãêñéóç äüìçóçò.  Ïé ôå÷íéêÝò åêèÝóåéò ðïõ óõíïäåýïõí ôá ôåý÷ç õðïëïãéóìþí åßíáé ðëÞñåéò êáé óýìöùíåò ìå ôéò ðñïäéáãñáöÝò ðïõ éó÷ýïõí.  éá) Ó÷Ýäéï êáé öÜêåëïò áóöÜëåéáò êáé õãåßáò ôïõ Ýñãïõ, ìå ïñéóìü ôïõ õðåõèýíïõ óõíôïíéóôÞ êáôÜ ôá ïñéæüìåíá óôï ð. ä. 305/1996 (Á' 212).  éâ) ÓõìâïëáéïãñáöéêÞ äÞëùóç ôùí ðñïâëåðüìåíùí ÷þñùí óôÜèìåõóçò, óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 1 ôïõ í. 1221/ 1981 (Á' 292), êáé ðéóôïðïéçôéêü ìåôáãñáöÞò ôçò óôï õðïèçêïöõëáêåßï Þ êáôá÷þñéóçò ôçò óôï êôçìáôïëïãéêü ãñáöåßï. Óå ðåñßðôùóç åîáãïñÜò, áíôß ôçò óõìâïëáéïãñáöéêÞò äÞëùóçò õðïâÜëëåôáé áðïäåéêôéêü êáôáâïëÞò ôçò áðáéôïýìåíçò åéóöïñÜò.  éã) ÁéôéïëïãéêÞ Ýêèåóç ôçò ðáñáãñÜöïõ 1 ôïõ Üñèñïõ 3 ôïõ í. 1577/1985 (Á' 210).  éä) ÁðïäåéêôéêÜ êáôÜèåóçò êñáôÞóåùí êáé êáôáâïëÞò åéóöïñþí ôùí ìåëåôçôþí.  éå) Ôáõôüôçôá êôéñßïõ, óýìöùíá ìå ôéò äéáôÜîåéò ôùí Üñèñùí 3 êáé 4 ôïõ í. 3843/2010 (Á' 62). Ìå áðüöáóç ôïõ Õðïõñãïý ÐåñéâÜëëïíôïò, ÅíÝñãåéáò êáé ÊëéìáôéêÞò ÁëëáãÞò êáèïñßæåôáé ï ÷ñüíïò Ýíáñîçò ôçò õðï÷ñÝùóçò õðïâïëÞò ôïõ ðáñáðÜíù äéêáéïëïãçôéêïý.  3. Ç áßôçóç, êáèþò êáé ôá áðáéôïýìåíá äéêáéïëïãçôéêÜ óôïé÷åßá õðïâÜëëïíôáé óå Ýíôõðç êáé çëåêôñïíéêÞ ìïñöÞ.  4. Ìå êïéíÞ áðüöáóç ôùí Õðïõñãþí ÄéïéêçôéêÞò Ìåôáññýèìéóçò êáé ÇëåêôñïíéêÞò ÄéáêõâÝñíçóçò, Åóùôåñéêþí êáé ÐåñéâÜëëïíôïò, ÅíÝñãåéáò êáé ÊëéìáôéêÞò ÁëëáãÞò êáé ôùí êáôÜ ðåñßðôùóç áñìüäéùí Õðïõñãþí êáèïñßæïíôáé:  á) ç ëåéôïõñãßá äéáäñáóôéêÞò äéáäéêôõáêÞò ðýëçò åíçìÝñùóçò êáé ðëçñïöüñçóçò ó÷åôéêÜ ìå ôçí ÐïëåïäïìéêÞ Íïìïèåóßá,  â) ï ôñüðïò äéáäéêôõáêÞò óõíåñãáóßáò ìåôáîý ôùí äçìïóßùí õðçñåóéþí êáé Üëëùí öïñÝùí ðïõ ÷ïñçãïýí åãêñßóåéò êáé ç áõôåðÜããåëôç áíáæÞôçóç äéêáéïëïãçôéêþí áðü ôéò äçìüóéåò áñ÷Ýò,  ã) ïé ôå÷íéêÝò ðñïäéáãñáöÝò ôùí óôïé÷åßùí êáé äéêáéïëïãçôéêþí ðïõ õðïâÜëëïíôáé óå çëåêôñïíéêÞ ìïñöÞ óýìöùíá ìå ôçí ðáñÜãñáöï 3. ¢ñèñï 4 ÕðïâïëÞ äéêáéïëïãçôéêþí êáé óôïé÷åßùí - ÇëåêôñïíéêÝò Õðçñåóßåò 1. Ìå êïéíÞ áðüöáóç ôùí áñìüäéùí Õðïõñãþí êáé ôïõ Õðïõñãïý ÐåñéâÜëëïíôïò, ÅíÝñãåéáò êáé ÊëéìáôéêÞò ÁëëáãÞò, êáèïñßæåôáé ç äéáäéêáóßá Ýíôõðçò õðïâïëÞò.  2. Ìå êïéíÞ áðüöáóç ôùí áñìüäéùí Õðïõñãþí êáé ôïõ Õðïõñãïý ÐåñéâÜëëïíôïò, ÅíÝñãåéáò êáé ÊëéìáôéêÞò ÁëëáãÞò., Ýðåéôá áðü ãíþìç ôïõ Ôå÷íéêïý Åðéìåëçôçñßïõ ÅëëÜäïò (Ô.Å.Å.), êáèïñßæåôáé:  á) ç êáôÜñãçóç ôçò õðï÷ñÝùóçò Ýíôõðçò õðïâïëÞò êáé ç áðïêëåéóôéêÜ çëåêôñïíéêÞ õðïâïëÞ ôùí óôïé÷åßùí ôùí ðáñáãñÜöùí 1 êáé 2 ôïõ Üñèñïõ 3,  â) ç äéáäéêáóßá çëåêôñïíéêÞò õðïâïëÞò ôùí äéêáéïëïãçôéêþí êáé óôïé÷åßùí ôùí ðáñáãñÜöùí 1 êáé 2 ôïõ Üñèñïõ 3 êáé ïé ôå÷íéêÝò ðñïäéáãñáöÝò ôùí çëåêôñïíéêþí áñ÷åßùí,  ã) ôï ðëçñïöïñéáêü óýóôçìá êáé ïé çëåêôñïíéêÝò õðçñåóßåò ðïõ èá ðñïóöÝñïíôáé ðñïò ôïõò åíäéáöåñüìåíïõò êáé ôïõò ðïëßôåò,  ä) ôï ðëçñïöïñéáêü óýóôçìá êáé ïé çëåêôñïíéêÝò õðçñåóßåò ðïõ èá ðñïóöÝñïíôáé ðñïò ôéò äçìüóéåò áñ÷Ýò ãéá ôçí Ýêäïóç ôùí áíáãêáßùí äéïéêçôéêþí ðñÜîåùí ãéá ôçí Ýêäïóç ôçò Ýãêñéóçò äüìçóçò êáé ôçò Üäåéáò äüìçóçò,  å) ïé äéáäéêáóßåò êáé ôå÷íéêÝò ðñïäéáãñáöÝò ôçò øçöéïðïßçóçò ôïõ áñ÷åßïõ ôùí Õ.ÄÏÌ.,  óô) ïé üñïé ðñüóâáóçò êáé äéÜèåóçò óôá ðëçñïöïñéáêÜ óõóôÞìáôá, çëåêôñïíéêÝò õðçñåóßåò êáé ðëçñïöïñßåò ðïõ áíáöÝñïíôáé óôï ðáñüí Üñèñï,  æ) êÜèå Üëëï èÝìá ðïõ ó÷åôßæåôáé ìå ôçí çëåêôñïíéêÞ åîõðçñÝôçóç ôùí åíäéáöåñïìÝíùí êáé ôùí ìç÷áíéêþí ìå óêïðü ôçí åîáóöÜëéóç ôçò äéáöÜíåéáò êáé ôçò ëïãïäïóßáò.  3. Ìå ôç äçìïóßåõóç ôçò áðüöáóçò ôçò ðáñáãñÜöïõ 2 éó÷ýïõí ôá áêüëïõèá:  á) êÜèå åßäïõò åðéêïéíùíßá, óõíáëëáãÞ Þ õðïâïëÞ óôïé÷åßùí ìåôáîý äçìïóßùí áñ÷þí êáé ðïëéôþí ãéá ôçí Ýêäïóç, åíçìÝñùóç, áíáèåþñçóç, áíÜêëçóç êáé áêýñùóç Ýãêñéóçò äüìçóçò êáé Üäåéáò äüìçóçò åêôåëåßôáé áðïêëåéóôéêÜ çëåêôñïíéêÜ,  â) ç äéåêðåñáßùóç ôùí äéáäéêáóéþí Ýêäïóçò, åíçìÝñùóçò, áíáèåþñçóçò, áíÜêëçóçò êáé áêýñùóçò Ýãêñéóçò äüìçóçò êáé Üäåéáò äüìçóçò ôùí Üñèñùí 5, 6 êáé 7 åêôåëåßôáé áðïêëåéóôéêÜ çëåêôñïíéêÜ êáé ìå ôå÷íéêÜ ìÝóá ðïõ ðñïóöÝñïõí é÷íçëáóéìüôçôá êáé äéáöÜíåéá óå êÜèå ðïëßôç. ÊÜèå åãêñéôéêü óôÜäéï êáé åíäéÜìåóï âÞìá, áðüöáóç Þ óôÜäéï äçìïóéåýïíôáé áìåëëçôß óôï äéáäß- êôõï.  4. Ôá áíáãêáßá êïéíÜ ÷áñôïãñáöéêÜ õðüâáèñá êáé êÜèå Üëëï åßäïò ãåù÷ùñéêþí äåäïìÝíùí ðïõ áðáéôïýíôáé ãéá ôçí åîáóöÜëéóç ôçò ïìïéïãÝíåéáò êáé ðïéüôçôáò ôùí óôïé÷åßùí êáé äéêáéïëïãçôéêþí ôùí ðáñáãñÜöùí 1 êáé 2 ôïõ Üñèñïõ 3, êáèïñßæïíôáé ìå áðüöáóç ôïõ Õðïõñãïý ÐåñéâÜëëïíôïò, ÅíÝñãåéáò êáé ÊëéìáôéêÞò ÁëëáãÞò êáé ðáñÝ÷ïíôáé ìÝóù ôïõ Ïñãáíéóìïý Êôçìáôïëïãßïõ êáé ×áñôïãñáöÞóåùí ÅëëÜäïò (ÏÊ×Å), óýìöùíá ìå ôéò äéáôÜîåéò ôïõ í. 3882/2010 (Á' 166). ¢ñèñï 5 ¸ëåã÷ïò äéêáéïëïãçôéêþí óôïé÷åßùí  1. á. Ç Ýãêñéóç äüìçóçò ÷ïñçãåßôáé ìÝóá óå ðÝíôå çìÝñåò, áðü ôçí õðïâïëÞ ôùí áðáéôïýìåíùí ìåëåôþí êáé äéêáéïëïãçôéêþí ýóôåñá áðü Ýëåã÷ï:  áá) ôïõ ôßôëïõ éäéïêôçóßáò ãéá ôç äéáðßóôùóç ôïõ ÷ñüíïõ êáôÜôìçóçò óå êáôÜ ðáñÝêêëéóç Üñôéá ïéêüðåäá êáé ôùí áðïäåéêôéêþí óôïé÷åßùí íïìéìüôçôáò ôõ÷þí õöéóôÜìåíùí êôéóìÜôùí óôï áêßíçôï,  ââ) ôïõ ôïðïãñáöéêïý äéáãñÜììáôïò êáé ôïõ äéáãñÜììáôïò äüìçóçò óå üôé áöïñÜ ôçí ôÞñçóç ôùí ãåíéêþí êáé åéäéêþí ðïëåïäïìéêþí äéáôÜîåùí êáé ðñïäéáãñáöþí êáé ôùí óôïé÷åßùí êáé ôùí õðïëïãéóìþí ðïõ áíáãñÜöïíôáé óå áõôÜ,  ãã) ôùí áðïäåéêôéêþí êáôáâïëÞò åéóöïñþí êáé êñáôÞóåùí ãéá ôéò õðçñåóßåò ìç÷áíéêïý.  â. Ï Ýëåã÷ïò ôùí áðáéôïýìåíùí óôïé÷åßùí ãéá ôçí Ýãêñéóç äüìçóçò ãßíåôáé áðü åîïõóéïäïôçìÝíïõò áðü ôïí ÐñïúóôÜìåíï ôçò Õðçñåóßáò õðáëëÞëïõò äéðëùìáôïý÷ïõò ìç÷áíéêïýò Á.Å.É. êáé ìüíï óå ðåñßðôùóç Ýëëåéøçò ôùí ðáñáðÜíù, áðü ðôõ÷éïý÷ïõò ìç÷áíéêïýò ôå÷íïëïãéêÞò åêðáßäåõóçò Þ áðü ôå÷íéêïýò êáôùôÝñùí âáèìßäùí ìç÷áíéêïýò êáôçãïñßáò ÐÅ Þ ÔÅ.  ã. ÐáñáôçñÞóåéò ãéá åëëåßøåéò Þ ëÜèç ðïõ äéáðéóôþíïíôáé êáôÜ ôïí Ýëåã÷ï äéáôõðþíïíôáé ìå áéôéïëïãßá óôï öýëëï åëÝã÷ïõ êáé êáëïýíôáé ï éäéïêôÞôçò êáé ï ìåëåôçôÞò ìç÷áíéêüò ðñïêåéìÝíïõ íá ãßíïõí ïé áðáñáßôçôåò óõìðëçñþóåéò - äéïñèþóåéò, ìÝóá óå äýï ìÞíåò áðü ôçí õðïâïëÞ ôçò áßôçóçò.  Áí ç áßôçóç ãéá Ýãêñéóç äüìçóçò äåí óõíïäåýåôáé áðü ôá äéêáéïëïãçôéêÜ óôïé÷åßá ôçò ðáñáãñÜöïõ 1 ôïõ Üñèñïõ 3, äåí ãßíåôáé äåêôÞ êáé åðéóôñÝöåôáé áêüìç êáé áí Ý÷åé ðñùôïêïëëçèåß.  2. Ãéá ôçí Ýêäïóç ôçò Üäåéáò äüìçóçò ç Õ.ÄÏÌ. äéáðéóôþíåé ôçí ðëçñüôçôá ôïõ õðïâáëëüìåíïõ öáêÝëïõ êáé åëÝã÷åé ôá áðïäåéêôéêÜ êáôáâïëÞò åéóöïñþí êáé êñáôÞóåùí ôçò ðåñßðôùóçò éä' ôçò ðáñáãñÜöïõ 2 ôïõ Üñèñïõ 3. Ç Üäåéá äüìçóçò åêäßäåôáé ìÝóá óå äýï çìÝñåò áðü ôçí ðñïóêüìéóç ôùí áðáñáßôçôùí äéêáéïëïãçôéêþí êáé ìåëåôþí.  3. Ï öÜêåëïò ãéá ôçí Ýêäïóç Üäåéáò äüìçóçò õðïâÜëëåôáé ìÝóá óå äþäåêá ìÞíåò áðü ôçí çìåñïìçíßá ÷ïñÞãçóçò ôçò Ýãêñéóçò äüìçóçò, óýìöùíá ìå ôéò ãåíéêÝò êáé åéäéêÝò ðïëåïäïìéêÝò äéáôÜîåéò êáé êáíïíéóìïýò ðïõ éó÷ýïõí êáôÜ ôç ÷ïñÞãçóç ôçò.  4. Áí äéáêïðïýí ïé ïéêïäïìéêÝò åñãáóßåò ìåôÜ ôçí Ýêäïóç ó÷åôéêïý ðïñßóìáôïò áðü ÅëåãêôÞ Äüìçóçò, åëÝã÷ïíôáé áðü ôçí Õ.ÄÏÌ. üëåò ïé ìåëÝôåò êáé ôá óôïé÷åßá ðïõ õðïâëÞèçêáí ãéá ôçí Ýêäïóç ôçò Üäåéáò äüìçóçò.  5. Ç Ýãêñéóç êáé ç Üäåéá äüìçóçò Ýñãïõ áðïôåëïýí åíéáßï Ýíôõðï. Ìå áðüöáóç ôïõ Õðïõñãïý ÐåñéâÜëëïíôïò, ÅíÝñãåéáò êáé ÊëéìáôéêÞò ÁëëáãÞò êáèïñßæåôáé ðñüôõðï ãéá ôç ìïñöÞ êáé ôï ðåñéå÷üìåíï ôïõ åíéáßïõ åíôýðïõ ôçò Ýãêñéóçò äüìçóçò êáé ôçò Üäåéáò äüìçóçò. Ïé åãêñßóåéò êáé ïé Üäåéåò äüìçóçò áíáñôþíôáé óôï äéá-äßêôõï óýìöùíá ìå üóá ïñßæïíôáé óôéò äéáôÜîåéò ôùí Üñèñùí 2 êáé 3 ôïõ í. 3861/2010 (Á' 112). Ïé Üäåéåò êáôåäÜöéóçò ôùí êôéñßùí äåí èåùñïýíôáé áðü ôï Áóôõíïìéêü ÔìÞìá êáé äåí åêôåëïýíôáé ðñéí íá óõìðëçñùèïýí åßêïóé çìÝñåò áðü ôçí áíÜñôçóç ôïõ óþìáôïò ôïõò óôï äéá-äßêôõï ðïõ óõíïäåýåôáé áðü öùôïãñáößåò ôïõ ðñïò êáôåäÜöéóç êôéñßïõ êáé óõíïðôéêÞ ðåñéãñáöÞ áõôïý.  6. Ôï ôïðïãñáöéêü äéÜãñáììá êáé ôï äéÜãñáììá äüìçóçò ðïõ õðïâëÞèçêáí ãéá ôçí Ýãêñéóç äüìçóçò, ç Ýãêñéóç äüìçóçò êáé ç Üäåéá äüìçóçò áðïóôÝëëïíôáé çëåêôñïíéêÜ áðü ôçí Õ.ÄÏÌ. óôç Äéåýèõíóç Ïéêïäïìéêïý êáé Êôéñéïäïìéêïý Êáíïíéóìïý (Ä.Ï.Ê.Ê.), óôïí Ï.Ê.×.Å. êáé óôçí Êôçìáôïëüãéï Á.Å.. Ï ôñüðïò çëåêôñïíéêÞò áðïóôïëÞò êáé óõíåñãáóßáò ìåôáîý ôùí Õ.ÄÏÌ., ôïõ ÏÊ-×Å êáé ôçò Êôçìáôïëüãéï Á.Å., êáèþò êáé ïé ôå÷íéêÝò ðñïäéáãñáöÝò ôùí áñ÷åßùí áõôþí êáèïñßæïíôáé óôçí êïéíÞ õðïõñãéêÞ áðüöáóç ôçò ðáñáãñÜöïõ 5 ôïõ Üñèñïõ 3. ¢ñèñï 6 Éó÷ýò, áíáèåþñçóç êáé åíçìÝñùóç  1. Ç Ýãêñéóç äüìçóçò éó÷ýåé ãéá Ýíá Ýôïò ãéá êôßñéá åðéöÜíåéáò Ýùò 2.000 ô.ì. êáé ãéá äýï Ýôç ãéá êôßñéá åðéöÜíåéáò ìåãáëýôåñçò ôùí 2.000 ô.ì..  Ç Üäåéá äüìçóçò éó÷ýåé ãéá ôÝóóåñá Ýôç áðü ôçí Ýêäïóç ôçò. Ãéá áíÝãåñóç êôéñßïõ Þ êôéñßùí ìå óõíïëéêÞ åðéöÜíåéá ìåãáëýôåñç ôùí 5.000 ôåôñáãùíéêþí ìÝôñùí éó÷ýåé ãéá Ýîé ÷ñüíéá.  Ãéá êáôåäáößóåéò, åêóêáöÝò, åðé÷þóåéò, äéáìïñöþóåéò, êïðÞ äÝíôñùí åêäßäåôáé ôáõôü÷ñïíá Ýãêñéóç êáé Ü- äåéá äüìçóçò êáé éó÷ýåé ãéá Ýíá Ýôïò áðü ôçí Ýêäïóç ôçò.  2. Ç Ýãêñéóç äüìçóçò áíáèåùñåßôáé ýóôåñá áðü áßôçóç ôïõ äéêáéïý÷ïõ ìÝóá óôï ÷ñüíï éó÷ýïò ôçò, áí ôñïðïðïéçèïýí äéêáéïëïãçôéêÜ óôïé÷åßá Þ äéáãñÜììáôá ðïõ Ý÷åé åãêñßíåé ç Õ.ÄÏÌ..  3. Áí ôñïðïðïéçèïýí äéáãñÜììáôá Þ áñ÷éôåêôïíéêÞ ìåëÝôç, Þ ìåôáâëçèïýí ñéæéêÜ ïé ëïéðÝò ìåëÝôåò, Þ áí áðáéôïýíôáé åãêñßóåéò áðü Üëëïõò öïñåßò, ç Ýãêñéóç äüìçóçò êáé ç Üäåéá äüìçóçò áíáèåùñïýíôáé ìÝóá óôï ÷ñüíï éó÷ýïò ôçò Üäåéáò äüìçóçò.  4. Ç Üäåéá äüìçóçò áíáèåùñåßôáé, ìåôÜ ôç ëÞîç ôçò, ãéá ôçí ðáñÜôáóç ôçò éó÷ýïò ôçò, ýóôåñá áðü áßôçóç ôïõ äéêáéïý÷ïõ êáé êáôüðéí áõôïøßáò:  á. Ãéá ôÝóóåñá Ýôç áðü ôçí çìåñïìçíßá ëÞîçò ôçò êáé óýìöùíá ìå ôéò äéáôÜîåéò ðïõ éó÷ýïõí êáôÜ ôï ÷ñüíï Ýêäïóçò ôçò ðñÜîçò áíáèåþñçóçò, áí ìÝ÷ñé ôç ëÞîç ôçò éó÷ýïò ôçò Üäåéáò äåí Ý÷åé ðåñáôùèåß ï öÝñùí ïñãáíéóìüò ôïõ êôéñßïõ.  â. Ãéá ôÝóóåñá Ýôç áðü ôçí çìåñïìçíßá ëÞîçò ôçò êáé óýìöùíá ìå ôéò äéáôÜîåéò ðïõ ßó÷õáí êáôÜ ôï ÷ñüíï Ýêäïóçò ôçò, áí ìÝ÷ñé ôç ëÞîç ôçò éó÷ýïò ôçò Üäåéáò, Ý÷åé ðåñáôùèåß ï öÝñùí ïñãáíéóìüò ôïõ êôéñßïõ.  ã. Ãéá áüñéóôï ÷ñüíï êáé óýìöùíá ìå ôéò äéáôÜîåéò ðïõ ßó÷õáí êáôÜ ôï ÷ñüíï Ýêäïóçò ôçò, áí ìÝ÷ñé ôç ëÞîç ôçò éó÷ýïò ôçò Üäåéáò Þ ôçò ðñÜîçò áíáèåþñçóçò ôçò, Ý÷ïõí ðåñáôùèåß ï öÝñùí ïñãáíéóìüò, ïé üøåéò ôïõ êôéñßïõ êáé ç óôÝãç ôïõ êôéñßïõ, üðïõ áõôÞ åßíáé õðï÷ñåùôéêÞ.  ä. Ãéá Ýíá Ýôïò ãéá êáôåäáößóåéò, åêóêáöÝò, åðé÷þóåéò, äéáìïñöþóåéò, êïðÞ äÝíôñùí. Ç Üäåéá ðáýåé íá éó÷ýåé ìå ôï ðÝñáò êáé ôïõ äåýôåñïõ Ýôïõò.  å. Áí êáôáóêåõÝò, ïé ïðïßåò âñßóêïíôáé óå ðåñéï÷Ýò ìå ôïõñéóôéêÝò åãêáôáóôÜóåéò, óå ðáñáäïóéáêÜ ôìÞìáôá ðüëåùí, óå ðáñáäïóéáêïýò ïéêéóìïýò, óå ðåñéï÷Ýò éäéáßôåñïõ öõóéêïý êÜëëïõò, óå áñ÷áéïëïãéêïýò ÷þñïõò, éóôïñéêïýò ôüðïõò, êáé ðáñáìÝíïõí çìéôåëåßò ìåôÜ ôç ëÞîç éó÷ýïò ôçò Üäåéáò äüìçóçò, åðçñåÜæïíôáò óçìáíôéêÜ ôï Üìåóï Þ ôï åõñýôåñï ðåñéâÜëëïí, ï ÄÞìïò êáëåß ôïí éäéïêôÞôç íá ðñïâåß óå ïëïêëÞñùóç ôçò êáôáóêåõÞò ôï áñãüôåñï ìÝóá óå ôÝóóåñéò ìÞíåò. Áí ðáñÝëèåé Üðñáêôç ç ðáñáðÜíù ðñïèåóìßá, ï ÄÞìïò ôÜóóåé íÝá ðñïèåóìßá ü÷é ìåãáëýôåñç ôïõ åíüò ìçíüò, ìåôÜ ôçí ðÜñïäï ôçò ïðïßáò, ðñïâáßíåé óôçí åêôÝëåóç åñãáóéþí êáé êáôáóêåõþí, êáôÜ ôçí êñßóç ôçò ôå÷íéêÞò õðçñåóßáò êáé ôçò õðçñåóßáò äüìçóçò ôïõ ÄÞìïõ, óôïí ðåñéâÜëëïíôá ÷þñï Þ óôï üñéï ôïõ ïéêïðÝäïõ ôçò çìéôåëïýò êáôáóêåõÞò, ìå óêïðü ôç ìç áéóèçôéêÞ õðïâÜèìéóç ôïõ ðåñéâÜëëïíôïò ÷þñïõ ôïõ. Ïé êáôáóêåõÝò áõôÝò åðéôñÝðåôáé íá åßíáé áðü üðïéï õëéêü óõíÜäåé êáôÜ ðåñßðôùóç, üðùò îýëéíá ðÜíåë, åðéöÜíåéåò áðü äéÜôñçôç ëáìáñßíá, óýíèåôåò êáôáóêåõÝò ìå ïñèïóôÜôåò êáé ðëÞñùóç ôùí êåíþí ìå îýëï, êáñáâüðáíï Þ üðïéï Üëëï õëéêü êñßíåé ç ôå÷íéêÞ êáé ç õðçñåóßá äüìçóçò ôïõ ÄÞìïõ üôé: á. áðïêüðôåé ôçí áéóèçôéêÜ åðá÷èÞ çìéôåëÞ êáôáóêåõÞ áðü ôç äçìüóéá èÝá, â. áíáâáèìßæåé áéóèçôéêÜ ôïí ðåñéâÜëëïíôá ÷þñï, ã. åßíáé ãåíéêüôåñá êáëáßóèçôç êáé ä. Ý÷åé ôÝôïéá êáôáóêåõáóôéêÞ äïìÞ þóôå íá åîáóöáëßæåôáé ç áóöÜëåéá ôùí ðïëéôþí. Ç äáðÜíç ãéá ôçí åêôÝëåóç ôùí ðáñáðÜíù åñãáóéþí êáôáëïãßæåôáé óôïí éäéïêôÞôç êáé åéóðñÜôôåôáé óýìöùíá ìå ôéò äéáôÜîåéò ôïõ ÊÅÄÅ. ÅðéðëÝïí, åðéâÜëëåôáé ðñüóôéìï, ôï ýøïò ôïõ ïðïßïõ, ç äéáäéêáóßá åðéâïëÞò êáé êÜèå Üëëç ó÷åôéêü èÝìá ãéá ôçí åöáñìïãÞ ôçò ðáñïýóáò äéÜôáîçò êáèïñßæåôáé ìå áðüöáóç ôïõ Õðïõñãïý ÐåñéâÜëëïíôïò, ÅíÝñãåéáò êáé ÊëéìáôéêÞò ÁëëáãÞò êáé ôïõ êáôÜ ðåñßðôùóç áñìüäéïõ Õðïõñãïý. Áí ï ÄÞìïò ðáñáëåßðåé íá ðñïâåß óôéò ðáñáðÜíù åíÝñãåéåò, ôéò áóêåß ç ÅéäéêÞ Õðçñåóßá Åðéèåþñçóçò êáé ÊáôåäÜöéóçò ÁõèáéñÝôùí ôïõ Üñèñïõ 28 ôïõ í. 4014/2011 (Á' 209) åßôå áõôåðáããÝëôùò åßôå ìåôÜ áðü êáôáããåëßá.  Áí äåí ïëïêëçñùèïýí ïé üøåéò óå äéÜóôçìá Ýîé åôþí áðü ôçí çìåñïìçíßá Ýêäïóçò ôçò Üäåéáò äüìçóçò, ìðïñåß íá åðéâÜëëåôáé áðü ôïí Õðïõñãü ÐåñéâÜëëïíôïò, ÅíÝñãåéáò êáé ÊëéìáôéêÞò ÁëëáãÞò åôÞóéï ðñüóôéìï äéáôÞñçóçò, ôï ýøïò ôïõ ïðïßïõ, ç äéáäéêáóßá åðéâïëÞò êáé êÜèå Üëëï èÝìá ó÷åôéêü ìå ôçí åöáñìïãÞ ôçò ðáñïýóáò äéÜôáîçò êáèïñßæåôáé ìå áðüöáóç ôïõ Õðïõñãïý ÐåñéâÜëëïíôïò, ÅíÝñãåéáò êáé ÊëéìáôéêÞò ÁëëáãÞò. Ôï ðñüóôéìï äéáãñÜöåôáé áí ïé üøåéò áðïðåñáôùèïýí ìÝóá óå Ýîé ìÞíåò áðü ôçí åðéâïëÞ ôïõ.  5. Ç Üäåéá äüìçóçò áíáèåùñåßôáé êáôÜ ôï ÷ñüíï éó÷ýïò ôçò áí áëëÜîåé ï åðéâëÝðùí ìç÷áíéêüò, ìå áßôçóç ðïõ óõíïäåýåôáé áðü:  á) ëåðôïìåñÞ ôå÷íéêÞ Ýêèåóç ôïõ íÝïõ åðéâëÝðïíôïò ìç÷áíéêïý, óôçí ïðïßá ðåñéÝ÷åôáé ç ðåñéãñáöÞ ôïõ óôáäßïõ ôùí åñãáóéþí êáé öùôïãñáößåò ôçò êáôáóêåõÞò êáé ôïõ ðåñéâÜëëïíôïò ÷þñïõ,  â) äÞëùóç ôïõ ìç÷áíéêïý, ðïõ áíôéêáèßóôáôáé ãéá ôç óýííïìç ðåñÜôùóç ôùí åñãáóéþí ðïõ Ý÷åé åðéâëÝøåé, ðïõ óõíïäåýåôáé áðü ôå÷íéêÞ Ýêèåóç, öùôïãñáößåò ôçò êáôáóêåõÞò êáé ôïõ ðåñéâÜëëïíôïò ÷þñïõ.  6. Áí õðïâëçèåß äÞëùóç ðáñáßôçóçò ôïõ åðéâëÝðïíôïò ìç÷áíéêïý, ç ïðïßá óõíïäåýåôáé áðü ôå÷íéêÞ Ýêèåóç ìå ôéò åêôåëåóèåßóåò åñãáóßåò, äéáêüðôïíôáé áìÝóùò ïé ïéêïäïìéêÝò åñãáóßåò êáé ç óõíÝ÷éóç ôïõò åðéôñÝðåôáé ìüíï ìåôÜ ôçí áíáèåþñçóç ôçò áäåßáò.  7. Ï åðéâëÝðùí èåùñåßôáé üôé áðÝ÷åé áðü ôçí åðßâëåøç ôùí åñãáóéþí äüìçóçò ðïõ áíÝëáâå êáé áðáëëÜóóåôáé ôùí åõèõíþí ôïõ, ìüíï åÜí äçëþóåé åããñÜöùò ôçí áðï÷Þ áðü ôçí åðßâëåøç óôçí áñìüäéá Õ.ÄÏÌ..  Áí ï åðéâëÝðùí ìç÷áíéêüò áðÝ÷åé ÷ùñßò ôçí ðáñáðÜíù äÞëùóç, ç Õ.ÄÏÌ. ìåôÜ áðü áßôçóç ôïõ êõñßïõ Þ ôïõ Ý÷ïíôïò íüìéìï äéêáßùìá, ìðïñåß íá ðñï÷ùñÞóåé óôçí áíôéêáôÜóôáóç ôïõ, ýóôåñá áðü Ýëåã÷ï ðïõ äéåíåñãåßôáé áðü ÅëåãêôÞ Äüìçóçò ãéá ôçí ðéóôïðïßçóç ôïõ óôáäßïõ ôùí åñãáóéþí êáé êáôáâïëÞò ôçò áìïéâÞò. Óôï äéÜóôçìá ìÝ÷ñé ôç ÷ïñÞãçóç ôçò áíáèåþñçóçò äåí åêôåëïýíôáé ïéêïäïìéêÝò åñãáóßåò. ¼ôáí óõíôñÝ÷åé ëüãïò äéáêïðÞò ôùí ïéêïäïìéêþí åñãáóéþí ç áñìüäéá õðçñåóßá äüìçóçò åêäßäåé óÞìá äéáêïðÞò åñãáóéþí, ôï ïðïßï ãíùóôïðïéåßôáé áìÝóùò óôçí áñìüäéá áóôõíïìéêÞ áñ÷Þ, ç ïðïßá ôï êïéíïðïéåß.  8. Ïé êñáôÞóåéò êáé ïé åéóöïñÝò ðïõ êáôáâëÞèçêáí êáôÜ ôçí Ýêäïóç ôùí áäåéþí óõìøçößæïíôáé êáôÜ ôçí Ýêäïóç ôçò áíáèåþñçóçò ôïõò.  9. ÅíçìÝñùóç ôïõ öáêÝëïõ ôçò Üäåéáò äüìçóçò, êáôÜ ôïí ÷ñüíï éó÷ýïò ôçò Üäåéáò äüìçóçò, ðñáãìáôïðïéåßôáé óôéò áêüëïõèåò ðåñéðôþóåéò:  á) ÁëëáãÞ ïíüìáôïò éäéïêôÞôç.  â) ÔñïðïðïéÞóåéò ôùí ìåëåôþí, ðïõ äåí áëëÜæïõí ôï äéÜãñáììá äüìçóçò êáé õðü ôçí ðñïûðüèåóç üôé äåí åßíáé áðáñáßôçôåò åãêñßóåéò áðü Üëëïõò öïñåßò.  ã) ÌåôáâïëÝò ôùí äéáóôÜóåùí ôïõ êôéñßïõ Þ ôïõ ïéêïðÝäïõ, åöüóïí ìå ôéò áðïêëßóåéò áõôÝò äåí ðáñáâéÜæïíôáé ïé äéáôÜîåéò ðïõ êáèïñßæïõí ôçí åðéôñåðüìåíç êÜëõøç, ôï óõíôåëåóôÞ äüìçóçò êáé ôï óõíôåëåóôÞ êáô' üãêï åêìåôÜëëåõóçò (ó.ï.) Þ ôéò õðï÷ñåùôéêÝò áðïóôÜóåéò ôïõ êôéñßïõ áðü ôá üñéá ôïõ ïéêïðÝäïõ. Ïé áðïêëßóåéò áõôÝò äåí åðéôñÝðåôáé íá åßíáé ìåãáëýôåñåò ôïõ 2% ìå ìÝãéóôï ôá 10 åêáôïóôÜ üóïí áöïñÜ ôï êôßóìá Þ ìåãáëýôåñåò ôïõ 2% ìå ìÝãéóôï ôá 20 åêáôïóôÜ üóïí áöïñÜ ôá ìÞêç ôùí ðëåõñþí ôïõ ïéêïðÝäïõ.  10. Ãéá üëåò ôéò ðáñáðÜíù ðåñéðôþóåéò, åíçìåñþíåôáé ôï Çëåêôñïíéêü Ìçôñþï ôïõ ¸ñãïõ (Ç.Ì.Å.), êáé ç Ôáõôüôçôá Êôéñßïõ. Ãéá ôçí åíçìÝñùóç ôïõ Çëåêôñïíéêïý Ìçôñþïõ ôïõ ¸ñãïõ (Ç.Ì.Å.) õðïâÜëëïíôáé ìüíï üóá óôïé÷åßá ìåôáâÜëëïíôáé. ÌåôÜ ôçí Ýêäïóç ôçò áíáèåþñçóçò, ç áñ÷éêÞ Üäåéá äüìçóçò êáé ïðïéåóäÞðïôå ðñïãåíÝóôåñåò áíáèåùñÞóåéò äåí Ý÷ïõí éó÷ý ùò ðñïò ôá ìåôáâáëëüìåíá óôïé÷åßá.  11. Áí ïé ïéêïäïìéêÝò åñãáóßåò äéáêïðïýí ÷ùñßò õðáéôéüôçôá ôïõ äéêáéïý÷ïõ ôçò Üäåéáò åßôå êáôÜ ôï ÷ñüíï áñ÷éêÞò éó÷ýïò ôçò Üäåéáò åßôå êáôÜ ôï ÷ñüíï éó÷ýïò ôçò ìåôÜ áðü áíáèåþñçóç, ç éó÷ýò ôçò Üäåéáò äüìçóçò ðáñáôåßíåôáé áíáëüãùò, ìå áðüöáóç ôïõ Óõìâïõëßïõ Ðïëåïäïìéêþí èåìÜôùí êáé ÁìöéóâçôÞóåùí ôïõ Êåöáëáßïõ Ã'. ¢ñèñï 7 ¸ëåã÷ïò ôùí åñãáóéþí äüìçóçò  1. Ãéá ôçí Ýíáñîç ôùí ïéêïäïìéêþí åñãáóéþí åðéâÜë ëåôáé ìå åõèýíç ôïõ êõñßïõ Þ ôïõ Ý÷ïíôïò íüìéìï äéêáß ùìá:  á. èåþñçóç ôïõ ó÷åäßïõ êáé ôïõ öáêÝëïõ áóöÜëåéáò êáé õãåßáò ôïõ Ýñãïõ áðü ôçí áñìüäéá Åðéèåþñçóçò Åñãáóßáò,  â. èåþñçóç ôçò Üäåéáò äüìçóçò áðü ôï ïéêåßï Áóôõíïìéêü ÔìÞìá.  2. Ìå ôçí Ýêäïóç ôçò Üäåéáò äüìçóçò ôïðïèåôåßôáé óå ðëáßóéï, ðéíáêßäá ôïõ Ýñãïõ áðü êáôÜëëçëï óôáèåñü õ ëéêü, óôçí ïðïßá áíáãñÜöåôáé ìå åõêñßíåéá ï áñéèìüò êáé ç ÷ñïíïëïãßá Ýêäïóçò ôçò Üäåéáò, ç åêäïýóá Áñ÷Þ, ôá óôïé÷åßá ôùí ìåëåôçôþí êáé ôùí åðéâëåðüíôùí ìç÷áíé êþí, êáèþò êáé óôïé÷åßá åðéêïéíùíßáò ôïõò. Ç ðéíáêßäá å ëÜ÷éóôùí äéáóôÜóåùí 0.50X0.70 ì. ôïðïèåôåßôáé óå åì öáíÝò óçìåßï ôïõ áêéíÞôïõ, óå ýøïò Üíù ôïõ 1.20 ì. á ðü ôï Ýäáöïò.  Óôï åñãïôÜîéï åðéâÜëëåôáé ç äéáôÞñçóç áíôéãñÜöùí ôçò Üäåéáò äüìçóçò êáé ôùí ìåëåôþí, óýìöùíá ìå ôéò ïðïßåò åêôåëïýíôáé ïé åñãáóßåò.  Ç ìç ôÞñçóç ôùí ðáñáðÜíù áðïôåëåß ëüãï Üìåóçò äéáêïðÞò ïéêïäïìéêþí åñãáóéþí áðü ôçí áñìüäéá õðçñåóßá ôïõ ÄÞìïõ, ç ïðïßá åíçìåñþíåé Üìåóá êáé ôçí áñìüäéá áóôõíïìéêÞ áñ÷Þ.  3. Ï Ýëåã÷ïò åßíáé õðï÷ñåùôéêüò ãéá êÜèå Ýñãï ðïõ åêôåëåßôáé ìå Üäåéá äüìçóçò. Ïé Ýëåã÷ïé äéåíåñãïýíôáé áðü äéáöïñåôéêü êÜèå öïñÜ ÅëåãêôÞ Äüìçóçò ìå áõôïøßá êáé Ýëåã÷ï ôçò åöáñìïãÞò ôùí ìåëåôþí âÜóåé ôùí ïðïßùí åêäüèçêå ç Üäåéá äüìçóçò.  4. Ïé Ýëåã÷ïé äéåíåñãïýíôáé óôá åîÞò óôÜäéá:  á) ÁìÝóùò ìåôÜ ôçí ïëïêëÞñùóç îõëïôýðùí, ïðëéóìïý èåìåëßùóçò êáé ôïé÷ßùí õðïãåßïõ.  Ï Ýëåã÷ïò áöïñÜ óôçí ôÞñçóç ôïõ îõëïôýðïõ, ôïõ âÜèïõò èåìåëßùóçò, ôçò èÝóçò, ôùí ðëáãßùí áðïóôÜóåùí êáé ôùí äéáóôÜóåùí ôïõ êôéñßïõ.  â) ÁìÝóùò ìåôÜ ôçí ïëïêëÞñùóç ôïõ öÝñïíôïò ïñãáíéóìïý êáé ôçò ôïé÷ïðïéßáò.  Ï Ýëåã÷ïò áöïñÜ óôéò åîùôåñéêÝò äéáóôÜóåéò, ôï ýøïò, ôç èÝóç ôïõ êôéñßïõ, ôï åßäïò ôçò ôïé÷ïðïéßáò, ôçò èåñìïìüíùóçò ôïõ êôéñßïõ, ôçí ôÞñçóç ôïõ åýñïõò ôïõ áíôéóåéóìéêïý áñìïý, ôéò äéáóôÜóåéò ôùí åîùóôþí êáé ôçí õðïäïìÞ åãêáôáóôÜóåùí.  ã) ÌåôÜ ôçí ïëïêëÞñùóç ôïõ êôéñßïõ.  Ï Ýëåã÷ïò áöïñÜ óôéò åîùôåñéêÝò äéáóôÜóåéò, ôéò üøåéò, ôï óõíïëéêü ýøïò, ôéò äéáóôÜóåéò ôùí çìéõðáéèñßùí ÷þñùí, ôéò ôåëéêÝò óôÜèìåò, ôçí äéáìüñöùóç ôïõ ðåñéâÜëëïíôïò ÷þñïõ êáé ôéò ðñïâëåðüìåíåò åãêáôáóôÜóåéò.  5. Ï áñéèìüò ôùí åëÝã÷ùí êáèïñßæåôáé áíÜëïãá ìå ôï åßäïò ôùí åñãáóéþí ðïõ ðñïâëÝðïíôáé áðü ôçí Üäåéá äüìçóçò. Óå êÜèå ðåñßðôùóç ãßíåôáé ôïõëÜ÷éóôïí Ýíáò Ýëåã÷ïò ìåôÜ ôçí ïëïêëÞñùóç ôùí åñãáóéþí  Ìå áðüöáóç ôïõ Õðïõñãïý ÐåñéâÜëëïíôïò, ÅíÝñãåéáò êáé ÊëéìáôéêÞò ÁëëáãÞò êáèïñßæåôáé ï áñéèìüò ôùí åëÝã÷ùí áíÜ êáôçãïñßá êáé åßäïò Ýñãïõ, ç äéåíÝñãåéá ôùí åëÝã÷ùí áíÜ åéäéêüôçôá ìç÷áíéêïý êáé Ýñãï, êáèþò êáé êÜèå ó÷åôéêü èÝìá ãéá ôçí åöáñìïãÞ ôïõ ðáñüíôïò.  6. Ï ãåíéêüò åðéâëÝðùí âÜóåé ôçò Üäåéáò äüìçóçò õðï÷ñåïýôáé íá åíçìåñþíåé äÝêá çìÝñåò ðñéí ôçí ïëïêëÞñùóç êÜèå óôáäßïõ ôçí Õ.ÄÏÌ.. Ïé Ýëåã÷ïé äéåíåñãïýíôáé ôï áñãüôåñï ìÝóá óå ðÝíôå çìÝñåò áðü ôçí ïñéóèåßóá çìåñïìçíßá ïëïêëÞñùóçò êÜèå óôáäßïõ.  7. Ç Õ.ÄÏÌ. åíçìåñþíåé çëåêôñïíéêÜ ôçí ÅéäéêÞ Õðçñåóßá Åðéèåùñçôþí Äüìçóçò êáé ÅíÝñãåéáò ôïõ Üñèñïõ 16, ç ïðïßá ïñßæåé áõèçìåñüí ìå çëåêôñïíéêÞ êëÞñùóç ôïí åëåãêôÞ äüìçóçò êáé ôïí åíçìåñþíåé ó÷åôéêÜ, êáèþò êáé ôïí êýñéï ôïõ Ýñãïõ êáé ôïí ãåíéêü åðéâëÝðïíôá.  8. Ïé õðï÷ñåùôéêïß Ýëåã÷ïé äéåíåñãïýíôáé áðü ôïí ïñéóèÝíôá åëåãêôÞ äüìçóçò ìå ôçí ðáñïõóßá ôùí åðéâëåðüíôùí ìç÷áíéêþí êáé áöïý ðñïçãïõìÝíùò Ý÷ïõí óõìðëçñùèåß áðü áõôïýò ôá ðñïâëåðüìåíá óôïé÷åßá ãéá ôç äçìéïõñãßá ôçò Ôáõôüôçôáò Êôéñßïõ. 9. á. Áí:  áá) Ïé õðïâáëëüìåíåò ìåëÝôåò äåí åêðïíÞèçêáí óýìöùíá ìå ôéò ïéêåßåò ðïëåïäïìéêÝò äéáôÜîåéò Þ óýìöùíá ìå ôá åãêåêñéìÝíá óôïé÷åßá ôïõ ôïðïãñáöéêïý äéáãñÜììáôïò êáé ôïõ äéáãñÜììáôïò äüìçóçò, åðéâÜëëåôáé óå âÜñïò ôïõ ìåëåôçôÞ ìç÷áíéêïý ç êýñùóç ôçò áðáãüñåõóçò åêðüíçóçò êáé õðïãñáöÞò ìåëåôþí ãéá ôçí Ýêäïóç Ýãêñéóçò äüìçóçò êáé Üäåéáò äüìçóçò êáé ç êýñùóç ôçò áðáãüñåõóçò åðßâëåøçò ïéêïäïìéêþí åñãáóéþí áðü 3 Ýùò 12 ìÞíåò áíÜëïãá ìå ôç âáñýôçôá ôçò ðáñÜâáóçò.  ââ) Ïé ïéêïäïìéêÝò åñãáóßåò äåí åêôåëÝóôçêáí óýìöùíá ìå ôéò ìåëÝôåò ðïõ õðïâëÞèçêáí Þ óýìöùíá ìå ôá åãêåêñéìÝíá óôïé÷åßá ôïõ ôïðïãñáöéêïý äéáãñÜììáôïò êáé ôïõ äéáãñÜììáôïò äüìçóçò åðéâÜëëåôáé óå âÜñïò ôïõ åðéâëÝðïíôïò ìç÷áíéêïý ç êýñùóç ôçò áðáãüñåõóçò åêðüíçóçò êáé õðïãñáöÞò ìåëåôþí ãéá ôçí Ýêäïóç Ýãêñéóçò äüìçóçò êáé Üäåéáò äüìçóçò êáé ç êýñùóç ôçò áðáãüñåõóçò åðßâëåøçò ïéêïäïìéêþí åñãáóéþí áðü 3 Ýùò 12 ìÞíåò áíÜëïãá ìå ôç âáñýôçôá ôçò ðáñÜâáóçò.  â. Êýñùóç óå âÜñïò ôïõ åðéâëÝðïíôïò ìç÷áíéêïý äåí åðéâÜëëåôáé áí ï ßäéïò åß÷å ðñïçãïõìÝíùò åíçìåñþóåé åããñÜöùò ôçí áñìüäéá õðçñåóßá äüìçóçò êáé ôçí ÅéäéêÞ Õðçñåóßá Åðéèåùñçôþí Äüìçóçò êáé ÅíÝñãåéáò ôïõ Üñèñïõ 16 ãéá ôéò ó÷åôéêÝò ðáñáâÜóåéò ôùí ïéêïäïìéêþí åñãáóéþí.  ã. Ïé ðáñáðÜíù êõñþóåéò åðéâÜëëïíôáé áðü ôïí Õðïõñãü ÐåñéâÜëëïíôïò, ÅíÝñãåéáò êáé ÊëéìáôéêÞò ÁëëáãÞò, ýóôåñá áðü åéóÞãçóç ôïõ åðïðôéêïý óõìâïõëßïõ ôïõ Üñèñïõ 17 êáé ðñïçãïýìåíç áêñüáóç ôïõ åíäéáöåñüìåíïõ, óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 6 ôïõ í. 2690/1999 (Á' 45), êáôáãñÜöïíôáé óôï ìçôñþï ôïõ Üñèñïõ 8 êáé êïéíïðïéïýíôáé óôéò Õ.ÄÏÌ., ïé ïðïßåò ôçñïýí ìçôñþï ôùí ìç÷áíéêþí, óôïõò ïðïßïõò åðéâÜëëïíôáé ïé ðïéíÝò ôçò ðáñïýóáò ðáñáãñÜöïõ êáé ìåñéìíïýí ãéá ôçí åêôÝëåóç ôïõò.  ä. Óå ðåñßðôùóç õðïôñïðÞò, êáèþò êáé üôáí ïé ðáñáðÜíù ðáñáâÜóåéò áöïñïýí ïéêïäïìéêÝò åñãáóßåò óå ðáñáäïóéáêïýò ïéêéóìïýò, áñ÷áéïëïãéêïýò ÷þñïõò, éóôïñéêïýò ôüðïõò êáé ìíçìåßá, ðåñéï÷Ýò éäéáßôåñïõ öõóéêïý êÜëëïõò êáé óå ðñïóôáôåõüìåíç ðåñéï÷Þ ôïõ Üñèñïõ 19 ôïõ í. 1650/1986 (Á' 160), üðùò éó÷ýåé ìåôÜ ôçí áíôéêáôÜóôáóç ôïõ ìå ôï Üñèñï 5 ôïõ í. 3937/2011 (Á' 60), ôá üñéá ôùí êõñþóåùí äéðëáóéÜæïíôáé.  å. Óå ðåñßðôùóç ðåñáéôÝñù õðïôñïðÞò ïé ðáñáðÜíù êõñþóåéò åßíáé ïñéóôéêÝò.  óô. Ïé áñìüäéïé åëåãêôÝò äüìçóçò êáé ïé õðÜëëçëïé ôùí õðçñåóéþí äüìçóçò õðï÷ñåïýíôáé áìåëëçôß íá åíçìåñþóïõí åããñÜöùò ôï åðïðôéêü óõìâïýëéï ôïõ Üñèñïõ 17 ìüëéò äéáðéóôþóïõí ôçí ôÝëåóç ðáñáâÜóåùí ôçò ðáñïýóáò ðáñáãñÜöïõ.  10. Ãéá ìéêñÝò ðáñáâÜóåéò óôç äüìçóç åðéâÜëëåôáé óå âÜñïò ôïõ åðéâëÝðïíôïò ìç÷áíéêïý ÷ñçìáôéêü ðñüóôéìï ýøïõò áðü 1.000 Ýùò 20.000 åõñþ, õðÝñ ôïõ Äçìïóßïõ, áíÜëïãá ìå ôï âáèìü ôïõ ðôáßóìáôïò, ôéò åéäéêüôåñåò óõíèÞêåò ôÝëåóçò ôçò ðñÜîçò êáé ôéò óõíÝðåéåò áõôÞò. Ïé ðáñáðÜíù êõñþóåéò åðéâÜëëïíôáé áðü ôïí Õðïõñãü ÐåñéâÜëëïíôïò, ÅíÝñãåéáò êáé ÊëéìáôéêÞò ÁëëáãÞò, ýóôå ñá áðü åéóÞãçóç ôïõ åðïðôéêïý óõìâïõëßïõ ôïõ Üñèñïõ 17 êáé ðñïçãïýìåíç áêñüáóç ôïõ åíäéáöåñïìÝíïõ.  Ìå áðüöáóç ôïõ Õðïõñãïý ÐåñéâÜëëïíôïò, ÅíÝñãåéáò êáé ÊëéìáôéêÞò ÁëëáãÞò êáèïñßæïíôáé ïé ðáñáâÜóåéò ðïõ ÷áñáêôçñßæïíôáé ìéêñÝò êáôÜ ôçí Ýííïéá ôïõ ðñïçãïýìåíïõ åäáößïõ. Ìå êïéíÞ áðüöáóç ôùí Õðïõñãþí Ïéêïíïìéêþí êáé ÐåñéâÜëëïíôïò, ÅíÝñãåéáò êáé ÊëéìáôéêÞò ÁëëáãÞò áíáðñïóáñìüæåôáé êÜèå äýï Ýôç ôï ýøïò ôùí ðñïóôßìùí ôïõ ðñþôïõ åäáößïõ.  11. Ïé åðéâëÝðïíôåò ìç÷áíéêïß óöñáãßæïõí ôï ðéóôï ðïéçôéêü ðëçñüôçôáò ðïõ ðñïâëÝðåôáé óôï Üñèñï 3 ôïõ í. 3843/2010 (Á' 62) êáé äéåíåñãåßôáé ç ôåëåõôáßá áõôï øßá.  ÌåôÜ ôçí ôåëåõôáßá áõôïøßá, åêäßäåôáé áðü ôçí Õ.ÄÏÌ. ôï Ðéóôïðïéçôéêü ÅëÝã÷ïõ ÊáôáóêåõÞò (Ð.Å.Ê.) êáé åíçìåñþíåôáé çëåêôñïíéêÜ ç áñìüäéá õðçñåóßá ôïõ Õðïõñãåßïõ ÐåñéâÜëëïíôïò, ÅíÝñãåéáò êáé ÊëéìáôéêÞò ÁëëáãÞò êáé ï êýñéïò ôïõ Ýñãïõ ãéá íá äéáôõðþóåé ôõ÷üí áíôéññÞóåéò.  12. ÌåôÜ ôçí Ýêäïóç ôïõ Ðéóôïðïéçôéêïý ÅëÝã÷ïõ ÊáôáóêåõÞò, ãéá ôç óýíäåóç ìå ôá äßêôõá êïéíÞò ùöåëåßáò õðïâÜëëåôáé áðü ôïí éäéïêôÞôç áßôçóç óôçí Õ.ÄÏÌ., ç ïðïßá åëÝã÷åé ôá áðïäåéêôéêÜ êáôÜèåóçò áìïéâþí êáé êñáôÞóåùí ôùí åðéâëÝøåùí ôùí ìç÷áíéêþí êáé èåùñåß ôçí Üäåéá äüìçóçò.  13. Ç ïéêïäïìÞ Þ ôìÞìá ôçò ìå áõôïôåëÞ ëåéôïõñãßá èåùñïýíôáé ðåñáôùìÝíá áí õðïëåßðïíôáé åñãáóßåò ãéá ôéò ïðïßåò äåí áðáéôåßôáé Üäåéá äüìçóçò, óýìöùíá ìå ôïí éó÷ýïíôá ïéêïäïìéêü êáíïíéóìü.  14. èåþñçóç ôçò Üäåéáò äüìçóçò ìðïñåß íá ãßíåé êáé ãéá ðåñáôùìÝíï ôìÞìá ôçò ïéêïäïìÞò, åöüóïí áðïôåëåßôáé áðü ÷þñïõò ìå áõôïôåëÞ ëåéôïõñãßá.  ÌåôÜ ôç èåþñçóç ôçò, ç Ýãêñéóç êáé ç Üäåéá äüìçóçò ðáýïõí íá éó÷ýïõí ãéá ôï ôìÞìá ôï ïðïßï áðïðåñáôþèçêå. ¢ñèñï 8 Ìçôñþï Ìåëåôçôþí êáé Åðéâëåðüíôùí Ìç÷áíéêþí êáé êáèÞêïíôá 1. Óôï Õðïõñãåßï ÐåñéâÜëëïíôïò, ÅíÝñãåéáò êáé ÊëéìáôéêÞò ÁëëáãÞò, ôçñåßôáé ìçôñþï óôï ïðïßï ðáñÝ÷åôáé äçìüóéá ðñüóâáóç, ìå ôá óôïé÷åßá ôùí ìç÷áíéêþí. Áõôü ðåñéëáìâÜíåé ôá åðáããåëìáôéêÜ ðñïóüíôá ìç÷áíéêïý, ôïí ôßôëï óðïõäþí, ôçí åéäéêüôçôá, ôçí Üäåéá Üóêçóçò êáé ôá åéäéêÜ åðáããåëìáôéêÜ äéêáéþìáôá.  Ï áñéèìüò ôïõ ìçôñþïõ åßíáé ìïíáäéêüò ãéá êÜèå ìç÷áíéêü, åíþ ç äÞëùóç ôïõ êáé ï Ýëåã÷ïò ôïõ óôïé÷åßïõ áðü ôçí Õ.ÄÏÌ. áðïôåëïýí ðñïûðüèåóç ãéá ôçí Ýêäïóç ôçò Ýãêñéóçò êáé ôçò Üäåéáò äüìçóçò.  2. Ïé ìåëåôçôÝò ìç÷áíéêïß åõèýíïíôáé ãéá ôçí åêðüíçóç üëùí ôùí åðß ìÝñïõò ìåëåôþí óýìöùíá ìå ôéò êåßìåíåò äéáôÜîåéò. Ãéá ôéò Üäåéåò äüìçóçò ðïõ áöïñïýí êôßñéá óå ðáñáäïóéáêü ïéêéóìü, ðáñáäïóéáêü Þ éóôïñéêü ôìÞìá ðüëçò, ïéêéóôéêü óýíïëï ðïõ Ý÷åé ÷áñáêôçñéóôåß ùò éóôïñéêü äéáôçñçôÝï ìíçìåßï, êáèþò êáé êçñõãìÝíá äéáôçñçôÝá êôßñéá Þ íåüôåñá ìíçìåßá ïé áñ÷éôåêôïíéêÝò ìåëÝôåò åêðïíïýíôáé êáé õðïãñÜöïíôáé áðïêëåéóôéêÜ áðü áñ÷éôÝêôïíåò ìç÷áíéêïýò êáé ïé óôáôéêÝò ìåëÝôåò áðü ôïõò áñìüäéïõò ðïëéôéêïýò ìç÷áíéêïýò.  3. Ïé åðéâëÝðïíôåò ìç÷áíéêïß åõèýíïíôáé áíÜ ôïìÝá åðßâëåøçò:  á) Ãéá ôçí åðßâëåøç ôùí ïéêïäïìéêþí åñãáóéþí óýìöùíá ìå ôéò ìåëÝôåò ðïõ óõíïäåýïõí ôçí Ýãêñéóç äüìçóçò êáé ôçí Üäåéá äüìçóçò. ÊáôÜ ôá ëïéðÜ éó÷ýïõí ïé äéáôÜîåéò ôùí Üñèñùí 341 êáé 342 ôïõ Êþäéêá ÂáóéêÞò ÐïëåïäïìéêÞò Íïìïèåóßáò (ð.ä. ôçò 14.7.1999, Ä' 580).  â) Ãéá ôç óõìðëÞñùóç ôùí ðñïâëåðüìåíùí óôïé÷åßùí ôçò Ôáõôüôçôáò ôïõ Êôéñßïõ óýìöùíá ìå ôéò ðáñáãñÜöïõò 2 êáé 3 ôïõ Üñèñïõ 4 ôïõ í. 3843/2010.  ã) Ãéá ôçí åíçìÝñùóç ôçò Õ.ÄÏÌ. ãéá ôïí ïñéóìü ôçò çìåñïìçíßáò åëÝã÷ïõ. ¢ñèñï 9 ÅéäéêÝò äéáôÜîåéò 1. Ãéá ôá ôìÞìáôá ôçò ïéêïäïìÞò ðïõ ðåñéëáìâÜíïõí åðáããåëìáôéêïýò ÷þñïõò (êáôáóôÞìáôá, ãñáöåßá ê.ëð.) åíóùìáôþíïíôáé ôá óôïé÷åßá ôçò âåâáßùóçò ÷þñïõ êõñßáò ÷ñÞóåùò óôá Ýíôõðá ôçò ôáõôüôçôáò êôéñßïõ.  2. Ïé êýñéïé Þ ïé Ý÷ïíôåò íüìéìï äéêáßùìá äçëþíïõí åíõðïãñÜöùò óôï ôïðïãñáöéêü äéÜãñáììá êáé åõèýíïíôáé ãéá ôçí áêñßâåéá ôùí äçëïõìÝíùí ïñßùí ôùí ïéêïðÝäùí ôïõò êáé ãéá ôçí ýðáñîç êáé ôçí áéôßá ôïõ äéêáéþìáôïò ôïõò íá æçôÞóïõí ôçí Ýêäïóç Üäåéáò äüìçóçò.  3. Ôï ôïðïãñáöéêü äéÜãñáììá, åðéðëÝïí ôùí üóùí ïñßæïíôáé ìå ôéò éó÷ýïõóåò äéáôÜîåéò ôùí ðñïäéáãñáöþí, ðåñéëáìâÜíåé:  á. åîÜñôçóç ôùí êïñõöþí ôçò éäéïêôçóßáò áðü ôï éó÷ýïí êñáôéêü ôñéãùíïìåôñéêü äßêôõï,  â. ðåñßãñáììá ôïõ ðñïò ïéêïäüìçóç Ýñãïõ ìïíïóÞìáíôá ïñéóìÝíï ìå ïñèïãþíéåò óõíôåôáãìÝíåò óôï êñáôéêü óýóôçìá óõíôåôáãìÝíùí,  ã. ðëÞñç öùôïãñáöéêÞ áðïôýðùóç,  ä. õøïìåôñéêÞ áðïôýðùóç.  4. Ôï äéÜãñáììá äüìçóçò õðïâÜëëåôáé óå êëßìáêá 1:100 Þ 1:200 Þ 1: 500, ãéá êôßñéá ìå óõíïëéêÞ åðéöÜíåéá ìåãáëýôåñç ôùí 5.000 ô.ì. êáé ðåñéëáìâÜíåé:  á) Ôï ïéêüðåäï Þ ãÞðåäï ìå ôéò äéáóôÜóåéò êáé ôï åìâáäüí ôïõ.  â) Ôïõò õðïëïãéóìïýò ôçò åðéôñåðüìåíçò êáé ðñáãìáôïðïéïýìåíçò êÜëõøçò êáé äüìçóçò, ôï ìÝãéóôï åðéôñåðüìåíï ýøïò, ôéò ðëÜãéåò êáé ïðßóèéåò áðïóôÜóåéò êáé ôïí õðïëïãéóìü ôùí áíáãêþí óå ÷þñïõò óôÜèìåõóçò.  ã) Ôá ðåñéãñÜììáôá üëùí ôùí åðéðÝäùí ôïõ êôéñßïõ, õðüãåéùí êáé õðÝñãåéùí, ïé äéáóôÜóåéò ôïõò, ç èÝóç ôïõò óå ó÷Ýóç ìå ôéò ïéêïäïìéêÝò ãñáììÝò êáé ôá ðëÜãéá üñéá ôïõ ïéêïðÝäïõ êáé üðïéï Üëëï âáóéêü óôïé÷åßï åßíáé áðáñáßôçôï ãéá ôïí õðïëïãéóìü ôçò êÜëõøçò, ôçò äüìçóçò, ôïõ ýøïõò ê.ëð. ôïõ êôéñßïõ.  Óå ðåñéðôþóåéò ðñïóèÞêçò, ðåñéÝ÷ïíôáé êáé ôá ðáëáéÜ êôßóìáôá ìå üëá ôá ðáñáðÜíù óôïé÷åßá, ïé áñéèìïß ôùí áäåéþí ôïõò Þ ôùí ôßôëùí Þ ôùí áðïöÜóåùí åîáßñåóçò Þ áíáóôïëÞò êáôåäÜöéóçò áí åßíáé áõèáßñåôá.  ä) Ôá ðåñéãñÜììáôá åðéöáíåéþí êáé ï õðïëïãéóìüò åìâáäþí ãéá ÷þñïõò åéäéêþí ÷ñÞóåùí ôïõ êôéñßïõ ðïõ áðáéôïýí âåâáéþóåéò êýñéáò ÷ñÞóçò.  å) Ôçí ôïìÞ ãéá ôçí Ýíäåéîç ôïõ ìÝãéóôïõ ýøïõò ôïõ êôéñßïõ, ôïõ éäåáôïý óôåñåïý êáé ôç äéáìüñöùóç ôïõ ðåñéâÜëëïíôïò ÷þñïõ óå ó÷Ýóç ìå ôï ïñéóôéêÜ äéáìïñöùìÝíï Ýäáöïò óôçí ïðïßá ðåñéÝ÷ïíôáé ôï ðñáãìáôïðïéïýìåíï ýøïò ôïõ êôßóìáôïò êáé ôï ìÝãéóôï åðéôñåðüìåíï ýøïò. óô) ÅíäåéêôéêÝò üøåéò.  æ) Ôç äéáìüñöùóç ôïõ ðåñéâÜëëïíôïò ÷þñïõ ìå ôéò áðáñáßôçôåò åíäåßîåéò ãéá ôïí õðïëïãéóìü ôçò öýôåõóçò êáé ôçò óôÜèìçò åäÜöïõò óå êÜèå äéáìïñöïýìåíï åðßðåäï.  ç) ÅíäåéêôéêÞ ôñéóäéÜóôáôç áðåéêüíéóç ôçò êáôáóêåõÞò, ìå ãñáììéêü Þ ìå åëåýèåñï ó÷åäéáóìü.  Óôçí ðåñßðôùóç ðïõ áðáéôåßôáé ãíùìïäüôçóç Þ Ýãêñéóç Üëëùí ïñãÜíùí Þ öïñÝùí, ôï äéÜãñáììá äüìçóçò ðñÝðåé íá ðåñéëáìâÜíåé êáé ôéò ðñïäéáãñáöÝò ðïõ ôßèåíôáé áðü áõôïýò.  5. Ç Õ.ÄÏÌ. âåâáéþíåé ôçí ïñéóôéêÞ óôÜèìç ôïõ êñáóðÝäïõ (âåâáßùóç õøïìÝôñïõ) óôï ôïðïãñáöéêü äéÜãñáììá.  6. Ï ôñüðïò óýíôáîçò êáé ðáñïõóßáóçò ôùí ìåëåôþí ãßíåôáé óýìöùíá ìå ôéò åêÜóôïôå éó÷ýïõóåò ðñïäéáãñáöÝò. Ìå ðñïåäñéêü äéÜôáãìá ðïõ åêäßäåôáé ìå ðñüôáóç ôïõ Õðïõñãïý ÐåñéâÜëëïíôïò, ÅíÝñãåéáò êáé ÊëéìáôéêÞò ÁëëáãÞò ïñßæïíôáé ïé ðñïäéáãñáöÝò ðïõ áöïñïýí óôç óýíôáîç êáé ðáñïõóßáóç ôçò ìåëÝôçò ðñïóâáóéìüôçôáò ôçò ðáñáãñÜöïõ 2 ôïõ Üñèñïõ 3.  7. Óôçí Ýííïéá ôùí ïéêïäïìéêþí åñãáóéþí ãéá áíÝãåñóç íÝáò ïéêïäïìÞò Þ ðñïóèÞêçò óå õöéóôÜìåíç ïéêïäïìÞ, ðåñéëáìâÜíïíôáé êáé üëåò åêåßíåò ïé åñãáóßåò ðïõ êáèéóôïýí ôï êôßñéï Üñôéï ãéá ëåéôïõñãßá, üðùò ïé åñãáóßåò ãéá ôçí êáôáóêåõÞ ðåñéôïé÷ßóåùí, Þ ðåñéöñÜîåùí, âüèñùí, õðïãåßùí äåîáìåíþí íåñïý, åêóêáöþí, åðé÷þóåùí, êïðÞò äÝíäñùí.  8. Áðáéôåßôáé Üäåéá ãéá áõôïôåëåßò åñãáóßåò ðåñéôïé÷ßóåùí, åðé÷þóåùí Þ åêóêáöþí ùò êáé ãéá ôçí êïðÞ äÝíäñùí, óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 40 ôïõ í. 1337/1983 (Á' 33). ÊÅÖÁËÁÉÏ Â ÅËÅÃÊÔÅÓ ÄÏÌÇÓÇÓ ¢ñèñï 10 Éäéüôçôá Ç éäéüôçôá ôïõ åëåãêôÞ äüìçóçò áðïêôÜôáé ìå ôç ÷ïñÞãçóç Áäåéáò ÅëåãêôÞ Äüìçóçò áðü ôïí Õðïõñãü ÐåñéâÜëëïíôïò, ÅíÝñãåéáò êáé ÊëéìáôéêÞò ÁëëáãÞò êáé ôçí åããñáöÞ ôïõ óôï Ìçôñþï Åëåãêôþí Äüìçóçò.  Ç éäéüôçôá ôïõ åëåãêôÞ äüìçóçò åßíáé áóõìâßâáóôç ìå ôçí éäéüôçôá ôïõ äçìïóßïõ õðáëëÞëïõ Þ õðáëëÞëïõ Í.Ð.Ä.Ä. Þ õðáëëÞëïõ óôïí åõñýôåñï äçìüóéï ôïìÝá ìå ó÷Ýóç äçìïóßïõ Þ éäéùôéêïý äéêáßïõ.  Ïé ÅëåãêôÝò Äüìçóçò õðï÷ñåïýíôáé óôçí õðïâïëÞ äÞëùóçò ðåñéïõóéáêÞò êáôÜóôáóçò óýìöùíá ìå ôéò äéáôÜîåéò ôïõ í. 3213/2003 (Á' 309).  ¢ñèñï 11 Áñìïäéüôçôåò 1. Ïé åëåãêôÝò äüìçóçò Ý÷ïõí ôéò áñìïäéüôçôåò: á) åëÝã÷ïõ üëùí ôùí êáôáóêåõþí, ãéá ôéò ïðïßåò åêäßäåôáé Üäåéá äüìçóçò, óýìöùíá ìå ôéò äéáôÜîåéò ôïõ ðáñüíôïò, ùò ðñïò ôçí ïñèÞ åöáñìïãÞ êáé ôÞñçóç ôùí ìåëåôþí óýìöùíá ìå ôéò ïðïßåò åêäüèçêå ç Üäåéá,  â) åëÝã÷ïõ üëùí ôùí êáôáóêåõþí, ýóôåñá áðü åðþíõìç êáôáããåëßá Þ åíôïëÞ ôçò ÅÕÅÄÅÍ Þ ôïõ Õðïõñãïý ÐåñéâÜëëïíôïò, ÅíÝñãåéáò êáé ÊëéìáôéêÞò ÁëëáãÞò.  2. ÊáôÜ ôçí Üóêçóç ôùí ðáñáðÜíù áñìïäéïôÞôùí áðü ôïõò ÅëåãêôÝò Äüìçóçò åöáñìüæïíôáé ïé äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 7 ôïõ í. 2690/1999. ÅíäåéêôéêÜ áðáãïñåýåôáé ç äéåíÝñãåéá åëÝã÷ïõ áðü åëåãêôÞ äüìçóçò, óå êôßñéï Þ ôìÞìáôá áõôïý åöüóïí:  á) óôç ìåëÝôç Þ êáôáóêåõÞ Þ åðßâëåøç, Þ äéá÷åßñéóç Þ ëåéôïõñãßá Þ óõíôÞñçóç óõììåôåß÷å ìå ïðïéïäÞðïôå ôñüðï ï ßäéïò Þ íïìéêü ðñüóùðï ôïõ ïðïßïõ åßíáé ìÝëïò Þ åôáßñïò Þ õðÜëëçëïò,  â) Ý÷åé äéêáßùìá êõñéüôçôáò, íïìÞò Þ êáôï÷Þò, ï ßäéïò Þ óõããåíÞò ôïõ Ýùò â' âáèìïý Þ íïìéêü ðñüóùðï ôïõ ïðïßïõ ï ßäéïò åßíáé ìÝëïò Þ åôáßñïò Þ õðÜëëçëïò. ¢ñèñï 12 ÐñïûðïèÝóåéò áðüêôçóçò Üäåéáò 1. Ï õðïøÞöéïò åëåãêôÞò äüìçóçò ðñÝðåé íá äéáèÝôåé ôá ðáñáêÜôù ðñïóüíôá:  á) íá åßíáé äéðëùìáôïý÷ïò ìç÷áíéêüò, ìÝëïò ôïõ TEE Þ ðôõ÷éïý÷ïò ìç÷áíéêüò ôå÷íïëïãéêÞò åêðáßäåõóçò, ìÝëïò ôçò Å.Å.Ô.Å.Ì. Þ ìç÷áíéêüò ðïõ Ý÷åé áðïêôÞóåé áíáãíþñéóç åðáããåëìáôéêþí ðñïóüíôùí óôç ÷þñá ìáò êáô' åöáñìïãÞ ôçò ó÷åôéêÞò êïéíïôéêÞò êáé åèíéêÞò íïìïèåóßáò,  â) íá äéáèÝôåé áðïäåäåéãìÝíç åðáããåëìáôéêÞ åìðåéñßá óå èÝìáôá ìåëÝôçò Þ åðßâëåøçò Þ êáôáóêåõÞò êôéñßùí ôïõëÜ÷éóôïí äýï (2) åôþí ãéá ôçí áðüêôçóç Üäåéáò åëåãêôÞ äüìçóçò óå Üäåéåò, ðïõ áöïñïýí êôßñéá Ýùò 1.000 ô.ì. êáé ôïõëÜ÷éóôïí ôåóóÜñùí (4) åôþí ãéá ôçí áðüêôçóç Üäåéáò åëåãêôÞ äüìçóçò óå Üäåéåò, ðïõ áöïñïýí êôßñéá ìåãáëýôåñá ôùí 1.000 ô.ì..  2. Ïé åíäéáöåñüìåíïé ðïõ ðëçñïýí ôá ðñïáíáöåñèÝ íôá ðñïóüíôá ìðïñïýí íá ðáñáêïëïõèÞóïõí åîåéäéêåõ ìÝíá óåìéíÜñéá ãéá ôéò äéáäéêáóßåò êáé ôïí Ýëåã÷ï ïéêï äïìþí, êáôáóêåõþí êáé çëåêôñïëïãéêþí êáé ìç÷áíïëï ãéêþí åãêáôáóôÜóåùí. Ïé õðïøÞöéïé åëåãêôÝò äüìçóçò õðïâÜëëïíôáé óå åîåôÜóåéò êáé åêäßäïíôáé ôá ó÷åôéêÜ ðé óôïðïéçôéêÜ åðéôõ÷ïýò åîÝôáóçò.  Ìå áðüöáóç ôïõ Õðïõñãïý ÐåñéâÜëëïíôïò, ÅíÝñãåéáò êáé ÊëéìáôéêÞò ÁëëáãÞò êáé ôïõ êáôÜ ðåñßðôùóç áñìüäéïõ Õðïõñãïý êáèïñßæåôáé ç ýëç ôùí óåìéíáñßùí, ïé öïñåßò äéåíÝñãåéáò ôùí óåìéíáñßùí êáé ôùí åîåôÜóåùí, ïé êáôçãïñßåò ôùí åëåãêôþí, áíÜëïãá ìå ôá ðñïóüíôá ôïõò, êáèþò êáé êÜèå èÝìá ó÷åôéêü ìå ôçí åöáñìïãÞ ôçò ðáñïýóáò.     ¢ñèñï 13 ¢äåéá ÅëåãêôÞ Äüìçóçò Ç Üäåéá åëåãêôÞ äüìçóçò ÷ïñçãåßôáé óå üóïõò ðëçñïýí ôéò ðñïûðïèÝóåéò êáé äéáèÝôïõí ôï Ðéóôïðïéçôéêü Åðéôõ÷ïýò ÅîÝôáóçò ôïõ Üñèñïõ 12.  Ç Üäåéá åëåãêôÞ äüìçóçò éó÷ýåé ãéá äýï Ýôç áðü ôçí Ýêäïóç ôçò. Äåí åßíáé äõíáôÞ ç áðüêôçóç íÝáò Üäåéáò åëåãêôÞ äüìçóçò áðü ôï ßäéï ðñüóùðï áí äåí ðáñåìâëçèåß ÷ñïíéêü äéÜóôçìá ìåãáëýôåñï ôùí äýï åôþí áðü ôç ëÞîç ôçò ðñïçãïýìåíçò Üäåéáò ôïõ. ¢ñèñï 14 Ìçôñþï Åëåãêôþí Äüìçóçò 1. Ôï Ìçôñþï Åëåãêôþí Äüìçóçò êáôáñôßæåôáé êáé ôçñåßôáé áðü ôçí ÅéäéêÞ Õðçñåóßá Åðéèåùñçôþí Äüìçóçò ôïõ Üñèñïõ 16, ìå ôç ìïñöÞ çëåêôñïíéêÞò âÜóçò äåäïìÝíùí, üðïõ åããñÜöïíôáé ìå áýîïíôá Áñéèìü Ìçôñþïõ ïé ÅëåãêôÝò Äüìçóçò óôïõò ïðïßïõò ÷ïñçãåßôáé ç Áäåéá ÅëåãêôÞ Äüìçóçò. Ç êáôÜñôéóç ôïõ Ìçôñþïõ ãßíåôáé á íÜ áðïêåíôñùìÝíç äéïßêçóç êáé áíÜ êëÜäï åéäéêüôçôáò ôïõ Ìç÷áíéêïý.  ÊÜèå ÅëåãêôÞò Äüìçóçò, êáôÜ ôçí åããñáöÞ ôïõ óôï Ìçôñþï, õðï÷ñåïýôáé íá äçëþóåé ôçí åðáããåëìáôéêÞ ôïõ Ýäñá.  2. Ï áñéèìüò Ìçôñþïõ ôùí åëåãêôþí äüìçóçò áíá ãñÜöåôáé õðï÷ñåùôéêÜ óôéò ðñÜîåéò ôùí åëåãêôþí äüìç óçò. ¢ñèñï 15 Ðüñéóìá ÅëåãêôÞ Äüìçóçò 1. Óôçí ðåñßðôùóç á' ôçò ðáñáãñÜöïõ 1 ôïõ Üñèñïõ 11, óõíôÜóóåôáé áðü ôïí åëåãêôÞ äüìçóçò ðüñéóìá ôï ïðïßï áðïóôÝëëåôáé óôçí Õ.ÄÏÌ. êáé áíôßãñáöï áõôïý óôçí ÅéäéêÞ Õðçñåóßá Åðéèåùñçôþí Äüìçóçò ôçò ÅÕÅÄÅÍ.  2. Áí äåí äéáðéóôùèïýí ðáñáâÜóåéò óõíôÜóóåôáé áðü ôïí åëåãêôÞ äüìçóçò ðüñéóìá ðïõ áðïóôÝëëåôáé óôçí Õ.ÄÏÌ.. Ç Õ.ÄÏÌ. åíçìåñþíåé ôïí êýñéï ôïõ Ýñãïõ êáé ôïí åðéâëÝðïíôá ìç÷áíéêü ãéá ôç óõíÝ÷éóç ôùí åñãáóéþí.  3. Áí äéáðéóôùèïýí ðáñáâÜóåéò:  á. Ç Õ.ÄÏÌ. åðéâÜëëåé ôéò ðñïâëåðüìåíåò êõñþóåéò êáé ðñüóôéìá êáôÜ ôï ðüñéóìá ôïõ åëåãêôÞ äüìçóçò.  â. Áíôßãñáöï ôçò ðñÜîçò ôçò Õ.ÄÏÌ., óôçí ïðïßá åðéóõíÜðôåôáé ôï ðüñéóìá ôïõ åëåãêôÞ äüìçóçò, áðïóôÝëëåôáé óôïí êýñéï ôïõ Ýñãïõ êáé ôïí åðéâëÝðïíôá ìç÷áíéêü êáé óôçí áñìüäéá áóôõíïìéêÞ áñ÷Þ, ç ïðïßá äéáêüðôåé ÷ùñßò Üëëç åéäïðïßçóç ôéò ïéêïäïìéêÝò åñãáóßåò êáé ðáñáêïëïõèåß ôçí ôÞñçóç ôçò äéáêïðÞò.  ã. Ï ÄÞìïò ôçò áñìüäéáò Õ.ÄÏÌ. õðï÷ñåïýôáé íá ôïé÷ïêïëëÞóåé ôçí ßäéá çìÝñá ôï ðüñéóìá óôï äçìïôéêü êáôÜóôçìá êáé íá ôç äéáôçñÞóåé ãéá 20 çìÝñåò. Ç ìç ôïé÷ïêüëëçóç áðü ôï ÄÞìï ôçò Ýêèåóçò äåí åìðïäßæåé ôçí ðñüïäï ôçò ðåñáéôÝñù äéáäéêáóßáò. ÊáôÜ ôá ëïéðÜ åöáñìüæïíôáé ïé äéáôÜîåéò ôïõ ð.ä. 267/1998 (Á' 195).  4. Óôçí ðåñßðôùóç â' ôçò ðáñáãñÜöïõ 1 ôïõ Üñèñïõ 11, óõíôÜóóåôáé áðü ôïí åëåãêôÞ äüìçóçò ðüñéóìá ôï ïðïßï áðïóôÝëëåôáé óôçí Õ.ÄÏÌ., óýìöùíá ìå üóá ïñßæïíôáé óôéò ðñïçãïýìåíåò ðáñáãñÜöïõò. Ïé äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 7 ôïõ Êåöáëáßïõ Á' åöáñìüæïíôáé áíáëüãùò.  ¢ñèñï 16 Óýóôáóç ÅéäéêÞò Õðçñåóßáò Åðéèåùñçôþí Äüìçóçò êáé ÅíÝñãåéáò (ÅÕÅÄÅÍ) 1. Ï Ýëåã÷ïò êáé ç ðáñáêïëïýèçóç ôïõ Ýñãïõ ôùí Åëåãêôþí Äüìçóçò êáé ôçò ïñèÞò åêôÝëåóçò ôùí êáèçêüíôùí ôïõò ãßíåôáé áðü ôçí ÅéäéêÞ Õðçñåóßá Åðéèåùñçôþí ÅíÝñãåéáò (ÅÕÅÐÅÍ) ôïõ í. 3818/2010 (Á' 17) êáé ç ïðïßá ìåôïíïìÜæåôáé óå ÅéäéêÞ Õðçñåóßá Åðéèåùñçôþí Äüìçóçò êáé ÅíÝñãåéáò (ÅÕÅÄÅÍ), ìÝóù áõôåðÜããåëôùí äåéãìáôïëçðôéêþí åëÝã÷ùí Þ ýóôåñá áðü êáôáããåëßá óå êôßñéá ðïõ Ý÷ïõí åëÝãîåé åëåãêôÝò äüìçóçò. 2. Ôï Ýñãï ôçò ÅÕÅÄÅÍ áóêåßôáé ìÝóù ôçò ÃåíéêÞò Åðéèåþñçóçò ôïõ ð.ä. 72/2010 (Á' 132) óôçí ïðïßá áíáôßèåíôáé êáé ïé áñìïäéüôçôåò ôïõ ðáñüíôïò, êáèþò êáé äýï áõôüíïìùí åíéáßùí äéïéêçôéêþí ìïíÜäùí:  á. ôçò ÅéäéêÞò Õðçñåóßáò Åðéèåùñçôþí Äüìçóçò (ÅÕÅÄ), ðïõ óõíéóôÜôáé ìå ôï ðáñüí, êáé  â. ôçò ÅéäéêÞò Õðçñåóßáò Åðéèåùñçôþí ÅíÝñãåéáò (ÅÕÅÐÅÍ), ðïõ Ý÷åé óõãêñïôçèåß óýìöùíá ìå ôï ð.ä. 72/2010 êáé ïé ïðïßåò õðÜãïíôáé áðåõèåßáò óôïí Ãåíéêü ÅðéèåùñçôÞ ôçò ÅÕÅÐÅÍ, ðïõ ìåôïíïìÜæåôáé óå Ãåíéêü ÅðéèåùñçôÞ ôçò ÅÕÅÄÅÍ, ï ïðïßïò åðïðôåýåé êáé åëÝã÷åé ôï Ýñãï ôçò ÅÕÅÄÅÍ. Ç ôïðïèÝôçóç ôïõ Ãåíéêïý ÅðéèåùñçôÞ ãßíåôáé ìå áðüöáóç ôïõ Õðïõñãïý ÐåñéâÜëëïíôïò, ÅíÝñãåéáò êáé ÊëéìáôéêÞò ÁëëáãÞò, ýóôåñá áðü åéóÞãçóç ôïõ Åéäéêïý ÃñáììáôÝá Åðéèåþñçóçò ÐåñéâÜëëïíôïò êáé ÅíÝñãåéáò.  3. Ôçò ÅÕÅÄ êáé ôçò ÅÕÅÐÅÍ ðñïÀóôáíôáé Âïçèïß Ãåíéêïß ÅðéèåùñçôÝò Äüìçóçò êáé ÅíÝñãåéáò áíôßóôïé÷á, ðïõ åßíáé ìüíéìïé äçìüóéïé õðÜëëçëïé ôïõ êëÜäïõ ÐÅ Ìç÷áíéêþí ìå âáèìü Á' êáé åöüóïí äåí õðÜñ÷ïõí, ôïõ êëÜäïõ ÔÅ ìç÷áíéêþí ìå âáèìü Á', áíôßóôïé÷ïõ åðéóôçìïíéêïý êáé ãíùóôéêïý ðåäßïõ êáé ó÷åôéêÞò åìðåéñßáò êáé Ý÷ïõí ôïõëÜ÷éóôïí ôåôñáåôÞ èçôåßá óå èÝóç ÐñïúóôáìÝ íïõ ÔìÞìáôïò, ìå ðåíôáåôÞ èçôåßá, ç ïðïßá ìðïñåß íá ðáñáôáèåß Þ áíáíåùèåß, áíÜëïãá ìå ôéò õðçñåóéáêÝò á íÜãêåò.  Ç ôïðïèÝôçóç ôùí Åðéèåùñçôþí Äüìçóçò ãßíåôáé ìå áðüöáóç Õðïõñãïý ÐåñéâÜëëïíôïò, ÅíÝñãåéáò êáé ÊëéìáôéêÞò ÁëëáãÞò, ýóôåñá áðü ó÷åôéêÞ åéóÞãçóç ôïõ Ãåíéêïý ÃñáììáôÝá ×ùñïôáîßáò êáé Áóôéêïý ÐåñéâÜëëïíôïò êáé ôùí Åðéèåùñçôþí ÅíÝñãåéáò ýóôåñá áðü ó÷åôéêÞ åéóÞãçóç ôïõ Åéäéêïý ÃñáììáôÝá Åðéèåþñçóçò ÐåñéâÜëëïíôïò êáé ÅíÝñãåéáò.  Ïé áðïäï÷Ýò ôùí Âïçèþí Ãåíéêþí Åðéèåùñçôþí êáèïñßæïíôáé óå ðïóïóôü 75% ôïõ ýøïõò ôùí áðïäï÷þí ðïõ ðñïâëÝðïíôáé êÜèå öïñÜ ãéá Ãåíéêü ÄéåõèõíôÞ Õðïõñãåßïõ. Ï ÷ñüíïò ôçò èçôåßáò ôïõ Ãåíéêïý ÅðéèåùñçôÞ êáé ôùí äýï Âïçèþí Ãåíéêþí Åðéèåùñçôþí èåùñåßôáé ùò ÷ñüíïò Üóêçóçò êáèçêüíôùí ÐñïúóôáìÝíïõ Äéåýèõíóçò Õðïõñãåßïõ. 4. Ç ÅÕÅÄ Ý÷åé ôçí ßäéá äéïéêçôéêÞ äïìÞ ìå áõôÞí ôçò ÅÕÅÐÅÍ êáé óõãêñïôåßôáé óå åíéáßïõò äéïéêçôéêïýò ôïìåßò, ãåùãñáöéêÜ êáôáíåìçìÝíïõò, ìå Ýäñåò óôéò áíôßóôïé÷åò ÐåñéöÝñåéåò ôçò ÷þñáò êáé ìå ÷ùñéêÞ áñìïäéüôçôá óôéò ðåñéï÷Ýò åðïðôåßáò ôùí áíôßóôïé÷ùí Ðåñéöåñåéþí, ðïõ õðÜãïíôáé óôç ÃåíéêÞ Åðéèåþñçóç ôçò ÅéäéêÞò Õðçñåóßáò Åðéèåùñçôþí Äüìçóçò êáé ÅíÝñãåéáò (ÅÕÅÄÅÍ). ÊáôÜ ðñïôåñáéüôçôá óõãêñïôïýíôáé äýï äéáêñéôïß Ôïìåßò, ùò åîÞò:  á. ÔïìÝáò Íïôßïõ ÅëëÜäáò ìå ÷ùñéêÞ áñìïäéüôçôá óôéò ÐåñéöÝñåéåò ÁôôéêÞò, ÓôåñåÜò ÅëëÜäáò, ÄõôéêÞò ÅëëÜäáò, ÐåëïðïííÞóïõ, Éïíßùí ÍÞóùí, Íïôßïõ Áéãáßïõ, ÊñÞôçò.  â. ÔïìÝáò Âïñåßïõ ÅëëÜäáò ìå ÷ùñéêÞ áñìïäéüôçôá óôéò ÐåñéöÝñåéåò ÊåíôñéêÞò Ìáêåäïíßáò, ÁíáôïëéêÞò Ìáêåäïíßáò êáé ÈñÜêçò, ÄõôéêÞò Ìáêåäïíßáò, Èåóóáëßáò, Çðåßñïõ êáé Âïñåßïõ Áéãáßïõ.  5. Ôùí ÔïìÝùí ôçò ÅÕÅÄ ðñïÀóôáíôáé ÔïìåÜñ÷åò ÅðéèåùñçôÝò, ïé ïðïßïé åßíáé ìüíéìïé äçìüóéïé õðÜëëçëïé, ôïõ êëÜäïõ ÐÅ Ìç÷áíéêþí ìå âáèìü Á', áíôßóôïé÷ïõ åðéóôçìïíéêïý êáé ãíùóôéêïý ðåäßïõ êáé ó÷åôéêÞò åìðåéñßáò êáé Ý÷ïõí ôïõëÜ÷éóôïí ôñéåôÞ èçôåßá óå èÝóç ÐñïúóôáìÝíïõ ÔìÞìáôïò, ìå ðåíôáåôÞ èçôåßá, ç ïðïßá ìðïñåß íá ðáñáôáèåß Þ áíáíåùèåß, áíÜëïãá ìå ôéò õðçñåóéáêÝò áíÜãêåò.  Ç ôïðïèÝôçóç ôïõò ãßíåôáé ìå áðüöáóç ôïõ Õðïõñãïý ÐåñéâÜëëïíôïò, ÅíÝñãåéáò êáé ÊëéìáôéêÞò ÁëëáãÞò, ýóôåñá áðü ó÷åôéêÞ åéóÞãçóç ôïõ Ãåíéêïý ÃñáììáôÝá ×ùñïôáîßáò êáé Áóôéêïý ÐåñéâÜëëïíôïò. Ï ÷ñüíïò ôçò èçôåßáò ôùí Ôïìåáñ÷þí Åðéèåùñçôþí èåùñåßôáé ùò ÷ñüíïò Üóêçóçò êáèçêüíôùí ÐñïúóôáìÝíïõ Äéåýèõíóçò Õðïõñãåßïõ êáé ôïõò êáôáâÜëëåôáé ôï áíôßóôïé÷ï åðßäïìá èÝóçò åõèýíçò. 6. Ç ÅÕÅÄÅÍ áðü ôçò óýóôáóçò ôçò ùò ÅÕÅÐÅÍ, óôåëå÷þíåôáé ìå:  á) ìïíßìïõò äçìïóßïõò õðáëëÞëïõò, ìåôÜ áðü äéïñéóìü, óýìöùíá ìå ôéò äéáôÜîåéò ôïõ í. 2190/1994 (Á' 28) Þ ìå ìåôÜôáîç áðü ôï Äçìüóéï Þ Í.Ð.Ä.Ä. Þ ìå ìåôáêßíçóç, óýìöùíá ìå ôéò äéáôÜîåéò ôïõ í. 3528/2007 (Á' 26),  â) ìå õðáëëÞëïõò ìå ó÷Ýóç åñãáóßáò éäéùôéêïý äéêáßïõ áïñßóôïõ ÷ñüíïõ, ìåôÜ áðü ìåôÜôáîç áðü ôï Äçìüóéï Þ Í.Ð.Ä.Ä. Þ ìåôáêßíçóç, óýìöùíá ìå ôéò äéáôÜîåéò ôïõ ð.ä. 410/1988 (Á' 191),  ã) ìå ìïíßìïõò äçìïóßïõò õðáëëÞëïõò Þ õðáëëÞëïõò ìå ó÷Ýóç åñãáóßáò éäéùôéêïý äéêáßïõ áïñßóôïõ ÷ñüíïõ, ðïõ õðçñåôïýí óôï Äçìüóéï Þ ôïí åõñýôåñï äçìüóéï ôïìÝá, ìåôÜ áðü áðüóðáóç, ìå áðüöáóç ôïõ ïéêåßïõ Õðïõñãïý êáé ôïõ Õðïõñãïý ÐåñéâÜëëïíôïò, ÅíÝñãåéáò êáé ÊëéìáôéêÞò ÁëëáãÞò, ÷ùñßò ãíþìç Õðçñåóéáêïý Óõìâïõëßïõ Þ Üëëïõ ïñãÜíïõ êáôÜ ðáñÝêêëéóç ôùí êåßìåíùí äéáôÜîåùí. Ç äéÜñêåéá ôçò áðüóðáóçò ïñßæåôáé óå ôñßá Ýôç êáé ìðïñåß íá ðáñáôåßíåôáé Þ áíáíåþíåôáé ãéá õðçñåóéáêÝò áíÜãêåò. 7. Ãéá ôç óôåëÝ÷ùóç ôçò ÅÕÅÄÅÍ ðñïâëÝðïíôáé: á. Ãéá ôç ÃåíéêÞ Åðéèåþñçóç, åðéðñüóèåôá, ðÝíôå èÝóåéò ôïõ êëÜäïõ ÐÅ Ìç÷áíéêþí êáé ôñåéò èÝóåéò ôïõ êëÜäïõ Ð Å Äéïéêçôéêïý - Ïéêïíïìéêïý.  â. Ãéá ôçí ÅÕÅÐÅÍ, åðéðñüóèåôá, ðÝíôå èÝóåéò ôïõ êëÜäïõ ÐÅ Ìç÷áíéêþí êáé ôÝóóåñéò èÝóåéò ôïõ êëÜäïõ ÐÅ Äéïéêçôéêïý - Ïéêïíïìéêïý, åêôüò ôçò èÝóçò ôïõ Âïçèïý Ãåíéêïý ÅðéèåùñçôÞ ÅíÝñãåéáò.  ã. Ãéá ôçí ÅÕÅÄ ðñïâëÝðïíôáé, åêôüò ôçò èÝóçò ôïõ Âïçèïý Ãåíéêïý ÅðéèåùñçôÞ Äüìçóçò êáé ôùí äýï Ôïìåáñ÷þí ôùí ÔïìÝùí áõôÞò, ðåíÞíôá èÝóåéò õðáëëÞëùí Ôáêôéêïý ðñïóùðéêïý, ìå ôéò ðáñáêÜôù åéäéêüôçôåò:  - ôñéÜíôá äýï èÝóåéò ôïõ êëÜäïõ ÐÅ Ìç÷áíéêþí,  - ïêôþ èÝóåéò ôïõ êëÜäïõ ÔÅ Ìç÷áíéêþí,  - ôÝóóåñéò èÝóåéò ôïõ êëÜäïõ ÐÅ Äéïéêçôéêïý - Ïéêïíïìéêïý,  - äýï èÝóåéò ôïõ êëÜäïõ ÐÅ ÐëçñïöïñéêÞò,  - ôÝóóåñéò èÝóåéò ôïõ êëÜäïõ ÄÅ Äéïéêçôéêïý - Ïéêïíïìéêïý ìå ãíþóåéò Ç/Õ.  8. ¼óïé åê ôùí õðáëëÞëùí ôçò ÅÕÅÄ åßíáé äéðëùìáôïý÷ïé ìç÷áíéêïß Þ ðôõ÷éïý÷ïé ìç÷áíéêïß ôå÷íïëïãéêÞò åêðáßäåõóçò, ïñßæïíôáé ùò ÅðéèåùñçôÝò Äüìçóçò áöïý ðáñáêïëïõèÞóïõí óåìéíÜñéá áíÜëïãá áõôþí ôùí Åëåãêôþí Äüìçóçò ðñïêåéìÝíïõ íá ìðïñïýí íá äéåíåñãïýí åëÝã÷ïõò óå êÜèå äçìüóéï Þ éäéùôéêü êôßñéï Þ êôéñéáêü Þ ïéêéóôéêü Ýñãï, ìå åðéôüðéá áõôïøßá, êáèþò êáé ìåôñÞóåéò, êáé óõëëïãÞ êÜèå ÷ñÞóéìïõ ãéá ôç äéåíÝñãåéá ôïõ åëÝã÷ïõ óôïé÷åßïõ. Áõôü éó÷ýåé áíåîÜñôçôá áðü ôçí ôõ÷üí áñìïäéüôçôá Üëëçò áñ÷Þò íá ðñïâáßíåé óå áíÜëïãï Ýëåã÷ï.  9. ¾óôåñá áðü êÜèå Ýëåã÷ï óõíôÜóóåôáé áðü ôïõò ÅðéèåùñçôÝò Äüìçóçò ðïõ äéåíÞñãçóáí ôïí Ýëåã÷ï, Ýêèåóç åëÝã÷ïõ. Áí äéáðéóôùèïýí ðáñáâÜóåéò ç ó÷åôéêÞ Ýêèåóç åðéäßäåôáé ìå óõóôçìÝíç ðñüóêëçóç óôïí åëåã÷üìåíï åëåãêôÞ äüìçóçò, ï ïðïßïò êáëåßôáé óå áêñüáóç óýìöùíá ìå ôá ïñéæüìåíá óôï Üñèñï 6 ôïõ í. 2690/1999.  ¾óôåñá áðü ôçí áêñüáóç Þ ôçí Üðñáêôç ðÜñïäï ôçò ðñïèåóìßáò ôÝëåóçò ôçò, ï ÅðéèåùñçôÞò Äüìçóçò óõíôÜóóåé áéôéïëïãçìÝíç ðñÜîç âåâáßùóçò Þ ìç, ôçò ðáñÜâáóçò, ôçí ïðïßá õðïãñÜöåé ï Ãåíéêüò ÅðéèåùñçôÞò ôçò ÅÕÅÄÅÍ.  10. Áíôßãñáöï ôçò ðñÜîçò âåâáßùóçò ðáñÜâáóçò êáé ï ðëÞñçò öÜêåëïò ôçò õðüèåóçò áðïóôÝëëåôáé óôï Åðïðôéêü Óõìâïýëéï, ðñïêåéìÝíïõ íá áóêçèåß ðåéèáñ÷éêüò Ýëåã÷ïò.  11. Ìå áðüöáóç ôïõ Åéäéêïý ÃñáììáôÝá Åðéèåþñçóçò ÐåñéâÜëëïíôïò êáé ÅíÝñãåéáò, ýóôåñá áðü åéóÞãçóç ôïõ Ãåíéêïý ÅðéèåùñçôÞ ôçò ÅÕÅÄÅÍ, êáèïñßæïíôáé æçôÞìáôá ðïõ áöïñïýí óôçí åýñõèìç ëåéôïõñãßá ôçò ÅÕÅÄÅÍ, óôçí êáôáíïìÞ áñìïäéïôÞôùí óå ÔìÞìáôá áíÜ ÔïìÝá, êáèþò êáé êÜèå ó÷åôéêü èÝìá. ¢ñèñï 17 Óýóôáóç Åðïðôéêïý Óõìâïõëßïõ 1. ÓõíéóôÜôáé ðåíôáìåëÝò Åðïðôéêü Óõìâïýëéï, ôï ï ðïßï óõãêñïôåßôáé ìå áðüöáóç ôïõ Õðïõñãïý ÐåñéâÜëëïíôïò, ÅíÝñãåéáò êáé ÊëéìáôéêÞò ÁëëáãÞò êáé áðïôåëåßôáé áðü:  á. Ôïí Åéäéêü ÃñáììáôÝá Åðéèåþñçóçò ÐåñéâÜëëïíôïò êáé ÅíÝñãåéáò ùò Ðñüåäñï, ìå áíáðëçñùôÞ ôïõ ôï Ãåíéêü ÅðéèåùñçôÞ ôçò ÅÕÅÄÅÍ.  â. ÐÜñåäñï ôïõ ãñáöåßïõ ôïõ Íïìéêïý Óõìâïýëïõ óôï Õðïõñãåßï ÐåñéâÜëëïíôïò, ÅíÝñãåéáò êáé ÊëéìáôéêÞò ÁëëáãÞò, ìå ôïí áíáðëçñùôÞ ôïõ.  ã. Ôïí Âïçèü ÅðéèåùñçôÞ Äüìçóçò ôçò ÅéäéêÞò Õðçñåóßáò Åðéèåùñçôþí Äüìçóçò ôçò ÅÕÅÄÅÍ, ìå ôïí áíáðëçñùôÞ ôïõ.  ä. ÄéåõèõíôÞ ôïõ Õðïõñãåßïõ ÐåñéâÜëëïíôïò, ÅíÝñãåéáò êáé ÊëéìáôéêÞò ÁëëáãÞò, ìå ôïí áíáðëçñùôÞ ôïõ.  å. Åêðñüóùðï ôïõ Ôå÷íéêïý Åðéìåëçôçñßïõ ÅëëÜäáò, ìå ôïí áíáðëçñùôÞ ôïõ.  2. ÊáèÞêïíôá ÃñáììáôÝá ôïõ Åðïðôéêïý Óõìâïõëßïõ åêôåëåß õðÜëëçëïò ôçò ÅÕÅÄ ðïõ ïñßæåôáé ìå ôïí áíáðëçñùôÞ ôïõ ìå ôçí ßäéá áðüöáóç.  3. Ç èçôåßá ôùí ìåëþí ôïõ Åðïðôéêïý Óõìâïõëßïõ åßíáé ôñéåôÞò.  ¢ñèñï 18 Áñìïäéüôçôåò Åðïðôéêïý Óõìâïõëßïõ  1. Ôï Åðïðôéêü Óõìâïýëéï åîåôÜæåé ôéò ðáñáâÜóåéò ðïõ äéáðéóôþíïíôáé óôçí ðñÜîç âåâáßùóçò ðáñÜâáóçò ôçò ÅÕÅÄÅÍ êáé åöüóïí ï åëåãêôÞò äüìçóçò:  á. áíáãñÜöåé Þ õðïâÜëëåé áíáêñéâÞ óôïé÷åßá êáé äéêáéïëïãçôéêÜ,  â. ðáñáâéÜæåé ôï êáèÞêïí å÷åìýèåéáò êáé åìðéóôåõôéêüôçôáò, ùò ðñïò ôç ÷ñÞóç ôùí óôïé÷åßùí êáé ôùí ðëçñïöïñéþí ðïõ óõãêåíôñþíåé êáôÜ ôçí åêôÝëåóç ôïõ Ýñãïõ ôïõ,  ã. ðñïâáßíåé óå ìç ÷ñçóôÞ ÷ñÞóç ôçò éäéüôçôáò ôïõ,  ä. åêðëçñþíåé ðëçììåëþò ôá êáèÞêïíôá ôïõ, åéóçãåß- ôáé óôïí Õðïõñãü ÐåñéâÜëëïíôïò, ÅíÝñãåéáò êáé ÊëéìáôéêÞò ÁëëáãÞò ôçí åðéâïëÞ äéïéêçôéêþí êõñþóåùí, ëáìâÜíïíôáò õðüøç ôá óôïé÷åßá ôïõ ó÷åôéêïý öáêÝëïõ ðïõ õðïâÜëëïíôáé áðü ôçí ÅÕÅÄÅÍ. Åðßóçò åíçìåñþíåé ôï áñìüäéï ðåéèáñ÷éêü üñãáíï êáé áí õðÜñ÷ïõí åíäåßîåéò ãéá ôç ôÝëåóç ðïéíéêþí áäéêçìÜôùí, ôïí áñìüäéï ÅéóáããåëÝá.  2. Ïé äéïéêçôéêÝò êõñþóåéò åðéâÜëëïíôáé ìå áéôéïëïãçìÝíç áðüöáóç ôïõ Õðïõñãïý ÐåñéâÜëëïíôïò, ÅíÝñãåé áò êáé ÊëéìáôéêÞò ÁëëáãÞò, ëáìâÜíïíôáò õðüøç ùò êñéôÞñéá éäßùò ôï åßäïò êáé ôç âáñýôçôá ôçò ðáñÜâáóçò, ôéò óõíÝðåéåò ðïõ ðñïêýðôïõí áðü áõôÞ, ôçí åðéöÜíåéá ôïõ õðü åëÝã÷ïõ êôéñßïõ, ôï âáèìü õðáéôéüôçôáò ùò åîÞò:  á. êáôáâïëÞ ÷ñçìáôéêïý ðñïóôßìïõ áðü 5.000 åõñþ ìÝ÷ñé 50.000 åõñþ óå ðåñßðôùóç õðÝñâáóçò äüìçóçò Ýùò 500 ô.ì., êáèþò êáé õðÝñâáóçò êáè'ýøïò ìÝ÷ñé 2 ìÝôñá Þ ðáñáâßáóçò ôùí ðëÜãéùí áðïóôÜóåùí ìÝ÷ñé 2 ìÝôñá êáé áðü 50.001 åõñþ ìÝ÷ñé 500.000 åõñþ óå ðåñßðôùóç õðÝñâáóçò äüìçóçò ìåãáëýôåñçò ôùí 500 ô.ì., êáèþò êáé õðÝñâáóçò êáè'ýøïò ìåãáëýôåñçò ôùí 2 ìÝôñùí Þ ðáñáâßáóçò ôùí ðëÜãéùí áðïóôÜóåùí ìåãáëýôåñçò ôùí 2 ìÝôñùí,  â. áðïêëåéóìüò ôïõ ÅëåãêôÞ Äüìçóçò áðü ôç äéåíÝñãåéá åëÝã÷ùí ãéá ðåñßïäï áðü Ýíá Ýùò êáé ôñßá Ýôç,  ã. ïñéóôéêÞ äéáãñáöÞ ôïõ ÅëåãêôÞ Äüìçóçò áðü ôï Ìçôñþï, éäßùò óôçí ðåñßðôùóç õðïôñïðÞò ìåôÜ áðü áðïêëåéóìü êáé  ä. áðáãüñåõóç åêðüíçóçò êáé õðïãñáöÞò ìåëåôþí ãéá ôçí Ýêäïóç Ýãêñéóçò äüìçóçò êáé Üäåéáò äüìçóçò êáé áðáãüñåõóç åðßâëåøçò ïéêïäïìéêþí åñãáóéþí áðü 3 Ýùò 12 ìÞíåò.  3. ÊÜèå åðéâëçèåßóá äéïéêçôéêÞ êýñùóç êáôáãñÜöåôáé óôï Ìçôñþï Åëåãêôþí Äüìçóçò ôá äå åðéâáëëüìåíá ÷ñçìáôéêÜ ðñüóôéìá âåâáéþíïíôáé, åéóðñÜôôïíôáé õðÝñ ôïõ Äçìïóßïõ, óýìöùíá ìå ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Ê.Å.Ä.Å..  4. Ï ÅëåãêôÞò Äüìçóçò óôïí ïðïßï åðéâëÞèçêå áöáßñåóç Üäåéáò ïöåßëåé ìÝóá óå äÝêá çìÝñåò áðü ôçí êïéíïðïßçóç óå áõôüí ôçò ó÷åôéêÞò áðüöáóçò íá êáôáèÝóåé ôçí Üäåéá ôïõ. ¢ñèñï 19 ÅîïõóéïäïôéêÝò äéáôÜîåéò Ìå áðüöáóç ôïõ Õðïõñãïý ÐåñéâÜëëïíôïò, ÅíÝñãåéáò êáé ÊëéìáôéêÞò ÁëëáãÞò êáé ôïõ êáôÜ ðåñßðôùóç áñìüäéïõ Õðïõñãïý, êáèïñßæïíôáé:  á. ïé êáíüíåò êáé ïé áñ÷Ýò ðïõ äéÝðïõí ôçí åêôÝëåóç ôïõ Ýñãïõ ôùí åëåãêôþí äüìçóçò êáé ç êáôáíïìÞ óôéò áðïêåíôñùìÝíåò äéïéêÞóåéò êáé ç åîåéäßêåõóç ôïõ óôï ðëáßóéï ôïõ Üñèñïõ 18 ðáñ. 2 óôïé÷åßï á',  â. ï ôñüðïò õðïëïãéóìïý ôùí áðïæçìéþóåùí ôùí åëåãêôþí äüìçóçò óå óõíÜñôçóç ìå ôçí åðéöÜíåéá, ôï åßäïò êáé ôçí êáôçãïñßá ôçò êáôáóêåõÞò, ï ÷ñüíïò êáé ç äéáäéêáóßá êáôáâïëÞò ôïõò, ç õðï÷ñÝùóç êáôáâïëÞò êáé ôï ýøïò ôïõ ðáñáâüëïõ ãéá ôçí åîÝôáóç ôçò åðþíõìçò êáôáããåëßáò, ç áðüäïóç ðïóïóôïý áðü ôï ðïóü ôïõ åíéáßïõ åéäéêïý ðñïóôßìïõ áõèáéñÝôïõ ãéá ôçí ðëçñùìÞ ôùí áðïæçìéþóåùí ôùí åëåãêôþí äüìçóçò êáé êÜèå ó÷åôéêü èÝìá,  ã. êÜèå ó÷åôéêü èÝìá ðïõ áöïñÜ ôéò ðñïûðïèÝóåéò áðüêôçóçò êáé äéáôÞñçóçò ôçò éäéüôçôáò ôïõ åëåãêôÞ äüìçóçò, ôçí áíôéêáôÜóôáóç ôïõò, ôïí Ýëåã÷ï ôçò ôÞñçóçò ôùí êáèçêüíôùí ôïõò, êáèþò êáé ôçí Üóêçóç ôïõ ðåéèáñ÷éêïý åëÝã÷ïõ,  ä. êÜèå èÝìá ó÷åôéêü ìå ôçí êáôÜñôéóç êáé äéá÷åßñéóç ôïõ Ìçôñþïõ Åëåãêôþí Äüìçóçò,  å. ï êáèïñéóìüò ôïõ ÷ñçìáôéêïý ðïóïý ôïõ ðñïóôßìïõ ôïõ Üñèñïõ 18 êáé ç åîåéäßêåõóç ôïõ óôï ðëáßóéï ôïõ Üñèñïõ 18 ðáñ. 2 óôïé÷åßï á',  óô. ôá èÝìáôá ôçò ëåéôïõñãßáò ôïõ Åðïðôéêïý Óõìâïõëßïõ. ÊÅÖÁËÁÉÏ Ã ÓÕÌÂÏÕËÉÁ ÁÑ×ÉÔÅÊÔÏÍÉÊÇÓ ÊÁÉ ÓÕÌÂÏÕËÉÁ ÐÏËÅÏÄÏÌÉÊÙÍ ÈÅÌÁÔÙÍ ÊÁÉ ÁÌÖÉÓÂÇÔÇÓÅÙÍ ¢ñèñï 20 Óõìâïýëéá Áñ÷éôåêôïíéêÞò (ÓÁ) Óõãêñüôçóç Ìå áðüöáóç ôïõ áñìüäéïõ Ãåíéêïý ÃñáììáôÝá ÁðïêåíôñùìÝíçò Äéïßêçóçò óõãêñïôïýíôáé «Óõìâïýëéá Áñ÷éôåêôïíéêÞò» (ÓÁ) óå êÜèå ðåñéöåñåéáêÞ åíüôçôá.  Óôéò íçóéùôéêÝò ðåñéï÷Ýò ìðïñïýí íá óõãêñïôïýíôáé «Óõìâïýëéá Áñ÷éôåêôïíéêÞò» (ÓÁ) ìå áñìïäéüôçôá óå ðåñéóóüôåñåò ðåñéöåñåéáêÝò åíüôçôåò. ¢ñèñï 21 Áñìïäéüôçôåò 1. Ôá Óõìâïýëéá Áñ÷éôåêôïíéêÞò åßíáé áñìüäéá ãéá ôçí ãíùìïäüôçóç åðß ôùí áñ÷éôåêôïíéêþí ìåëåôþí, óôéò ðáñáêÜôù ðåñéðôþóåéò:  á. Ãéá êÜèå ïéêïäïìéêÞ åñãáóßá óå êôßñéá Þ ãÞðåäá, ðïõ âñßóêïíôáé óå ðáñáäïóéáêÜ ôìÞìáôá ðüëåùí, óå ðáñáäïóéáêïýò ïéêéóìïýò, óå éóôïñéêïýò ôüðïõò, óå ðåñéï÷Ýò éäéáßôåñïõ öõóéêïý êÜëëïõò, óå áñ÷áéïëïãéêïýò ÷þñïõò, êáèþò êáé óå éåñïýò íáïýò, éåñÝò ìïíÝò, ðáñåêêëÞóéá êáé åéäéêÜ êôßñéá.  â. Ãéá êÜèå ïéêïäïìéêÞ åñãáóßá óå êôßñéá Þ ÷þñïõò, ðïõ Ý÷ïõí êçñõ÷èåß äéáôçñçôÝïé Þ êáôÜ ôçí êñßóç ôçò Õðçñåóßáò Äüìçóçò, ôïõ Õðïõñãïý ÐåñéâÜëëïíôïò, ÅíÝñãåéáò êáé ÊëéìáôéêÞò ÁëëáãÞò Þ ôïõ Ãåíéêïý ÃñáììáôÝá ôçò ïéêåßáò ÁðïêåíôñùìÝíçò Äéïßêçóçò Þ Üëëçò áñìüäéáò õðçñåóßáò ìðïñïýí íá ÷áñáêôçñéóèïýí äéáôçñçôÝïé, êáèþò êáé óå êôßñéá Þ ãÞðåäá ðïõ åßíáé óå åðáöÞ ìå êôßñéï Þ ÷þñï ðïõ Ý÷åé êçñõ÷ôåß äéáôçñçôÝï.  ã. Ãéá êÜèå ïéêïäïìéêÞ åñãáóßá, ðïõ ðáñáðÝìðåôáé áðü ôïí Õðïõñãü ÐåñéâÜëëïíôïò, ÅíÝñãåéáò êáé ÊëéìáôéêÞò ÁëëáãÞò Þ ôéò õðçñåóßåò ôçò ÁðïêåíôñùìÝíçò Äéïßêçóçò.  ä. Ãéá êáôáóêåõáóôéêÜ Ýñãá äéáìïñöþóåùí êïéíü÷ñçóôùí Þ áäüìçôùí ÷þñùí, åêôüò áðü ôéò ðåñéðôþóåéò ðïõ äéåíåñãÞèçêå áñ÷éôåêôïíéêüò äéáãùíéóìüò.  å. Ãéá áñ÷éôåêôïíéêÝò ìåëÝôåò ðïõ äéáöïñïðïéïýíôáé áðü ôá ìïñöïëïãéêÜ óôïé÷åßá êáé ôçí ôõðïëïãßá ðïõ åðéâÜëëåôáé ìå åéäéêÝò äéáôÜîåéò ðïõ Ý÷ïõí èåóðéóôåß áíÜ ðåñéï÷Þ.  óô. Ãéá üëåò ôéò ðåñéðôþóåéò áäåéþí êáôåäÜöéóçò êôéñßùí ðïõ áíåãÝñèçêáí ðñï ôïõ Ýôïõò 1955.  2. Óå ðåñßðôùóç óýíôáîçò Ýêèåóçò åðéêéíäýíùò åôïéìüññïðùí êáôáóêåõþí óå êôßñéá Þ ãÞðåäá, ðïõ âñßóêïíôáé óå éóôïñéêÜ êÝíôñá ðüëåùí, óå ðáñáäïóéáêïýò ïéêéóìïýò, óå éóôïñéêïýò ôüðïõò, óå ðåñéï÷Ýò éäéáßôåñïõ öõóéêïý êÜëëïõò, êáèþò êáé óå êôßñéá Þ ÷þñïõò, ðïõ Ý÷ïõí êçñõ÷èåß äéáôçñçôÝïé Þ ìðïñåß íá ÷áñáêôçñéóôïýí äéáôçñçôÝïé ôï Óõìâïýëéï Áñ÷éôåêôïíéêÞò ãíùìïäïôåß êáé äéáôõðþíåé ðñïôÜóåéò ìÝóá óå 15 çìÝñåò, áðü ôçí õðïâïëÞ ôçò, ãéá ôç äõíáôüôçôá êáé ôïõò ôñüðïõò äéáôÞñçóçò ôïõò. ¢ñèñï 22 Óýíèåóç 1. Ôá «Óõìâïýëéá Áñ÷éôåêôïíéêÞò» åßíáé ôåôñáìåëÞ, êáé áðïôåëïýíôáé áðü:  á. ¸íáí áñ÷éôÝêôïíá, õðÜëëçëï ôçò ÁðïêåíôñùìÝíçò Äéïßêçóçò, ùò Ðñüåäñï ôïõ ÓÁ, ìå ôïí áíáðëçñùôÞ ôïõ. Óôéò ðåñéðôþóåéò ðïõ õðÜñ÷åé áäõíáìßá ðëÞñùóçò ôçò ðáñáðÜíù èÝóçò, ìðïñåß íá ïñéóèåß Ðñüåäñïò ôïõ ÓÁ áñ÷éôÝêôïíáò õðÜëëçëïò ôçò ÐåñéöÝñåéáò Þ Üëëïõ êñáôéêïý öïñÝá.  â. ¸íáí áñ÷éôÝêôïíá ìÝëïò ÄÅ Ð Þ õðÜëëçëï ôùí Õðïõñãåßùí ÐåñéâÜëëïíôïò, ÅíÝñãåéáò êáé ÊëéìáôéêÞò ÁëëáãÞò Þ Ðïëéôéóìïý êáé Ôïõñéóìïý ìå áñìïäéüôçôá íåùôÝñùí ìíçìåßùí Þ ôçò ÃåíéêÞò Ãñáììáôåßáò Áéãáßïõ Þ ôçò ÐåñéöÝñåéáò, ìå ôïí áíáðëçñùôÞ ôïõ.  ã. Äýï áñ÷éôÝêôïíåò éäéþôåò ìåëåôçôÝò ðïõ ðëçñïýí ôá êñéôÞñéá ðïõ ðåñéãñÜöïíôáé ðáñáêÜôù, ìå ôïõò áíáðëçñùôÝò ôïõò.  2. Ôá ìÝëç ôçò ðåñßðôùóçò ã' ôçò ðáñáãñÜöïõ 1 åðéëÝãïíôáé ìå êëÞñùóç áðü ìçôñþá ðïõ ôçñïýíôáé óå êÜèå ðåñéöåñåéáêÞ åíüôçôá, ìå ìÝñéìíá ôïõ Ãåíéêïý ÃñáììáôÝá ×ùñïôáîßáò êáé Áóôéêïý ÐåñéâÜëëïíôïò êáé ôïõ Ãåíéêïý ÃñáììáôÝá ôçò ïéêåßáò ÁðïêåíôñùìÝíçò Äéïßêçóçò êáé óõíôÜóóïíôáé ìå ôç ãíþìç ôïõ TEE êáé ôïõ Óõëëüãïõ Áñ÷éôåêôüíùí Äéðëùìáôïý÷ùí ÁíùôÜôùí Ó÷ïëþí - ÐáíåëëÞíéá ¸íùóç Áñ÷éôåêôüíùí (ÓÁÄÁÓ ÐÅÁ).  3. ÃñáììáôÝáò ôïõ Óõìâïõëßïõ êáé áíáðëçñùôÞò ïñßæåôáé õðÜëëçëïò ôçò ïéêåßáò ÁðïêåíôñùìÝíçò Äéïßêçóçò, Þ, áí äåí õðÜñ÷åé, õðÜëëçëïò ôçò ÐåñéöÝñåéáò. ¢ñèñï 23 Ðñïóüíôá Óôá ìçôñþá ðïõ äçìéïõñãïýíôáé ìå áðüöáóç ôïõ Õðïõñãïý ÐåñéâÜëëïíôïò, ÅíÝñãåéáò êáé ÊëéìáôéêÞò ÁëëáãÞò, ðïõ ôçñïýíôáé óôï Õðïõñãåßï ÐåñéâÜëëïíôïò, ÅíÝñãåéáò êáé ÊëéìáôéêÞò ÁëëáãÞò, åããñÜöïíôáé üóïé áñ÷éôÝêôïíåò ðëçñïýí äýï áðü ôéò ðáñáêÜôù ðñïûðïèÝóåéò:  á. ÅîáåôÞ áñ÷éôåêôïíéêÞ åìðåéñßá.  â. ÄéÜêñéóç óå áñ÷éôåêôïíéêïýò äéáãùíéóìïýò.  ã. Äçìïóéåýóåéò åðß áñ÷éôåêôïíéêþí èåìÜôùí.  ä. Ìåôáðôõ÷éáêü Þ äéäáêôïñéêü óå áñ÷éôåêôïíéêÝò ó÷ïëÝò. ¢ñèñï 24 Èçôåßá 1. Ç èçôåßá ôùí ìåëþí ôùí ÓÁ åßíáé äéåôÞò. ÌåôÜ ôç ëÞîç ôçò èçôåßáò äåí åðéôñÝðåôáé ï ïñéóìüò ôùí ßäéùí ðñïóþðùí ùò ìåëþí ôïõ ÓÁ, åêôüò áí ðáñåìâëçèåß äéÜóôçìá ìåãáëýôåñï ôùí ôåóóÜñùí åôþí.  2. Óå ðåñßðôùóç ðïõ ìå áðüöáóç ôïõ Ãåíéêïý ÃñáììáôÝá ôçò ïéêåßáò ÁðïêåíôñùìÝíçò Äéïßêçóçò äéáðéóôþíåôáé üôé äåí õðÜñ÷åé åðáñêÞò áñéèìüò õðïøÞöéùí ìåëþí ìå ôá ðñïâëåðüìåíá ðñïóüíôá, ìðïñåß íá áíáíåþíåôáé ç èçôåßá äýï ìåëþí.  ¢ñèñï 25 Ëåéôïõñãßá  1. Ï Ðñüåäñïò ïñßæåé ôáêôÝò çìåñïìçíßåò óõíåäñéÜóåùí ôùí Óõìâïõëßùí. Óå ðåñßðôùóç Ýêôáêôçò óõíåäñßáóçò åéäïðïéïýíôáé ôá ìÝëç ôïõ Óõìâïõëßïõ áðü ôïí Ðñüåäñï Þ ôïí ãñáììáôÝá, ôñåéò ôïõëÜ÷éóôïí çìÝñåò ðñéí áðü ôç óõíåäñßáóç. Ôï óõìâïýëéï óõíåäñéÜæåé ôïõëÜ÷éóôïí êÜèå äåêáðÝíôå çìÝñåò. Ôï Óõìâïýëéï åêäßäåé ôçí áðüöáóç ôïõ ìÝóá óå ôñéÜíôá çìÝñåò áðü ôçí çìåñïìçíßá õðïâïëÞò ôïõ öáêÝëïõ ôçò ìåëÝôçò.  2. Ïé åíäéáöåñüìåíïé Ý÷ïõí ôï äéêáßùìá íá ðáñßóôáíôáé óôç óõíåäñßáóç ôùí Óõìâïõëßùí ãéá íá åêèÝóïõí ôéò áðüøåéò ôïõò, ü÷é üìùò êáôÜ ôç ëÞøç ôçò áðüöáóçò. Ç áñíçôéêÞ ãíùìïäüôçóç ðñÝðåé íá áéôéïëïãåßôáé. Ç áéôéïëïãßá êáôá÷ùñåßôáé ìå ëåðôïìÝñåéåò óôï ó÷åôéêü ðñáêôéêü óõíåäñßáóçò.  3. Óôçí ðåñßðôùóç å' ôçò ðáñáãñÜöïõ 1 ôïõ Üñèñïõ 21 ãéá ôç ëÞøç èåôéêÞò ãíþìçò áðáéôåßôáé ðëåéïøçößá ôñéþí ôåôÜñôùí.  4. ÊáôÜ ôùí áðïöÜóåùí ôïõ Óõìâïõëßïõ Áñ÷éôåêôïíéêÞò ðïõ áöïñïýí óôéò ðåñéðôþóåéò ôçò ðåñßðôùóçò å' ôçò ðáñáãñÜöïõ 1 ôïõ Üñèñïõ 21, ï åíäéáöåñüìåíïò ìðïñåß íá áóêÞóåé Ýíóôáóç ìÝóá óå ðñïèåóìßá ôñéÜíôá çìåñþí áðü ôç ãíþóç ôçò. Ç Ýíóôáóç áóêåßôáé åíþðéïí ôïõ Óõìâïõëßïõ ôï ïðïßï äéáâéâÜæåé ôï ó÷åôéêü öÜêåëï óôï Êåíôñéêü Óõìâïýëéï Áñ÷éôåêôïíéêÞò. ¢ñèñï 26 Êåíôñéêü Óõìâïýëéï Áñ÷éôåêôïíéêÞò (ÊÅÓÁ) Óõãêñüôçóç  Óõãêñïôåßôáé óôï Õðïõñãåßï ÐåñéâÜëëïíôïò, ÅíÝñãåéáò êáé ÊëéìáôéêÞò ÁëëáãÞò, Êåíôñéêü Óõìâïýëéï Áñ÷éôåêôïíéêÞò (ÊÅÓÁ) ìå áðüöáóç ôïõ Õðïõñãïý ÐåñéâÜëëïíôïò, ÅíÝñãåéáò êáé ÊëéìáôéêÞò ÁëëáãÞò. ¢ñèñï 27 Áñìïäéüôçôåò Ôï Êåíôñéêü Óõìâïýëéï Áñ÷éôåêôïíéêÞò Ý÷åé ôéò åîÞò áñìïäéüôçôåò:  á. åéóçãåßôáé êáé ãíùìïäïôåß óôïí Õðïõñãü ÐåñéâÜëëïíôïò, ÅíÝñãåéáò êáé ÊëéìáôéêÞò ÁëëáãÞò ãéá èÝìáôá ðïõ Ý÷ïõí ó÷Ýóç ìå ôïí áñ÷éôåêôïíéêü ó÷åäéáóìü áõôåðáããÝëôùò Þ ýóôåñá áðü ó÷åôéêü åñþôçìá ôïõ Õðïõñãïý,  â. ãíùìïäïôåß óå åéäéêÝò ðåñéðôþóåéò êáé ýóôåñá áðü åìðåñéóôáôùìÝíç áéôéïëïãßá åðß ôùí áñ÷éôåêôïíéêþí ìåëåôþí ôçò ðåñßðôùóçò å' ôïõ Üñèñïõ 21, ðïõ äéáâéâÜæïíôáé óå áõôü áðü ôá Óõìâïýëéá Áñ÷éôåêôïíéêÞò,  ã. áðïöáóßæåé åðß ôùí åíóôÜóåùí ðïõ õðïâÜëëïíôáé êáôÜ ôùí áðïöÜóåùí ôùí Óõìâïõëßùí Áñ÷éôåêôïíéêÞò óôçí ðåñßðôùóç å' ôïõ Üñèñïõ 21. ¢ñèñï 28 Óýíèåóç  Ôï Êåíôñéêü Óõìâïýëéï Áñ÷éôåêôïíéêÞò åßíáé åííåáìåëÝò êáé áðïôåëåßôáé áðü: á. ôïí Ãåíéêü ÃñáììáôÝá ×ùñïôáîßáò êáé Áóôéêïý ÐåñéâÜëëïíôïò ôïõ Õðïõñãåßïõ ÐåñéâÜëëïíôïò, ÅíÝñãåéáò êáé ÊëéìáôéêÞò ÁëëáãÞò, ùò Ðñüåäñï,  â. ôïí Íïìéêü Óýìâïõëï ôïõ ÊñÜôïõò óôï Õðïõñãåßï ÐåñéâÜëëïíôïò, ÅíÝñãåéáò êáé ÊëéìáôéêÞò ÁëëáãÞò, ï ïðïßïò áíáðëçñþíåôáé áðü Üëëï Íïìéêü Óýìâïõëï Þ ÐÜñåäñï ôïõ ãñáöåßïõ ôïõ Íïìéêïý Óõìâïýëïõ óôï Õðïõñãåßï ÐåñéâÜëëïíôïò, ÅíÝñãåéáò êáé ÊëéìáôéêÞò ÁëëáãÞò,  ã. äýï áñ÷éôÝêôïíåò ÄéåõèõíôÝò ôïõ Õðïõñãåßïõ ÐåñéâÜëëïíôïò, ÅíÝñãåéáò êáé ÊëéìáôéêÞò ÁëëáãÞò, ìå ôïõò áíáðëçñùôÝò ôïõò,  ä. Ýíáí áñ÷éôÝêôïíá ôïõ õðïõñãåßïõ Ðïëéôéóìïý êáé Ôïõñéóìïý, ìå ôïí áíáðëçñùôÞ ôïõ,  å. Ýíáí áñ÷éôÝêôïíá ìÝëïò ÄÅÐ Áñ÷éôåêôïíéêÞò Ó÷ïëÞò, ìå ôïí áíáðëçñùôÞ ôïõ,  óô. äýï áñ÷éôÝêôïíåò, åêðñüóùðïõò ôïõ TEE êáé ÓÁÄÁÓ-ÐÅÁ áíôßóôïé÷á, ìå ôïõò áíáðëçñùôÝò ôïõò. Ïé åêðñüóùðïé ôïõ TEE êáé ôïõ ÓÁÄÁÓ-ÐÅÁ åðéëÝãïíôáé áðü êáôáëüãïõò ðïõ õðïâÜëëïõí êáé ðñÝðåé íá Ý÷ïõí ôá ðñïóüíôá ôïõ Üñèñïõ 24 êáé åéäßêåõóç Þ åìðåéñßá óå èÝìáôá âéïêëéìáôéêÞò áñ÷éôåêôïíéêÞò Þ áñ÷éôåêôïíéêÞò êëçñïíïìéÜò,  æ. Ýíáí áñ÷éôÝêôïíá ìå åéäßêåõóç Þ åìðåéñßá óôï ó÷åäéáóìü ôïðßïõ.  Ìå ôçí áðüöáóç óõãêñüôçóçò ôïõ Êåíôñéêïý Óõìâïõëßïõ Áñ÷éôåêôïíéêÞò ïñßæåôáé êáé ï áíáðëçñùôÞò ôïõ Ãåíéêïý ÃñáììáôÝá ôïõ Õðïõñãåßïõ ÐåñéâÜëëïíôïò, ÅíÝñãåéáò êáé ÊëéìáôéêÞò ÁëëáãÞò ùò ÐñïÝäñïõ ôïõ Óõìâïõëßïõ.  ÃñáììáôÝáò ôïõ Óõìâïõëßïõ êáé áíáðëçñùôÞò ïñßæåôáé ìå ôçí ðáñáðÜíù áðüöáóç ôïõ Õðïõñãïý ÐåñéâÜëëïíôïò, ÅíÝñãåéáò êáé ÊëéìáôéêÞò ÁëëáãÞò õðÜëëçëïò ôïõ Õðïõñãåßïõ ÐåñéâÜëëïíôïò, ÅíÝñãåéáò êáé ÊëéìáôéêÞò ÁëëáãÞò. ¢ñèñï 29 Ëåéôïõñãßá 1. Ï Ðñüåäñïò ïñßæåé ôáêôÝò çìåñïìçíßåò óõíåäñéÜóåùí ôïõ Óõìâïõëßïõ. Óå ðåñßðôùóç Ýêôáêôçò óõíåäñßáóçò åéäïðïéïýíôáé ôá ìÝëç ôïõ Óõìâïõëßïõ áðü ôïí Ðñüåäñï Þ ôïí ãñáììáôÝá, ôñåéò ôïõëÜ÷éóôïí çìÝñåò ðñéí áðü ôç óõíåäñßáóç. Ôï Óõìâïýëéï åêäßäåé ôçí ãíùìïäüôçóç ôïõ ìÝóá óå äåêáðÝíôå çìÝñåò áðü ôçí çìåñïìçíßá äéáâßâáóçò ôïõ öáêÝëïõ ôçò ìåëÝôçò áðü ôï Óõìâïýëéï Áñ÷éôåêôïíéêÞò.  2. Ïé åíäéáöåñüìåíïé Ý÷ïõí ôï äéêáßùìá íá ðáñßóôáíôáé óôç óõíåäñßáóç ôïõ Óõìâïõëßïõ ãéá íá åêèÝóïõí ôéò áðüøåéò ôïõò, ü÷é üìùò êáôÜ ôç ëÞøç ôçò áðüöáóçò. Ç áñíçôéêÞ ãíùìïäüôçóç ðñÝðåé íá áéôéïëïãåßôáé ìå óáöÞíåéá. Ç áéôéïëïãßá êáôá÷ùñåßôáé ìå ëåðôïìÝñåéåò óôï ó÷åôéêü ðñáêôéêü óõíåäñßáóçò. ¢ñèñï 30 Óõìâïýëéá Ðïëåïäïìéêþí ÈåìÜôùí êáé ÁìöéóâçôÞóåùí (ÓÕÐÏÈÁ) Óõãêñüôçóç  Ìå áðüöáóç ôïõ áñìüäéïõ Ãåíéêïý ÃñáììáôÝá ÁðïêåíôñùìÝíçò Äéïßêçóçò óõãêñïôïýíôáé «Óõìâïýëéá Ðïëåïäïìéêþí èåìÜôùí êáé ÁìöéóâçôÞóåùí» (ÓÕÐÏÏÁ) óôçí Ýäñá êÜèå ðåñéöåñåéáêÞò åíüôçôáò.  Óôéò íçóéùôéêÝò ðåñéï÷Ýò ìðïñïýí íá óõãêñïôïýíôáé «Óõìâïýëéá Ðïëåïäïìéêþí èåìÜôùí êáé ÁìöéóâçôÞóåùí» ìå áñìïäéüôçôá óå ðåñéóóüôåñåò ðåñéöåñåéáêÝò åíüôçôåò.  ¢ñèñï 31 Áñìïäéüôçôåò Ôá Óõìâïýëéá Ðïëåïäïìéêþí ÈåìÜôùí êáé ÁìöéóâçôÞóåùí (ÓÕÐÏÈÁ) Ý÷ïõí ôéò åîÞò áñìïäéüôçôåò:  á. ÅîåôÜæïõí ôéò ðñïóöõãÝò êáôÜ ôùí ðïñéóìÜôùí ôùí åëåãêôþí äüìçóçò.  â. ÅîåôÜæïõí ôéò ðñïóöõãÝò êáôÜ ôùí ðñÜîåùí Þ ðáñáëåßøåùí ôùí ïñãÜíùí ôùí Õ.ÄÏÌ., ðïõ åêäßäïíôáé êáô' åöáñìïãÞ ôïõ ðáñüíôïò êáé ôçò íïìïèåóßáò ðåñß áõèáéñÝôùí.  ã. Áóêïýí ôéò áñìïäéüôçôåò ôùí Óõìâïõëßùí ×ùñïôáîßáò, Ïéêéóìïý êáé ÐåñéâÜëëïíôïò ôïõ Üñèñïõ 4 ôçò õð' áñéèì. 75724/1151/1983 êïéíÞò áðüöáóçò ôùí Õðïõñãþí Ðñïåäñßáò ôçò ÊõâÝñíçóçò êáé ×ùñïôáîßáò, Ïéêéóìïý êáé ÐåñéâÜëëïíôïò (Â' 767).  ÈÝìáôá ìåßæïíïò óçìáóßáò ìðïñåß íá ðáñáðÝìðïíôáé óôï Êåíôñéêü Óõìâïýëéï Ðïëåïäïìéêþí ÈåìÜôùí êáé ÁìöéóâçôÞóåùí ôïõ Üñèñïõ 36. ¢ñèñï 32 Óýíèåóç Ôï Óõìâïýëéï Ðïëåïäïìéêþí ÈåìÜôùí êáé ÁìöéóâçôÞóåùí (ÓÕÐÏÈÁ) åßíáé ðåíôáìåëÝò êáé áðïôåëåßôáé áðü:  á. Ðñüåäñï, ôïí ðÜñåäñï ôïõ ãñáöåßïõ ôïõ ÍÓÊ óôçí Ýäñá ôçò ðåñéöåñåéáêÞò åíüôçôáò ôïõ Óõìâïõëßïõ, ìå ôïí áíáðëçñùôÞ ôïõ êáé, áí äåí õðÜñ÷åé ðÜñåäñïò, áðü äéêáóôéêü áíôéðñüóùðï. Áí äåí õðÜñ÷åé ãñáöåßï ôïõ ÍÓÊ óôçí Ýäñá ôïõ Óõìâïõëßïõ ôá ðáñáðÜíù ìÝëç ïñßæïíôáé áðü ôï ãñáöåßï ôïõ ÍÓÊ ôçò ðëçóéÝóôåñçò ðåñéöåñåéáêÞò åíüôçôáò ùò Ðñüåäñï, ìå ôïí áíáðëçñùôÞ ôïõ.  â. Áíôéðñüåäñï, ìç÷áíéêü ðñïúóôÜìåíï ôçò áñìüäéáò Äéåýèõíóçò ãéá èÝìáôá ðïëåïäïìßáò êáé ÷ùñïôáîßáò ôçò ïéêåßáò áðïêåíôñùìÝíçò Äéïßêçóçò Þ áí äåí õðÜñ÷åé, ôçò ïéêåßáò Äéåýèõíóçò ôçò ÐåñéöÝñåéáò Þ, áí äåí õðÜñ÷åé, ðñïúóôÜìåíï ôìÞìáôïò ôçò ÐåñéöÝñåéáò, ìå ôïí áíáðëçñùôÞ ôïõ.  ã. Ìç÷áíéêü, õðÜëëçëï ìå âáèìü Á', ôçò áñìüäéáò Äéåýèõíóçò ãéá èÝìáôá ðïëåïäïìßáò êáé ÷ùñïôáîßáò ôçò ïéêåßáò áðïêåíôñùìÝíçò Äéïßêçóçò Þ, áí äåí õðÜñ÷åé, õðÜëëçëï ôçò ïéêåßáò Äéåýèõíóçò ôçò ÐåñéöÝñåéáò Þ, áí äåí õðÜñ÷åé, õðÜëëçëï ôìÞìáôïò ôçò ÐåñéöÝñåéáò, ìå ôïí áíáðëçñùôÞ ôïõ.  ä. Ìç÷áíéêü, åêðñüóùðï ôïõ TEE, ìå åìðåéñßá óå èÝìáôá ÷ùñïôáîßáò êáé ðïëåïäïìßáò, ìå ôïí áíáðëçñùôÞ ôïõ. Ïé åêðñüóùðïé ôïõ TEE åðéëÝãïíôáé áðü êáôáëüãïõò ðïõ õðïâÜëëåé ôï TEE ìåôÜ áðü çëåêôñïíéêÞ êëÞñùóç.  å. Ìç÷áíéêü, åêðñüóùðï ôçò ÐåñéöåñåéáêÞò ¸íùóçò ÄÞìùí, ìå åìðåéñßá óå èÝìáôá ÷ùñïôáîßáò êáé ðïëåïäïìßáò, ìå ôïí áíáðëçñùôÞ ôïõ.  ÃñáììáôÝáò ôïõ Óõìâïõëßïõ êáé áíáðëçñùôÞò ïñßæåôáé õðÜëëçëïò ôçò ïéêåßáò ÁðïêåíôñùìÝíçò Äéïßêçóçò Þ, áí äåí õðÜñ÷åé, õðÜëëçëïò ôçò ÐåñéöÝñåéáò. ¢ñèñï 33 ¢óêçóç ðñïóöõãþí 1. ÊáôÜ ôùí ðïñéóìÜôùí ôùí åëåãêôþí äüìçóçò êáé ôùí ðñÜîåùí Þ ðáñáëåßøåùí ôùí ïñãÜíùí ôùí Õ.ÄÏÌ., ðïõ åêäßäïíôáé êáô' åöáñìïãÞ ôïõ ðáñüíôïò êáé ôçò íïìïèåóßáò ðåñß áõèáéñÝôùí, åðéôñÝðåôáé ç Üóêçóç ðñïóöõãÞò ãéá ëüãïõò íïìéìüôçôáò óôï áñìüäéï Óõìâïýëéï Ðïëåïäïìéêþí ÈåìÜôùí êáé ÁìöéóâçôÞóåùí ôçò ðåñéöåñåéáêÞò åíüôçôáò.  2. Ç ðñïóöõãÞ áóêåßôáé ìÝóá óå ôñéÜíôá çìÝñåò ìå êáôÜèåóç óôï ðñùôüêïëëï ôçò Õðçñåóßáò Äüìçóçò ðïõ êïéíïðïßçóå ôçí ðñÜîç. Ãéá ôï ðáñáäåêôü ôçò ðñïóöõãÞò áðáéôåßôáé ç êáôáâïëÞ ðáñÜâïëïõ ýøïõò ðåíÞíôá (50) åõñþ. Áí ç ðñïóöõãÞ ãßíåé äåêôÞ, ôï ðáñÜâïëï åðéóôñÝöåôáé. Ôá ðïóÜ ôùí ðáñáâüëùí áðïôåëïýí Ýóïäï ôïõ Êñáôéêïý Ðñïûðïëïãéóìïý. ¢ñèñï 34 Äéáäéêáóßá åîÝôáóçò ðñïóöõãþí ÅðéâïëÞ ðñïóôßìùí 1. Ç áñìüäéá Õðçñåóßá Äüìçóçò äéáâéâÜæåé óôï áñìüäéï ãéá ôçí Ýêäïóç áðüöáóçò Óõìâïýëéï Ðïëåïäïìéêþí ÈåìÜôùí êáé ÁìöéóâçôÞóåùí, ôï öÜêåëï ôçò õðüèåóçò. ÊáôÜ ôç óõíåäñßáóç ôïõ Óõìâïõëßïõ êáëåßôáé íá ðáñáóôåß ï ðñïóöåýãùí ìå ôçí ðñüóêëçóç, ðïõ ôïõ åðéäßäåôáé ôïõëÜ÷éóôïí äÝêá çìÝñåò ðñéí áðü ôç óõíåäñßáóç.  Ç áðüöáóç ëáìâÜíåôáé áöïý áðï÷ùñÞóåé ï ðñïóöåýãùí. Ç áðüöáóç åðß ôçò ðñïóöõãÞò åêäßäåôáé ìÝóá óå ðñïèåóìßá åíüò ìçíüò áðü ôçí Üóêçóç ôçò.  2. Ôá ðñüóôéìá, ôá ïðïßá åðéâÜëëïíôáé óå ðåñßðôùóç áõèáßñåôùí êáôáóêåõþí êáé ãéá ôá ïðïßá åßôå äåí Ý÷åé áóêçèåß äéïéêçôéêÞ ðñïóöõãÞ åßôå Ý÷åé áóêçèåß êáé Ý÷åé á ðïññéöèåß, áðïóôÝëëïíôáé ìÝóá óå ðñïèåóìßá äåêáðÝ íôå çìåñþí áðü ôïõò áñìüäéïõò õðáëëÞëïõò ôçò Õ.ÄÏÌ. óôçí áñìüäéá ÄÏÕ ãéá âåâáßùóç êáé åßóðñáîç.  Áíôßãñáöï ôùí ðáñáðÜíù ðñÜîåùí áðïóôÝëëåôáé áðü ôïõò áñìüäéïõò õðáëëÞëïõò ôçò Õ.ÄÏÌ., ðïõ ôéò åîÝäùóå, óôïí Ðñüåäñï ôïõ áñìüäéïõ Óõìâïõëßïõ Ðïëåïäïìéêþí ÈåìÜôùí êáé ÁìöéóâçôÞóåùí  ÕðÜëëçëïò ðïõ ðáñáâéÜæåé ôéò õðï÷ñåþóåéò ôùí ðáñáðÜíù äéáôÜîåùí ôéìùñåßôáé ìå ðáñáêñÜôçóç áðïäï÷þí äåêáðÝíôå çìåñþí ìÝ÷ñé ôñéþí ìçíþí. Ç ðåéèáñ÷éêÞ äßùîç áóêåßôáé ìÝóá óå ðñïèåóìßá äåêáðÝíôå çìåñþí. Ìå ôçí ßäéá ðïéíÞ ôéìùñåßôáé ï ðåéèáñ÷éêüò ðñïúóôÜìåíïò ðïõ ðáñáëåßðåé íá áóêÞóåé ôçí ðåéèáñ÷éêÞ äßùîç êáôÜ ôïõ åõèõíüìåíïõ õðáëëÞëïõ êáôÜ ôá ðñïçãïýìåíá åäÜöéá. ¢ñèñï 35 Êåíôñéêü Óõìâïýëéï Ðïëåïäïìéêþí ÈåìÜôùí êáé ÁìöéóâçôÞóåùí (ÊÅÓÕÐÏÈÁ) Óõãêñüôçóç  Óõãêñïôåßôáé óôï Õðïõñãåßï ÐåñéâÜëëïíôïò, ÅíÝñãåéáò êáé ÊëéìáôéêÞò ÁëëáãÞò «Êåíôñéêü Óõìâïýëéï Ðïëåïäïìéêþí ÈåìÜôùí êáé ÁìöéóâçôÞóåùí (ÊÅÓÕÐÏÈÁ)», ìå áðüöáóç ôïõ Õðïõñãïý ÐåñéâÜëëïíôïò, ÅíÝñãåéáò êáé ÊëéìáôéêÞò ÁëëáãÞò. ¢ñèñï 36 Áñìïäéüôçôåò Ôï Êåíôñéêü Óõìâïýëéï Ðïëåïäïìéêþí ÈåìÜôùí êáé ÁìöéóâçôÞóåùí áóêåß ôéò áñìïäéüôçôåò ôïõ Êåíôñéêïý Óõìâïõëßïõ ×ùñïôáîßáò, Ïéêéóìïý êáé ÐåñéâÜëëïíôïò, ôïõ Üñèñïõ 2 ôçò õð' áñéèì. 75724/1151/1983 êïéíÞò áðüöáóçò ôùí Õðïõñãþí Ðñïåäñßáò ôçò ÊõâÝñíçóçò êáé ×ùñïôáîßáò, Ïéêéóìïý êáé ÐåñéâÜëëïíôïò (Â' 767). ¢ñèñï 37 Óýíèåóç Ôï Êåíôñéêü Óõìâïýëéï Ðïëåïäïìéêþí èåìÜôùí êáé ÁìöéóâçôÞóåùí åßíáé åðôáìåëÝò, êáé áðïôåëåßôáé áðü:  á. ôïí Ãåíéêü ÃñáììáôÝá ×ùñïôáîßáò êáé Áóôéêïý ÐåñéâÜëëïíôïò ôïõ Õðïõñãåßïõ ÐåñéâÜëëïíôïò, ÅíÝñãåéáò êáé ÊëéìáôéêÞò ÁëëáãÞò, ùò Ðñüåäñï,  â. ôïí Íïìéêü Óýìâïõëï ôïõ ÊñÜôïõò óôï Õðïõñãåßï ÐåñéâÜëëïíôïò, ÅíÝñãåéáò êáé ÊëéìáôéêÞò ÁëëáãÞò, ï ïðïßïò áíáðëçñþíåôáé áðü Üëëïí Íïìéêü Óýìâïõëï Þ ÐÜñåäñï ôïõ ãñáöåßïõ ôïõ Íïìéêïý Óõìâïýëïõ óôï Õðïõñãåßï ÐåñéâÜëëïíôïò, ÅíÝñãåéáò êáé ÊëéìáôéêÞò ÁëëáãÞò,  ã. ôïí Ãåíéêü ÄéåõèõíôÞ Ðïëåïäïìßáò ôïõ Õðïõñãåßïõ ÐåñéâÜëëïíôïò, ÅíÝñãåéáò êáé ÊëéìáôéêÞò ÁëëáãÞò, ìå ôïí áíáðëçñùôÞ ôïõ,  ä. äýï ÄéåõèõíôÝò ôïõ Õðïõñãåßïõ ÐåñéâÜëëïíôïò, ÅíÝñãåéáò êáé ÊëéìáôéêÞò ÁëëáãÞò, ìå ôïõò áíáðëçñùôÝò ôïõò,  å. Ýíáí ìç÷áíéêü, åêðñüóùðï ôïõ TEE, ìå åìðåéñßá óå èÝìáôá ÷ùñïôáîßáò êáé ðïëåïäïìßáò, ìå ôïí áíáðëçñùôÞ ôïõ,  óô. Ýíáí ìç÷áíéêü, åêðñüóùðï ôçò ¸íùóçò Ðåñéöåñåéþí ÅëëÜäáò, ìå åìðåéñßá óå èÝìáôá ÷ùñïôáîßáò êáé ðïëåïäïìßáò, ìå ôïí áíáðëçñùôÞ ôïõ.  Ìå ôçí áðüöáóç óõãêñüôçóçò ôïõ Êåíôñéêïý Óõìâïõëßïõ Ðïëåïäïìéêþí èåìÜôùí êáé ÁìöéóâçôÞóåùí ïñßæåôáé êáé ï áíáðëçñùôÞò ôïõ Ãåíéêïý ÃñáììáôÝá ×ùñïôáîßáò êáé Áóôéêïý ÐåñéâÜëëïíôïò ôïõ Õðïõñãåßïõ ÐåñéâÜëëïíôïò, ÅíÝñãåéáò êáé ÊëéìáôéêÞò ÁëëáãÞò ùò ÐñïÝäñïõ ôïõ Óõìâïõëßïõ.  ÃñáììáôÝáò ôïõ Óõìâïõëßïõ êáé áíáðëçñùôÞò ïñßæåôáé ìå ôçí ðáñáðÜíù áðüöáóç ôïõ Õðïõñãïý ÐåñéâÜëëïíôïò, ÅíÝñãåéáò êáé ÊëéìáôéêÞò ÁëëáãÞò õðÜëëçëïò ôïõ Õðïõñãåßïõ ÐåñéâÜëëïíôïò, ÅíÝñãåéáò êáé ÊëéìáôéêÞò ÁëëáãÞò. ¢ñèñï 38 ÁíáäéÜñèñùóç Õðçñåóéþí ôïõ Õðïõñãåßïõ ÐåñéâÜëëïíôïò, ÅíÝñãåéáò êáé ÊëéìáôéêÞò ÁëëáãÞò (ÕÐÅÊÁ)  1. Óôçí ðáñ. 2 ôïõ Üñèñïõ 1 ôïõ ð.ä. 51/1988 (Á' 19) êáôáñãåßôáé ç ðåñßðôùóç å'.  2. Óôçí ðáñ. 2 ôïõ Üñèñïõ 1 ôïõ ð.ä. 51/1988 ìåôÜ ôçí ðåñßðôùóç éã' ðñïóôßèåôáé ðåñßðôùóç éä' ùò áêïëïýèùò:  «éä. Äéåýèõíóç Áñ÷éôåêôïíéêÞò».  3. Óôï ÊåöÜëáéï Â' ôïõ Üñèñïõ 1 ôïõ ð.ä. 51/1988 êáôáñãåßôáé ç ðåñßðôùóç å'.  4. Óôï ÊåöÜëáéï Â' ôïõ Üñèñïõ 1 ôïõ ð.ä. 51/1988 ìåôÜ ôçí ðåñßðôùóç ç' ðñïóôßèåôáé ðåñßðôùóç è' ùò åîÞò:  «è. Äéåýèõíóç Áñ÷éôåêôïíéêÞò».  5. Óôçí ðáñ. 1 ôïõ Üñèñïõ 5 ôïõ ð.ä. 51/1988 êáôáñãåßôáé ç ðåñßðôùóç ã'.  6. Óôçí ðáñ. 1 ôïõ Üñèñïõ 5 ôïõ ð.ä. 51/1988 ìåôÜ ôçí ðåñßðôùóç å' ðñïóôßèåíôáé ðåñéðôþóåéò óô' êáé æ' ùò åîÞò:  «óô. ÔìÞìá ÏñãáíùìÝíçò ÏéêéóôéêÞò ÁíÜðôõîçò êáé ÓôåãáóôéêÞò ÐïëéôéêÞò,  æ. Ãñáöåßï Áñóåùí Áðáëëïôñßùóçò».  7. Óôçí ðáñ. 2 ôïõ Üñèñïõ 5 ôïõ ð.ä. 51/1988 êáôáñãåßôáé ç ðåñßðôùóç ã'.  8. Óôçí ðáñ. 2 ôïõ Üñèñïõ 5 ôïõ ð.ä. 51/1988 ìåôÜ ôçí ðåñßðôùóç å' ðñïóôßèåíôáé ðåñéðôþóåéò óô' êáé æ' ùò å îÞò:  «óô. ÔìÞìá ÏñãáíùìÝíçò ÏéêéóôéêÞò ÁíÜðôõîçò êáé ÓôåãáóôéêÞò ÐïëéôéêÞò, ìå ôéò åîÞò áñìïäéüôçôåò:  áá) Ç ÷Üñáîç ôçò óôåãáóôéêÞò ðïëéôéêÞò óôï ðëáßóéï ôùí êáôåõèýíóåùí ôçò áíáðôõîéáêÞò êáé ïéêïíïìéêÞò ðïëéôéêÞò ôçò ÷þñáò óå óõíåñãáóßá êáé ìå Üëëïõò óõíáñìüäéïõò öïñåßò êáé ç åéóÞãçóç èåóìéêþí êáé Üëëùí ìÝôñùí (êßíçôñá) ãéá ôçí åöáñìïãÞ ôçò ðïëéôéêÞò ãçò êáé óôÝãáóçò.  ââ) Ç ðáñáêïëïýèçóç êáé ï óõíôïíéóìüò ôçò Ýñåõíáò óôïõò ðáñáðÜíù ôïìåßò êáé ç åéóÞãçóç ãéá ôçí áíÜèåóç ìåëåôþí åêðüíçóçò ôùí åñåõíþí áõôþí.  ãã) Ç ðáñáêïëïýèçóç óôåãáóôéêþí ðñïãñáììÜôùí äçìïóßùí öïñÝùí êáé ðñïãñáììÜôùí ïñãáíùìÝíçò ïéêéóôéêÞò áíÜðôõîçò Ïéêïäïìéêþí Óõíåôáéñéóìþí êáé Éäéùôþí êáé ç ìÝñéìíá ãéá ôçí Ýãêñéóç ôùí ó÷åôéêþí ðïëåïäïìéêþí ìåëåôþí êáé Ýñãùí.  ää) Ç Ýãêñéóç êáé åðïðôåßá åöáñìïãÞò êïéíùíéêïý ðñïãñÜììáôïò êáôáóêåõÞò êôéñßùí. åå) Ç ôÞñçóç áñ÷åßïõ ìåëåôþí.  æ) Ãñáöåßï Áñóåùí Áðáëëïôñßùóçò, ìå ôéò åîÞò áñìïäéüôçôåò: Ç ìÝñéìíá ãéá ôïí Ýëåã÷ï, ôçí ðáñï÷Þ êáôåõèýíóåùí óýíôáîçò êáé ôçí Ýãêñéóç ðïëåïäïìéêþí ñõèìßóåùí êáé ôñïðïðïéÞóåùí åãêåêñéìÝíùí ñõìïôïìéêþí ó÷åäßùí êáôüðéí Üñóåùí áðáëëïôñßùóçò Þ äÝóìåõóçò.»  9. á) Ôï Üñèñï 6 ôïõ ð.ä. 51/1988 êáôáñãåßôáé.  â) Ïé èÝóåéò, ôï ðñïóùðéêü êáé ïé áñìïäéüôçôåò ôùí ÔìçìÜôùí ÓôåãáóôéêÞò ÐïëéôéêÞò êáé ÏñãáíùìÝíçò ÏéêéóôéêÞò ÁíÜðôõîçò êáé Óôåãáóôéêþí ÐñïãñáììÜôùí ôçò Äéåýèõíóçò ÏéêéóôéêÞò ÐïëéôéêÞò êáé Êáôïéêßáò, ðëçí áõôþí ãéá ôç äéïñãÜíùóç áñ÷éôåêôïíéêþí äéáãùíéóìþí, ìåôáöÝñïíôáé óôç Äéåýèõíóç Ðïëåïäïìéêïý Ó÷åäéáóìïý êáé áóêïýíôáé áðü ôï íÝï ÔìÞìá ÏñãáíùìÝíçò ÏéêéóôéêÞò ÁíÜðôõîçò êáé ÓôåãáóôéêÞò ÐïëéôéêÞò.  ã) Ïé èÝóåéò, ôï ðñïóùðéêü êáé ïé áñìïäéüôçôåò ôïõ ÔìÞìáôïò Êôéñéïëïãßáò êáé Ðñïôýðùí Êáôïéêßáò ìåôáöÝñïíôáé óôç Äéåýèõíóç Áñ÷éôåêôïíéêÞò êáé áóêïýíôáé áðü ôï íÝï ÔìÞìá Óýã÷ñïíçò Áñ÷éôåêôïíéêÞò.  ä) Ïé èÝóåéò, ôï ðñïóùðéêü êáé ïé áñìïäéüôçôåò ôïõ ÔìÞìáôïò Ïéêïäïìéêþí Óõíåôáéñéóìþí ìåôáöÝñïíôáé óôï ÔìÞìá Ìéêñþí Ïéêéóìþí êáé ÐáñáèåñéóôéêÞò Êáôïéêßáò ôçò Äéåýèõíóçò Ðïëåïäïìéêïý Ó÷åäéáóìïý.  10. Ïé èÝóåéò êáé ôï ðñïóùðéêü ôïõ ôìÞìáôïò Ðáñáäïóéáêþí Ïéêéóìþí ôçò Äéåýèõíóçò Ðïëåïäïìéêïý Ó÷åäéáóìïý, ìåôáöÝñïíôáé óôï ôìÞìá Ðáñáäïóéáêþí Ïéêéóìþí ôçò Äéåýèõíóçò Áñ÷éôåêôïíéêÞò.  11. Óôçí ðáñ. 1 ôïõ Üñèñïõ 8 ôïõ ð.ä. 51/1988 êáôáñãåßôáé ç ðåñßðôùóç å'.  12. Óôçí ðáñ. 2 ôïõ Üñèñïõ 8 ôïõ ð.ä. 51/1988 êáôáñãåßôáé ç ðåñßðôùóç å'.  13. Ôï Ãñáöåßï «Éóôïñéêïý ÊÝíôñïõ ôçò ðüëåùò ôùí Áèçíþí» ôïõ ÔìÞìáôïò Ðáñáäïóéáêþí Ïéêéóìþí ôçò Äéåýèõíóçò Ðïëåïäïìéêïý Ó÷åäéáóìïý ðïõ óõóôÜèçêå ìå ôçí õð' áñéèì. 85782/5435/1996 áðüöáóç ôïõ Õðïõñãïý ÐåñéâÜëëïíôïò, ×ùñïôáîßáò êáé Äçìïóßùí ¸ñãùí (Â' 693) êáôáñãåßôáé. Ïé èÝóåéò êáé ôï ðñïóùðéêü ôïõ êáôáñãïýìåíïõ ãñáöåßïõ ìåôáöÝñïíôáé óôç Äéåýèõíóç Áñ÷éôåêôïíéêÞò êáé êáôáíÝìïíôáé ìåôáîý ôùí ôìçìÜôùí ìå áðüöáóç ôïõ Õðïõñãïý ÐåñéâÜëëïíôïò, ÅíÝñãåéáò êáé ÊëéìáôéêÞò ÁëëáãÞò.  14. Ïé èÝóåéò êáé ôï ðñïóùðéêü ôïõ ÔìÞìáôïò Ðáñáäïóéáêþí Ïéêéóìþí ôçò Äéåýèõíóçò Ðïëåïäïìéêïý Ó÷Ýäéáóìïý êáé ôïõ ÔìÞìáôïò ÌåôáöïñÜò ÓõíôåëåóôÞ Äüìçóçò ôçò Äéåýèõíóçò Ïéêïäïìéêþí êáé Êôéñéïäïìéêþí Êáíïíéóìþí ìåôáöÝñïíôáé óôá áíôßóôïé÷á ôìÞìáôá ôçò Äéåýèõíóçò Áñ÷éôåêôïíéêÞò. 15. ÌåôÜ ôï Üñèñï 9 ôïõ ð.ä. 51/1988 ðñïóôßèåôáé Üñèñï 9Á ùò åîÞò: «Áñèñï 9Á ÄéÜñèñùóç ôçò Äéåýèõíóçò Áñ÷éôåêôïíéêÞò  1. Ôç Äéåýèõíóç Áñ÷éôåêôïíéêÞò áðáñôßæïõí ôá ðáñáêÜôù ôìÞìáôá: á) ÔìÞìá Éóôïñéêþí ÊÝíôñùí (Ðáñáäïóéáêþí ÔìçìÜôùí Ðüëåùí), â) ÔìÞìá Ðáñáäïóéáêþí Ïéêéóìþí, ã) ÔìÞìá ÄéáôçñçôÝùí Êôéñßùí, ä) ÔìÞìá Óýã÷ñïíçò Áñ÷éôåêôïíéêÞò, å) ÔìÞìá ÌåôáöïñÜò ÓõíôåëåóôÞ Äüìçóçò (Ì.Ó.Ä.).  2. Ç áñìïäéüôçôá ôçò Äéåýèõíóçò Áñ÷éôåêôïíéêÞò áíÜãåôáé óôá ðáñáêÜôù èÝìáôá ðïõ êáôáíÝìïíôáé ìåôáîý ôùí ôìçìÜôùí ùò åîÞò:  á) ÔìÞìá Éóôïñéêþí ÊÝíôñùí (Ðáñáäïóéáêþí ÔìçìÜôùí Ðüëåùí), ìå ôéò åîÞò áñìïäéüôçôåò:  áá) Ç ìåëÝôç êáé ç ìÝñéìíá ãéá ôïí ÷áñáêôçñéóìü ôìçìÜôùí ðüëåùí (Éóôïñéêþí ÊÝíôñùí) ùò ðáñáäïóéáêþí êáé ï êáèïñéóìüò æùíþí ðñïóôáóßáò áõôþí.  ââ) Ç óýíôáîç êáé Ýãêñéóç ðñïôýðùí, ðñïäéáãñáöþí, êáíïíéóìþí êáé åéäéêþí ìåëåôþí êáé ðñïãñáììÜôùí, ôá ïðïßá áíáöÝñïíôáé óôçí ðïëåïäïìéêÞ óõãêñüôçóç, ôï ó÷Ýäéï ðüëåùò, ôïõò üñïõò äüìçóçò, ôéò ÷ñÞóåéò ãçò êáé ôç ìïñöïëïãéêÞ êáôÜóôáóç ôùí Éóôïñéêþí ÊÝíôñùí êáé ôùí æùíþí ðñïóôáóßáò áõôþí.  â) ÔìÞìá Ðáñáäïóéáêþí Ïéêéóìþí, ìå ôéò åîÞò áñìïäéüôçôåò:  áá) Ç ìåëÝôç êáé ç ìÝñéìíá ãéá ôïí ÷áñáêôçñéóìü ïéêéóìþí Þ ôìçìÜôùí ôïõò ùò ðáñáäïóéáêþí êáé ï êáèïñéóìüò æùíþí ðñïóôáóßáò áõôþí.  ââ) Ç óýíôáîç êáé Ýãêñéóç ðñïôýðùí, ðñïäéáãñáöþí, êáíïíéóìþí êáé åéäéêþí ìåëåôþí êáé ðñïãñáììÜôùí, ôá ïðïßá áíáöÝñïíôáé óôçí ðïëåïäïìéêÞ óõãêñüôçóç, ôï ó÷Ýäéï ðüëåùò, ôïõò üñïõò äüìçóçò, ôéò ÷ñÞóåéò ãçò, ôçí ìïñöïëïãéêÞ êáôÜóôáóç, ôçí áíÜäåéîç, ôçí áíáóôÞëùóç êáé ôçí áíÜðëáóç ôùí ðáñáäïóéáêþí ïéêéóìþí, ôùí æùíþí ðñïóôáóßáò áõôþí ùò êáé ôùí áñ÷áéïëïãéêþí ÷þñùí êáé éóôïñéêþí ôüðùí ôïõ í. 3028/2002 (Á' 153).  ãã) Ç ðáñï÷Þ êáôåõèýíóåùí óå öïñåßò ôùí ÏÔÁ êáé Üëëùí áñìüäéùí öïñÝùí óå èÝìáôá ðáñáäïóéáêþí ïéêéóìþí.  ää) Ç åéóÞãçóç ðñïãñáììÜôùí ãéá ôçí åöáñìïãÞ ôçò ðïëéôéêÞò óôïí ôïìÝá áõôüí.  ã) ÔìÞìá ÄéáôçñçôÝùí Êôéñßùí, ìå ôéò åîÞò áñìïäéüôçôåò:  áá) Ç ìåëÝôç êáé ç ìÝñéìíá ãéá ôïí ÷áñáêôçñéóìü áñ÷éôåêôïíéêþí óõíüëùí, êôéñßùí Þ ôìçìÜôùí ôïõò êáé ëïéðþí óôïé÷åßùí ôïõ áíèñùðïãåíïýò ðåñéâÜëëïíôïò ùò äéáôçñçôÝùí, ùò êáé ï êáèïñéóìüò æùíþí ðñïóôáóßáò áõôþí.  ââ) Ç óýíôáîç êáé Ýãêñéóç ðñïôýðùí, ðñïäéáãñáöþí, êáíïíéóìþí êáé åéäéêþí ìåëåôþí êáé ðñïãñáììÜôùí, ôá ïðïßá áíáöÝñïíôáé óå åéäéêïýò üñïõò äüìçóçò, ôéò ÷ñÞóåéò, ôçí ìïñöïëïãéêÞ êáôÜóôáóç êáé ôçí áíÜäåéîç äéáôçñçôÝùí êôéñßùí êáé ëïéðþí óôïé÷åßùí ôïõ áíèñùðïãå-íïýò ðåñéâÜëëïíôïò.  ãã) Ï Ýëåã÷ïò áéôçìÜôùí êáôåäÜöéóçò áîéüëïãùí êôéñßùí.  ää) Ç ôÞñçóç áñ÷åßïõ ôùí ÄéáôçñçôÝùí Êôéñßùí, ôùí Ðáñáäïóéáêþí Óõíüëùí êáé ôùí ìåëåôþí ôçò Äéåýèõíóçò.  åå) Ç ðáñï÷Þ êáôåõèýíóåùí óå öïñåßò ôùí ÏÔÁ êáé Üëëùí áñìüäéùí öïñÝùí óå èÝìáôá Áñ÷éôåêôïíéêÞò.  ä) ÔìÞìá Óýã÷ñïíçò Áñ÷éôåêôïíéêÞò, ìå ôéò åîÞò áñìïäéüôçôåò:  áá) Ç óýíôáîç êáé Ýãêñéóç ðñïôýðùí, ðñïäéáãñáöþí, êáíïíéóìþí êáé åéäéêþí ìåëåôþí êáé ðñïãñáììÜôùí, ôá ïðïßá áíáöÝñïíôáé óôç óýã÷ñïíç êôéñéáêÞ áñ÷éôåêôïíéêÞ äçìéïõñãßá êáé ôïí áóôéêü åîïðëéóìü ôïõ äçìïóßïõ åëåõèÝñïõ ÷þñïõ, ìå åíóùìÜôùóç íÝùí ôå÷íïëïãéþí êáé õëéêþí äüìçóçò öéëéêþí ðñïò ôï ðåñéâÜëëïí.  ââ) Ç ìÝñéìíá ãéá ôçí ðáñáêïëïýèçóç ôùí äéåèíþí åîåëßîåùí óôïõò ôïìåßò ôçò óýã÷ñïíçò áñ÷éôåêôïíéêÞò, ôçò äçìéïõñãéêÞò åíóùìÜôùóçò ðáñáäïóéáêþí ðñïôýðùí, íÝùí ôå÷íïëïãéþí êáé õëéêþí äüìçóçò óå áõôÞí êáé ôçí åí ãÝíåé ðñïáãùãÞ ôçò áñ÷éôåêôïíéêÞò ìå ôç äéïñãÜíùóç áñ÷éôåêôïíéêþí äéáãùíéóìþí, åêèÝóåùí êáé Üëëùí äñáóôçñéïôÞôùí  ãã) Ç ìÝñéìíá ãéá ôéò äéåèíåßò ó÷Ýóåéò, ôéò äñáóôçñéüôçôåò êáé ôéò õðï÷ñåþóåéò ôïõ Õðïõñãåßïõ üóïí áöïñÜ óôï áíôéêåßìåíï êáé ôéò áñìïäéüôçôåò ôçò Äéåýèõíóçò.  å) ÔìÞìá ÌåôáöïñÜò ÓõíôåëåóôÞ Äüìçóçò (Ì.Ó.Ä.), ìå áñìïäéüôçôá üëá ôá èÝìáôá ðïõ áöïñïýí óôç äéáäéêáóßá åëÝã÷ïõ, Ýãêñéóçò êáé ôåêìçñßùóçò áéôçìÜôùí ìåôáöïñÜò óõíôåëåóôÞ äüìçóçò êáé ðáñï÷Þò ó÷åôéêþí ïäçãéþí. »  16. Óôçí ðáñÜãñáöï 1 ôïõ Üñèñïõ 4 ðñïóôßèåôáé ðåñßðôùóç æ' ùò åîÞò:  «æ. ÔìÞìá Ñõèìéóôéêþí Ó÷åäßùí Ðüëåùò êáé ÏéêéóôéêÞò ÄïìÞò».  17. Óôçí ðáñÜãñáöï 2 ôïõ Üñèñïõ 4 ðñïóôßèåôáé ðåñß ðôùóç æ' ùò åîÞò:  «æ. ÔìÞìá Ñõèìéóôéêþí Ó÷åäßùí Ðüëåùò êáé ÏéêéóôéêÞò ÄïìÞò, óôï ïðïßï õðÜãïíôáé:  á) Ç ðñïþèçóç ðñïò Ýãêñéóç ôùí Ñõèìéóôéêþí Ó÷åäßùí êáé ÐñïãñáììÜôùí Ðñïóôáóßáò ÐåñéâÜëëïíôïò ôùí áóôéêþí óõãêñïôçìÜôùí ôçò ÷þñáò, ç åðïðôåßá êáé ï óõíôïíéóìüò ìå ôïõò Ïñãáíéóìïýò åöáñìïãÞò ôùí ó÷åäßùí áõôþí êáé ç ðáñáêïëïýèçóç ôùí ðñïãñáììÜôùí ôïõò.  â) Ç åíáñìüíéóç ìå ôçí ÅõñùðáúêÞ ÐïëéôéêÞ ãéá ôïí áóôéêü ÷þñï, ç ðáñáêïëïýèçóç ôçò áóôéêÞò áíÜðôõîçò ìå Ýëåã÷ï ôùí áóôéêþí ðáñåìâÜóåùí êáé ôùí ðñïãñáììÜôùí áóôéêÞò áíáãÝííçóçò óýìöùíá ìå ôéò êáôåõèýíóåéò ôùí Ñõèìéóôéêþí Ó÷åäßùí êáé ôçò ÅõñùðáúêÞò ÐïëéôéêÞò êáé ç äéáìüñöùóç äåéêôþí ðáñáêïëïýèçóçò áóôéêþí ðåñéâáëëïíôéêþí ðáñåìâÜóåùí ìåóáßùí áóôéêþí êÝíôñùí.  ã) Ç óýíôáîç åôÞóéáò Ýêèåóçò ðñïò ôïí Õðïõñãü ÐåñéâÜëëïíôïò, ÅíÝñãåéáò êáé ÊëéìáôéêÞò ÁëëáãÞò ç ïðïßá óõíïäåýåôáé áðü ôéò áíôßóôïé÷åò åêèÝóåéò ôùí Ïñãáíéóìþí Ñõèìéóôéêþí Ó÷åäßùí êáé ðåñéëáìâÜíåé áîéïëüãçóç ôçò ðïñåßáò äñÜóçò ôùí Ïñãáíéóìþí êáé ôçò áóôéêÞò áíÜðôõîçò êáé ôõ÷üí ðñïôÜóåéò ãéá íÝï ðëáßóéï áóôéêþí ðáñåìâÜóåùí óôá ïéêéóôéêÜ óõãêñïôÞìáôá ôùí Ñõèìéóôéêþí Ó÷åäßùí.  ä) Ç áîéïëüãçóç, ï Ýëåã÷ïò êáé ç ðñïþèçóç ãéá Ýãêñéóç ôõ÷üí ôñïðïðïéÞóåùí êáé åîåéäéêåýóåùí ôùí áñ÷éêþí ðñïåäñéêþí äéáôáãìÜôùí ôùí Ñõèìéóôéêþí Ó÷åäßùí.   å) Ï ó÷åäéáóìüò ôùí Ã.Ð.Ó. êáé Ó×ÏÏÁÐ ôùí ÄÞìùí (ðñüôõðá, ðñïäéáãñáöÝò, ïäçãßåò, óõíôïíéóìüò ê.ëð.).  óô) Ç ìÝñéìíá ãéá ôçí ðáñáêïëïýèçóç ôçò åêðüíçóçò, ôçí ðáñï÷Þ êáôåõèýíóåùí óýíôáîçò êáé ôçí Ýãêñéóç ìåëåôþí Ñõèìéóôéêþí Ó÷åäßùí.  æ) Ïé áñìïäéüôçôåò ôïõ ÔìÞìáôïò ÏéêéóôéêÞò ÄïìÞò.   18. Ïé èÝóåéò êáé ôï ðñïóùðéêü ôïõ ÔìÞìáôïò ÏéêéóôéêÞò ÄïìÞò ìåôáöÝñïíôáé óôï ÔìÞìá Ñõèìéóôéêþí Ó÷åäßùí Ðüëåùò êáé ÏéêéóôéêÞò ÄïìÞò.  19. Óôçí ðáñ. 1 ôïõ Üñèñïõ 8 ôïõ ð.ä. 51/1988 ðñïóôßèåôáé ðåñßðôùóç óô' ùò åîÞò: «óô) ÔìÞìá Áñ÷åßïõ Áäåéþí Äüìçóçò».  20. Óôçí ðáñ. 2 ôïõ Üñèñïõ 8 ôïõ ð.ä. 51/1988 ðñïóôßèåôáé ðåñßðôùóç óô' ùò åîÞò:  «óô) ÔìÞìá Áñ÷åßïõ Áäåéþí Äüìçóçò óôï ïðïßï õðÜãïíôáé ç ôÞñçóç êáé åíçìÝñùóç çëåêôñïíéêïý áñ÷åßïõ ôùí áäåéþí äüìçóçò. Ìå áðüöáóç ôïõ Õðïõñãïý ÐåñéâÜëëïíôïò, ÅíÝñãåéáò êáé ÊëéìáôéêÞò ÁëëáãÞò êáèïñßæåôáé ï ôñüðïò ëåéôïõñãßáò êáé êÜèå Üëëç ëåðôïìÝñåéá ôïõ ôìÞìáôïò.»  21. Ìå áðüöáóç ôïõ Õðïõñãïý ÐåñéâÜëëïíôïò, ÅíÝñãåéáò êáé ÊëéìáôéêÞò ÁëëáãÞò ìðïñåß íá êáôáíÝìïíôáé êáé íá áíáêáôáíÝìïíôáé ïé áíùôÝñù áñìïäéüôçôåò ôùí Äéåõèýíóåùí Ðïëåïäïìéêïý Ó÷åäéáóìïý êáé Áñ÷éôåêôïíéêÞò ìåôáîý ôùí õðïêåßìåíùí ïñãáíéêþí ìïíÜäùí ôïõò. Ìå ðñïåäñéêü äéÜôáãìá ðïõ åêäßäåôáé ìå ðñüôáóç ôïõ Õðïõñãïý ÐåñéâÜëëïíôïò, ÅíÝñãåéáò êáé ÊëéìáôéêÞò ÁëëáãÞò ìðïñåß íá ôñïðïðïéåßôáé ï Ïñãáíéóìüò ôïõ Õðïõñãåßïõ ÐåñéâÜëëïíôïò, ÅíÝñãåéáò êáé ÊëéìáôéêÞò ÁëëáãÞò.  22. Óôçí ðáñ. 3 ôïõ Üñèñïõ 1 ôïõ ð.ä. 51/1988 ðñïóôßèåôáé ðåñßðôùóç óô' ùò áêïëïýèùò:  «óô. Ãñáöåßï Ìåëåôþí ãéá Üôïìá ìå Áíáðçñßåò (Ãñ. ÁìåÁ). Ôï Ãñáöåßï ÁìåÁ ìå áíôéêåßìåíï ôçí áíôéìåôþðéóç ôùí áíáãêþí ãéá ôçí áõôüíïìç äéáêßíçóç êáé äéáâßùóç ôùí Áôüìùí ìå Áíáðçñßåò (ÁìåÁ) óôï äïìçìÝíï ðåñéâÜëëïí õðÜãåôáé áðåõèåßáò óôïí Õðïõñãü ÐåñéâÜëëïíôïò, ÅíÝñãåéáò êáé ÊëéìáôéêÞò ÁëëáãÞò êáé Ý÷åé ôéò áêüëïõèåò áñìïäéüôçôåò:  ß. Ôç óýíôáîç ó÷åôéêþí ðñïäéáãñáöþí, ïäçãéþí ó÷åäéáóìïý êáé êáíïíéóôéêþí ñõèìßóåùí ãéá èÝìáôá áóöáëïýò êáé áõôüíïìçò äéáâßùóçò êáé äéáêßíçóçò.  ii. Ôï óõíôïíéóìü ôùí Åèíéêþí, Ôå÷íéêþí êáé Áíáðçñéêþí ÖïñÝùí óå ó÷åôéêÜ èÝìáôá.   iii. Ôçí ðáñáêïëïýèçóç ó÷åôéêþí Åõñùðáúêþí ÐñïãñáììÜôùí êáé óõììåôï÷Þ óå ÊïéíïôéêÜ  ×ñçìáôïäïôéêÜ ÐñïãñÜììáôá.  iv. Ôçí áíôáëëáãÞ ôå÷íïãíùóßáò êáé óõíåñãáóßá ìå Ôïðéêïýò, Åèíéêïýò, Êïéíïôéêïýò êáé Äéåèíåßò Öïñåßò.  í. Ôç óõóôçìáôéêÞ åíçìÝñùóç ôùí åìðëåêïìÝíùí óôï áíôéêåßìåíï ôùí ÖïñÝùí êáé Áôüìùí.  vi. Ôçí áíÜðôõîç óõíåñãáóßáò êÜèå ìïñöÞò ìå Üëëåò Õðçñåóßåò ôïõ Äçìïóßïõ, ÍïìéêÜ Ðñüóùðá Äçìïóßïõ Äéêáßïõ, åðé÷åéñÞóåéò ôïõ Äçìïóßïõ, åôáéñåßåò ôïõ Äçìïóßïõ, Ïñãáíéóìïýò ÔïðéêÞò Áõôïäéïßêçóçò êáé Üëëïõò öïñåßò ôïõ äçìüóéïõ Þ éäéùôéêïý ôïìÝá, ãéá ôçí ðñïþèçóç ôçò áõôüíïìçò äéáêßíçóçò êáé äéáâßùóçò ôùí Áôüìùí ìå Áíáðçñßåò.»  ¢ñèñï 39 Ñýèìéóç èåìÜôùí Ïéêïäïìéêþí Óõíåôáéñéóìþí  1. Ç åðïðôåßá ôùí Ïéêïäïìéêþí Óõíåôáéñéóìþí (Ï.Ó.) áíÞêåé óôï Õðïõñãåßï Ïéêïíïìéêþí, óýìöùíá ìå ôï í. 1667/1986 (Á' 196). Ôï Õðïõñãåßï ÐåñéâÜëëïíôïò, ÅíÝñãåéáò êáé ÊëéìáôéêÞò ÁëëáãÞò áóêåß åðïðôåßá åðß ôùí Ï.Ó. ìüíï ãéá èÝìáôá áñìïäéïôÞôùí ôïõ, äçëáäÞ éäßùò ùò ðñïò ôéò äéáäéêáóßåò ÷ùñïèÝôçóçò, ðïëåïäüìçóçò, ôïí êáèïñéóìü üñùí êáé ðåñéïñéóìþí äüìçóçò, Ýãêñéóç ìåëåôþí ðåñéâáëëïíôéêþí åðéðôþóåùí êáé èÝìáôá åíÝñãåéáò.  2. Áðáñáßôçôç ðñïûðüèåóç ãéá ôç óýóôáóç ôùí Ïéêïäïìéêþí Óõíåôáéñéóìþí åßíáé ç Ýêäïóç âåâáßùóçò ôçò áñìüäéáò Äéåýèõíóçò ôïõ Õðïõñãåßïõ ÐåñéâÜëëïíôïò, ÅíÝñãåéáò êáé ÊëéìáôéêÞò ÁëëáãÞò, üôé ç ðñïôåéíüìåíç Ýêôáóç åßíáé ìÝóá óå ðåñéï÷Þ åéäéêÜ ñõèìéæüìåíçò ðïëåïäüìçóçò (ÐÅÑÐÏ).  3. ÌÝóá óå áðïêëåéóôéêÞ ðñïèåóìßá äÝêá åôþí áðü ôçí Ýãêñéóç ôçò ðïëåïäïìéêÞò ìåëÝôçò ðñÝðåé íá Ý÷ïõí ïëïêëçñùèåß ôá Ýñãá ôå÷íéêÞò õðïäïìÞò óôéò åêôÜóåéò ôùí Ï.Ó..  4. Ïé ïñãáíéóìïß ôïðéêÞò áõôïäéïßêçóçò (Ï.Ô.Á.) óôá äéïéêçôéêÜ üñéá ôùí ïðïßùí õðÜãïíôáé ïé åêôÜóåéò ôùí Ï.Ó. ìðïñïýí íá áíáëÜâïõí íá åêôåëÝóïõí Þ íá ïëïêëçñþóïõí ôá Ýñãá ôå÷íéêÞò õðïäïìÞò, üðùò áõôÜ êáèïñßæïíôáé óôéò ó÷åôéêÝò ìåëÝôåò Ýñãùí, ôéò ðïëåïäïìéêÝò ìåëÝôåò êáé ôá áíôßóôïé÷á ðñïãñÜììáôá ïëïêëÞñùóçò áõôþí. Ãéá ôçí åöáñìïãÞ ôïõ ðñïçãïýìåíïõ åäáößïõ áðáéôåßôáé áðüöáóç ôçò ÃåíéêÞò ÓõíÝëåõóçò ôùí ìåëþí ôïõ Ï.Ó., êáèþò êáé áðüöáóç ôïõ áñìüäéïõ óõìâïõëßïõ ôïõ ïéêåßïõ Ï.Ô.Á..  5. Óôçí ðåñßðôùóç ôçò ðáñáãñÜöïõ 4 ôï áíôéóôáèìéóôéêü ìÝôñï ôçò áðáëëáãÞò ôùí Ï.Ó. áðü ôçí åéóöïñÜ óå ÷ñÞìá ðáýåé íá éó÷ýåé. Ãéá ôçí êáôáóêåõÞ ôùí Ýñãùí ôå÷íéêÞò õðïäïìÞò åðéâÜëëåôáé õðÝñ ôïõ ïéêåßïõ Ï.Ô.Á. ç êáôáâïëÞ ÷ñçìáôéêïý ðïóïý, ôï ïðïßï âåâáéþíåôáé áðü ôçí áñìüäéá õðçñåóßá ôïõ Ï.Ô.Á. êáé åéóðñÜôôåôáé ìå ôç äéáäéêáóßá ðåñß åßóðñáîçò äçìïóßùí åóüäùí. Õðü÷ñåïé óå êáôáâïëÞ ôïõ ðáñáðÜíù ÷ñçìáôéêïý ðïóïý åßíáé ïé éäéïêôÞôåò ôùí óõíåôáéñéêþí ìåñßäùí, üðùò áõôÝò Ý÷ïõí õëïðïéçèåß áðü ôçí åöáñìïãÞ ôïõ ñõìïôïìéêïý ó÷åäßïõ, êáèþò êáé ïé ïéêïäïìéêïß óõíåôáéñéóìïß ðïõ Ý÷ïõí áäéáíÝìçôåò óõíåôáéñéêÝò ìåñßäåò óôçí éäéïêôçóßá ôïõò. Ôï ýøïò ôïõ ðïóïý áõôïý ôåëåß óå áíáëïãßá ìå ôçí áîßá ôùí Ýñãùí ðïõ èá êáôáóêåõáóôïýí.  6. Ãéá ôçí åöáñìïãÞ ôùí ðáñáãñÜöùí 4 êáé 5 áðáéôåßôáé ïé áñìüäéåò õðçñåóßåò ôïõ ïéêåßïõ Ï.Ô.Á. íá ðñïâïýí óå ðñïêáôáñêôéêÞ åêôßìçóç ôùí Ýñãùí ôå÷íéêÞò õðïäïìÞò áðü ïéêïíïìïôå÷íéêÞ Üðïøç.  Ç ðáñáðÜíù åêôßìçóç åðéêõñþíåôáé ìå áðüöáóç ôïõ áñìüäéïõ óõìâïõëßïõ, ç ïðïßá åðÝ÷åé èÝóç áðüöáóçò áíÜëçøçò ôùí åí ëüãù Ýñãùí õðïäïìÞò.  Ç áðüöáóç áíÜëçøçò ôùí åí ëüãù Ýñãùí õðïäïìÞò êïéíïðïéåßôáé áìåëëçôß ìå åõèýíç ôïõ Ï.Ô.Á. óôéò áñìüäéåò ðïëåïäïìéêÝò õðçñåóßåò, ìå ðáñáããåëßá íá åðéâÜëïõí ôçí áíáóôïëÞ Ýêäïóçò ïéêïäïìéêþí áäåéþí ãéá üóï äéÜóôçìá åßíáé áðáñáßôçôï óôïõò Ï.Ô.Á. íá ðñïâïýí óôç óýíôáîç ìåëåôþí ãéá ôá Ýñãá õðïäïìÞò, ðñïêåéìÝíïõ íá ìçí ðáñåìðïäßæåôáé ç ðñáãìáôïðïßçóç ôïõò êáé íá äéáóöáëßæåôáé ç êáëÞ åêôÝëåóç áõôþí.  ÌåôÜ ôçí ïëïêëÞñùóç ôçò ðáñáðÜíù äéáäéêáóßáò ïé Ï.Ô.Á. áíáëáìâÜíïõí ôçí åêðüíçóç ôùí Ýñãùí ôå÷íéêÞò õðïäïìÞò óôéò ïéêéóôéêÝò ðåñéï÷Ýò ôùí Ï.Ó. êáé åíôÜóóïõí áõôÜ óôïõò ðñïûðïëïãéóìïýò êáé ôá ðñïãñÜììáôá ôïõò óýìöùíá ìå ôéò êåßìåíåò äéáôÜîåéò.  7. Êáô' åîáßñåóç ôùí ïñéæïìÝíùí óôéò ðñïçãïýìåíåò ðáñáãñÜöïõò ïé Ï. Ó. ìðïñïýí ìÝóá óå Ýîé ìÞíåò áðü ôç äçìïóßåõóç ôïõ ðáñüíôïò, ýóôåñá áðü ó÷åôéêÞ áðüöáóç ôçò ÃåíéêÞò ÓõíÝëåõóçò ôùí ìåëþí ôïõò, íá åðéëÝîïõí ôç óýíáøç óõìâÜóåùí ìå ôïõò Ï.Ô.Á. ãéá ôçí êáôáóêåõÞ Ýñãùí áðü êïéíïý Þ ìå üðïéïí Üëëïí ôñüðï äåóìåõôïýí óõìâáôéêÜ. Ìå ôéò ó÷åôéêÝò óõìâÜóåéò êáèïñßæïíôáé ïé üñïé êáé ðñïûðïèÝóåéò êáôáóêåõÞò ôùí Ýñãùí õðïäïìÞò, ç óýíáøç ôõ÷üí äáíåßùí, åðéâáñýíóåéò, êáôáâïëÝò åéóöïñþí, ï ìç÷áíéóìüò åßóðñáîçò êáé ïé êõñþóåéò ãéá ôçí åðéâïëÞ áõôÞò, ç ôõ÷üí áðü êïéíïý åðéëïãÞ öïñÝá êáôáóêåõÞò ôùí Ýñãùí, ç ñýèìéóç èåìÜôùí ó÷åôéêþí ìå ôéò Þäç áíåéëçììÝíåò óõìâáôéêÝò õðï÷ñåþóåéò ôùí Ï.Ó., ïé ÷ñüíïé êáé ïé ðñïèåóìßåò, ìÝôñá êáé áóöáëéóôéêÝò äéêëåßäåò ãéá ôçí ôÞñçóç ôùí óõìâáôéêþí õðï÷ñåþóåùí, èÝìáôá åðïðôåßáò êáé åëÝã÷ïõ ôùí Ýñãùí, óýìðñáîç ìå Üëëïõò öïñåßò äçìüóéïõ Þ éäéùôéêïý ôïìÝá, óõìâáôéêÝò õðïêáôáóôÜóåéò, åðßëõóç äéáöïñþí.  8. Óå êÜèå ðåñßðôùóç ìåôÜ ôçí ðáñÝëåõóç ôçò ðñïèåóìßáò ôçò ðáñáãñÜöïõ 3, ç åêôÝëåóç ôùí Ýñãùí õðïäïìÞò õðÜãåôáé óôïí ïéêåßï Ï.Ô.Á.. Óôçí ðåñßðôùóç áõôÞ åöáñìüæïíôáé áíáëüãùò ïé äéáôÜîåéò ôçò ðáñáãñÜöïõ 5.  9. Ç áñìïäéüôçôá åëÝã÷ïõ êáé åðïðôåßáò ôùí Ýñãùí õðïäïìÞò (ðñïûðïëïãéóìüò, êáëÞ êáôáóêåõÞ, ðñüãñáììá ïëïêëÞñùóçò) áíÞêåé óôçí ÐåñéöÝñåéá, óôçí ïðïßá õðÜãåôáé ï ÄÞìïò üðïõ ï Ï.Ó. Ý÷åé ôçí Ýêôáóç ôïõ.  10. Ç ïëïêëÞñùóç ôùí Ýñãùí õðïäïìÞò áðïôåëåß áíáãêáßá ðñïûðüèåóç ãéá ôçí Ýêäïóç ïéêïäïìéêþí áäåéþí, ãéá ôïõò ïéêïäïìéêïýò óõíåôáéñéóìïýò ðïõ óõóôÜèçêáí ìåôÜ ôçí Ýíáñîç éó÷ýïò ôïõ ð.ä.93/1987 (16.4.1987). Ãéá ôïõò ðñïûöéóôÜìåíïõò ôçò 16.4.1987 ïéêïäïìéêïýò óõíåôáéñéóìïýò áíáãêáßá ðñïûðüèåóç ãéá ôçí Ýêäïóç ïéêïäïìéêþí áäåéþí áðïôåëåß ç ïëïêëÞñùóç ôçò ÷Üñáîçò ôïõ ïäéêïý äéêôýïõ, óýìöùíá ìå ôçí åãêåêñéìÝíç ðïëåïäïìéêÞ ìåëÝôç.  11. ¼ôáí ïé Ï.Ó. åðéôåëÝóïõí ôï óêïðü ôïõò, ìðïñåß ìå áðüöáóç ôçò ÃåíéêÞò ÓõíÝëåõóçò ôùí ìåëþí ôïõò íá ëåéôïõñãÞóïõí ãéá äÝêá êáô' áíþôáôï üñéï Ýôç ùò óù-ìáôåßï-óýëëïãïò ãéá ôçí ðåñáéôÝñù äéá÷åßñéóç ôùí êïéíþí. Êáôüðéí ïé åêôÜóåéò ôïõò êáé ç åõèýíç óõíôÞñçóçò ôùí êïéíü÷ñçóôùí ÷þñùí êáé ôå÷íéêþí Ýñãùí ðåñéÝñ÷ïíôáé óôïõò ïéêåßïõò ÄÞìïõò.  12. Ãéá üóïõò Ï.Ó. äåí åöáñìüóïõí ôç ðïëåïäïìéêÞ ìåëÝôç ìÝóá óôçí ðñïèåóìßá ôçò ðáñáãñÜöïõ 3, áíáêáëåßôáé ç ðïëåïäïìéêÞ ôïõò ìåëÝôç êáé åðÝñ÷åôáé áõôïäßêáéá ç äéÜëõóç ôïõò, ìåôÜ áðü äéáðéóôùôéêÞ ðñÜîç ôïõ áñìüäéïõ ÐåñéöåñåéÜñ÷ç. ¼óïé Ï.Ó. áíáëÜâïõí ôçí åêôÝëåóç ôùí Ýñãùí õðïäïìÞò óôçí Ýêôáóç ôïõò, áëëÜ ç åí ëüãù ðñïèåóìßá åêðíåýóåé Üðñáêôç, äéáëýïíôáé êáôüðéí ó÷åôéêÞò áðüöáóçò ôïõ áñìüäéïõ äéêáóôçñßïõ ìåôÜ áðü áßôçóç ôçò ÐåñéöÝñåéáò êáé ôá Ýñãá áíáëáìâÜíåé ïÏ.Ô.Á..  13. Ïé ðñïûöéóôÜìåíïé ôçò 16.1.1984 Ï.Ó. ìå åãêåêñéìÝíï ñõìïôïìéêü ó÷Ýäéï äéÝðïíôáé åöåîÞò áðü ôéò äéáôÜîåéò ôïõ í. 1667/1986. ¼óïé áðü áõôïýò äåí Ý÷ïõí ïëïêëçñþóåé ìÝ÷ñé óÞìåñá ôá Ýñãá õðïäïìÞò, ïöåßëïõí íá ôá ïëïêëçñþóïõí åßôå ïé ßäéïé åßôå óýìöùíá ìå ôéò äéáôÜîåéò ôùí ðáñáãñÜöùí 4-7 ìÝóá óå äþäåêá ìÞíåò áðü ôç äçìïóßåõóç ôïõ ðáñüíôïò. ÌåôÜ ôçí ðáñÝëåõóç ôçò ðáñáðÜíù ðñïèåóìßáò ôçí ïëïêëÞñùóç ôùí Ýñãùí áíáëáìâÜíïõí áõôïäßêáéá êáé áðïêëåéóôéêÜ ïé ïéêåßïé Ï.Ô.Á..  14. Ðáñáôåßíåôáé ãéá äýï Ýôç ç äéÜñêåéá ôùí Ï.Ó. ðñïêåéìÝíïõ íá åíáñìïíßóïõí ôá êáôáóôáôéêÜ ôïõò óýìöùíá ìå ôéò ñõèìßóåéò ôïõ ðáñüíôïò Üñèñïõ êáé íá õðïâÜëïõí ÷ñïíïäéÜãñáììá -Ýêèåóç Ýñãùí õðïäïìÞò ðñïò Ýãêñéóç óôçí ÐåñéöÝñåéá. ¢ñèñï 40 ÈÝìáôá ó÷åôéêÜ ìå áðüâëçôá áðü åêóêáöÝò, êáôáóêåõÝò êáé êáôåäáößóåéò (ÁÅÊÊ)  1. ÅðéôñÝðåôáé ç åãêáôÜóôáóç ìïíÜäùí åðåîåñãáóßáò áðïâëÞôùí áðü åêóêáöÝò, êáôáóêåõÝò êáé êáôåäáößóåéò (ÁÅÊÊ) óå áíåíåñãÜ ëáôïìåßá áíåîáñôÞôùò ôïõ éäéïêôçóéáêïý êáèåóôþôïò ôïõò, ãéá ôïõò óêïðïýò ôçò ðáñáãñÜöïõ 2. Óôá ëáôïìåßá áõôÜ óõìðåñéëáìâÜíïíôáé êáé ôá ïñéæüìåíá óôï Üñèñï 33 ôïõ í. 3164/2003 (Á' 176) ùò èÝóåéò êáôÜëëçëåò ãéá åãêáôáóôÜóåéò ïëïêëçñùìÝíçò äéá÷åßñéóçò áðïâëÞôùí (ÏÅÄÁ). Ç ëåéôïõñãßá ôùí åãêáôáóôÜóåùí åðåîåñãáóßáò ôùí ÁÅÊÊ óå ëáôïìåßá äåí ðñÝðåé íá ðáñáôåßíåôáé ðÝñáí ôïõ ÷ñüíïõ áðïêáôÜóôáóçò ôïõ ëáôïìåßïõ ðïõ ïñßæåôáé ìå ôç óýìâáóç áíÜèåóçò ôïõ áíáäü÷ïõ.  2. ÅðéôñÝðåôáé ç áðüèåóç ðñïúüíôùí åêóêáöþí áðü ôçí êáôáóêåõÞ äçìüóéùí Ýñãùí, óôá ïðïßá ðåñéëáìâÜíïíôáé êáé ôá Ýñãá ìå óýìâáóç ðáñá÷þñçóçò, óå áíåíåñãÜ ëáôïìåßá ãéá ôç ìåñéêÞ Þ ïëéêÞ áðïêáôÜóôáóç ôïõò ìåôÜ áðü åêðüíçóç ìåëÝôçò áðïêáôÜóôáóçò ðïõ ðåñéëáìâÜíåé êáé ôç öõôïôå÷íéêÞ ìåëÝôç, êáèþò êáé Ýêäïóç Áðüöáóçò ¸ãêñéóçò Ðåñéâáëëïíôéêþí ¼ñùí (ÁÅÐÏ).  3. Ç áðïêáôÜóôáóç ôùí ÷þñùí ðïõ áíÞêïõí óôï Äçìüóéï ãßíåôáé ìå äáðÜíç êáé ìÝñéìíá ôùí åãêåêñéìÝíùí óõóôçìÜôùí åíáëëáêôéêÞò äéá÷åßñéóçò ÁÅÊÊ. Ãéá ôçí áðïêáôÜóôáóç åíüò åêÜóôïõ ëáôïìåßïõ ðñïêçñýóóåôáé áðü ôçí ÁðïêåíôñùìÝíç Äéïßêçóç äéáãùíéóìüò êáôÜ ôéò êåßìåíåò äéáôÜîåéò, ìå ðñïóöïñÝò ðïõ õðïâÜëëïíôáé óôç âÜóç ìåëÝôçò áðïêáôÜóôáóçò. Ç åðßâëåøç ôçò áðïêáôÜóôáóçò ðñáãìáôïðïéåßôáé áðü ôçí áíáèÝôïõóá áñ÷Þ óå óõíåñãáóßá ìå ôïõò áñìüäéïõò öïñåßò.  4. Êáôáñãåßôáé ç ðáñÜãñáöïò 11 ôïõ Üñèñïõ 11 ôçò áðüöáóçò 36259/1757/Å103/2010 ôùí Õðïõñãþí ÐåñéâÜëëïíôïò, ÅíÝñãåéáò êáé ÊëéìáôéêÞò ÁëëáãÞò êáé Ïéêïíïìßáò, Áíôáãùíéóôéêüôçôáò êáé Íáõôéëßáò (Â' 1312).  5. Êáôáñãåßôáé ç åîáßñåóç ôùí áðïâëÞôùí ôçò êáôçãïñßáò 17 05 06 ôïõ Åõñùðáúêïý Êáôáëüãïõ ÁðïâëÞôùí áðü ôïõò ðïóïôéêïýò óôü÷ïõò ãéá ôçí áîéïðïßçóç ôùí áðïâëÞôùí áðü êáôáóêåõÝò, åêóêáöÝò êáé êáôåäáößóåéò ôïõ Üñèñïõ 12 ôçò áðüöáóçò 36259/1757/Å 103/2010 ôùí Õðïõñãþí ÐåñéâÜëëïíôïò, ÅíÝñãåéáò êáé ÊëéìáôéêÞò ÁëëáãÞò êáé Ïéêïíïìßáò, Áíôáãùíéóôéêüôçôáò êáé Íáõôéëßáò. ¢ñèñï 41 Óõìðëçñþóåéò ôïõ í. 2742/1999  1. Óôçí ðáñÜãñáöï 2 ôïõ Üñèñïõ 2 ôïõ í. 2742/1999 (Á' 207), üðùò óõìðëçñþèçêå ìå ôçí ðáñÜãñáöï 4 ôïõ Üñèñïõ 8 ôïõ í. 3851/2010 (Á' 85), êáé ìåôÜ ôçí ðåñßðôùóç éâ' ôßèåôáé ðåñßðôùóç éã' ùò åîÞò:  «éã. Ç ïëïêëçñùìÝíç äéá÷åßñéóç ôïõ èáëÜóóéïõ ÷þñïõ óå óõíÜñôçóç ìå ôéò ðáñÜêôéåò ðåñéï÷Ýò, ìå ôï óõíôïíéóìü êáé ôçí åíáñìüíéóç ôùí åðß ìÝñïõò ðïëéôéêþí, ðñïãñáììÜôùí êáé åðåíäõôéêþí ó÷åäßùí ãéá ôçí áíÜðôõîç ðáñáãùãéêþí äñáóôçñéïôÞôùí, êáèþò êáé äñáóôçñéïôÞôùí Üèëçóçò êáé áíáøõ÷Þò ðïõ áóêïýíôáé áðü äéÜöïñïõò öïñåßò óôçí ßäéá ðåñéï÷Þ, ìå óôü÷ï ôçí ðñïóôáóßá ôïõ èáëÜóóéïõ ïéêïóõóôÞìáôïò êáé ôçí ðñïþèçóç ôçò ïëïêëçñùìÝíçò êáé áåéöüñïõ áíÜðôõîçò.»   2. Ôï ôÝôáñôï åäÜöéï ôçò ðáñáãñÜöïõ 1 ôïõ Üñèñïõ 7 ôïõ í. 2742/1999 áíôéêáèßóôáôáé ùò áêïëïýèùò:  «- ïñéóìÝíåò åéäéêÝò ðåñéï÷Ýò ôïõ åèíéêïý ÷þñïõ, üðùò ï èáëÜóóéïò ÷þñïò, ïé ðáñÜêôéåò êáé íçóéùôéêÝò ðåñéï÷Ýò, ïé ïñåéíÝò êáé ðñïâëçìáôéêÝò æþíåò, ïé ðåñéï÷Ýò ðïõ õðÜãïíôáé óå äéåèíåßò Þ åõñùðáúêÝò óõìâÜóåéò ãéá ôçí ðñïóôáóßá ôïõ ðåñéâÜëëïíôïò, êáèþò êáé Üëëåò åíüôçôåò ôïõ åèíéêïý ÷þñïõ ðïõ ðáñïõóéÜæïõí êñßóéìá ðåñéâáëëïíôéêÜ, áíáðôõîéáêÜ êáé êïéíùíéêÜ ðñïâëÞìáôá.»  3. Ç ðåñßðôùóç á' ôçò ðáñ. 1 ôïõ Üñèñïõ 4 ôïõ í. 2742/1999 (Á' 207) áíôéêáèßóôáôáé ùò áêïëïýèùò:  «á. Áðü ôïí Ãåíéêü ÃñáììáôÝá ×ùñïôáîßáò êáé Áóôéêïý ÐåñéâÜëëïíôïò ôïõ Õðïõñãåßïõ ÐåñéâÜëëïíôïò, ÅíÝñãåéáò êáé ÊëéìáôéêÞò ÁëëáãÞò ùò Ðñüåäñï,». ¢ñèñï 42 ËïéðÝò äéáôÜîåéò  1. á. Ç ðáñÜãñáöïò 2 ôïõ Üñèñïõ 7 ôïõ ð.ä. ôçò 13.4.1929 (Á' 153) áíôéêáèßóôáôáé ùò åîÞò:  «2. Ç åðéôñïðÞ åßíáé ôñéìåëÞò êáé áðïôåëåßôáé áðü äýï ðïëéôéêïýò ìç÷áíéêïýò äçìïóßïõò õðáëëÞëïõò êáé Ýíáí éäéþôç áñ÷éôÝêôïíá ìç÷áíéêü ìå åéäßêåõóç Þ åìðåñßá óå èÝìáôá óõíôÞñçóçò êáé áðïêáôÜóôáóçò ðáñáäïóéáêþí êôéñßùí. Ôçí åðéôñïðÞ äéïñßæåé ï Ãåíéêüò ÃñáììáôÝáò ôçò ÁðïêåíôñùìÝíçò Äéïßêçóçò.»  â. Ìå ðñïåäñéêü äéÜôáãìá, ðïõ åêäßäåôáé ìå ðñüôáóç ôïõ Õðïõñãïý ÐåñéâÜëëïíôïò, ÅíÝñãåéáò êáé ÊëéìáôéêÞò ÁëëáãÞò êáé ôïõ êáôÜ ðåñßðôùóç áñìüäéïõ Õðïõñãïý, åîåéäéêåýïíôáé ôá áíùôÝñù.  2. Ç äéÜôáîç ôçò ðáñáãñÜöïõ 1 ôïõ Üñèñïõ 24 åöáñìüæåôáé êáé ãéá ôá Óõìâïýëéá ×ùñïôáîßáò, Ïéêéóìïý êáé ÐåñéâÜëëïíôïò ôçò ÃåíéêÞò Ãñáììáôåßáò Áéãáßïõ êáé ÍçóéùôéêÞò ÐïëéôéêÞò. Áðü ôç äçìïóßåõóç ôïõ ðáñüíôïò ëÞãåé ç èçôåßá ôùí ìåëþí ôùí áíùôÝñù óõìâïõëßùí.  3. Ç ðáñÜãñáöïò 2 ôïõ Üñèñïõ 5 ôïõ ð.ä. ôçò 24/31.5.1985 (Ä' 270) (Üñèñï 166 Êþäéêá ÂáóéêÞò ÐïëåïäïìéêÞò Íïìïèåóßáò) áíôéêáèßóôáôáé ùò åîÞò:  «2. ÅðéôñÝðåôáé ç áíÝãåñóç áìéãïýò ÷ñÞóåùò åéäéêþí êáôáóôçìÜôùí (õðåñáãïñÝò, êáôáóôÞìáôá, ðïõ ðñïïñßæïíôáé ãéá ôç äéïñãÜíùóç êïéíùíéêþí åêäçëþóåùí) êáôÜ ðáñÝêêëéóç ôùí äéáôÜîåùí ôçò ðñïçãïýìåíçò ðáñáãñÜöïõ, êáèþò êáé ôïõ Üñèñïõ 1 ðïõ áöïñÜ óå:   á) ôï ðïóïóôü êáëýøåùò ðïõ äåí åðéôñÝðåôáé íá õðåñâáßíåé ôï 20%,   â) ôï ýøïò ðïõ äåí åðéôñÝðåôáé íá õðåñâáßíåé ôá 9 ìÝôñá,   ã) ôç óõíïëéêÞ åðéöÜíåéá ïñüöùí ðïõ äýíáôáé íá õðåñâáßíåé ôá 600 ô.ì. ìå ôçí ðñïûðüèåóç üôé ï óõíôåëåóôÞò äüìçóçò äåí õðåñâáßíåé ôï 0,2.  Ç áíùôÝñù ðáñÝêêëéóç åãêñßíåôáé ìå áðüöáóç ôïõ Ãåíéêïý ÃñáììáôÝá ÁðïêåíôñùìÝíçò Äéïßêçóçò êáé ãíþìç ôïõ áñìüäéïõ ïñãÜíïõ.»  4. ÌåôÜ ôï ðñþôï åäÜöéï ôçò ðáñáãñÜöïõ 3 ôïõ Üñèñïõ 9 ôïõ í. 1337/1983 (Á' 33) ðñïóôßèåíôáé åäÜöéá ùò áêïëïýèùò:  «Ùò ôéìÞ æþíçò ôïõ ïéêïðÝäïõ ãéá ôçí åöáñìïãÞ ôïõ ðñïçãïýìåíïõ åäáößïõ íïåßôáé:  á) Óôéò ðåñéï÷Ýò üðïõ éó÷ýåé ôï áíôéêåéìåíéêü óýóôçìá ðñïóäéïñéóìïý ôçò öïñïëïãçôÝáò áîßáò ôùí áêéíÞôùí ôïõ Õðïõñãåßïõ Ïéêïíïìéêþí, ç áíÜ ôåôñáãùíéêü ìÝôñï áîßá ôïõ ïéêïðÝäïõ ç ïðïßá ðñïêýðôåé áðü ôçí «ÔéìÞ ïéêïðÝäïõ (Ô.Ï.)» óõíáñôÞóåé ôçò ÔéìÞò Æþíçò (Ô.Æ.) êáé ôïõ ÓõíôåëåóôÞ Áîéïðïßçóçò ôïõ ÏéêïðÝäïõ (Ó.Á.Ï.) ðïëëáðëáóéáæüìåíçò ìå ôï ÓõíôåëåóôÞ ôïõ ÏéêïðÝäïõ (Ó.Ï.), üðùò êáèïñßæïíôáé óôïõò ðßíáêåò ôéìþí ôùí áðïöÜóåùí ôïõ Õðïõñãïý Ïéêïíïìéêþí, ðïõ åêäßäïíôáé êáô' åîïõóéïäüôçóç ôïõ Üñèñïõ 41 ôïõ í. 1249/1982.  â) Óôéò ðåñéï÷Ýò üðïõ äåí éó÷ýåé ôï áíôéêåéìåíéêü óýóôçìá ðñïóäéïñéóìïý ôçò öïñïëïãçôÝáò áîßáò ôùí áêéíÞôùí, ç áíÜ ôåôñáãùíéêü ìÝôñï áîßá ôùí áêéíÞôùí üðùò áõôÞ ðñïóäéïñßæåôáé áðü ôçí åðéôñïðÞ ôïõ ð.ä. 5/1986 (Á' 2).»  5. Ç ðáñÜãñáöïò 13 ôïõ Üñèñïõ 12 ôïõ í. 1337/1983, ðïõ ðñïóôÝèçêå ìå ôçí ðáñÜãñáöï 3 ôïõ Üñèñïõ 11 ôïõ í. 3212/2003 (Á' 308), áíôéêáèßóôáôáé ùò áêïëïýèùò:   «13. Ï ðñïóäéïñéóìüò ôçò áîßáò ôùí ôìçìÜôùí ðïõ ìåôáôñÝðïíôáé óå ÷ñçìáôéêÞ åéóöïñÜ  óýìöùíá ìå ôéò äéáôÜîåéò ôçò ðáñáãñÜöïõ 7 ôïõ Üñèñïõ 8 ãßíåôáé ìå áíÜëïãç åöáñìïãÞ ôùí äéáôÜîåùí ôïõ êåöáëáßïõ Ä' ôïõ í. 2882/2001 (Á' 17). Ôá ðïóÜ áðü ôç ìåôáôñïðÞ äéáôßèåíôáé áðïêëåéóôéêÜ ãéá ôçí áðïæçìßùóç ñõìïôïìïýìÝíùí ôìçìÜôùí éäéïêôçóéþí ôçò ßäéáò ðåñéï÷Þò. ÊÜèå äéÜèåóç ôùí ðïóþí áõôþí ãéá Üëëï óêïðü åßíáé Üêõñç.»  6. Ç ðáñÜãñáöïò 3 ôïõ Üñèñïõ 21 ôïõ í. 1577/1985 (Á' 210) áíôéêáèßóôáôáé ùò áêïëïýèùò:  «3. Ïé ðáñáðÜíù ðáñåêêëßóåéò åãêñßíïíôáé ìå áðüöáóç ôïõ ïéêåßïõ Ãåíéêïý ÃñáììáôÝá ÁðïêåíôñùìÝíçò Äéïßêçóçò, ýóôåñá áðü óýìöùíç ãíþìç ôïõ Óõìâïõëßïõ ×ùñïôáîßáò, Ïéêéóìïý êáé ÐåñéâÜëëïíôïò ôçò ÁðïêåíôñùìÝíçò Äéïßêçóçò êáé áéôéïëïãçìÝíç ðñüôáóç ôïõ öïñÝá, óôïí ïðïßï õðÜãåôáé áðü Üðïøç ëåéôïõñãßáò ôï óõãêåêñéìÝíï êôßñéï, Þ áðü ôçí ðïëåïäïìéêÞ õðçñåóßá ãéá ôá êôßñéá ãéá ôá ïðïßá äåí õðÜñ÷åé áñìüäéïò öïñÝáò.»   7. Óôéò äéáôÜîåéò ôçò ðáñáãñÜöïõ 23 ôïõ Üñèñïõ 2 ôïõ í. 2621/1998 (Á' 136), üðùò áõôÞ áíôéêáôáóôÜèçêå ìå ôçí ðáñÜãñáöï 11 ôïõ Üñèñïõ 58 ôïõ í. 4009/2011 (Á' 195), õðÜãåôáé êáé ôï ÊÝíôñï Áíáíåþóéìùí Ðçãþí êáé Åîïéêïíüìçóçò ÅíÝñãåéáò (ÊÁÐÅ) ãéá ôéò óõìâÜóåéò ìßóèùóçò Ýñãïõ ôïõ ðñïóùðéêïý ðïõ óõíÜðôïíôáé óôï ðëáßóéï óõãêåêñéìÝíïõ åðéäïôïýìåíïõ, óõã÷ñçìáôïäïôïýìåíïõ Þ áõôï÷ñçìáôïäïôïýìåíïõ ðñïãñÜììáôïò.  8. Óôï ôÝëïò ôçò ðáñáãñÜöïõ 1 ôïõ Üñèñïõ 15 ôïõ í. 1561/1985 (Á' 148), üðùò éó÷ýåé ìåôÜ ôçí ôñïðïðïßçóç ôïõ ìå ôçí ðáñÜãñáöï 5 ôïõ Üñèñïõ 13 ôïõ í. 3212/2003 (Á' 308), ðñïóôßèåôáé åäÜöéï ùò áêïëïýèùò:  «Ìå áðüöáóç ôïõ Õðïõñãïý ÐåñéâÜëëïíôïò, ÅíÝñãåéáò êáé ÊëéìáôéêÞò ÁëëáãÞò, ðïõ åêäßäåôáé ìåôÜ áðü ãíþìç ôïõ Êåíôñéêïý Ó×ÏÐ êáé äçìïóéåýåôáé óôçí Åöçìåñßäá ôçò ÊõâåñíÞóåùò, êáôáôÜóóïíôáé êáé õðÜãïíôáé, óýìöùíá ìå ôç ãåíéêÞ ðïëåïäïìéêÞ Þ Üëëç åéäéêÞ ëåéôïõñãßá ôïõò, óõãêåêñéìÝíåò äñáóôçñéüôçôåò êáé åãêáôáóôÜóåéò óôéò ÷ñÞóåéò ôùí ðñïåäñéêþí äéáôáãìÜôùí ôçò ðáñáãñÜöïõ áõôÞò.»  9. Ïé ðñïèåóìßåò ðïõ ðñïâëÝðïíôáé óôçí ðáñÜãñáöï 5 ôïõ Üñèñïõ 18 ôïõ í. 3208/2003 (Á' 303), üðùò ðáñáôÜèçêáí ìå ôçí ðáñÜãñáöï 4 ôïõ Üñèñïõ 19 ôïõ í. 3467/2006 (Á' 128) êáé ôï Üñèñï 24 ôïõ í. 3748/2009 (Á' 29), ðáñáôåßíïíôáé ìÝ÷ñé ôéò 31.12.2013.  10. Óôçí ðáñÜãñáöï 1 ôïõ Üñèñïõ 7 ôïõ í. 3889/2010 (Á' 182), ìåôÜ ôï äåýôåñï åäÜöéï ðñïóôßèåôáé åäÜöéï ùò åîÞò:  «¸íá ìÝëïò åßíáé åêðñüóùðïò åßôå öïñÝá ôùí ìç÷áíéêþí åßôå ðåñéâáëëïíôéêÞò ïñãÜíùóçò åèíéêÞò åìâÝëåéáò êáé ìåôÜ ôç ëÞîç ôçò èçôåßáò ôïõ ôïðïèåôåßôáé ùò ìÝëïò åêðñüóùðïò ôïõ Üëëïõ áðü ôïõò ðñïáíáöåñüìåíïõò öïñåßò.»   11. Óôï ôÝëïò ôçò ðáñáãñÜöïõ 2 ôïõ Üñèñïõ 10 ôïõ í. 3889/2010 (Á' 182), ðñïóôßèåôáé íÝï åäÜöéï ùò åîÞò:  «Ç äéÜñêåéá ôçò áðüóðáóçò ìðïñåß íá ïñßæåôáé ìÝ÷ñé äýï Ýôç. Ìå áðüöáóç ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ ôïõ ÐñÜóéíïõ Ôáìåßïõ êáé ìå ôç äéáäéêáóßá ôïõ ðñïçãïýìåíïõ åäáößïõ, ïé áðïóðÜóåéò ìðïñåß íá ðáñáôåßíïíôáé ìéá Þ ðåñéóóüôåñåò öïñÝò Þ íá äéáêüðôïíôáé. Ãéá ôï ðñïóùðéêü ðïõ Ý÷åé Þäç äéáôåèåß Þ áðïóðáóèåß óôï ÐñÜóéíï Ôáìåßï, ïé ó÷åôéêÝò áðïöÜóåéò ìðïñïýí íá ðáñáôáèïýí ìßá Þ ðåñéóóüôåñåò öïñÝò óýìöùíá ìå ôá ùò Üíù ïñéæüìåíá.»  12. Óôçí áñ÷Þ ôçò ðáñáãñÜöïõ 3 ôïõ Üñèñïõ 10 ôïõ í. 3889/2010 ðñïóôßèåôáé íÝï åäÜöéï ùò åîÞò:  «Ç äéêáóôéêÞ åêðñïóþðçóç ôïõ ÐñÜóéíïõ Ôáìåßïõ åíþðéïí êÜèå áñìüäéïõ Äéêáóôçñßïõ äéåîÜãåôáé áðü ôï Íïìéêü Óõìâïýëéï ôïõ ÊñÜôïõò.»  13. Ôï ðñþôï åäÜöéï ôçò ðáñáãñÜöïõ 3 ôïõ Üñèñïõ 12 ôïõ í. 3889/2010 áíôéêáèßóôáôáé ùò åîÞò:  «3. Ìå êïéíÞ áðüöáóç ôùí Õðïõñãþí ÐåñéâÜëëïíôïò, ÅíÝñãåéáò êáé ÊëéìáôéêÞò ÁëëáãÞò êáé ÁãñïôéêÞò ÁíÜðôõîçò êáé Ôñïößìùí ñõèìßæåôáé êÜèå èÝìá ðïõ áöïñÜ ôçí êéíçôÞ êáé áêßíçôç ðåñéïõóßá ôïõ íïìéêïý ðñïóþðïõ, üðùò ç áðïãñáöÞ êáé êáôáãñáöÞ ôçò êéíçôÞò êáé áêßíçôçò ðåñéïõóßáò êáé ï åðéìåñéóìüò êáé ç áðüäïóç ôçò óôï ÐñÜóéíï Ôáìåßï, óôï Ôáìåßï Ãåùñãßáò êáé Êôçíïôñïößáò, óôçí ÅéäéêÞ Ãñáììáôåßá Äáóþí ôïõ Õðïõñãåßïõ ÐåñéâÜëëïíôïò, ÅíÝñãåéáò êáé ÊëéìáôéêÞò ÁëëáãÞò êáé óôéò ÁðïêåíôñùìÝíåò ÄéïéêÞóåéò ôçò ×þñáò.»  14. Ç äéÜôáîç ôçò ðáñáãñÜöïõ 4 ôïõ Üñèñïõ 31 ôïõ í. 3937/2011 (Á' 60) äåí åöáñìüæåôáé ãéá üóåò áéôÞóåéò Ý÷ïõí õðïâëçèåß ðëÞñåéò öÜêåëïé óôéò áñìüäéåò ðïëåïäïìéêÝò õðçñåóßåò ðñéí áðü ôç äçìïóßåõóç ôïõ í. 3937/2011.  15. Óå åðáããåëìáôéêÜ åñãáóôÞñéá ìå äñáóôçñéüôçôåò ÷áìçëÞò ü÷ëçóçò (áñôïðïéåßá, åñãáóôÞñéá æá÷áñïðëáóôéêÞò ê.ëð.) êáé óõíåñãåßá ï÷çìÜôùí ôá ïðïßá ëåéôïõñãïýóáí êáè' ïéïíäÞðïôå ôñüðï ðñéí ôç äçìïóßåõóç ôïõ ðáñüíôïò êáé âñßóêïíôáé óå ðåñéï÷Ýò ðïõ åêêñåìïýí äéáäéêáóßåò ôñïðïðïßçóçò Þ áíáèåþñçóçò ÃÐÓ, åöüóïí ðëçñïýí ôéò ïõóéáóôéêÝò ðñïûðïèÝóåéò õãéåéíÞò, ðõñáóöÜëåéáò êáé áðïäåäåéãìÝíçò ëåéôïõñãßáò, ÷ïñçãåßôáé áðü ôéò áñìüäéåò õðçñåóßåò ðñïóùñéíÞ Üäåéá äéÜñêåéáò ôñéþí åôþí, äõíÜìåíç íá ðáñáôáèåß ìå áðüöáóç ôùí áñìüäéùí Õðïõñãþí  ÊáôÜ ôï äéÜóôçìá ðñïóùñéíÞò ëåéôïõñãßáò ôïõò, äåí åðéôñÝðåôáé ç åðÝêôáóç ôùí åãêáôáóôÜóåùí ôïõò Þ ç ìåôáâßâáóç ôçò ðñïóùñéíÞò ôïõò Üäåéáò.  16. Ç äéáäéêáóßá êýñùóçò ôïõ äéêôýïõ êïéíü÷ñçóôùí ÷þñùí ôïõ Üñèñïõ 35 ôïõ í. 3937/2011 ìðïñåß íá ðåñéëÜâåé êáé ôìÞìáôá áêéíÞôùí ðïõ åß÷áí ôåèåß, ìÝ÷ñé ôç äçìïóßåõóç ôïõ ðñïáíáöåñèÝíôïò íüìïõ, óå êïéíÞ ÷ñÞóç, áêüìá êáé áí ïé ó÷åôéêÝò ðñÜîåéò ðáñá÷þñçóçò äåí Ý÷ïõí ìåôáãñáöåß, åöüóïí ðñüêåéôáé ãéá óõìâïëáéïãñáöéêÝò ðñÜîåéò ðïõ Ý÷ïõí óõíôá÷èåß ðñéí ôçí 29.1.2010, ôçñïõìÝíùí êáé ôùí ëïéðþí ðñïûðïèÝóåùí ôïõ Üñèñïõ 35 ôïõ í. 3937/2011.  17. Ç ðåñßðôùóç á' ôçò ðáñáãñÜöïõ 1 ôïõ Üñèñïõ 2 ôïõ ð.ä. 31/2009 (Á' 49) áíôéêáèßóôáôáé ùò åîÞò:  «á) Åíôüò õöéóôÜìåíùí Þ éäñõüìåíùí êïéìçôçñßùí Þ óå åðáöÞ ìå áõôÜ.»  18. á) Ç Ýêôáóç åðéöÜíåéáò 38.335,32 ôåôñáãùíéêþí ìÝôñùí ðïõ êåßôáé óôç èÝóç «ÊáôóïõëéÝñç» ôïõ ÄÞìïõ ÐåíôÝëçò, üðùò áðïôõðþíåôáé óôï áðü ÌÜñôéï 2011 ôïðïãñáöéêü äéÜãñáììá óå êëßìáêá 1:1.000 ðïõ Ý÷åé èåùñçèåß áðü ôïí ÐñïúóôÜìåíï ôçò Äéåýèõíóçò Åíéáßáò Ôå÷íéêÞò Õðçñåóßáò 1çò Õ.ÐÅ. ÁôôéêÞò êáé óå öùôïóìßêñõíóç äçìïóéåýåôáé ìå ôïí ðáñüíôá íüìï, õðü ôá óôïé÷åßá 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14- 15-16-17-18-1 ðáñá÷ùñåßôáé êáôÜ êõñéüôçôá óôï Í.Ð.Ä.Ä. «ÃÅÍÉÊÏ ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÏ ÐÁÉÄÙÍ ÐÅÍÔÅËÇÓ» ãéá ôç äçìéïõñãßá, åãêáôÜóôáóç, åêóõã÷ñïíéóìü êáé ëåéôïõñãßá ôïõ Íïóïêïìåßïõ áõôïý. â) Ç áíáäÜóùóç ôçò áíùôÝñù Ýêôáóçò áßñåôáé.  ã) Ïé üñïé êáé ðåñéïñéóìïß äüìçóçò ôïõ ãçðÝäïõ êáèïñßæïíôáé ùò åîÞò: - ÌÝãéóôï ðïóïóôü êÜëõøçò 20%. - ÌÝãéóôïò óõíôåëåóôÞò äüìçóçò 0,40.  - ÌÝãéóôï åðéôñåðüìåíï ýøïò 12,00 ìÝôñá. ÅðéðëÝïí ôïõ ùò Üíù ýøïõò åðéôñÝðåôáé êáôáóêåõÞ óôÝãçò ìÝ÷ñé 2,00 ìÝôñá.  - ÁðïóôÜóåéò ôùí êôéñßùí ìåôáîý ôïõò êáé áðü ôá üñéá ôïõ ãçðÝäïõ 5,00 ìÝôñá. - ÅðéôñÝðåôáé ç äéÜóðáóç ôùí êôéñßùí.  - ÅðéôñÝðåôáé ç Ýíôáîç ÷þñùí êýñéáò ÷ñÞóçò óôá õðüãåéá.  19.á) Ç ðáñÜãñáöïò 1 ôïõ Üñèñïõ 20 ôïõ í. 3468/2006 (Á' 129) áíôéêáèßóôáôáé ùò áêïëïýèùò:  «1. Óôç ÃåíéêÞ Ãñáììáôåßá ÅíÝñãåéáò êáé ÊëéìáôéêÞò ÁëëáãÞò ôïõ Õðïõñãåßïõ ÐåñéâÜëëïíôïò, ÅíÝñãåéáò êáé ÊëéìáôéêÞò ÁëëáãÞò óõíéóôÜôáé Õðçñåóßá ÅîõðçñÝôçóçò Åðåíäõôþí ãéá Ýñãá Á.Ð.Å., óôçí ïðïßá åíôÜóóåôáé ôï ÔìÞìá Áíáíåþóéìùí Ðçãþí ÅíÝñãåéáò ôçò Äéåýèõíóçò Áíáíåþóéìùí Ðçãþí êáé Åîïéêïíüìçóçò ÅíÝñãåéáò ðïõ ìåôïíïìÜæåôáé óå Äéåýèõíóç ÁðïäïôéêÞò ×ñÞóçò êáé Åîïéêïíüìçóçò ÅíÝñãåéáò. Óôçí Õðçñåóßá Á. Ð. Å. óõíéóôÜôáé èÝóç ìåôáêëçôïý õðáëëÞëïõ ìå âáèìü 2ï ôçò êáôçãïñßáò åéäéêþí èÝóåùí, ï ïðïßïò ðñïÀóôáôáé ôçò õðçñåóßáò êáé ëáìâÜíåé ôéò áíôßóôïé÷åò áðïäï÷Ýò. Ç êÜëõøç ôçò áíùôÝñù èÝóçò ãßíåôáé êáôÜ ðáñÝêêëéóç áðü êÜèå Üëëç ó÷åôéêÞ äéÜôáîç åßôå ìå äéïñéóìü åßôå ìå ôïðïèÝôçóç õðáëëÞëïõ ôçò ÃåíéêÞò Ãñáììáôåßáò ÅíÝñãåéáò êáé ÊëéìáôéêÞò ÁëëáãÞò åßôå ìå áðüóðáóç õðáëëÞëïõ áðü ïðïéáäÞðïôå õðçñåóßá ôïõ Äçìïóßïõ, íïìéêþí ðñïóþðùí äçìïóßïõ Þ éäéùôéêïý äéêáßïõ Þ áíåîÜñôçôçò áñ÷Þò, ýóôåñá áðü ãíþìç ôïõ áñìüäéïõ ïñãÜíïõ äéïßêçóçò ôçò õðçñåóßáò, ôïõ íïìéêïý ðñïóþðïõ Þ ôçò áñ÷Þò. Ï ìåôáêëçôüò õðÜëëçëïò ïñßæåôáé ìå èçôåßá äéÜñêåéáò ìÝ÷ñé ôñßá Ýôç ìå äõíáôüôçôá éóü÷ñïíçò áíáíÝùóçò. Ðñïóüíôá ãéá ôï äéïñéóìü, ôçí ôïðïèÝôçóç Þ ôçí áðüóðáóç åßíáé ç êáôï÷Þ ðôõ÷ßïõ Áíþôáôïõ Åêðáéäåõôéêïý Éäñýìáôïò êáé óçìáíôéêÞ åìðåéñßá óå Ýñãá Á.Ð.Å..  Ç êÜëõøç ôùí åéóöïñþí ôïõ áðïóðþìåíïõ óå öïñåßò êïéíùíéêÞò áóöÜëéóçò âáñýíåé ôïí ðñïûðïëïãéóìü ôïõ öïñÝá áðü ôïí ïðïßï ðñïÝñ÷åôáé. Ç èçôåßá ôïõ áðïóðþìåíïõ óôçí áíùôÝñù èÝóç ëïãßæåôáé ùò ðñáãìáôéêÞ õðçñåóßá ãéá üëåò ôéò óõíÝðåéåò êáé êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò äåí äéáêüðôåôáé ç âáèìïëïãéêÞ êáé ìéóèïëïãéêÞ ôïõ åîÝëéîç. Ï áðïóðþìåíïò åðáíÝñ÷åôáé áõôïäéêáßùò ìåôÜ ôç ãéá ïðïéïíäÞðïôå ëüãï ëÞîç ôçò èçôåßáò ôïõ óôç èÝóç ðïõ êáôåß÷å ðñéí áðü ôï äéïñéóìü ôïõ. Áí ç èÝóç ðïõ êáôåß÷å Þ óôçí ïðïßá Ý÷åé åîåëé÷èåß äåí åßíáé êåíÞ Þ Ý÷åé êáôáñãçèåß, åðáíÝñ÷åôáé óå ôïõëÜ÷éóôïí ïìïéüâáèìç Þ áíôßóôïé÷ç, ìå âÜóç ôçí åîÝëéîç ôïõ ïñãáíïãñÜììáôïò, èÝóç ôïõ êëÜäïõ ôïõ, ç ïðïßá ôõ÷üí åßíáé êåíÞ Þ Üëëùò óõíéóôÜôáé ðñïóùðïðáãÞò èÝóç ìå áðüöáóç ôùí áñìüäéùí Õðïõñãþí êáé êáôáñãåßôáé ìå ôçí áðï÷þñçóç ôïõ áðü ôïí öïñÝá.»   â) Ç ðáñÜãñáöïò 4 ôïõ Üñèñïõ 20 ôïõ í. 3468/2006 áíôéêáèßóôáôáé ùò áêïëïýèùò:  «4. ÌÝ÷ñé íá ðëçñùèïýí ïé èÝóåéò ðïõ óõíéóôþíôáé ìå ôï ðñïåäñéêü äéÜôáãìá ðïõ ðñïâëÝðåôáé óôçí ðáñÜãñáöï 3, åðéôñÝðåôáé ç áðüóðáóç ðñïóùðéêïý êáôÜ ðáñÝêêëéóç ôùí êåéìÝíùí äéáôÜîåùí áðü õðçñåóßåò ôïõ Äçìïóßïõ, íïìéêþí ðñïóþðùí äçìïóßïõ äéêáßïõ êáé áðü öïñåßò ôïõ åõñýôåñïõ äçìüóéïõ ôïìÝá Þ öïñåßò ðïõ åðïðôåýïíôáé áðü ôï Õðïõñãåßï ÐåñéâÜëëïíôïò, ÅíÝñãåéáò êáé ÊëéìáôéêÞò ÁëëáãÞò, êáèþò êáé ÁíåîÜñôçôåò Áñ÷Ýò, ìå ïðïéáäÞðïôå ó÷Ýóç åñãáóßáò. Ç äéÜñêåéá ôçò áðüóðáóçò ïñßæåôáé óå ôñßá Ýôç ìå äõíáôüôçôá áíáíÝùóçò ãéá ßóï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá.»  20. Ç ðáñ. 17 ôïõ Üñèñïõ 15 ôïõ í. 3851/2010 (Á' 85) áíôéêáèßóôáôáé ùò åîÞò:  «17.á) ÌåôÜ ôçí Ýíáñîç éó÷ýïò ôïõ ðáñüíôïò, äåí õðïâÜëëïíôáé áéôÞóåéò ãéá ÷ïñÞãçóç Üäåéáò ðáñáãùãÞò çëåêôñéêÞò åíÝñãåéáò áðü èáëÜóóéåò áéïëéêÝò åãêáôáóôÜóåéò. Åêêñåìåßò áéôÞóåéò åîåôÜæïíôáé áðü ôç ÑÁÅ ìå âÜóç ôá êñéôÞñéá ôçò ðáñ. 1 ôïõ Üñèñïõ 3 ôïõ í. 3468/2006. Åéäéêüôåñá ãéá ôçí áîéïëüãçóç ôùí êñéôçñßùí (á) êáé (â) ëáìâÜíïíôáé õðüøç êáé ïé ãíùìïäïôÞóåéò ðïõ åêäßäïíôáé óôï ðëáßóéï ôçò äéáäéêáóßáò ôçò ðáñáãñÜöïõ 2 ôïõ Üñèñïõ 6Á üðùò ðñïóôÝèçêå ìå ôï Üñèñï 6. ÌåôÜ ôç ëÞøç ôçò Üäåéáò ðáñáãùãÞò, ç áäåéïäïôçóç ôùí áíùôÝñù óôáèìþí ãßíåôáé óýìöùíá ìå ôéò äéáôÜîåéò ôïõ í. 3468/ 2006.  â) Ç ðáñáãüìåíç åíÝñãåéá ôùí óôáèìþí ôçò ðåñßðôùóçò á' ôéìïëïãåßôáé ìå ôéìÞ âÜóçò ôá 108.30 åõñþ áíÜ ìåãáâáôþñá. Ç ôéìÞ áõôÞ ðñïóáõîÜíåôáé êáé áíáðñïóáñìüæåôáé óýìöùíá ìå ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 13 ôïõ í. 3468/2006 êáé ôïõ Üñèñïõ 5 ôïõ í. 3851/2010.  Ìå áðüöáóç ôïõ Õðïõñãïý ÐåñéâÜëëïíôïò, ÅíÝñãåéáò êáé ÊëéìáôéêÞò ÁëëáãÞò, êáôüðéí ãíþìçò ôçò ÑÁÅ, ç ïðïßá åêäßäåôáé ðñéí ôçí õðïãñáöÞ ôçò ïéêåßáò óýìâáóçò ðþëçóçò, åßíáé äõíáôüí ç áíùôÝñù ôéìÞ íá ðñïóáõîÜíåôáé, ãéá êÜèå óôáèìü îå÷ùñéóôÜ, Ýùò êáé 30% ôçò ôéìÞò âÜóçò. Ç ãíþìç ôçò ÑÁÅ ëáìâÜíåé õðüøç éäßùò ôá óôïé÷åßá êüóôïõò åðÝíäõóçò ôá ïðïßá ðáñáôßèåíôáé áíáëõôéêÜ óå ôå÷íï-ïéêïíïìéêÞ ìåëÝôç ðïõ õðïâÜëëåé ï êÜôï÷ïò ôçò Üäåéáò ðáñáãùãÞò ôïõ óôáèìïý ãéá ôçí ôåêìçñßùóç ôçò áíáãêáéüôçôáò ôïõ áéôïýìåíïõ ðïóïóôïý ðñïóáýîçóçò.»  21. Ôï Ýêôï êáé ôá åðüìåíá åäÜöéá ôçò ðáñáãñÜöïõ 2 ôïõ Üñèñïõ 3 ôïõ í. 3468/2006, üðùò éó÷ýåé, áíôéêáèßóôáíôáé ùò áêïëïýèùò:  «ÊáôÜ ôçò áðüöáóçò áõôÞò ÷ùñåß áßôçóç áíáèåþñçóçò óýìöùíá ìå ôéò äéáôÜîåéò ôùí Üñèñùí 32 êáé 33 ôïõ í. 4001/2011.»  22. Ôï ðñþôï êáé ôï äåýôåñï åäÜöéï ôïõ Üñèñïõ 35 ôïõ í. 3734/2009 (Á' 8) áíôéêáèßóôáíôáé ùò åîÞò:  «Ìå áðüöáóç ôùí Õðïõñãþí Åóùôåñéêþí, Ïéêïíïìéêþí êáé ÐåñéâÜëëïíôïò, ÅíÝñãåéáò êáé ÊëéìáôéêÞò ÁëëáãÞò ìðïñåß íá óõíéóôÜôáé ÅðéôñïðÞ, óå ó÷Ýóç ìå ôï Ýñãï «Áãùãüò ðåôñåëáßïõ ÌðïõñãêÜò - Áëåîáíäñïýðïëç» ðïõ ðñïâëÝðåôáé áðü ôç äéåèíÞ ÔñéìåñÞ Óõìöùíßá ðïõ êõñþèçêå ìå ôï í. 3558/2007 (Áº01), ç ïðïßá áðïôåëåßôáé áðü ôïí ÐåñéöåñåéÜñ÷ç Þ ôïí áñìüäéï Áíôéðåñé- öåñåéÜñ÷ç ôçò ÐåñéöÝñåéáò ÁíáôïëéêÞò Ìáêåäïíßáò -ÈñÜêçò, ôïí ÄÞìáñ÷ï Áëåîáíäñïýðïëçò, áðü åêðñïóþðïõò ôçò ÁðïêåíôñùìÝíçò Äéïßêçóçò Ìáêåäïíßáò -ÈñÜêçò, êáèþò êáé áðü åêðñïóþðïõò Ïñãáíéóìþí ÔïðéêÞò Áõôïäéïßêçóçò á' âáèìïý, åðáããåëìáôéêþí êáé Üëëùí öïñÝùí ôïõ Íïìïý ¸âñïõ. Ãéá ôç óõãêñüôçóç ôçò ÅðéôñïðÞò åêäßäåôáé ó÷åôéêÞ áðüöáóç ôïõ ÐåñéöåñåéÜñ÷ç ÁíáôïëéêÞò Ìáêåäïíßáò -ÈñÜêçò.»  23. á) Ï Õðïõñãüò ÐåñéâÜëëïíôïò, ÅíÝñãåéáò êáé ÊëéìáôéêÞò ÁëëáãÞò äýíáôáé íá ÷ïñçãÞóåé Üäåéåò ðñïóùñéíþí åíåñãåéáêþí åðéèåùñçôþí êáé ãéá ðåñßïäï ðëÝïí ôçò çìåñïìçíßáò ðïõ ïñßæåôáé óôçí ðáñÜãñáöï 1 ôïõ Üñèñïõ 7 ôïõ ð.ä. 100/2010 êáé ç ïðïßá äåí ìðïñåß íá õðåñâáßíåé ôï Ýíá Ýôïò. Ïé ðñïóùñéíÝò Üäåéåò ôçò ðáñáãñÜöïõ 2 ôïõ Üñèñïõ 7 ôïõ ð.ä. 100/2010 ìðïñïýí íá ÷ïñçãçèïýí êáé óå Ý÷ïíôåò áðïäåäåéãìÝíç ðåíôáåôÞ åðáããåëìáôéêÞ Þ êáé åðéóôçìïíéêÞ åìðåéñßá. Ç äéÜñêåéá éó÷ýïò ôùí ðñïóùñéíþí áäåéþí åíåñãåéáêþí åðéèåùñçôþí ðïõ Ý÷ïõí åêäïèåß êáé ëÞãïõí óôéò 6.10.2011, ðáñáôåßíåôáé Ýùò ôéò 6.10.2012.  â) Ç éäéüôçôá ôïõ Åíåñãåéáêïý ÅðéèåùñçôÞ, óýìöùíá ìå üóá ïñßæïíôáé óôï Üñèñï 10 ôïõ í. 3851/2010 (Á' 85), åßíáé áóõìâßâáóôç ìå ôçí éäéüôçôá ôïõ äçìïóßïõ õðáëëÞëïõ Þ õðáëëÞëïõ Í.Ð.Ä.Ä. Þ õðáëëÞëïõ ôïõ åõñýôåñïõ äçìüóéïõ ôïìÝá ìå ó÷Ýóç äçìïóßïõ Þ éäéùôéêïý äéêáßïõ.  ã) Ç ðåñßðôùóç ä' ôçò ðáñáãñÜöïõ 2 ôïõ Üñèñïõ 3 ôïõ ð.ä. 100/2010 (Á' 177) áíôéêáèßóôáôáé ùò áêïëïýèùò:  «(ä) íá äéáèÝôåé ôïõëÜ÷éóôïí äéåôÞ áðïäåäåéãìÝíç åðáããåëìáôéêÞ Þ/êáé åðéóôçìïíéêÞ åìðåéñßá, óýìöùíá ìå ôá ïñéæüìåíá óôçí ðáñÜãñáöï 1 ôïõ Üñèñïõ 6, óå èÝìáôá ìåëÝôçò Þ/êáé åðßâëåøçò Þ/êáé êáôáóêåõÞò êôéñßùí Þ/êáé óõóôçìÜôùí çëåêôñïìç÷áíïëïãéêþí åãêáôáóôÜóåùí êôéñßùí Þ/êáé åíåñãåéáêïý ó÷åäéáóìïý êôéñßùí êáé åëÝã÷ùí åíåñãåéáêþí åãêáôáóôÜóåùí Þ/êáé åíåñãåéáêþí åðéèåùñÞóåùí.»  24. Áðü ôç äçìïóßåõóç ôïõ ðáñüíôïò åðáíáöÝñåôáé óå éó÷ý ç ìå áñéèìü 49567/2006 êïéíÞ áðüöáóç ôùí Õðïõñãþí ÐåñéâÜëëïíôïò, ×ùñïôáîßáò êáé Äçìïóßùí ¸ñãùí, ÁíÜðôõîçò, ÁãñïôéêÞò ÁíÜðôõîçò êáé Ôñïößìùí, ÅìðïñéêÞò Íáõôéëßáò, Áéãáßïõ êáé ÍçóéùôéêÞò ÐïëéôéêÞò (Ä' 1071) ìå åîáßñåóç ôéò äéáôÜîåéò ôïõ ÌÝñïõò Â'ðåñß-ðôùóç 3 Æþíç III õðïðåñßðôùóç 1 ìÝ÷ñé ôçí Ýêäïóç ôïõ ðñïåäñéêïý äéáôÜãìáôïò, ðïõ ðñïâëÝðåôáé óôï Üñèñï 21 ôïõ í. 1650/1986, ãéá ôç ñýèìéóç ôùí èåìÜôùí, ðïõ ñõèìßæïíôáé áðü áõôÞ, êáé áí áõôü äåí åêäïèåß, ìÝ÷ñé ðÝíôå Ýôç.  25. Ç ðåñßðôùóç á' ôçò ðáñáãñÜöïõ 5 ôïõ Üñèñïõ 12 ôïõ í. 1337/1983 áíôéêáèßóôáôáé ùò åîÞò:  «á. ÊáôÜ ôç óýíôáîç ôïõ êôçìáôïãñáöéêïý äéáãñÜììáôïò ôçò ðïëåïäïìéêÞò ìåëÝôçò, ïé êýñéïé Þ íïìåßò áêéíÞôùí õðï÷ñåïýíôáé, êáôüðéí ðñïóêëÞóåùò, íá õðïâÜëïõí äÞëùóç éäéïêôçóßáò óôïí ïéêåßï ÄÞìï ðñïóêïìßæïíôáò óõã÷ñüíùò ôßôëïõò êôÞóåùò, ðéóôïðïéçôéêü ìåôáãñáöÞò, éäéïêôçóßáò, âáñþí, äéåêäéêÞóåùí, êáôáó÷Ýóåùí êáé ôïðïãñáöéêü äéÜãñáììá. Ç õðï÷ñÝùóç áõôÞ õößóôáôáé ìÝ÷ñé ôçí êýñùóç ôçò ðñÜîçò åöáñìïãÞò, ç ðáñÜëåéøç äå áõôÞò óõíåðÜãåôáé ôá åîÞò:  á 1. ÊÜèå äéêáéïðñáîßá åí æùÞ åßíáé Üêõñç, åÜí äåí åðéóõíÜðôåôáé óå áõôÞ ðéóôïðïéçôéêü ôïõ ïéêåßïõ ÄÞìïõ, ìå ôï ïðïßï èá âåâáéþíåôáé ç õðïâïëÞ ôçò äÞëùóçò éäéïêôçóßáò. Ç áêõñüôçôá áõôÞ áßñåôáé ìå ôçí õðïâïëÞ åê ôùí õóôÝñùí ôçò ó÷åôéêÞò äÞëùóçò. Óôçí ðåñßðôùóç áõôÞ, åöüóïí ï éäéïêôÞôçò åß÷å ðñïóêëçèåß êáé áìÝëçóå íá õðïâÜëåé åãêáßñùò äÞëùóç õðï÷ñåïýôáé óå êáôáâïëÞ åöÜðáî ðñïóôßìïõ êáèïñéæïìÝíïõ áðü ôïí ïéêåßï Ï.Ô.Á..  â 1. Äåí ÷ïñçãåßôáé Üäåéá ïéêïäïìÞò óôï áêßíçôï ÷ùñßò ôçí õðïâïëÞ êõñùìÝíïõ áíôéãñÜöïõ ôçò äÞëùóçò éäéïêôçóßáò êáé ôïõ áíùôÝñù ðéóôïðïéçôéêïý.    ÌåôÜ ôçí êýñùóç ôçò ðñÜîçò åöáñìïãÞò, ç ðñïóÜñôçóç ôïõ ùò Üíù ðéóôïðïéçôéêïý õðïâïëÞò äÞëùóçò éäéïêôçóßáò áðáéôåßôáé íá ãßíåôáé óôçí ðñþôç äéêáéïðñáîßá åí æùÞ, ç ïðïßá êáôáñôßæåôáé êáé ìåôáãñÜöåôáé óôá ïéêåßá âéâëßá ôïõ Õðïèçêïöõëáêåßïõ Þ êáôá÷ùñßæåôáé óôï êôçìáôïëïãéêü öýëëï ôïõ áêéíÞôïõ, ìåôÜ ôç ìåôáãñáöÞ Þ ôçí êáôá÷þñéóç ôçò ðñÜîçò åöáñìïãÞò. Óå êÜèå åðüìåíç äéêáéïðñáîßá åí æùÞ áñêåß íá ãßíåôáé ç ó÷åôéêÞ ìíåßá ôçò ðñïóÜñôçóçò ôïõ óôçí áñ÷éêÞ ùò Üíù äéêáéïðñáîßá.» ¢ñèñï 43 ÖïñïëïãéêÜ êßíçôñá áðïêáôÜóôáóçò êôéñßùí óôçí ðåñéï÷Þ ÃåñÜíé óôï éóôïñéêü êÝíôñï ôçò ÁèÞíáò  Á. ÉäéïêôÞôåò ÁêéíÞôùí  1. Áðü ôï öüñï åéóïäÞìáôïò öõóéêþí Þ íïìéêþí ðñïóþðùí ðïõ åßíáé êýñéïé Þ óõãêýñéïé áêéíÞôùí óôçí ðåñéï÷Þ «ÃåñÜíé», ç ïðïßá ïñßæåôáé áðü ôéò ïäïýò Ðåéñáé þò, Åðéêïýñïõ, Åõñõðßäïõ, ÁèçíÜò ôïõ Éóôïñéêïý ÊÝíôñïõ ôçò ÁèÞíáò åêðßðôåé êáôÜ ðåñßðôùóç:  á) Ðïóü ßóï ìå ôï 80% ôçò óõíïëéêÞò äáðÜíçò áðïêáôÜóôáóçò êáé åêóõã÷ñïíéóìïý áêéíÞôïõ ìå ÷ñÞóç êáôïéêßáò êáé êüóôïõò Ýñãùí ýøïõò Ýùò 600 åõñþ/ô.ì.. Ç Ýêðôùóç öüñïõ éó÷ýåé Ýùò ôçí áðüóâåóç ôçò óõíïëéêÞò äáðÜíçò êáé êáô' áíþôáôï üñéï ãéá ÷ñïíéêü äéÜóôçìá äÝêá åôþí.  â) Ðïóü ßóï ìå ôï 80% ôçò óõíïëéêÞò äáðÜíçò áðïêáôÜóôáóçò êáé åêóõã÷ñïíéóìïý áêéíÞôïõ ìå ÷ñÞóç ãñáöåßïõ óå üñïöï êôéñßïõ åêôüò ôïõ éóïãåßïõ êáé êüóôïõò Ýñãùí ýøïõò ìÝ÷ñé 500 åõñþ/ô.ì.. Ç Ýêðôùóç öüñïõ éó÷ýåé Ýùò ôçí áðüóâåóç ôçò óõíïëéêÞò äáðÜíçò êáé ãéá ÷ñïíéêü äéÜóôçìá äÝêá åôþí. Ç ìåßùóç áõôÞ äéåíåñãåßôáé ìå ôçí ðñïûðüèåóç üôé äåí åöáñìüæïíôáé óõã÷ñüíùò ïé ìåéþóåéò ôçò ðáñáãñÜöïõ Â1.  ã) Ðïóü ßóï ìå ôï 80% ôçò óõíïëéêÞò äáðÜíçò áðïêáôÜóôáóçò êáé åêóõã÷ñïíéóìïý ôïõ éóïãåßïõ áêéíÞôïõ ìå ÷ñÞóç ôïõ ôñéôïãåíïýò ôïìÝá (óýìöùíá ìå ôá ïñéæüìåíá óôçí ðáñÜãñáöï Ä) êáé êüóôïõò Ýñãùí Ýùò 300 åõñþ/ô.ì.. Ç Ýêðôùóç öüñïõ éó÷ýåé Ýùò ôçí áðüóâåóç ôçò óõíïëéêÞò äáðÜíçò êáé ãéá ÷ñïíéêü äéÜóôçìá äÝêá åôþí.  ä) Ðïóü ßóï ìå ôï 80% ôçò óõíïëéêÞò äáðÜíçò áðïêáôÜóôáóçò ôùí üøåùí êáé ôùí êïéíü÷ñçóôùí ÷þñùí ïéêïäïìÞò óôçí ïðïßá óõóôÜèçêå ïñéæüíôéá éäéïêôçóßá êáé êüóôïõò Ýñãùí ýøïõò Ýùò 100 åõñþ/ô.ì. ôï ïðïßï åðéìåñßæåôáé áíÜëïãá ìå ôá ðïóïóôÜ óõíéäéïêôçóßáò ôçò êÜèå ïñéæüíôéáò éäéïêôçóßáò. Ç Ýêðôùóç öüñïõ éó÷ýåé Ýùò ôçí áðüóâåóç ôçò óõíïëéêÞò äáðÜíçò êáé ãéá ÷ñïíéêü äéÜóôçìá äÝêá åôþí.  Áðáñáßôçôç ðñïûðüèåóç ãéá ôçí åöáñìïãÞ ôùí ðéï ðÜíù ìåéþóåùí åßíáé ç áðïêáôÜóôáóç êáé ï åêóõã÷ñïíéóìüò ôïõ áêéíÞôïõ íá õëïðïéçèåß ìÝ÷ñé 31.12.2015.  2. Áðü ôï öüñï åéóïäÞìáôïò öõóéêþí Þ íïìéêþí ðñïóþðùí ðïõ åßíáé éäéïêôÞôåò äéáôçñçôÝùí áêéíÞôùí óýìöùíá ìå ôéò äéáôÜîåéò ôçò ðáñáãñÜöïõ 2 ôïõ Üñèñïõ 4 ôïõ í. 1577/1985 êáé ôçò ðáñ. 1 ôïõ í. 3028/2002 óôçí ðåñéï÷Þ ôïõ Éóôïñéêïý ÊÝíôñïõ ôçò ÁèÞíáò áíåîáñôÞ ôùò ôçò ÷ñÞóåùò ôïõò, åêðßðôåé ðïóü ßóï ìå ôç äáðÜíç áðïêáôÜóôáóçò êáé åêóõã÷ñïíéóìïý áõôïý êáé êüóôïõò Ýñãùí ýøïõò ìÝ÷ñé 2.000 åõñþ/ô.ì.. Ç Ýêðôùóç öüñïõ éó÷ýåé Ýùò ôçí áðüóâåóç ôçò óõíïëéêÞò äáðÜíçò êáé ãéá ÷ñïíéêü äéÜóôçìá äÝêá åôþí. Óå ðåñßðôùóç óõíéäéïêôç óßáò ôï ðïóü ôçò ìåßùóçò áõôÞò åðéìåñßæåôáé áíÜëïãá ìå ôá ðïóïóôÜ óõíéäéïêôçóßáò. Åðßóçò, äéêáéïý÷ïò ôçò ìåßùóçò áõôÞò åêôüò áðü ôïí éäéïêôÞôç ôïõ áêéíÞôïõ, ìå ôéò ðéï ðÜíù ðñïûðïèÝóåéò, ìðïñåß íá åßíáé ï ìéóèùôÞò, ï ïðïßïò, ìå óýìöùíç ãíþìç ôïõ éäéïêôÞôç, ðñïâáßíåé óôç äáðÜíç ôùí Ýñãùí áðïêáôÜóôáóçò êáé åêóõã÷ñïíéóìïý, êáèþò êáé óôéò ôå÷íéêÝò, áñ÷éôåêôïíéêÝò êáé ëåéôïõñãéêÝò äéáìïñöþóåéò ôïõ êôéñßïõ. Ôï äéêáßùìá Ýêðôùóçò ôïõ ìéóèùôÞ äéáôçñåßôáé áêüìç êáé ìåôÜ ôçí ðéèáíÞ åãêáôÜëåéøç ôïõ áêéíÞôïõ áðü áõôüí.  Ïé äéáôÜîåéò ôïõ ðáñüíôïò éó÷ýïõí óôéò ðåñéðôþóåéò ãéá êôßñéá óôá ïðïßá Ý÷ïõí êçñõ÷èåß äéáôçñçôÝá ïé üøåéò ôïõò Þ ôá êåëýöç ôïõò ìÝ÷ñé ðñïóáýîçóçò 15% åðß ôïõ áñ÷éêïý üãêïõ ôïõò.  Ç üðïéá íüìéìç õðÝñâáóç äåí åìðßðôåé óôç äéÜôáîç.  Ïé äéáôÜîåéò ôçò ðáñáãñÜöïõ áõôÞò äåí åöáñìüæïíôáé óå ðåñßðôùóç ðïõ Ý÷ïõí åöáñìïãÞ ïé äéáôÜîåéò ôçò ðáñáãñÜöïõ Á1 êáé ôùí ðáñáãñÜöùí Â1 êáé Â2.  Áðáñáßôçôç ðñïûðüèåóç ãéá ôçí åöáñìïãÞ ôùí ðéï ðÜíù ìåéþóåùí åßíáé:  á) ãéá ôçí áðïêáôÜóôáóç ôùí Ýñãùí íá ôçñïýíôáé üëåò ïé äéáôÜîåéò êáé äéáäéêáóßåò ôùí äéáôçñçôÝùí êôéñßùí,  â) ïé áéôÞóåéò ãéá ôçí Ýêäïóç ôçò Üäåéáò áðïêáôÜóôáóçò íá Ý÷ïõí êáôáôåèåß óôéò áñìüäéåò õðçñåóßåò áðü ôç äçìïóßåõóç ôïõ ðáñüíôïò ìÝ÷ñé 31.12.2014 êáé ç áðïêáôÜóôáóç ôïõ áêéíÞôïõ íá õëïðïéçèåß ìÝóá óå ôñßá Ýôç áðü ôçí Ýêäïóç ôùí ó÷åôéêþí áäåéþí.  Ôá ðñüóùðá ôçò ðáñáãñÜöïõ áõôÞò ìðïñïýí íá åðéëÝîïõí ôçí åöáñìïãÞ ôùí ðéï ðÜíù êéíÞôñùí Þ ôùí êéíÞôñùí ôçò ðáñáãñÜöïõ 1 ôïõ Üñèñïõ 23 ôïõ Êþäéêá Öïñïëïãßáò ÅéóïäÞìáôïò (í. 2238/1994, Á' 151).  3. Áí äåí ðëçñïýíôáé ïé ðñïûðïèÝóåéò ðïõ ïñßæïíôáé óôéò äéáôÜîåéò ôïõ ðáñüíôïò Üñèñïõ äåí åöáñìüæïíôáé ôá ïñéæüìåíá êßíçôñá ãéá ôï áíôßóôïé÷ï Ýôïò.  4. Áí ìåôáâéâáóôåß ç êõñéüôçôá ôïõ áêéíÞôïõ äéêáéïý÷ïò ôùí åêðôþóåùí êáé ìåéþóåùí ôçò ðáñáãñÜöïõ Á' êáèßóôáôáé ï íÝïò êýñéïò. Â. ÌéóèùôÝò ÁêéíÞôùí  1. Áðü ôï öüñï åéóïäÞìáôïò öõóéêþí Þ íïìéêþí ðñïóþðùí ðïõ ìéóèþíïõí áêßíçôá ãéá ÷ñÞóç êáôïéêéþí êáé ãñáöåßùí óå üñïöï ïéêïäïìÞò óôçí ðåñéï÷Þ ôçò ðáñáãñÜöïõ Á1 ôïõ Éóôïñéêïý ÊÝíôñïõ ôçò ÁèÞíáò åêðßðôåé ðïóü ßóï ìå ôï 80% ôçò óõíïëéêÞò äáðÜíçò áðïêáôÜ óôáóçò êáé åêóõã÷ñïíéóìïý áõôïý êáé êüóôïõò Ýñãùí ýøïõò Ýùò 500 åõñþ/ô.ì. ãéá äÝêá Ýôç, åöüóïí ç äáðÜíç áðïêáôÜóôáóçò êáé åêóõã÷ñïíéóìïý õëïðïéçèåß ìÝ÷ñé 31.12.2014. Ç ðáñïýóá äéÜôáîç äåí åöáñìüæåôáé óõã÷ñüíùò ìå ôéò äéáôÜîåéò ôùí ðåñéðôþóåùí á' êáé â' ôçò ðáñáãñÜöïõ Á1.  Ãéá ôïõò ìéóèùôÝò áêéíÞôùí éó÷ýïõí ùò Ý÷ïõí ôá ïñéæüìåíá óôçí ðáñÜãñáöï Á2.  2. Ãéá ìßá ðåíôáåôßá áðü ôï öüñï åéóïäÞìáôïò ôùí åðé÷åéñÞóåùí ôñéôïãåíïýò ôïìÝá (óýìöùíá ìå ôá ïñéæüìåíá óôçí ðáñÜãñáöï Ä' ðïõ åãêáèßóôáíôáé óå êôßñéá óôçí ðåñéï÷Þ ôçò ðáñáãñÜöïõ Á1 ôïõ Éóôïñéêïý ÊÝíôñïõ ôçò ÁèÞíáò åêðßðôåé åôçóßùò ðïóü ßóï ìå ôï äé ðëÜóéï ôïõ ìéóèþìáôïò ðïõ êáôáâÜëëåôáé ãéá ôç ÷ñÞóç ôïõ áêéíÞôïõ. Ã. ÅðéðëÝïí êßíçôñá  1. Óå óõìâÜóåéò áãïñÜò áêéíÞôùí Þ åìðñáãìÜôùí äéêáéùìÜôùí åðß áêéíÞôùí ðïõ âñßóêïíôáé óôçí ðåñéï÷Þ ôçò ðáñáãñÜöïõ Á1, åðéâÜëëåôáé öüñïò ìåôáâßâáóçò áêéíÞôùí ìå óõíôåëåóôÞ 3% åðß ôçò áíôéêåéìåíéêÞò ôïõò áîßáò Þ åðß ôïõ ôõ÷üí äçëùèÝíôïò ôéìÞìáôïò, áí áõôü åßíáé ìåãáëýôåñï ôçò áíôéêåéìåíéêÞò áîßáò, ãéá ÷ñïíéêü äéÜóôçìá äýï åôþí áðü ôçí Ýíáñîç éó÷ýïò ôïõ ðáñüíôïò.  2. Ãéá ôçí ðåñéï÷Þ «ÃåñÜíé» ðïõ ïñßæåôáé óôï Üñèñï áõôü, ìå áðïöÜóåéò ôïõ Õðïõñãïý Ïéêïíïìéêþí ïé ôéìÝò æþíçò ðïõ êáèïñßæïíôáé óýìöùíá ìå ôéò äéáôÜîåéò ôùí Üñèñùí41 êáé41Áôïõ í. 1249/1982 (Á' 43), ìðïñïýííá ïñßæïíôáé ìåéþóåéò ãéá ôï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá ìÝ÷ñé 31 Äåêåìâñßïõ 2014.  Ä. Ôá áíùôÝñù öïñïëïãéêÜ êßíçôñá áöïñïýí óå êôßñéá êáé ÷þñïõò íïìßìùò õöéóôÜìåíïõò, óôïõò ïðïßïõò åðéôñÝðåôáé áðü ôéò éó÷ýïõóåò äéáôÜîåéò ç åãêáôÜóôáóç ÷ñÞóåùí ðïõ ðñïâëÝðïíôáé óôï ð.ä. ôçò 2/13.7.1994 (Ä' 704), ìå ôçí åîáßñåóç ôùí ÷ñÞóåùí åóôéáôïñßùí, áíáøõêôçñßùí, êÝíôñùí äéáóêåäÜóåùí, áíáøõ÷Þò, ÷þñùí óõíáèñïßóåùí êïéíïý êáé êáôáóôçìÜôùí ðáñï÷Þò ðñïóùðéêþí õðçñåóéþí.  Óå ðåñßðôùóç áëëáãÞò ÷ñÞóçò êáé åöüóïí ç íÝá ÷ñÞóç äåí ðåñéëáìâÜíåôáé óôéò åðéäïôïýìåíåò, ðáýåé ç áðüäïóç ôïõ êéíÞôñïõ ðñïò ôïí äéêáéïý÷ï.  Å. Ìå êïéíÞ áðüöáóç ôùí Õðïõñãþí Ïéêïíïìéêþí êáé ÐåñéâÜëëïíôïò, ÅíÝñãåéáò êáé ÊëéìáôéêÞò ÁëëáãÞò êáèïñßæïíôáé ïé áíáãêáßåò ëåðôïìÝñåéåò, ïé äéáäéêáóßåò, ôá äéêáéïëïãçôéêÜ êáé ï ÷ñüíïò õëïðïßçóçò ðïõ áðáéôïýíôáé, êáèþò êáé êÜèå Üëëï èÝìá ó÷åôéêü ìå ôçí åöáñìïãÞ ôïõ ðáñüíôïò. ¢ñèñï 44 ÖïñïëïãéêÜ êßíçôñá áðïêáôÜóôáóçò êôéñßùí óôçí ðåñéï÷Þ Ìåôáîïõñãåßï óôï Éóôïñéêü ÊÝíôñï ôçò ÁèÞíáò Á. ÉäéïêôÞôåò ÁêéíÞôùí  1. Áðü ôï öüñï åéóïäÞìáôïò öõóéêþí Þ íïìéêþí ðñïóþðùí ðïõ åßíáé êýñéïé Þ óõãêýñéïé áêéíÞôùí óå ôìÞìá ôçò ðåñéï÷Þò «Ìåôáîïõñãåßï» ôï ïðïßï ïñßæåôáé áðü ôïõò ïäéêïýò Üîïíåò Êùíóôáíôéíïõðüëåùò, Á÷éëëÝùò, Áãßïõ Êùíóôáíôßíïõ, Ðåéñáéþò, ÉåñÜ Ïäüò åêðßðôåé êáôÜ ðåñßðôùóç:  á) Ðïóü ßóï ìå ôï 80% ôçò óõíïëéêÞò äáðÜíçò áðïêáôÜóôáóçò êáé åêóõã÷ñïíéóìïý áêéíÞôïõ ìå ÷ñÞóç êáôïéêßáò êáé êüóôïõò Ýñãùí ýøïõò Ýùò 300 åõñþ/ô.ì.. Ç Ýêðôùóç öüñïõ éó÷ýåé Ýùò ôçí áðüóâåóç ôçò óõíïëéêÞò äáðÜíçò êáé êáô' áíþôáôï üñéï ãéá ÷ñïíéêü äéÜóôçìá äÝêá åôþí.  â) Ðïóü ßóï ìå ôï 80% ôçò óõíïëéêÞò äáðÜíçò áðïêáôÜóôáóçò êáé åêóõã÷ñïíéóìïý áêéíÞôïõ ìå ÷ñÞóç ãñáöåßïõ óå üñïöï êôéñßïõ åêôüò ôïõ éóïãåßïõ êáé êüóôïõò Ýñãùí ýøïõò ìÝ÷ñé 300 åõñþ/ô.ì.. Ç Ýêðôùóç öüñïõ éó÷ýåé Ýùò ôçí áðüóâåóç ôçò óõíïëéêÞò äáðÜíçò êáé ãéá ÷ñïíéêü äéÜóôçìá äÝêá åôþí. Ç ìåßùóç áõôÞ äéåíåñãåßôáé ìå ôçí ðñïûðüèåóç üôé äåí åöáñìüæåôáé óõã÷ñüíùò ç ìåßùóç ôçò ðáñáãñÜöïõ Â1.  ã) Ðïóü ßóï ìå ôï 80% ôçò óõíïëéêÞò äáðÜíçò áðïêáôÜóôáóçò êáé åêóõã÷ñïíéóìïý ôïõ éóïãåßïõ áêéíÞôïõ ìå ÷ñÞóç ôïõ ôñéôïãåíïýò ôïìÝá (óýìöùíá ìå ôá ïñéæüìåíá óôçí ðáñÜãñáöï Ä' êáé êüóôïõò Ýñãùí Ýùò 300 åõñþ/ô.ì.. Ç Ýêðôùóç öüñïõ éó÷ýåé Ýùò ôçí áðüóâåóç ôçò óõíïëéêÞò äáðÜíçò êáé ãéá ÷ñïíéêü äéÜóôçìá äÝêá åôþí.  ä) Ðïóü ßóï ìå ôï 80% ôçò óõíïëéêÞò äáðÜíçò áðïêáôÜóôáóçò ôùí üøåùí êáé ôùí êïéíï÷ñÞóôùí ÷þñùí ïéêïäïìÞò, óôçí ïðïßá óõóôÜèçêå ïñéæüíôéá éäéïêôçóßá êáé êüóôïõò Ýñãùí ýøïõò Ýùò 100 åõñþ/ô.ì. ôï ïðïßï åðéìåñßæåôáé áíÜëïãá ìå ôá ðïóïóôÜ óõíéäéïêôçóßáò êÜèå ïñéæüíôéáò éäéïêôçóßáò. Ç Ýêðôùóç öüñïõ éó÷ýåé Ýùò ôçí áðüóâåóç ôçò óõíïëéêÞò äáðÜíçò êáé ãéá ÷ñïíéêü äéÜóôçìá äÝêá åôþí.  Áðáñáßôçôç ðñïûðüèåóç ãéá ôçí åöáñìïãÞ ôùí ðéï ðÜíù ìåéþóåùí åßíáé ç áðïêáôÜóôáóç êáé ï åêóõã÷ñïíéóìüò ôïõ áêéíÞôïõ íá õëïðïéçèåß ìÝ÷ñé 31.12.2015.  2. Áðü ôï öüñï åéóïäÞìáôïò öõóéêþí Þ íïìéêþí ðñïóþðùí ðïõ åßíáé éäéïêôÞôåò äéáôçñçôÝùí áêéíÞôùí óýìöùíá ìå ôéò äéáôÜîåéò ôçò ðáñáãñÜöïõ 2 ôïõ Üñèñïõ 4 ôïõ í. 1577/1985 êáé ôïõ í. 3028/2002 óôçí ðåñéï÷Þ ôçò ðáñáãñÜöïõ Á1 ôïõ Éóôïñéêïý ÊÝíôñïõ ôçò ÁèÞíáò áíåîáñôÞôùò ôçò ÷ñÞóåùò ôïõò, åêðßðôåé ðïóü ßóï ìå ôç äáðÜíç áðïêáôÜóôáóçò êáé åêóõã÷ñïíéóìïý áõôïý êáé êü óôïõò Ýñãùí ýøïõò ìÝ÷ñé 2.000 åõñþ/ô.ì.. Ç Ýêðôùóç öüñïõ éó÷ýåé Ýùò ôçí áðüóâåóç ôçò óõíïëéêÞò äáðÜíçò êáé ãéá ÷ñïíéêü äéÜóôçìá äÝêá åôþí. Óå ðåñßðôùóç óõíéäéïêôçóßáò ôï ðïóü ôçò ìåßùóçò áõôÞò åðéìåñßæåôáé áíÜëïãá ìå ôá ðïóïóôÜ óõíéäéïêôçóßáò. Åðßóçò, äéêáéïý÷ïò ôçò ìåßùóçò áõôÞò åêôüò áðü ôïí éäéïêôÞôç ôïõ áêéíÞôïõ, ìå ôéò ðéï ðÜíù ðñïûðïèÝóåéò, ìðïñåß íá åßíáé ï ìéóèùôÞò, ï ïðïßïò, ìå óýìöùíç ãíþìç ôïõ éäéïêôÞôç, ðñïâáßíåé óôç äáðÜíç ôùí Ýñãùí áðïêáôÜóôáóçò êáé åêóõã÷ñïíéóìïý, êáèþò êáé óôéò ôå÷íéêÝò, áñ÷éôåêôïíé êÝò êáé ëåéôïõñãéêÝò äéáìïñöþóåéò ôïõ êôéñßïõ. Ôï äéêáßùìá Ýêðôùóçò ôïõ ìéóèùôÞ äéáôçñåßôáé áêüìç êáé ìåôÜ ôçí ðéèáíÞ åãêáôÜëåéøç ôïõ áêéíÞôïõ áðü áõôüí.  Ïé äéáôÜîåéò ôïõ ðáñüíôïò éó÷ýïõí óôéò ðåñéðôþóåéò ãéá êôßñéá óôá ïðïßá Ý÷ïõí êçñõ÷èåß äéáôçñçôÝá ïé üøåéò ôïõò Þ ôá êåëýöç ôïõò ìÝ÷ñé ðñïóáýîçóçò 15% åðß ôïõ áñ÷éêïý üãêïõ ôïõò.  Ç üðïéá íüìéìç õðÝñâáóç äåí åìðßðôåé óôç äéÜôáîç.  Ïé äéáôÜîåéò ôçò ðáñáãñÜöïõ áõôÞò äåí åöáñìüæïíôáé óå ðåñßðôùóç ðïõ Ý÷ïõí åöáñìïãÞ ïé äéáôÜîåéò ôùí ðáñáãñÜöùí Á1 êáéÂ1.  Áðáñáßôçôç ðñïûðüèåóç ãéá ôçí åöáñìïãÞ ôùí ðéï ðÜíù ìåéþóåùí åßíáé:  á) ãéá ôçí áðïêáôÜóôáóç ôùí Ýñãùí íá ôçñïýíôáé üëåò ïé äéáôÜîåéò êáé äéáäéêáóßåò ôùí äéáôçñçôÝùí êôéñßùí,  â) ïé áéôÞóåéò ãéá ôçí Ýêäïóç ôçò Üäåéáò áðïêáôÜóôáóçò íá Ý÷ïõí êáôáôåèåß óôéò áñìüäéåò õðçñåóßåò áðü ôç äçìïóßåõóç ôïõ ðáñüíôïò ìÝ÷ñé 31.12.2014 êáé ç áðïêáôÜóôáóç ôïõ áêéíÞôïõ íá õëïðïéçèåß ìÝóá óå ôñßá Ýôç áðü ôçí Ýêäïóç ôùí ó÷åôéêþí áäåéþí.   Ôá ðñüóùðá ôçò ðáñáãñÜöïõ áõôÞò ìðïñïýí íá åðéëÝîïõí ôçí åöáñìïãÞ ôùí ðéï ðÜíù êéíÞôñùí Þ ôùí êéíÞôñùí ôçò ðáñáãñÜöïõ 1 ôïõ Üñèñïõ 23 ôïõ Ê.Ö.Å..  3. Áí äåí ðëçñïýíôáé ïé ðñïûðïèÝóåéò ðïõ ïñßæïíôáé óôéò äéáôÜîåéò ôïõ ðáñüíôïò Üñèñïõ äåí åöáñìüæïíôáé ôá ïñéæüìåíá êßíçôñá ãéá ôï áíôßóôïé÷ï Ýôïò.  4. Áí ìåôáâéâáóôåß ç êõñéüôçôá ôïõ áêéíÞôïõ äéêáéïý÷ïò ôùí åêðôþóåùí êáé ìåéþóåùí ôçò ðáñáãñÜöïõ Á' êáèßóôáôáé ï íÝïò êýñéïò. Â. ÌéóèùôÝò ÁêéíÞôùí  1. Áðü ôï öüñï åéóïäÞìáôïò öõóéêþí Þ íïìéêþí ðñïóþðùí ðïõ ìéóèþíïõí áêßíçôá ãéá ÷ñÞóç êáôïéêéþí êáé ãñáöåßùí óå üñïöï ïéêïäïìÞò óôçí ðåñéï÷Þ ôçò ðáñáãñÜöïõ Á1 ôïõ Éóôïñéêïý ÊÝíôñïõ ôçò ÁèÞíáò åêðßðôåé ðïóü ßóï ìå ôï 80% ôçò óõíïëéêÞò äáðÜíçò áðïêáôÜóôáóçò êáé åêóõã÷ñïíéóìïý áõôïý êáé êüóôïõò Ýñãùí ýøïõò Ýùò 300 åõñþ/ô.ì. ãéá äÝêá Ýôç, åöüóïí ç äáðÜíç áðïêáôÜóôáóçò êáé åêóõã÷ñïíéóìïý õëïðïéçèåß ìÝ÷ñé 31.12.2014. Ç ðáñïýóá äéÜôáîç äåí åöáñìüæåôáé óõã÷ñüíùò ìå ôç ìåßùóç ôùí ðåñéðôþóåùí á' êáé â' ôçò ðáñáãñÜöïõ Á1.  2. Ãéá ìßá ðåíôáåôßá áðü ôï öüñï åéóïäÞìáôïò ôùí åðé÷åéñÞóåùí ôñéôïãåíïýò ôïìÝá (óýìöùíá ìå ôá ïñéæüìåíá óôçí ðáñÜãñáöï Ä') ðïõ åãêáèßóôáíôáé óå êôßñéá åíôüò ôçò ðåñéï÷Þò ôçò ðáñáãñÜöïõ Á1 ôïõ Éóôïñéêïý ÊÝíôñïõ ôçò ÁèÞíáò åêðßðôåé åôçóßùò ðïóü ßóï ìå ôï äéðëÜóéï ôïõ ìéóèþìáôïò ðïõ êáôáâÜëëåôáé ãéá ôç ÷ñÞóç ôïõ áêéíÞôïõ.  3. Ãéá ôïõò ìéóèùôÝò áêéíÞôùí éó÷ýïõí ùò Ý÷ïõí ôá ïñéæüìåíá óôçí ùò Üíù ðáñÜãñáöï Á2. Ã. ÅðéðëÝïí êßíçôñá  Óå óõìâÜóåéò áãïñÜò áêéíÞôùí Þ åìðñáãìÜôùí äéêáéùìÜôùí åðß áêéíÞôùí ðïõ âñßóêïíôáé óôçí ðåñéï÷Þ ôçò ðáñáãñÜöïõ Á1 ôïõ Éóôïñéêïý ÊÝíôñïõ ôçò ÁèÞíáò, åðéâÜëëåôáé öüñïò ìåôáâßâáóçò áêéíÞôùí ìå óõíôåëåóôÞ 3% åðß ôçò áíôéêåéìåíéêÞò ôïõò áîßáò Þ åðß ôïõ ôõ÷üí äçëùèÝíôïò ôéìÞìáôïò, áí áõôü åßíáé ìåãáëýôåñï ôçò áíôéêåéìåíéêÞò áîßáò, ãéá ÷ñïíéêü äéÜóôçìá äýï åôþí áðü ôçí Ýíáñîç éó÷ýïò ôïõ ðáñüíôïò.  Ä. Ôá áíùôÝñù öïñïëïãéêÜ êßíçôñá áöïñïýí óå êôßñéá êáé ÷þñïõò íïìßìùò õöéóôÜìåíïõò, óôïõò ïðïßïõò åðéôñÝðåôáé áðü ôéò éó÷ýïõóåò äéáôÜîåéò ç åãêáôÜóôáóç ÷ñÞóåùí ðïõ ðñïâëÝðïíôáé óôï ð.ä. ôçò 13.7/19.8.1998 (Ä' 616), ìå ôçí åîáßñåóç ôùí ÷ñÞóåùí åóôéáôïñßùí, áíáøõêôçñßùí, êÝíôñùí äéáóêåäÜóåùí áíáøõ÷Þò, ÷þñùí óõíáèñïßóåùí êïéíïý êáé êáôáóôçìÜôùí ðáñï÷Þò ðñïóùðéêþí õðçñåóéþí.  Óå ðåñßðôùóç áëëáãÞò ÷ñÞóçò êáé åöüóïí ç íÝá ÷ñÞóç äåí ðåñéëáìâÜíåôáé óôéò åðéäïôïýìåíåò, ðáýåé ç áðüäïóç ôïõ êéíÞôñïõ ðñïò ôïí äéêáéïý÷ï.  Å. Ìå êïéíÞ áðüöáóç ôùí Õðïõñãþí Ïéêïíïìéêþí êáé ÐåñéâÜëëïíôïò, ÅíÝñãåéáò êáé ÊëéìáôéêÞò ÁëëáãÞò êáèïñßæïíôáé ïé áíáãêáßåò ëåðôïìÝñåéåò, ïé äéáäéêáóßåò, ôá äéêáéïëïãçôéêÜ êáé ï ÷ñüíïò õëïðïßçóçò ðïõ áðáéôïýíôáé, êáèþò êáé êÜèå Üëëï èÝìá ó÷åôéêü ìå ôçí åöáñìïãÞ ôïõ ðáñüíôïò. ¢ñèñï 45  ÔåëéêÝò êáé ìåôáâáôéêÝò äéáôÜîåéò  1. Áðü ôçí Ýíáñîç éó÷ýïò ôïõ ðáñüíôïò, êáôáñãïýíôáé:  á. Ôá Óõìâïýëéá ×ùñïôáîßáò, Ïéêéóìïý êáé ÐåñéâÜëëïíôïò ÁðïêåíôñùìÝíçò Äéïßêçóçò êáé ïé äéáôÜîåéò ðïõ êáèïñßæïõí ôçí áñìïäéüôçôá ôïõò.  â. Ôï Áíþôáôï Ðïëåïäïìéêü êáé Áñ÷éôåêôïíéêü Óõìâïýëéï (Á.Ð.Á.Ó.), ðïõ èåóðßóôçêå óôçí ðáñÜãñáöï 3 ôïõ Üñèñïõ 2 ôïõ í. 2831/2000 (Á' 140).  ã. ÊÜèå äéÜôáîç ðïõ áíáöÝñåôáé óå èÝìá ñõèìéæüìåíï áðü áõôüí. 2. Ìå ôçí Ýêäïóç áðüöáóçò óõãêñüôçóçò:  á. ôïõ Óõìâïõëßïõ Áñ÷éôåêôïíéêÞò óå êÜèå ðåñéöåñåéáêÞ åíüôçôá êáôáñãåßôáé ç áíôßóôïé÷ç ÅÐÁÅ,  â. ôïõ Óõìâïõëßïõ Ðïëåïäïìéêþí èåìÜôùí êáé ÁìöéóâçôÞóåùí óå êÜèå ðåñéöåñåéáêÞ åíüôçôá, êáôáñãåßôáé ôï áíôßóôïé÷ï Óõìâïýëéï ×ùñïôáîßáò, Ïéêéóìïý êáé ÐåñéâÜëëïíôïò,  ã. ôïõ Êåíôñéêïý Óõìâïõëßïõ Ðïëåïäïìéêþí èåìÜôùí êáé ÁìöéóâçôÞóåùí, êáôáñãåßôáé ôï Êåíôñéêü Óõìâïýëéï ×ùñïôáîßáò, Ïéêéóìïý êáé ÐåñéâÜëëïíôïò. 3. Óôéò äéáôÜîåéò ôïõ ðáñüíôïò õðÜãïíôáé üëåò ïé Üäåéåò äüìçóçò ðïõ åêäßäïíôáé ìåôÜ ôçí Ýíáñîç éó÷ýïò ôïõ ðáñüíôïò. ÏéêïäïìéêÝò Üäåéåò ãéá ôéò ïðïßåò Ý÷ïõí õðïâëçèåß ðëÞñåéò öÜêåëïé óôçí áñìüäéá ðïëåïäïìéêÞ õðçñåóßá ìÝ÷ñé ôçí Ýíáñîç éó÷ýïò ôïõ ðáñüíôïò, åêäßäïíôáé óýìöùíá ìå ôéò ðñïúó÷ýïõóåò äéáôÜîåéò. Ãéá ôéò ïéêïäïìéêÝò Üäåéåò ðïõ Ý÷ïõí åêäïèåß ìÝ÷ñé ôçí Ýíáñîç éó÷ýïò ôïõ ðáñüíôïò, åöáñìüæïíôáé ôá Üñèñá 6 êáé 7.  Áí ìÝ÷ñé ôç äçìïóßåõóç ôïõ ðáñüíôïò Ý÷åé õðïâëçèåß öÜêåëïò ãéá ôçí Ýêäïóç ïéêïäïìéêÞò Üäåéáò, ç ðñïèåóìßá Ýêäïóçò ôçò åßíáé äýï Ýôç êáé áñ÷ßæåé áðü ôç äçìïóßåõóç.  4. Áðü ôçí Ýíáñîç éó÷ýïò ôïõ ðáñüíôïò êáôáñãïýíôáé ïé äéáôÜîåéò ðïõ ðñïâëÝðïõí ôçí ðñïóìÝôñçóç ôïõ ÷ñüíïõ ôçò èçôåßáò ôùí Åðéèåùñçôþí ôçò ÅÕÅÄÅÍ ùò ÷ñüíïõ Üóêçóçò êáèçêüíôùí ÐñïúóôáìÝíïõ ÔìÞìáôïò.  5. Áðü ôçí Ýíáñîç éó÷ýïò ôïõ ðáñüíôïò, ïé ðïëåïäïìéêÝò õðçñåóßåò ôùí äÞìùí áíáóõãêñïôïýíôáé, åðáíáêáèïñßæïíôáé âÜóåé ôïõ ðáñüíôïò ïé áñìïäéüôçôåò ôïõò êáé ïíïìÜæïíôáé Õðçñåóßåò Äüìçóçò.  6. ¼ðïõ óôçí êåßìåíç ðïëåïäïìéêÞ íïìïèåóßá ðñïâëÝðåôáé, ìå ðñüôáóç ôïõ Õðïõñãïý ÐåñéâÜëëïíôïò, ÅíÝñãåéáò êáé ÊëéìáôéêÞò ÁëëáãÞò, ç Ýêäïóç ðñïåäñéêïý äéáôÜãìáôïò ìåôÜ áðü ãíùìïäüôçóç óõìâïõëßïõ, ï üñïò áõôüò Ý÷åé ìüíï äõíçôéêÞ éó÷ý êáé ìðïñåß íá ðáñáëåßðåôáé. ¢ñèñï 46  1. Ç ðåñßðôùóç â' ôçò ðáñáãñÜöïõ 3 ôïõ Üñèñïõ 12 ôïõ í. 4002/2011 (Á' 180) áíôéêáèßóôáôáé ùò åîÞò:  «â. Óôçí áñìïäéüôçôá ôïõ ðïëåïäïìéêïý ãñáöåßïõ ôïõ Å.Ï.Ô. áíÞêåé ç Ýêäïóç êáé áíáèåþñçóç áäåéþí äüìçóçò, ï Ýëåã÷ïò ìåëåôþí ãéá ôçí Ýêäïóç ôïõò, êáèþò êáé óõíáöïýò ÷áñáêôÞñá ðïëåïäïìéêÝò áñìïäéüôçôåò ãéá ôéò ôïõñéóôéêÝò åãêáôáóôÜóåéò, ðïõ áíáöÝñïíôáé óôçí ðåñßðôùóç â' ôçò ðñïçãïýìåíçò ðáñáãñÜöïõ. Ôï ðïëåïäïìéêü ãñáöåßï ôïõ Å.Ï.Ô. êïéíïðïéåß ôçí Üäåéá äüìçóçò êáé áíôßãñáöá ôïõ öáêÝëïõ ôçò, êáèþò êáé ôçí «ôáõôüôçôá» ôïõ êôéñßïõ, ìåôÜ ôçí Ýíáñîç éó÷ýïò ôçò, óôçí áñìüäéá õðçñåóßá Äüìçóçò ôïõ ÄÞìïõ.»  2. Ï Ýëåã÷ïò ôùí êáôáóêåõþí, óôéò ïðïßåò áöïñïýí ïé ðáñáðÜíù Üäåéåò, äéåíåñãåßôáé áðü ôïõò ÅëåãêôÝò Äüìçóçò, óýìöùíá ìå ôá ïñéæüìåíá óôï Üñèñï 7.  3. Ïé äéáôÜîåéò ôïõ ðáñüíôïò áñ÷ßæïõí áðü ôç äçìïóßåõóç ôïõ óôçí Åöçìåñßäá ôçò ÊõâåñíÞóåùò. ¢ñèñï 47  1. Ç ðáñÜãñáöïò 1 ôïõ Üñèñïõ 15 ôïõ í. 2508/1997 (Á' 124) áíôéêáèßóôáôáé ùò åîÞò:  «1. Ðåñéï÷Ýò åíôüò ó÷åäßïõ ðüëåùò Þ åíôüò ïéêéóìþí ðñï ôïõ 1923, ðïõ åßíáé ðïëåïäïìéêÜ ðñïâëçìáôéêÝò êáé óõãêåêñéìÝíá ðåñéï÷Ýò ãéá ôéò ïðïßåò óõíôñÝ÷ïõí ïé ðñïûðïèÝóåéò ôçò ðåñßðôùóçò á' ôçò ðáñáãñÜöïõ 3 ôïõ Üñèñïõ 8 Þ ðåñéï÷Ýò ðïõ åíôÜ÷èçêáí óôï ó÷Ýäéï ìå ôéò äéáôÜîåéò ôïõ í.ä. ôçò 17.7.1923 êáé ìÝ÷ñé ôç äçìïóßåõóç ôïõ ðáñüíôïò äåí Ýãéíå åöáñìïãÞ ôïõ ó÷åäßïõ óôï ìåãáëýôåñï ôìÞìá ôçò ðåñéï÷Þò ãéá ïðïéïíäÞðïôå ëüãï, ìðïñåß íá õðá÷èïýí óôéò äéáôÜîåéò ôïõ ðáñüíôïò Üñèñïõ. Ãéá ôçí åöáñìïãÞ ôçò ðáñáãñÜöïõ áõôÞò, ùò åöáñìïãÞ ôïõ ó÷åäßïõ íïåßôáé ç óõíôÝëåóç ôùí ó÷åôéêþí áðáëëïôñéþóåùí.  Åîáéñïýíôáé áðü ôéò äéáôÜîåéò ôïõ ðáñüíôïò Üñèñïõ, ïé éäéïêôçóßåò ìå íüìéìá õöéóôÜìåíá êôÞñéá, ðïõ áðïôåëïýí ôï 30% ôïõëÜ÷éóôïí ôçò åðéôñåðüìåíçò êÜëõøçò Þ äüìçóçò ôùí éäéïêôçóéþí áõôþí.»  2. Ïé äéáôÜîåéò ôïõ ðáñüíôïò áñ÷ßæïõí áðü ôç äçìïóßåõóç ôïõ óôçí Åöçìåñßäá ôçò ÊõâåñíÞóåùò. ¢ñèñï 48  1. Ïé ìåëÝôåò ôïõ Üñèñïõ 2Á ôïõ í. 3316/2005 Ý÷ïõí ùò ðñïò üëåò ôéò Ýííïìåò óõíÝðåéåò ôçí ßäéá éó÷ý ìå ôéò ìåëÝôåò ðïõ åêðïíïýíôáé ìå âÜóç ôéò êåßìåíåò äéáôÜîåéò ãéá ôïõò óêïðïýò ôçò Ýíôáîçò ôùí õðü ìåëÝôç Ýñãùí óå üëá ôá åðéäïôïýìåíá êáé ìç Þ åðé÷ïñçãïýìåíá êáé ìç ðñïãñÜììáôá ôïõ Äçìïóßïõ êáé ôçò ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò (ÅÓÐÁ, ðñïãñÜììáôá äçìïóßùí åðåíäýóåùí) êáé ìðïñïýí íá ÷ñçóéìïðïéïýíôáé áíô' áõôþí, üðïõ áðáéôåßôáé ôÝôïéá ìåëÝôç ôïõ í. 3316/2005.  2.Ïé äéáôÜîåéò ôïõ ðáñüíôïò áñ÷ßæïõí áðü ôç äçìïóßåõóç ôïõ óôçí Åöçìåñßäá ôçò ÊõâåñíÞóåùò. ¢ñèñï 49  1. Ôï ðñþôï åäÜöéï ôçò ðáñáãñÜöïõ 3 ôïõ Üñèñïõ 23 ôïõ í. 4014/2011 (Á' 209) áíôéêáèßóôáôáé ùò åîÞò:  «Äåí õðÜãåôáé óôéò åîáéñÝóåéò ôçò ðåñßðôùóçò óô' ôçò ðñïçãïýìåíçò ðáñáãñÜöïõ ç ìåôáâßâáóç áõôïôåëïýò éäéïêôçóßáò Þ óýóôáóç åìðñÜãìáôïõ äéêáéþìáôïò óå áêßíçôï óôï ïðïßï Ý÷åé åêôåëåóôåß áõèáßñåôç êáôáóêåõÞ Þ Ý÷åé åãêáôáóôáèåß áõèáßñåôç ÷ñÞóç, Üëëç áðü ôéò áíáöåñüìåíåò óôçí ðáñÜãñáöï 2 êáé åöüóïí».  2. Ç ðåñßðôùóç á' ôçò ðáñáãñÜöïõ 3 ôïõ Üñèñïõ 23 ôïõ í. 4014/2011 áíôéêáèßóôáôáé ùò åîÞò: «á) ç áõèáßñåôç êáôáóêåõÞ Þ ÷ñÞóç âñßóêåôáé».   3. Ç ðåñßðôùóç óôóô' ôçò ðáñ. 3 ôïõ Üñèñïõ 23 ôïõ í. 4014/2011 áíôéêáèßóôáôáé ùò åîÞò:  «óôóô) óå ðáñáäïóéáêü ïéêéóìü, ìå ôçí åðéöýëáîç ôçò ðáñ. 24 ôïõ Üñèñïõ 24, êáé óå ïéêéóôéêü óýíïëï ðïõ Ý÷åé ÷áñáêôçñéóôåß ùò éóôïñéêü äéáôçñçôÝï ìíçìåßï».  4. Ç ðáñÜãñáöïò 4 ôïõ Üñèñïõ 23 ôïõ í. 4014/2011 áíôéêáèßóôáôáé ùò åîÞò:  «4. Óå êÜèå äéêáéïðñáîßá åí æùÞ ðïõ óõíôÜóóåôáé ìåôÜ ôç äçìïóßåõóç ôïõ ðáñüíôïò êáé Ý÷åé ùò áíôéêåßìåíï ôç ìåôáâßâáóç Þ ôç óýóôáóç åìðñÜãìáôïõ äéêáéþìáôïò óå êÜèå áêßíçôï, óõìðåñéëáìâáíïìÝíùí ôùí áêéíÞôùí ÷ùñßò êôßóìá åêôüò áðü ôá åðéóõíáðôüìåíá ðïõ ðñïâëÝðïíôáé óôçí ðáñÜãñáöï 12 ôïõ Üñèñïõ 17 ôïõ í. 1337/ 1983, åðéóõíÜðôåôáé õðåýèõíç äÞëùóç ôïõ éäéïêôÞôç êáé âåâáßùóç ìç÷áíéêïý, ìå ôéò ïðïßåò äçëþíåôáé êáé âåâáéþíåôáé áíôßóôïé÷á üôé óôï áêßíçôï äåí õðÜñ÷åé êôßóìá Þ óôç äéáêåêñéìÝíç áõôïôåëÞ ïñéæüíôéá Þ êÜèåôç éäéïêôçóßá, ìç óõìðåñéëáìâáíïìÝíùí ôùí êïéíïêôÞôùí Þ êïéíï÷ñÞóôùí ÷þñùí ôïõ áêéíÞôïõ, äåí Ý÷ïõí åêôåëåóôåß áõèáßñåôåò êáôáóêåõÝò ðïõ íá åðçñåÜæïõí ôç äüìçóç, ôçí êÜëõøç êáé ôï ýøïò ôçò éäéïêôçóßáò êáé äåí Ý÷ïõí åãêáôáóôáèåß ÷ñÞóåéò ÷ùñßò Üäåéá, Þ üôé ïé åêôåëåóìÝíåò áõèáßñåôåò êáôáóêåõÝò Þ ïé åãêáôåóôçìÝíåò áõèáßñåôåò ÷ñÞóåéò, åìðßðôïõí óå ìßá áðü ôéò åîáéñÝóåéò ôçò ðáñáãñÜöïõ 2 êáé äåí õðÜãïíôáé óå êáìßá áðü ôéò ðåñéðôþóåéò ôçò ðáñáãñÜöïõ 3.  Ìå êïéíÞ áðüöáóç ôùí Õðïõñãþí ÐåñéâÜëëïíôïò, ÅíÝñãåéáò êáé ÊëéìáôéêÞò ÁëëáãÞò êáé Äéêáéïóýíçò, ÄéáöÜíåéáò êáé Áíèñùðßíùí ÄéêáéùìÜôùí, ìðïñåß íá êáèïñßæåôáé ôï åéäéêüôåñï ðåñéå÷üìåíï ôçò äÞëùóçò êáé ôçò âåâáßùóçò ôïõ ðñïçãïýìåíïõ åäáößïõ êáé ìðïñåß íá ðñïâëÝðåôáé üôé ç ðáñáðÜíù õðåýèõíç äÞëùóç êáé âåâáßùóç ìç÷áíéêïý áíôéêáèßóôáíôáé ìå ôçí «Ôáõôüôçôá Êôéñßïõ» êáôÜ ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 3 ôïõ í. 3843/2010 (Á' 62) ìåôÜ ôçí Ýíáñîç ôÞñçóçò ôçò êáé ñõèìßæåôáé êÜèå áíáãêáßï æÞôçìá ãéá ôçí åöáñìïãÞ ôçò ðáñïýóáò ðáñáãñÜöïõ.»  5. Ôï ðñïôåëåõôáßï åäÜöéï ôçò ðåñßðôùóçò â' ôçò ðáñáãñÜöïõ 2 ôïõ Üñèñïõ 24 ôïõ í. 4014/2011 áíôéêáèßóôáôáé ùò åîÞò:  «Ç õðåýèõíç äÞëùóç óõíïäåýåôáé áðü äçìüóéá Ýããñáöá Þ áåñïöùôïãñáößåò, áðü ôá ïðïßá áðïäåéêíýåôáé ï ÷ñüíïò ïëïêëÞñùóçò ôçò êáôáóêåõÞò Þ åãêáôÜóôáóçò ôçò ÷ñÞóçò. Áí äåí õðÜñ÷ïõí äçìüóéá Ýããñáöá Þ áåñïöùôïãñáößåò, ðïõ áðïäåéêíýïõí ôï ÷ñüíï ïëïêëÞñùóçò ôçò êáôáóêåõÞò Þ åãêáôÜóôáóçò ôçò ÷ñÞóçò, áõôüò ìðïñåß íá áðïäåé÷ôåß êáé áðü éäéùôéêÜ Ýããñáöá âåâáßáò ÷ñïíïëïãßáò, êáôÜ ôçí Ýííïéá ôïõ Üñèñïõ 446 ôïõ Êþäéêá ÐïëéôéêÞò Äéêïíïìßáò, ðñï ôçò 31.1.1983.»  6. Óôçí ðáñ. 6 ôïõ Üñèñïõ 24 ôïõ í. 4014/2011 ðñïóôßèåôáé åäÜöéï ä' ùò åîÞò:  «ä. Ãéá ðáñáâÜóåéò, ïé ïðïßåò äåí åìðßðôïõí óôéò êáôçãïñßåò 1 Ýùò êáé 12 ôïõ ðßíáêá ôïõ ÐáñáñôÞìáôïò ôïõ ðáñüíôïò êáé äåí áíôéóôïé÷ßæïíôáé óå åðéöÜíåéá ÷þñïõ (ô.ì.), êáôáâÜëëåôáé ðáñÜâïëï 500 åõñþ êáé ôï åéäéêü ðñüóôéìï õðïëïãßæåôáé áíÜ åßäïò ðáñÜâáóçò ìå áíáëõôéêü ðñïûðïëïãéóìü. Ðñïûðïëïãéóìüò Ýùò êáé 5.000 åõñþ èåùñåßôáé ìßá (1) ðáñÜâáóç ãéá ôçí ïðïßá êáôáâÜëëåôáé ðñüóôéìï 500 åõñþ. Ï áñéèìüò ôùí ðáñáâÜóåùí áíÜ åßäïò ðñïêýðôåé áðü ôï ðçëßêïí ôïõ áíáëõôéêïý ðñïûðïëïãéóìïý ôçò äéá ôïõ ðïóïý ôùí 5.000 åõñþ, óôñïã- ãõëïðïéïýìåíï ðñïò ôá Üíù. Ï óõíïëéêüò áñéèìüò ôùí ðáñáâÜóåùí ôïõ áêéíÞôïõ óçìåéþíåôáé óôï ôåôñáãùíß-äéï 13 ôïõ ðßíáêá ôïõ ÐáñáñôÞìáôïò.»  7. Ôï óôïé÷åßï á' ôçò ðáñ. 9 ôïõ Üñèñïõ 24 ôïõ í.4014/2011 áíôéêáèßóôáôáé ùò åîÞò:   «á. ¸íáí áñ÷éôÝêôïíá ìç÷áíéêü ôçò áñìüäéáò ðïëåïäïìéêÞò Þ ôå÷íéêÞò õðçñåóßáò ôïõ ÄÞìïõ ùò ðñüåäñï ìå ôïí áíáðëçñùôÞ ôïõ. Óå ðåñßðôùóç Ýëëåéøçò ôùí ðáñáðÜíù ïñßæåôáé ùò ðñüåäñïò ìå ôïí áíáðëçñùôÞ ôïõ áñ÷éôÝêôïíáò ìç÷áíéêüò õðÜëëçëïò ôçò ïéêåßáò áðïêåíôñùìÝíçò äéïßêçóçò Þ ðåñéöÝñåéáò Þ ôïõ Õðïõñãåßïõ Ðïëéôéóìïý êáé Ôïõñéóìïý Þ ôçò ÃåíéêÞò Ãñáììáôåßáò Áéãáßïõ êáé ÍçóéùôéêÞò ÐïëéôéêÞò, ãéá ôá íçóéÜ áñìïäéüôçôáò ôïõò.».  8. Ç ðáñÜãñáöïò 7 ôïõ Üñèñïõ 24 ôïõ í. 4014/2011 áíôéêáèßóôáôáé ùò åîÞò:  «7.á. Ãéá ôá áêßíçôá ôá åõñéóêüìåíá óôçí çðåéñùôéêÞ ÅëëÜäá êáé óôá íçóéÜ ÊñÞôç êáé Åýâïéá, óôçí ðåñßðôùóç ðïõ äåí Ý÷åé êáèïñéóôåß ôéìÞ æþíçò óýìöùíá ìå ôï óýóôçìá ôùí áíôéêåéìåíéêþí áîéþí ôïõ Õðïõñãåßïõ Ïéêïíïìéêþí óôçí ðåñéï÷Þ ôïõ áêéíÞôïõ, ãéá ôïí õðïëïãéóìü ôçò áîßáò ôùí êôéóìÜôùí ëáìâÜíåôáé õðüøç ç åëÜ÷éóôç ôéìÞ æþíçò ðïõ éó÷ýåé óôçí ôïðéêÞ Þ äçìïôéêÞ êïéíüôçôá, üðïõ âñßóêåôáé ôï áêßíçôï êáé åÜí äåí Ý÷åé êáèïñéóôåß óå áõôÞ, ç åëÜ÷éóôç ôéìÞ æþíçò ðïõ éó÷ýåé óôçí ðåñéöåñåéáêÞ åíüôçôá, üðïõ âñßóêåôáé ôï áêßíçôï. ÅéäéêÜ äå ãéá ôá áêßíçôá ôïõ ðñïçãïýìåíïõ åäáößïõ ðïõ âñßóêïíôáé óå ðåñéï÷Ýò åêôüò ó÷åäßïõ ðüëåùò êáé åêôüò ïñßùí ïéêéóìïý, ðïõ äåí Ý÷åé êáèïñéóôåß ôéìÞ æþíçò, óýìöùíá ìå ôï óýóôçìá áíôéêåéìåíéêþí áîéþí ôïõ Õðïõñãåßïõ Ïéêïíïìéêþí, ãéá ôïí õðïëïãéóìü ôùí ðñïóôßìùí ëáìâÜíåôáé õðüøç ç åëÜ÷éóôç ôéìÞ æþíçò ðïõ éó÷ýåé óôçí ðåñéöåñåéáêÞ åíüôçôá, åöüóïí óôçí ïéêåßá äçìïôéêÞ êïéíüôçôá ôïõ áêéíÞôïõ ç ìÝãéóôç ôéìÞ æþíçò äåí õðåñâáßíåé ôá 2.200 åõñþ. â. Ãéá ôá õðüëïéðá áêßíçôá ôçò ÅðéêñÜôåéáò, óôçí ðåñßðôþóç ðïõ äåí Ý÷åé êáèïñéóôåß ôéìÞ æþíçò, óýìöùíá ìå ôï óýóôçìá ôùí áíôéêåéìåíéêþí áîéþí ôïõ Õðïõñãåßïõ Ïéêïíïìéêþí óôçí ðåñéï÷Þ ôïõ áêéíÞôïõ, ãéá ôïí õðïëïãéóìü ôçò áîßáò ôùí êôéóìÜôùí ëáìâÜíåôáé õðüøç ç åëÜ÷éóôç ôéìÞ æþíçò ðïõ éó÷ýåé óôçí ôïðéêÞ Þ äçìïôéêÞ êïéíüôçôá, üðïõ âñßóêåôáé ôï áêßíçôï êáé åÜí äåí Ý÷åé êáèïñéóôåß óå áõôÞ, ç åëÜ÷éóôç ôéìÞ æþíçò ðïõ éó÷ýåé óôï äÞìï êáé åÜí äåí Ý÷åé êáèïñéóôåß óå áõôüí, ç åëÜ÷éóôç ôéìÞ æþíçò ðïõ éó÷ýåé óôçí ðåñéöåñåéáêÞ åíüôçôá, üðïõ âñßóêåôáé ôï áêßíçôï.»  9. Óôï ôÝëïò ôçò ðáñ. 10 ôïõ Üñèñïõ 24 ôïõ í. 4014/2011 ðñïóôßèåôáé åäÜöéï ùò åîÞò:  «Ãéá ôç óýíäåóç êôéñßùí Þ áõôïôåëþí éäéïêôçóéþí áõôþí ìå äßêôõá êïéíÞò ùöÝëåéáò êáé ãéá ôç ëÞøç âåâáßùóçò ÷þñïõ êýñéáò ÷ñÞóçò õðïâÜëëåôáé óôïí áñìüäéï ïñãáíéóìü êáé óôçí áñìüäéá ðïëåïäïìéêÞ õðçñåóßá âåâáßùóç ôïõ TEE, ìå ôçí ïðïßá ðéóôïðïéåßôáé ç êáôáâïëÞ ôïõëÜ÷éóôïí ôçò ðñþôçò äüóçò ôïõ åíéáßïõ åéäéêïý ðñïóôßìïõ êáé ðåñéëáìâÜíåé ôá áðáñáßôçôá óôïé÷åßá ôáõôïðïßçóçò ôçò éäéïêôçóßáò êáé ôïõ êõñßïõ áõôÞò.»  10. Ç ðáñÜãñáöïò 17 ôïõ Üñèñïõ 24 ôïõ í. 4014/2011 áíôéêáèßóôáôáé ùò åîÞò:  «17. Óôéò ðåñéðôþóåéò êáôáóêåõþí ïé ïðïßåò Ý÷ïõí åíôá÷èåß óôéò ñõèìßóåéò ôïõ ðáñüíôïò Üñèñïõ êáé Ý÷åé ðåñáéùèåß ç ó÷åôéêÞ äéáäéêáóßá, óýìöùíá ìå üóá ïñßæïíôáé óôçí ðáñÜãñáöï 5, åðéôñÝðåôáé êáôÜ ðáñÝêêëéóç áðü êÜèå éó÷ýïõóá äéÜôáîç ç åêôÝëåóç åñãáóéþí áðïðåñÜôùóçò. ÅðéðëÝïí åðéôñÝðåôáé ç åêôÝëåóç åñãáóéþí åðéóêåõÞò, ðïõ áðïâëÝðïõí óôçí õãéåéíÞ, ôçí áéóèçôéêÞ âåëôßùóç-áðïêáôÜóôáóç êáé ôç óõíÞèç óõíôÞñçóç ôïõò. Ç åêôÝëåóç ôùí ðáñáðÜíù åñãáóéþí áðïðåñÜôùóçò êáé åðéóêåõÞò ãßíåôáé ýóôåñá áðü Ýãêñéóç ðïõ äßíåôáé áðü ôçí áñìüäéá ðïëåïäïìéêÞ õðçñåóßá, åöüóïí ïé åñãáóßåò ãéá ôéò ïðïßåò æçôåßôáé ç åêôÝëåóç äåí åðáõîÜíïõí ôï êôßóìá óå üãêï. Ç Ýãêñéóç åñãáóéþí ãíùóôïðïéåßôáé áìåëëçôß óôï ºäñõìá Êïéíùíéêþí Áóöáëßóåùí-Åíéáßï Ôáìåßï ÁóöÜëéóçò Ìéóèùôþí (É.Ê.Á.- Å.Ô.Á.Ì.). Ãéá ôç ÷ïñÞãçóç ôçò Ýãêñéóçò åñãáóéþí õðïâÜëëïíôáé óôéò áñìüäéåò ðïëåïäïìéêÝò õðçñåóßåò äéêáéïëïãçôéêÜ ðïõ êáèïñßæïíôáé ìå áðïöÜóåéò ôïõ Õðïõñãïý ÐåñéâÜëëïíôïò, ÅíÝñãåéáò êáé ÊëéìáôéêÞò ÁëëáãÞò.»  11. ÌåôÜ ôçí ðáñ. 23 ôïõ Üñèñïõ 24 ôïõ í. 4014/2011ðñïóôßèåôáé ðáñÜãñáöïò 24 ùò åîÞò:  «24.á. Óôéò äéáôÜîåéò ôïõ ðáñüíôïò õðÜãïíôáé áõèáßñåôåò êáôáóêåõÝò óå ðáñáäïóéáêü ïéêéóìü Þ ôìÞìá ðüëçò, åöüóïí áõôÝò Ý÷ïõí ïëïêëçñùèåß ðñéí ôç äçìïóßåõóç ôçò äéïéêçôéêÞò ðñÜîçò ÷áñáêôçñéóìïý ôïõ ïéêéóìïý Þ ôìÞìáôïò ðüëçò ùò ðáñáäïóéáêïý.  â. Óôéò äéáôÜîåéò ôïõ ðáñüíôïò õðÜãïíôáé áõèáßñåôåò êáôáóêåõÝò ðïõ âñßóêïíôáé óå ðáñáäïóéáêü ïéêéóìü Þ ôìÞìá ðüëçò êáé Ý÷ïõí ïëïêëçñùèåß ìåôÜ ôç äçìïóßåõóç ôçò äéïéêçôéêÞò ðñÜîçò ÷áñáêôçñéóìïý ôïõ ïéêéóìïý Þ ôìÞìáôïò ðüëçò ùò ðáñáäïóéáêïý, óýìöùíá ìå ôá áêüëïõèá:  âá) ÌåôÜ ôçí õðïâïëÞ ôùí äéêáéïëïãçôéêþí ôïõ ðñþôïõ åäáößïõ ôçò ðáñ. 3 ôïõ Üñèñïõ 24 áðáéôåßôáé ç õðïâïëÞ áßôçóçò óôçí åðéôñïðÞ ôçò ðáñ. 9 ôïõ Üñèñïõ 24 ç ïðïßá äÝ÷åôáé Þ áðïññßðôåé ôçí áßôçóç, ìå âÜóç ôçí áéóèçôéêÞ Ýíôáîç ôçò áõèáßñåôçò êáôáóêåõÞò ùò ðñïò ôï óýíïëï ôïõ ôõ÷üí íïìßìùò õöéóôÜìåíïõ êôéñßïõ, ôï åõñýôåñï äïìçìÝíï ðåñéâÜëëïí, êáèþò êáé ôçí áñ÷éôåêôïíéêÞ êáé ìïñöïëïãéêÞ ôõðïëïãßá ôïõ ðáñáäïóéáêïý ïéêéóìïý Þ ôìÞìáôïò ðüëçò. ââ) Ç åðéôñïðÞ ôçò ðáñ. 9 ôïõ Üñèñïõ 24 ìðïñåß íá åðéâÜëåé ôçí åêôÝëåóç åñãáóéþí ðñïóáñìïãÞò ôïõ áõèáßñåôïõ êôßóìáôïò óôïõò éó÷ýïíôåò ìïñöïëïãéêïýò üñïõò êáé ðåñéïñéóìïýò ôïõ ðáñáäïóéáêïý ïéêéóìïý Þ ôìÞìáôïò ðüëçò êáôÜ ôá ïñéæüìåíá óôçí ðáñ. 17 ôïõ Üñèñïõ 24. Óôçí ðåñßðôùóç áõôÞ ïé åñãáóßåò åêôåëïýíôáé ìåôÜ ôçí êïéíïðïßçóç ôçò èåôéêÞò êñßóçò ôïõ óõëëïãéêïý ïñãÜíïõ óôïí éäéïêôÞôç. Ç ðñïèåóìßá åîüöëçóçò ôïõ åéäéêïý ðñïóôßìïõ áñ÷ßæåé áðü ôçí êïéíïðïßçóç ôçò èåôéêÞò êñßóçò óôïí éäéïêôÞôç Þ ìåôÜ ôçí ïëïêëÞñùóç ôùí åñãáóéþí ðñïóáñìïãÞò ôçò áõèáßñåôçò êáôáóêåõÞò ðïõ åðéâëÞèçêáí, ç ïðïßá äåí ìðïñåß íá õðåñâáßíåé ôïõò ôÝóóåñéò (4) ìÞíåò êáé ðéóôïðïéåßôáé áðü ôçí áñìüäéá ðïëåïäïìéêÞ õðçñåóßá.  âã) ÅéäéêÜ ãéá ðáñáäïóéáêïýò ïéêéóìïýò ìéêñüôåñïõò ôùí 2.000 êáôïßêùí, ç åðéôñïðÞ ôçò ðáñ. 9 ôïõ Üñèñïõ 24 áðïöáßíåôáé ìåôÜ ôç óõãêÝíôñùóç üëùí ôùí áéôçìÜôùí õðáãùãÞò óå êÜèå ïéêéóìü êáé óõíïëéêÞ áîéïëüãçóç ôçò äéáìïñöùìÝíçò êáôÜóôáóçò óå ó÷Ýóç ìå ôá ìïñöïëïãéêÜ óôïé÷åßá êáé ôï ÷áñáêôÞñá ôïõ ðáñáäïóéáêïý ïéêéóìïý, ï ïðïßïò äåí ðñÝðåé íá áëëïéþíåôáé ìå ôçí åí ëüãù õðáãùãÞ.  âä) Ç ôÞñçóç ôçò áíùôÝñù äéáäéêáóßáò äåí åßíáé áðáñáßôçôç ãéá áõèáßñåôá êôßóìáôá ðïõ âñßóêïíôáé óå ðáñáäïóéáêïýò ïéêéóìïýò êáé ðüëåéò Üíù ôùí 5.000 êáôïßêùí êáé äåí õðåñâáßíïõí ðïóïóôü 50% ôùí åðéôñåðüìåíùí üñùí äüìçóçò.  ã. Ç ìåôáâßâáóç Þ ç óýóôáóç åìðñáãìÜôùí äéêáéùìÜôùí óå áêßíçôá ìå áõèáßñåôåò êáôáóêåõÝò, ãéá ôá ïðïßá áðáéôåßôáé Ýãêñéóç ôçò åðéôñïðÞò ôçò ðáñ. 9 ôïõ Üñèñïõ 24, ìðïñåß íá ðñáãìáôïðïéçèåß ìåôÜ ôçí õðïâïëÞ ôùí äéêáéïëïãçôéêþí ôïõ ðñþôïõ åäáößïõ ôçò ðáñ. 3 ôïõ Üñèñïõ 24. Ôç äå õðï÷ñÝùóç ïëïêëÞñùóçò ôçò äéáäéêáóßáò áíáëáìâÜíåé ï íÝïò êýñéïò ìå åéäéêÞ ìíåßá óôï ó÷åôéêü óõìâïëáéïãñáöéêü Ýããñáöï.  ä. Óå ðáñáäïóéáêïýò ïéêéóìïýò ìéêñüôåñïõò ôùí 2.000 êáôïßêùí äåí åðéôñÝðåôáé ç õðáãùãÞ óôéò äéáôÜîåéò ôïõ ðáñüíôïò áõôïôåëþí íÝùí êáôáóêåõþí, ìåôÜ ôçí êÞñõîç ôïõ ïéêéóìïý ùò ðáñáäïóéáêïý, ïé ïðïßåò Ý÷ïõí õðÝñâáóç ýøïõò ìåãáëýôåñç ôïõ 5% ôïõ åðéôñåðüìåíïõ, ìåôñïýìåíïõ áðü êÜèå óçìåßï ôïõ äéáìïñöùìÝíïõ åäÜöïõò, Þ õðÝñâáóç ìåãáëýôåñç ôïõ 5% ïðïéïõäÞðïôå üñïõ äüìçóçò.  å. Óå ðáñáäïóéáêïýò ïéêéóìïýò êáé ðáñáäïóéáêÜ ôìÞìáôá ðüëåùí äåí åðéôñÝðåôáé ç õðáãùãÞ óôéò äéáôÜîåéò ôïõ ðáñüíôïò ôùí ðñü÷åéñùí êáôáóêåõþí ôçò ðáñ. 9 ôïõ Üñèñïõ 24.»  12. Ôï ðñþôï åäÜöéï ôçò ðáñ. 4 ôïõ Üñèñïõ 28 ôïõ í. 4014/2011 áíôéêáèßóôáôáé ùò åîÞò:  «4. Ç Å.Õ.Å.Ê.Á. åêôåëåß ôéò áðïöÜóåéò êáôåäÜöéóçò, ìå äéêÜ ôçò ìç÷áíéêÜ ìÝóá Þ ìå ìÝóá éäéùôéêþí åðé÷åéñÞóåùí, ìåôÜ áðü óýíáøç ó÷åôéêþí óõìâÜóåùí êáé óå óõíåñãáóßá ìå ôéò áñìüäéåò Õðçñåóßåò ôçò áðïêåíôñùìÝíçò äéïßêçóçò.»  13. Ç ðáñÜãñáöïò 2 ôïõ Üñèñïõ 114 ôïõ í. 1892/1990 áíôéêáèßóôáôáé ùò åîÞò:  «2.á) Áíåãåñèåßóåò Þ áíåãåéñüìåíåò ïéêïäïìÝò, êôßóìáôá êáé ðÜóçò öýóåùò åãêáôáóôÜóåéò óôéò áíùôÝñù åêôÜóåéò êáôåäáößæïíôáé ìåôÜ áðü áðüöáóç ôïõ Ãåíéêïý ÃñáììáôÝá ôçò ÁðïêåíôñùìÝíçò Äéïßêçóçò.  â) Ïé ôåëåóßäéêåò áðïöÜóåéò êáôåäÜöéóçò ðïõ áöïñïýí óå ðåñéï÷Ýò ôçò ðáñáãñÜöïõ 3 ôïõ ðáñüíôïò Üñèñïõ, åêôåëïýíôáé áðü ôçí áñìüäéá õðçñåóßá ôçò ÁðïêåíôñùìÝíçò Äéïßêçóçò, ìå ôï óõíôïíéóìü, ôç óõíäñïìÞ êáé ôçí ðáñáêïëïýèçóç ôçò Å.Õ.Å.Ê.Á., üðïõ áõôÞ áðáéôåßôáé. Ìå áðüöáóç ôïõ Õðïõñãïý ÐåñéâÜëëïíôïò, ÅíÝñãåéáò êáé ÊëéìáôéêÞò ÁëëáãÞò êáèïñßæåôáé ç ñïÞ ôùí åñãáóéþí ìåôáîý ôùí áñìüäéùí õðçñåóéþí, êáèþò êáé ç äéáäéêáóßá éåñÜñ÷çóçò ðñïôåñáéïôÞôùí ãéá ôçí õëïðïßçóç ôùí êáôåäáößóåùí.»  14. Óôï ôÝëïò ôïõ Üñèñïõ 24 ôïõ í. 4014/2011 ðñïóôßèåôáé ðáñÜãñáöïò 25 ùò åîÞò:  «25. Ãéá ôïí õðïëïãéóìü ôïõ åéäéêïý ðñïóôßìïõ ðïõ áöïñÜ óôçí õðÝñâáóç ýøïõò (êáôçãïñßá 6 ôïõ «öýëëïõ êáôáãñáöÞò áõèáßñåôçò êáôáóêåõÞò êáé õðïëïãéóìïý åíéáßïõ åéäéêïý ðñïóôßìïõ» ôïõ ÐáñáñôÞìáôïò ôïõ ðáñüíôïò), óôçí ðåñßðôùóç ïéêïäïìÞò ìå ïéêïäïìéêÞ Üäåéá äåí ðñïóìåôñÜôáé ôï ðñüóèåôï ýøïò áõôÞò, ðïõ Ý÷åé ðñïêýøåé áðü ôç ìç ïëïêëÞñùóç ôïõ ðåñéâÜëëïíôïò ÷þñïõ ôçò Þ áðü åê÷ùìáôþóåéò ðïõ Ý÷ïõí åêôåëåóôåß óå áõôüí. Ôï åéäéêü ðñüóôéìï ãéá ôï ýøïò ðïõ Ý÷åé ðñïêýøåé áðü ôç ìç ïëïêëÞñùóç ôïõ ðåñéâÜëëïíôïò ÷þñïõ ôçò Þ áðü åê÷ùìáôþóåéò õðïëïãßæåôáé óýìöùíá ìå ôçí êáôçãïñßá 13 ôïõ ÐáñáñôÞìáôïò («Öýëëï êáôáãñáöÞò áõèáßñåôçò êáôáóêåõÞò êáé õðïëïãéóìïý åíéáßïõ åéäéêïý ðñïóôßìïõ»). Ï ðáñáðÜíù ôñüðïò õðïëïãéóìïý äåí åöáñìüæåôáé ãéá ôéò áõèáßñåôåò êáôáóêåõÝò ôçò ðáñ. 24 ôïõ Üñèñïõ 24.»  15. Ç âåâáßùóç ôïõ ìç÷áíéêïý ðïõ ðñïâëÝðåôáé óôï Üñèñï 23 ðáñ. 4 ôïõ í. 4014/2011 óõíïäåýåôáé áðü ôïðïãñáöéêü äéÜãñáììá, åîáñôçìÝíï áðü ôï êñáôéêü óýóôçìá óõíôåôáãìÝíùí.  16. Ïé âåâáéþóåéò ôùí ìç÷áíéêþí ðïõ ðñïâëÝðïíôáé óôï Üñèñï 23 ðáñ. 4 ôïõ í. 4014/2011 Ý÷ïõí éó÷ý äýï (2) ìçíþí. Ïé ðáñáðÜíù âåâáéþóåéò ðñéí ôç óýíôáîç ôùí óõìâïëáßùí õðïâÜëëïíôáé çëåêôñïíéêÜ óôï Ôå÷íéêü ÅðéìåëçôÞñéï ÅëëÜäïò êáé ëáìâÜíïõí ìïíáäéêü áñéèìü, ðïõ áöïñÜ ôï áêßíçôï. Óôá óõìâüëáéá ðñïóáñôÜôáé ç âåâáßùóç êáé ï ìïíáäéêüò áñéèìüò ôïõ áêéíÞôïõ.  ÌåôÜ ôçí åíåñãïðïßçóç ôçò äõíáôüôçôáò ôïõ ðëçñïöïñéáêïý óõóôÞìáôïò, ðïõ ðñïâëÝðåôáé óôï Üñèñï 24 ðáñ. 23 ôïõ í. 4014/2011, íá õðïäÝ÷åôáé ôá ôïðïãñáöéêÜ äéáãñÜììáôá ôçò ðñïçãïýìåíçò ðáñáãñÜöïõ, õðïâÜëëïíôáé çëåêôñïíéêÜ êáé áõôÜ, ðñéí ôç óýíôáîç ôùí óõìâïëáßùí, óôï Ôå÷íéêü ÅðéìåëçôÞñéï ÅëëÜäïò êáé ðñïóáñôþíôáé óôá óõìâüëáéá. Ãéá ôçí åíåñãïðïßçóç ôçò ðáñáðÜíù äõíáôüôçôáò åêäßäåôáé äéáðéóôùôéêÞ áðüöáóç ôïõ ðñïÝäñïõ ôïõ Ôå÷íéêïý Åðéìåëçôçñßïõ ÅëëÜäïò. Ïé äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 27 ðáñÜãñáöïò 1 ôïõ í. 4014/2011 åöáñìüæïíôáé êáé ãéá êÜèå áõèáßñåôç êáôáóêåõÞ Þ ÷ñÞóç, ðïõ äåí ìðïñåß íá õðá÷èåß óôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 24 ôïõ í. 4014/2011.  17. Óôçí ðåñßðôùóç â' ôçò ðáñáãñÜöïõ 8 ôïõ Üñèñïõ 24 ôïõ í. 4014/2011 äéáãñÜöïíôáé ïé ëÝîåéò «åíôüò ôñéÜíôá (30) ìçíþí ãéá ôá áêßíçôá êáôïéêßáò êáé», êáèþò êáé ïé ëÝîåéò «ãéá ôá áêßíçôá Üëëçò ÷ñÞóçò».  18. Ïé äéáôÜîåéò ôïõ ðáñüíôïò áñ÷ßæïõí áðü ôç äçìïóßåõóç ôïõ óôçí Åöçìåñßäá ôçò ÊõâåñíÞóåùò. ¢ñèñï 50  1. Ôá ðåôñåëáéïêßíçôá öïñôçãÜ ï÷Þìáôá éäéùôéêÞò ÷ñÞóçò ìéêôïý âÜñïõò ìÝ÷ñé ôåóóÜñùí ÷éëéÜäùí (4.000) ÷éëéüãñáììùí êáé ôá ðåôñåëáéïêßíçôá åðéâáôéêÜ ï÷Þìáôá éäéùôéêÞò ÷ñÞóçò åîáéñïýíôáé ôùí ðåñéïñéóìþí êõêëïöïñßáò óôéò ðåñéï÷Ýò ôùí Íïìþí ÁôôéêÞò êáé èåóóáëïíßêçò, ðïõ êáèïñßóôçêáí ìå ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 26 ôïõ í. 1959/1991 (Á' 123), åöüóïí ç ôå÷íïëïãßá ôïõò ðëçñïß åê êáôáóêåõÞò ôéò ðñïäéáãñáöÝò ôïõ Êáíïíéóìïý (ÅÊ) 715/2007 ôçò 20Þò Éïõíßïõ 2007 (Euro V êáé Euro VI) Þ ìåôáãåíÝóôåñïõ.  2. Ïé äéáôÜîåéò ôïõ ðáñüíôïò áñ÷ßæïõí áðü ôç äçìïóßåõóç ôïõ óôçí Åöçìåñßäá ôçò ÊõâåñíÞóåùò. ¢ñèñï 51  1. Ãéá ôçí åöáñìïãÞ ôçò ðáñ.1 á ôïõ Üñèñïõ 24 ôïõ í. 4014/2011, ùò ðåñéï÷Þ ôïõ áêéíÞôïõ, ãéá ôá åíôüò ó÷åäßïõ ðüëåùò åõñéóêüìåíá áêßíçôá, íïåßôáé ôï ïéêïäïìéêü ôåôñÜãùíï üðïõ âñßóêåôáé ôï áêßíçôï.  2. Óôï ôÝëïò ôçò ðáñ. 2 ôïõ Üñèñïõ 24 ôïõ í. 4014/ 2011 ðñïóôßèåôáé åäÜöéï ùò åîÞò:  «Óôçí ðåñßðôùóç ðïõ ôï áêßíçôï áíÞêåé óå ðåñéóóüôåñïõò óõíéäéïêôÞôåò êáé Ý÷åé óõóôáèåß ïñéæüíôéá Þ êÜèåôç éäéïêôçóßá ìÝ÷ñé ôç äçìïóßåõóç ôïõ ðáñüíôïò, ãéá ôïí õðïëïãéóìü ôùí ðïëåïäïìéêþí ìåãåèþí, ðïõ áíáëïãïýí óôá éäáíéêÜ ìåñßäéá êÜèå óõíéäéïêôÞôç äåí ëáìâÜíïíôáé õðüøç ïé êáôáóêåõÝò ðïõ Ý÷ïõí åêôåëåóôåß áðü Üëëï óõíéäéïêôÞôç.»  3. Óôçí ðáñ. 6 ôïõ Üñèñïõ 24 ôïõ í. 4014/2011 ðñïóôßèåôáé åäÜöéï ùò åîÞò:  «Óå ðåñéðôþóåéò õðÝñâáóçò ýøïõò íïìßìùò õöéóôÜìåíùí êôéñßùí Þ ôìçìÜôùí ôïõò, óôéò ïðïßåò äåí óõíôñÝ÷åé õðÝñâáóç äüìçóçò, ôï ðñüóôéìï õðïëïãßæåôáé ÷ùñßò íá ðïëëáðëáóéÜæåôáé ï óõíôåëåóôÞò ôçò õðÝñâáóçò äüìçóçò (3á, â, ã, ä), áëëÜ ï óõíôåëåóôÞò 0,20 ãéá õðåñâÜóåéò áõôþí Ýùò 20% ôïõ åðéôñåðüìåíïõ ýøïõò êáé ï óõíôåëåóôÞò 0,40 ãéá õðåñâÜóåéò ìåãáëýôåñåò ôïõ 20% ôïõ åðéôñåðüìåíïõ ýøïõò.»  4. Óôçí ðáñÜãñáöï 11 ôïõ Üñèñïõ 24 ôïõ í. 4014/2011 ôï åäÜöéï «ÊáôáâëçèÝíôá ðïóÜ ðñïóôßìùí áíÝãåñóçò êáé äéáôÞñçóçò, äõíÜìåé Üëëùí äéáôÜîåùí, óõìøçößæïíôáé ìå ôï ðïóü ôïõ åíéáßïõ åéäéêïý ðñïóôßìïõ» áíôéêáèßóôáôáé ùò åîÞò:  «ÊáôáâëçèÝíôá ðïóÜ ðñïóôßìùí áíÝãåñóçò êáé äéáôÞñçóçò, äõíÜìåé Üëëùí äéáôÜîåùí, êáèþò êáé êáôáâëçèÝíôá ðïóÜ åéäéêþí ðñïóôßìùí äéáôÞñçóçò, óõìøçößæïíôáé ìå ôï ðïóü ôïõ åíéáßïõ åéäéêïý ðñïóôßìïõ.»  5. Óôçí ðáñÜãñáöï 2 ôïõ Üñèñïõ 26 ôïõ í. 4014/2011 ðñïóôßèåôáé åäÜöéï ùò åîÞò:  «Äåí óõíõðïëïãßæåôáé óôï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá ôùí ôñéþí (3) åôþí ï ÷ñüíïò êáèõóôÝñçóçò Ýêäïóçò ôçò ïéêïäïìéêÞò Üäåéáò ãéá ëüãïõò ðïõ äåí ïöåßëïíôáé óå õðáéôéüôçôá ôïõ áéôïýíôïò.» ¢ñèñï 52  Ïé ðñïèåóìßåò õðïâïëÞò ôùí äéêáéïëïãçôéêþí ôçò ðáñáãñÜöïõ 2 ôïõ Üñèñïõ 5 ôïõ í. 3843/2010 (Á' 62) óôéò ðïëåïäïìéêÝò õðçñåóßåò ãéá ôçí õðáãùãÞ áêéíÞôùí óôéò äéáôÜîåéò ôùí äéáôçñïýìåíùí ÷þñùí ôïõ ßäéïõ ùò Üíù íüìïõ ðáñáôåßíïíôáé áöüôïõ Ýëçîáí ìÝ÷ñé ôéò 30.11.2011. ¢ñèñï 53  1. Ïé åêìåôáëëåõôÝò ôùí ëáôïìåßùí áäñáíþí õëéêþí ðïõ äñáóôçñéïðïéïýíôáí åíôüò ôùí ïñßùí ôïõ «Åèíéêïý ÐÜñêïõ Õãñïôüðùí Êïôõ÷ßïõ-ÓôñïöõëéÜò», ïöåßëïõí íá ïëïêëçñþóïõí üëåò ôéò åñãáóßåò äéáìüñöùóçò ôïõ áíÜãëõöïõ êáé áðïêáôÜóôáóçò - áíáäÜóùóçò ôùí ëáôïìéêþí ÷þñùí ìå ôçí ðñïûðüèåóç üôé åîáêïëïõèïýí íá Ý÷ïõí äéêáéþìáôá éäéïêôçóßáò Þ ìßóèùóçò, ìÝ÷ñé 31.12.2014.  2. Ãéá ôï óêïðü áõôüí åíôüò äýï (2) ìçíþí, áðü ôç äçìïóßåõóç ôïõ ðáñüíôïò, õðïâÜëëïõí óôç Äéåýèõíóç Ðåñéâáëëïíôéêïý Ó÷åäéáóìïý ôïõ Õðïõñãåßïõ ÐåñéâÜëëïíôïò, ÅíÝñãåéáò êáé ÊëéìáôéêÞò ÁëëáãÞò ÌåëÝôç Ðåñéâáëëïíôéêþí Åðéðôþóåùí (Ì.Ð.Å.) ãéá ôç äéáìüñöùóç ôïõ áíÜãëõöïõ êáé ôçí áðïêáôÜóôáóç - áíáäÜóùóç ôùí ëáôïìéêþí ÷þñùí åðß ôùí ïðïßùí åîáêïëïõèïýí íá Ý÷ïõí äéêáéþìáôá éäéïêôçóßáò Þ ìßóèùóçò, ç ïðïßá áîéïëïãåßôáé êáé åãêñßíåôáé óýìöùíá ìå ôéò äéáäéêáóßåò ôçò êåßìåíçò ðåñéâáëëïíôéêÞò íïìïèåóßáò. Óôç Ì.Ð.Å. áõôÞ ðåñéëáìâÜíåôáé åêôüò ôùí Üëëùí áíáëõôéêÞ öõôïôå÷íé-êÞ ìåëÝôç êáé áíáëõôéêü ðñüãñáììá áíáäÜóùóçò.  3. ÌÝ÷ñé ôçí Ýãêñéóç ôçò ðñïáíáöåñèåßóáò ìåëÝôçò ãéá ôéò åñãáóßåò äéáìüñöùóçò ôïõ áíÜãëõöïõ êáé áðï-êáôÜóôáóçò-áíáäÜóùóçò ôùí ëáôïìéêþí ÷þñùí, åöáñìüæïíôáé ïé ðëÝïí ðñüóöáôïé åãêåêñéìÝíïé ðåñéâáëëïíôéêïß üñïé ðïõ Ý÷ïõí åêäïèåß ãéá ôá åí ëüãù ëáôïìåßá, êáôÜ ôï ìÝñïò ôïõò ðïõ áöïñÜ óôç äéáìüñöùóç ôïõ áíÜãëõöïõ êáé óôçí áðïêáôÜóôáóç - áíáäÜóùóç ôùí ëáôïìéêþí ÷þñùí åðß ôùí ïðïßùí åîáêïëïõèïýí íá Ý÷ïõí äéêáéþìáôá éäéïêôçóßáò Þ ìßóèùóçò.  4. Ôá åîïñõóóüìåíá áäñáíÞ õëéêÜ êáôÜ ôéò ùò Üíù åñãáóßåò äéáìüñöùóçò ôïõ áíÜãëõöïõ äéáôßèåíôáé êáôÜ ðñïôåñáéüôçôá ãéá ôéò åñãáóßåò áðïêáôÜóôáóçò- áíáäÜóùóçò, ãéá ôçí åêôÝëåóç äçìïóßùí Ýñãùí Þ Ýñãùí êáôÜ äçìüóéá ðáñá÷þñçóç êáé ãéá ôçí åîüöëçóç ëçîéðñüèåì-óùí ïöåéëþí ôùí åêìåôáëëåõôþí ôùí ëáôïìåßùí ðñïò ôï Äçìüóéï, Í.Ð.Ä.Ä. êáé Ï.Ô.Á.. Óå ðåñßðôùóç ðïõ ìåôÜ ôç äéÜèåóç ôùí õëéêþí ãéá ôïõò ðáñáðÜíù óêïðïýò ðñïêýðôïõí ðëåïíÜæïõóåò ðïóüôçôåò, áõôü äéáðéóôþíåôáé ìå áðüöáóç ôïõ ÐåñéöåñåéÜñ÷ç ìåôÜ áðü ãíþìç ôïõ áñìüäéïõ ïñãÜíïõ, ïðüôå êáé äéáôßèåíôáé åëåýèåñá, ìåôÜ áðü åðåîåñãáóßá ôïõò óôéò õöéóôÜìåíåò åíôüò ôùí ëáôïìéêþí ÷þñùí çëåêôñïìç÷áíïëïãéêÝò åãêáôáóôÜóåéò, ç Üäåéá ëåéôïõñãßáò ôùí ïðïßùí ðáñáôåßíåôáé áíôßóôïé÷á.  5. Ç ëåéôïõñãßá ôùí ëáôïìéêþí ÷þñùí ôïõ ðáñüíôïò Üñèñïõ äåí ìðïñåß íá ðáñáôáèåß ðÝñáí ôçò 31çò Äåêåìâñßïõ 2014, ïðüôå êáé ðáýåé ïñéóôéêÜ ç ëåéôïõñãßá ôïõò. ¢ñèñï 54  Óôï ôÝëïò ôçò ðáñáãñÜöïõ 5 ôïõ Üñèñïõ 3 ôïõ áðü 16.6.2011 ðñïåäñéêïý äéáôÜãìáôïò (Ä' 187) ðñïóôßèåôáé åäÜöéï åîÞò:  «ÅðéôñÝðåôáé ç åðÝêôáóç õöéóôÜìåíùí êïéìçôçñßùí êáôÜ ôéò ó÷åôéêÝò éó÷ýïõóåò äéáôÜîåéò.  Åéäéêüôåñá óôçí Ýêôáóç ðïõ âñßóêåôáé óôç èÝóç ìå óôïé÷åßá ÁÂÃÄÅÆÇ åìâáäïý 22,3 óôñåììÜôùí, üðùò áõôÞ áðïôõðþíåôáé ìå ôéò óõíôåôáãìÝíåò ôùí êïñõöþí ôçò óôï ôïðïãñáöéêü äéÜãñáììá ôïõ Ïñãáíéóìïý Ñõèìéóôéêïý Ó÷åäßïõ ÁèÞíáò, ðïõ óõíïäåýåé óå öùôïóìßêñõíóç ôçí ðáñïýóá ñýèìéóç, åðéôñÝðåôáé ç ëåéôïõñãßá êáé åðÝêôáóç ôïõ õöéóôÜìåíïõ íåêñïôáöåßïõ ôïõ ÄÞìïõ Áñãõñïýðïëçò êáôÜ ðáñÝêêëéóç ôçò êåßìåíçò íïìïèåóßáò.» ¢ñèñï 55 1. Ç ðñþôç ðåñßïäïò ôçò ðáñáãñÜöïõ 3 ôïõ Üñèñïõ 13 ôïõ í. 3889/2010 (Á' 182) áíôéêáèßóôáôáé ùò åîÞò: «Áñìüäéá ãéá ôçí êáôÜñôéóç êáé äéüñèùóç ôïõ äáóéêïý ÷Üñôç, ôçí ðáñáëáâÞ, êáôá÷þñéóç, åðåîåñãáóßá êáé ðñïåôïéìáóßá åîÝôáóçò ôùí áíôéññÞóåùí óýìöùíá ìå ôá Üñèñá 17 êáé 18 ôïõ ðáñüíôïò íüìïõ åßíáé ç Äéåýèõíóç Äáóþí ôçò ÐåñéöÝñåéáò óôï íïìü.»   2. Ç ðñþôç ðåñßïäïò ôçò ðáñáãñÜöïõ 1 ôïõ Üñèñïõ 15 ôïõ í. 3889/2010 ôñïðïðïéåßôáé ùò åîÞò:  «ÊáôÜ ôïõ ðåñéå÷ïìÝíïõ ôïõ äáóéêïý ÷Üñôç ðïõ áíáñôÞèçêå åðéôñÝðåôáé ç õðïâïëÞ áíôéññÞóåùí ìÝóá óå áðïêëåéóôéêÞ ðñïèåóìßá åîÞíôá (60) çìåñþí êáé óýìöùíá ìå ôá ïñéæüìåíá óôçí ðñüóêëçóç õðïâïëÞò áíôéññÞóåùí, ç ïðïßá áñ÷ßæåé áðü ôçí ôåëåõôáßá äçìïóßåõóç ôçò ó÷åôéêÞò ðñüóêëçóçò óôïí ôýðï.»  3. Óôçí ðáñÜãñáöï 1 ôïõ Üñèñïõ 16 ôïõ í. 3889/2010 ðñïóôßèåôáé ðåñßðôùóç ã' ùò åîÞò:  «ã. ÁíôéññÞóåéò õðïâÜëëïíôáé êáé óôçí Ýäñá ôçò áñìüäéáò õðçñåóßáò ðïõ åíåñãåß ôçí áíÜñôçóç ôïõ äáóéêïý ÷Üñôç.» 4. Ç äåýôåñç ðåñßïäïò ôçò ðáñáãñÜöïõ 4 ôïõ Üñèñïõ 17 ôïõ í. 3889/2010 áíáäéáôõðþíåôáé êáé óôç óõíÝ÷åéá, ðñïóôßèåôáé ôñßôç ðåñßïäïò ùò åîÞò:  «Áðü ôçí çìåñïìçíßá äçìïóßåõóçò ôïõ êáèßóôáôáé ïñéóôéêüò êáé Ý÷åé ðëÞñç áðïäåéêôéêÞ éó÷ý óå êÜèå äéïéêçôéêÞ Þ äéêáóôéêÞ áñ÷Þ ãéá üëá ôá ôìÞìáôá ðïõ áðïôõðþíïíôáé ìå ðñÜóéíï ðåñßãñáììá êáé ðñÜóéíç äéáãñÜììéóç. Ãéá ôá ôìÞìáôá ðïõ áðïôåëïýí äáóéêÝò ðåñéï÷Ýò ôùí ðáñáãñÜöùí 1, 2, 3, 4 êáé 5 ôïõ Üñèñïõ 3 ôïõ í. 998/ 1979 åöáñìüæïíôáé êáé éó÷ýïõí ïé äéáôÜîåéò ôçò äáóéêÞò íïìïèåóßáò.» 5. Ç ðñþôç ðåñßïäïò ôçò ðáñáãñÜöïõ 1 ôïõ Üñèñïõ 18 ôïõ í. 3889/2010 áíôéêáèßóôáôáé ùò åîÞò:  «Ïé áíôéññÞóåéò ìåôÜ ôçí åðåîåñãáóßá ôïõò äéáâéâÜæïíôáé áìÝóùò óôéò ôñéìåëåßò ÅðéôñïðÝò ÅîÝôáóçò ÁíôéññÞóåùí (ÅÐ.Å.Á.), ïé ïðïßåò åîåôÜæïõí ôéò áíôéññÞóåéò ìÝóá óå ðñïèåóìßá ôåóóÜñùí (4) ìçíþí áðü ôçí äéáâßâáóç ôïõò.»  6. ÌåôÜ ôï ôÝëïò ôçò ðñþôçò ðåñéüäïõ ôçò ðáñáãñÜöïõ 5 ôïõ Üñèñïõ 18 ôïõ í. 3889/2010 ðñïóôßèåôáé åäÜöéï ùò åîÞò:  «Ãéá ôçí åðéôÜ÷õíóç åîÝôáóçò ôùí áíôéññÞóåùí, ç åñãáóßá áõôÞ ìðïñåß íá áíáôßèåôáé ìå áðüöáóç ôïõ Õðïõñãïý ÐåñéâÜëëïíôïò, ÅíÝñãåéáò êáé ÊëéìáôéêÞò ÁëëáãÞò, óå éäéùôéêÜ ãñáöåßá åêðüíçóçò äáóéêþí ìåëåôþí ôçò êáôçãïñßáò 24 ôïõ Üñèñïõ ìüíïõ ôïõ ð.ä. 541/1978 (Á' 116), üðùò ôñïðïðïéÞèçêå ìå ôçí ðáñ. 8 ôïõ Üñèñïõ 25 ôïõ ðáñüíôïò. Óôçí ðåñßðôùóç áõôÞ êáôÜ ôçí åîÝôáóç ôùí áíôéññÞóåùí áðü ôéò ÅÐ.Å.Á. ðñÝðåé íá ðáñßóôáôáé åêðñüóùðïò ôçò Äéåýèõíóçò Äáóþí ðïõ Ýëåãîå Þ èåþñçóå ôï äáóéêü ÷Üñôç.»  7. Ç ðáñÜãñáöïò 2 ôïõ Üñèñïõ 19 ôïõ í. 3889/2010 áíôéêáèßóôáôáé ùò åîÞò:  «2. Ï äáóéêüò ÷Üñôçò, ìå áðïôõðùìÝíåò ôéò ðåñéï÷Ýò ôçò áñ÷éêÞò êýñùóçò êáé üóåò óõìðëçñþèçêáí ìå ðñÜóéíï ðåñßãñáììá êáé ðñÜóéíç äéáãñÜììéóç ìåôÜ ôçí åîÝôáóç ôùí áíôéññÞóåùí êáé ôç èåþñçóç ôçò ðñïçãïýìåíçò ðáñáãñÜöïõ, õðïâÜëëåôáé áðü ôç Äéåýèõíóç Äáóþí óôïí Ãåíéêü ÃñáììáôÝá ôçò ÐåñéöÝñåéáò êáé êõñþíåôáé, ùò ðñïò ôç óõìðëÞñùóç Þ ôç äéüñèùóç ôïõ, ìå áðüöáóç ôïõ ôåëåõôáßïõ, ðïõ äçìïóéåýåôáé óôçí Åöçìåñßäá ôçò ÊõâåñíÞóåùò ìÝóá óå äåêáðÝíôå (15) çìÝñåò áðü ôçí õðïâïëÞ ôïõ.»  8. Ç ðáñÜãñáöïò 1 ôïõ Üñèñïõ 20 ôïõ í. 3889/2010 áíáäéáôõðþíåôáé ùò åîÞò:  «1 .á. ÌåôÜ ôçí ôìçìáôéêÞ Þ ïëéêÞ êýñùóç ôïõ äáóéêïý ÷Üñôç, äåí åðéôñÝðåôáé áíáìüñöùóç ôïõ, åêôüò áí ôïýôï åðéâÜëëåôáé áðü áìåôÜêëçôç äéêáóôéêÞ áðüöáóç. Êáô' åîáßñåóç, åðéôñÝðåôáé ç áíáìüñöùóç ìå ôçí ðñïóèÞêç Þ äéáãñáöÞ ôùí åêôÜóåùí ðïõ èá õðá÷èïýí Þ èá ðÜøïõí íá õðÜãïíôáé óôï äáóéêü íüìï, óýìöùíá ìå ðñÜîåéò ôùí áñìïäßùí ïñãÜíùí, ðïõ åêäßäïíôáé êáô' åöáñìïãÞ ôçò äáóéêÞò íïìïèåóßáò, åßôå ìå ôéò áíôßóôïé÷åò ðñÜîåéò ðïõ Ýðñåðå íá óõìðåñéëçöèïýí Þ åóöáëìÝíá áðïôõðþèçêáí êáôÜ ôçí êáôÜñôéóç ôïõ êáé äåí áðåéêïíßæïíôáé óå áõôüí. Ç êáôÜ ôá áíùôÝñù áíáìüñöùóç ôïõ äáóéêïý ÷Üñôç êõñþíåôáé ìå áðüöáóç ôïõ Ãåíéêïý ÃñáììáôÝá ôçò ïéêåßáò ÁðïêåíôñùìÝíçò Äéïßêçóçò, ðïõ åêäßäåôáé éåñáñ÷éêÜ ìåôÜ áðü åéóÞãçóç ôçò Äéåýèõíóçò Äáóþí ôïõ ïéêåßïõ íïìáñ÷éáêïý äéáìåñßóìáôïò.   â. ÅðéðëÝïí, áíáìüñöùóç ôïõ êõñùìÝíïõ äáóéêïý ÷Üñôç, åðéôñÝðåôáé ìå ôçí ðñïóèÞêç íÝùí ðåñéï÷þí ðïõ äáóþèçêáí, öõóéêÜ Þ ôå÷íçôÜ, Þ äéáðéóôþíåôáé üôé åóöáëìÝíá äåí óõìðåñéëÞöèçêáí óôï äáóéêü ÷Üñôç åêôÜóåéò äáóéêïý ÷áñáêôÞñá, üðùò ðñïêýðôïõí áðü áíôßóôïé÷åò äéïéêçôéêÝò ðñÜîåéò, ìåôÜ ôçí êýñùóç ôïõ, ìå åöáñìïãÞ áíôéóôïß÷ùò ôçò äéáäéêáóßáò ôùí Üñèñùí 13 Ýùò 19, êáé ôçí êáôüðéí ôïýôïõ åíçìÝñùóç êáé óõìðëÞñùóç ôïõ äáóïëïãßïõ ôïõ Üñèñïõ 3 ôïõ í. 3208/2003.  9. Ôï ôåëåõôáßï åäÜöéï ôçò ðáñ. 5 ôïõ Üñèñïõ 23 ôïõ í. 3889/2010 áíôéêáèßóôáôáé ùò åîÞò:  «Óå ðåñßðôùóç ðáñÝëåõóçò ôçò ðñïèåóìßáò áõôÞò ôåêìáßñåôáé üôé äåí õðÜñ÷ïõí ôÝôïéá ó÷Ýäéá.»  10. Ç ðñþôç ðåñßïäïò ôïõ ðñþôïõ åäáößïõ ôçò ðáñáãñÜöïõ 2 ôïõ Üñèñïõ 38 ôïõ í. 1845/1989 (Á' 102) áíá äéáôõðþíåôáé êáé óôç óõíÝ÷åéá ðñïóôßèåôáé íÝá öñÜóç ùò åîÞò:  «2. Óôá ðëáßóéá Üóêçóçò ôçò äáóéêÞò ðñïóôáóßáò, ïé äáóéêïß õðÜëëçëïé ôçò ðáñáãñÜöïõ 1 ôïõ Üñèñïõ 39 ôïõ ðáñüíôïò íüìïõ, üðùò Ý÷åé ôñïðïðïéçèåß êáé éó÷ýåé, ùò êáé ïé õðÜëëçëïé ôùí êëÜäùí ÕÅ ÄáóïöõëÜêùí êáé ÄÅ Ãåùôå÷íéêþí ÄáóïöõëÜêùí ðïõ ìåôáôÜ÷èçêáí áðü ôçí ÅëëçíéêÞ ÁãñïöõëáêÞ êáô' åöáñìïãÞ ôïõ Üñèñïõ 21 ôïõ í. 3938/2011 (Á' 61), ...».  11. Ôï ðñþôï åäÜöéï ôçò ðáñ. 1 ôïõ Üñèñïõ 10 ôïõ í. 3208/2003 áíôéêáèßóôáôáé ùò åîÞò:  «Ôï Äçìüóéï äåí ðñïâÜëëåé äéêáéþìáôá êõñéüôçôáò óå äÜóç, åí ãÝíåé äáóéêÝò åêôÜóåéò êáé óôéò åêôÜóåéò ôùí ðáñáãñÜöùí 6â êáé 6ã ôïõ Üñèñïõ 3 ôïõ í. 998/1979 ðïõ:».  12. Óôçí ðáñ. 1 ôïõ Üñèñïõ 56 ôïõ í. 998/1979 ðñïóôßèåôáé åäÜöéï ùò åîÞò:  «Åðßóçò óôá ùò Üíù äÜóç êáé äáóéêÝò åêôÜóåéò, åðéôñÝðåôáé ç ìåôåãêáôÜóôáóç íïìßìùò ëåéôïõñãïýíôùí åëáéïôñéâåßùí ëüãù Ýíôáîçò ôùí ðåñéï÷þí ëåéôïõñãßáò ôïõò óå Æþíåò Ïéêéóôéêïý ÅëÝã÷ïõ.»  13. Ïé ðáñÜãñáöïé 3 êáé 4 ôïõ Üñèñïõ 51 ôïõ í. 998/1979 (Á' 289) áíôéêáèßóôáíôáé ùò áêïëïýèùò:  «3. Ç êáôÜ ôá áíùôÝñù ðáñá÷þñçóç åíåñãåßôáé ìå áðüöáóç ôïõ Õðïõñãïý ÐåñéâÜëëïíôïò, ÅíÝñãåéáò êáé ÊëéìáôéêÞò ÁëëáãÞò õðü ôïí üñï ôçò äéáôçñÞóåùò ôçò äáóéêÞò ìïñöÞò ôùí ðáñá÷ùñïýìåíùí åêôÜóåùí, êáèïñéæïìÝíùí óõã÷ñüíùò ôùí õðï÷ñåþóåùí ôïõ EOT Þ ôïõ äéá óõìâÜóåùò ìå áõôüí áíáëáìâÜíïíôïò ôçí ôïõñéóôéêÞ áîéïðïßçóç ôçò ðåñéï÷Þò ðñïò äéáöýëáîç, ðñïóôáóßá êáé åíßó÷õóç ôçò äáóéêÞò âëáóôÞóåùò. Óå êáìßá ðåñßðôùóç ôï óýíïëï ôùí ðñïò ïéêïäüìçóç äéáôéèåìÝíùí ÷þñùí äåí ìðïñåß íá õðåñâåß ôï äÝêá ôïéò åêáôü (10%) ôïõ äÜóïõò Þ ôçò äáóéêÞò åêôÜóåùò, ç ïðïßá ðáñá÷ùñåßôáé êáôÜ ôá áíùôÝñù ðñïò ôïõñéóôéêÞ áîéïðïßçóç ïýôå ï óõíôåëåóôÞò äïìÞóåùò, õðïëïãéæüìåíïò åðß ôïõ ïéêïäïìÞóéìïõ ÷þñïõ, íá õðåñâåß ôç ìïíÜäá. ÅÜí ôï äÜóïò Þ ç äáóéêÞ Ýêôáóç ðñüêåéôáé íá åîõðçñåôÞóåé óõã÷ñüíùò ìå ôïõò óêïðïýò ôçò ðáñáãñÜöïõ 1 êáé áèëçôéêÝò ÷ñÞóåéò, ôï åðéôñåðüìåíï óõíïëéêþò ðïóïóôü ðñïò äçìéïõñãßá ôùí áèëçôéêþí êáé ôïõñéóôéêþí åãêáôáóôÜóåùí äåí ìðïñåß íá õðåñâåß ôï åßêïóé ôïéò åêáôü (20%) ôïõ äÜóïõò Þ ôçò äáóéêÞò åêôÜóåùò, õðü ôçí ðñïûðüèåóç üôé: á) ç óõíïëéêÞ äüìçóç äåí õðåñâáßíåé ôçí ðñïâëåðüìåíç óôï ðñïçãïýìåíï åäÜöéï, â) ôá áíùôÝñù äÜóç êáé äáóéêÝò åêôÜóåéò êáëýðôïíôáé áðü âëÜóôçóç áåéöýëëùí Þ öõëëïâüëùí ðëáôýöõëëùí óå ðïóïóôü ôïõëÜ÷éóôïí 80%, êáé ã) ç óõíïëéêÞ ðñïò áîéïðïßçóç Ýêôáóç åßíáé ìåãáëýôåñç ôùí 3.000 óôñåììÜôùí.  Ç êõñéüôçôá ôùí êáô' åöáñìïãÞ ôùí äéáôÜîåùí ôçò ðáñïýóáò ðáñáãñÜöïõ äçìéïõñãïýìåíùí åãêáôáóôÜóåùí, êôéñßùí ê.ëð. ðáñáìÝíåé ðÜíôïôå óôï Äçìüóéï. Êáô' åîáßñåóç åðéôñÝðåôáé ç êáôÜ êõñéüôçôá êáé ìå áíôÜëëáãìá ðáñá÷þñçóç óå ôñßôïõò ôùí ÷þñùí, ïé ïðïßïé óýìöùíá ðñïò ôçí åãêåêñéìÝíç ìåëÝôç ôçò ôïõñéóôéêÞò áîéïðïéÞóåùò êáôáëáìâÜíïíôáé õðü îåíïäï÷åßùí, îåíþíùí Þ âïçèçôéêþí ôïýôùí ìïíßìùí åãêáôáóôÜóåùí, áðáãïñåõïìÝíçò ôçò ìåôáâïëÞò ôçò ÷ñÞóåùò ôùí ðáñá÷ùñïõìÝíùí ÷þñùí åðß ðïéíÞ Üñóåùò ôçò ðáñá÷ùñÞóåùò.  4. Ç ÷ñçóéìïðïßçóç éäéùôéêþí äáóþí Þ äáóéêþí åêôÜóåùí ãéá ôïõò óêïðïýò ôçò ðáñáãñÜöïõ 1 åðéôñÝðåôáé åðß ôç âÜóåé ôçò åêÜóôïôå éó÷ýïõóáò ïéêéóôéêÞò êáé ôïõñéóôéêÞò íïìïèåóßáò êáé ìåôÜ áðü ðñïçãïýìåíç Ýãêñéóç ôïõ Õðïõñãïý ÐåñéâÜëëïíôïò, ÅíÝñãåéáò êáé ÊëéìáôéêÞò ÁëëáãÞò ÷ïñçãïýìåíç õðü ôéò ðñïûðïèÝóåéò ôçò ðáñáãñÜöïõ 3 ôïõ ðáñüíôïò Üñèñïõ.» ¢ñèñï 56  Óôï Üñèñï 12 ôïõ í. 3889/2010 «Ñýèìéóç èåìÜôùí ôïõ Åéäéêïý ÖïñÝá Äáóþí» ðñïóôßèåôáé ðáñÜãñáöïò 4 ùò åîÞò:  «4. ÄáðÜíåò áðü ðéóôþóåéò ôïõ Åéäéêïý ÖïñÝá Äáóþí ôïõ ÐñÜóéíïõ Ôáìåßïõ ïéêïíïìéêïý Ýôïõò 2011, ðïõ èá ðñïêýøïõí áðü ôá äáóéêÜ Ýñãá êáé åñãáóßåò ðïõ áíáôÝèçêáí êáé åêôåëÝóôçêáí áðü ôéò ÄáóéêÝò Õðçñåóßåò ôùí ÁðïêåíôñùìÝíùí ÄéïéêÞóåùí óôá ðëáßóéá õëïðïßçóçò ó÷åôéêþí áðïöÜóåùí ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ ôïõ ÐñÜóéíïõ Ôáìåßïõ åíôüò ôïõ 2011, êáôáâÜëëïíôáé êáôÜ ðáñÝêêëéóç ôïõ Üñèñïõ 49 ôïõ í. 3986/2011 (Á' 152) áðü ôá ÐåñéöåñåéáêÜ Ôáìåßá ÁíÜðôõîçò ôïõ Üñèñïõ 190 ôïõ í. 3852/2010 (Á' 87) ìÝ÷ñé ôçí 30Þ Éïõíßïõ 2012 ìå ôç äéáäéêáóßá ôçò åðé÷ïñÞãçóçò ôïõò áðü ôï ÐñÜóéíï Ôáìåßï, ýóôåñá áðü åéóÞãçóç ôçò ÃåíéêÞò Äéåýèõíóçò ÁíÜðôõîçò êáé Ðñïóôáóßáò Äáóþí êáé Öõóéêïý ÐåñéâÜëëïíôïò êáé óýìöùíá ìå ôéò éó÷ýïõóåò äéáôÜîåéò.  Ôõ÷üí áäéÜèåôá õðüëïéðá ðïõ èá ðñïêýøïõí ìåôÜ ôçí ïéêïíïìéêÞ ôáêôïðïßçóç êáé åîüöëçóç ôùí áíùôÝñù äáðáíþí èá êáôáôåèïýí óôïí «Å.Ä. - Õðïõñãåßï Åóùôåñéêþí - Åéäéêüò Ëïãáñéáóìüò ÁäéÜèåôùí Ðïóþí ôùí ìåôáöåñüìåíùí Ðåñéöåñåéáêþí Ôáìåßùí ÁíÜðôõîçò» óå åöáñìïãÞ ôçò ê.õ.á. 33803/25.7.2011 ôùí Õðïõñãþí Åóùôåñéêþí êáé Ïéêïíïìéêþí «Áíïéãìá Ëïãáñéáóìïý Ðåñéöåñåéáêþí Ôáìåßùí ÁíÜðôõîçò» (Â' 1710) .Ï Ýëåã÷ïò ôçò íïìéìüôçôáò êáé êáíïíéêüôçôáò, ç åêêáèÜñéóç, ç åíôïëÞ ðëçñùìÞò êáé ç ðëçñùìÞ ôùí äáðáíþí ðñáãìáôïðïéïýíôáé åðßóçò áðü ôá ÐåñéöåñåéáêÜ Ôáìåßá ÁíÜðôõîçò.»  ¢ñèñï 57  Óôçí ðáñ. 1 ôïõ Üñèñïõ 7 ôïõ í. 2308/1995, üðùò áíôéêáôáóôÜèçêå ìå ôçí ðáñ. 13 ôïõ Üñèñïõ 1 ôïõ í. 3481/2006 (Á' 162) ðñïóôßèåôáé åäÜöéï å' ùò åîÞò:  «å) ¸íóôáóç ðïõ áöïñÜ óå áíôéêáôÜóôáóç (åêôïðéóìü) áðü ôïõò ðñïóùñéíïýò êôçìáôïëïãéêïýò ðßíáêåò åí üëù Þ åí ìÝñåé êáôá÷ùñéóèÝíôïò äéêáéþìáôïò Üëëïõ ðñïóþðïõ äåí äéáâéâÜæåôáé áðü ôï Ãñáöåßï Êôçìáôï-ãñÜöçóçò óôçí ÅðéôñïðÞ ðñïò êñßóç, áëëÜ äéåêðåñáéþíåôáé áðü áõôü ùò áßôçóç äéïñèþóåùò óýìöùíá ìå ôá ïñéæüìåíá óôï Üñèñï 6, åöüóïí ï ôñßôïò êáôá÷ùñéóèåßò åßôå óõãêáôáôßèåôáé åããñÜöùò ìå áíÜêëçóç ôçò äÞëùóçò ôïõ Þ ìå ó÷åôéêÞ äÞëùóç ôïõ åíþðéïí óõìâïëáéïãñÜöïõ Þ ìå õðåýèõíç äÞëùóç ôïõ, åðß ôçò ïðïßáò âåâáéþíåôáé ôï ãíÞóéï ôçò õðïãñáöÞò ôïõ åßôå Ý÷åé æçôÞóåé, ëüãù åóöáëìÝíçò êáôá÷þñéóçò óôïõò ðñïóùñéíïýò êôçìáôïëïãéêïýò ðßíáêåò, ôçí ïëéêÞ Þ ìåñéêÞ äéáãñáöÞ ôïõ äéêáéþìáôïò ôïõ åðß ôïõ áêéíÞôïõ ðïõ áöïñÜ ç åí ëüãù Ýíóôáóç.» ¢ñèñï 58 Ôï Üñèñï 16 ôïõ í. 3851/2010 ôñïðïðïéåßôáé ùò åîÞò: 1. Ç ðáñ. 1 â ôïõ Üñèñïõ 16 áíôéêáèßóôáôáé ùò åîÞò: «â) Ý÷ïõí Þäç õðïâÜëëåé Þ õðïâÜëëïõí áñìïäßùò, åíôüò ðñïèåóìßáò äýï (2) ìçíþí áðü ôçí Ýíáñîç éó÷ýïò ôïõ ðáñüíôïò:  1. áßôçóç Ýãêñéóçò åðÝìâáóçò Þ ðáñá÷þñçóçò óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 57 ôïõ í. 998/1979,   2. áßôçóç ãéá ôç ÷ïñÞãçóç Üäåéáò åêìåôÜëëåõóçò,  3. ôå÷íéêÞ ìåëÝôç óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 9 ôïõ í. 1428/1984 (Á' 43),  4. ìåëÝôç Ðåñéâáëëïíôéêþí Åðéðôþóåùí, êáé   5. áßôçóç ãéá ôç óýíáøç áðåõèåßáò óýìâáóçò ìßóèùóçò, áí ðñüêåéôáé ãéá äçìüóéï ëáôïìåßï Þ áßôçóç ãéá áíáãíþñéóç ôçò Ýêôáóçò. Ôçí áßôçóç ìðïñåß íá õðïâÜëïõí ïé åêìåôáëëåõôÝò, óôçí ðåñßðôùóç ðïõ äåí åßíáé éäéïêôÞôåò ôùí åêôÜóåùí, áëëÜ äéáèÝôïõí ìéóèùôÞñéá óõìâüëáéá êáé åîïõóéïäüôçóç ôùí öåñüìåíùí éäéïêôçôþí.»  2. Ç ðáñÜãñáöïò 2 ôïõ Üñèñïõ 16 óõìðëçñþíåôáé ùò åîÞò:  «Ëáôïìéêüò ÷þñïò ôùí ëáôïìåßùí ôçò ðáñáãñÜöïõ 1 ôïõ ðáñüíôïò èåùñåßôáé ï áðïôõðùìÝíïò óôá äéáãñÜììáôá ðïõ óõíïäåýïõí ôçí åãêåêñéìÝíç ôå÷íéêÞ ìåëÝôç ôïõ Üñèñïõ 9 ôïõ í. 1428/1984. Åðß áõôïý èá åêäïèïýí ïé äéïéêçôéêÝò ðñÜîåéò ôçò õðïðáñáãñÜöïõ â' ôçò ðáñáãñÜöïõ 1 ôïõ ðáñüíôïò.»  3. Ç ðáñÜãñáöïò 5 ôïõ Üñèñïõ 16 óõìðëçñþíåôáé ùò åîÞò:  «Ðñùôüêïëëá äéïéêçôéêÞò áðïâïëÞò, áðïöÜóåéò êÞñõîçò áíáäÜóùóçò, äéïéêçôéêÝò ðïéíÝò ðñïóôßìùí Þ åéäéêÞò áðïæçìßùóçò êáé êÜèå Üëëç äéïéêçôéêÞ ðñÜîç ðïõ áðïññÝåé áðü ôç äáóéêÞ íïìïèåóßá ãéá ôçí ðñïóôáóßá ôùí äáóéêïý ÷áñáêôÞñá åêôÜóåùí ôùí ðåñéðôþóåùí ôùí ëáôïìåßùí ôçò ðáñáãñÜöïõ 1 ôïõ ðáñüíôïò, áßñïíôáé õðï÷ñåùôéêÜ ìå ðñÜîç ôïõ áñìïäßïõ ïñãÜíïõ, åÜí Ý÷ïõí ôçñçèåß ïé ðñïûðïèÝóåéò ôçò ßäéáò äéÜôáîçò. ÌÝ÷ñé ôçí ïëïêëÞñùóç ôçò ðñïâëåðüìåíçò äéáäéêáóßáò, äåí åêäßäïíôáé äéïéêçôéêÝò ðñÜîåéò ðñïóôáóßáò ôùí äáóéêïý ÷áñáêôÞñá åêôÜóåùí, óýìöùíá ìå ôç äáóéêÞ íïìïèåóßá.» ¢ñèñï 59 ¸íáñîç éó÷ýïò  Ç éó÷ýò ôïõ ðáñüíôïò íüìïõ áñ÷ßæåé áðü 1 çò Ìáñôßïõ 2012, åêôüò áðü ôéò äéáôÜîåéò ôçò ðåñßðôùóçò å' ôçò ðáñáãñÜöïõ 4 ôïõ Üñèñïõ 6 êáé ôùí Üñèñùí 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ðáñÜãñáöïé 2, 4, 5 êáé 6 êáé 51 Ýùò 58, êáèþò êáé êÜèå Üëëç äéÜôáîç ìå ôçí ïðïßá ðáñÝ÷åôáé åîïõóéïäüôçóç ãéá ôçí Ýêäïóç êáíïíéóôéêÞò ðñÜîçò, ç éó÷ýò ôùí ïðïßùí áñ÷ßæåé áðü ôç äçìïóßåõóç ôïõ ðáñüíôïò.                 ***ÐÁÑÁËÅÉÐÅÔÁÉ ÄÉÁÃÑÁÌÌÁ                          ÁèÞíá, 21 Íïåìâñßïõ, 2011                      Ï ÐÑÏÅÄÑÏÓ ÔÇÓ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁÓ                        ÊÁÑÏËÏÓ ÃÑ. ÐÁÐÏÕËÉÁÓ                             ÏÉ ÕÐÏÕÑÃÏÉ    ÄÉÏÉÊÇÔÉÊÇÓ ÌÅÔÁÑÑÕÈÌÉÓÇ  ÊÁÉ ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇÓ ÄÉÁÊÕÂÅÑÍÇÓÇÓ               ÅÓÙÔÅÑÉÊÙÍ       ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ ÑÅÐÐÁÓ                  ÁÍÁÓÔÁÓÉÏÓ ÃÉÁÍÍÉÔÓÇÓ         ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ                          ÁÍÁÐÔÕÎÇÓ,                                    ÁÍÔÁÃÙÍÉÓÔÉÊÏÔÇÔÁÓ ÊÁÉ ÍÁÕÔÉËÉÁÓ     ÅÕÁÃÃÅËÏÓ ÂÅÍÉÆÅËÏÓ                   ÌÉ×ÁÇË ×ÑÕÓÏ×ÏÉÄÇÓ      ÐÅÑÉÂÁËËÏÍÔÏÓ, ÅÍÅÑÃÅÉÁÓ,             ÁÍÁÐËÇÑÙÔÇÓ ÕÐÏÕÑÃÏÓ      ÊÁÉ ÊËÉÌÁÔÉÊÇÓ ÁËËÁÃÇÓ              ÐÅÑÉÂÁËËÏÍÔÏÓ, ÅÍÅÑÃÅÉÁÓ,                                          ÊÁÉ ÊËÉÌÁÔÉÊÇÓ ÁËËÁÃÇÓ     ÃÅÙÑÃÉÏÓ ÐÁÐÁÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÕ             ÍÉÊÏËÁÏÓ ÓÇÖÏÕÍÁÊÇÓ          ÕÐÏÄÏÌÙÍ                           ÅÑÃÁÓÉÁÓ ÊÁÉ    ÌÅÔÁÖÏÑÙÍ ÊÁÉ ÄÉÊÔÕÙÍ                 ÊÏÉÍÙÍÉÊÇÓ ÁÓÖÁËÉÓÇÓ       ÌÁÕÑÏÕÄÇÓ ÂÏÑÉÄÇÓ                  ÃÅÙÑÃÉÏÓ ÊÏÕÔÑÏÕÌÁÍÇÓ            ÕÃÅÉÁÓ ÊÁÉ                            ÁÃÑÏÔÉÊÇÓ      ÊÏÉÍÙÍÉÊÇÓ ÁËËÇËÅÃÃÕÇÓ               ÁÍÁÐÔÕÎÇÓ ÊÁÉ ÔÑÏÖÉÌÙÍ        ÁÍÄÑÅÁÓ ËÏÂÅÑÄÏÓ                 ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ ÓÊÁÍÄÁËÉÄÇÓ      ÐÑÏÓÔÁÓÉÁÓ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÇ                 ÐÏËÉÔÉÓÌÏÕ ÊÁÉ ÔÏÕÑÉÓÌÏÕ       ×ÑÇÓÔÏÓ ÐÁÐÏÕÔÓÇÓ                      ÐÁÕËÏÓ ÃÅÑÏÕËÁÍÏÓ ÈåùñÞèçêå êáé ôÝèçêå ç ÌåãÜëç Óöñáãßäá ôïõ ÊñÜôïõò.                           ÁèÞíá, 22 Íïåìâñßïõ 2011                        Ï ÅÐÉ ÔÇÓ ÄÉÊÁÉÏÓÕÍÇÓ ÕÐÏÕÑÃÏÓ                          ÌÉËÔÉÁÄÇÓ ÐÁÐÁÉÙÁÍÍÏÕ    

Μέσα στο τελευταίο 3μηνο, μια σειρά σημαντικών Νομοθετημάτων της Ελληνικής Κυβέρνησης – κάτω από την πίεση του «Μνημονιακού Συμφώνου» - έχουν δημοσιευθεί και ισχύουν ήδη, και κάποια άλλα βρίσκονται υπό επεξεργασία ως Σχέδια Νόμου και σε Ψηφιακή Διαβούλευση (μέσω του E-GOV.GR), και αφορούν άμεσα και σημαντικά την Δόμηση αλλά και το Περιβάλλον της Άνδρου, όπως και σοβαρές αλλαγές στις Διαδικασίες Οικοδόμησης σε όλη την Επικράτεια αλλά και την Άνδρο. Αυτά είναι :

·         Νόμος 4014/2011 - «Για την Τακτοποίηση Αυθαιρεσιών και Υπερβάσεων στην Δόμηση» (αρθρο 23) : ουσιαστικά υποχρεώνει κάθε ιδιοκτήτη ακινήτου – κτίσματος άνω των 50 μ2 – να διαθέτει Δήλωση Μηχανικού για Μη –Ύπαρξη Αυθαιρεσίας  σε αυτό, μαζί με παρόμοια Υπεύθυνη Δήλωση του ιδίου, προκειμένου να μεταβιβάσει – πωλήσει ή δωρήσει – ενοικιάσει το εν λόγω ακίνητο. Σε περίπτωση όμως έστω και ελάχιστης προσθήκης ή άλλης διαφοροποίησης από την πιθανά χορηγηθείσα Άδεια Οικοδομής, πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλει Αίτηση Τακτοποίησης στο ΥΠΕΚΑ – με ανάθεση σε Μηχανικό και Ψηφιακή αρχικά Υποβολή αλλά και πρόσθετων δικαιολογητικών  και εντύπων (σχεδίων – Άδειας – λοιπών εγκρίσεων) , τον καταλογισμό Προστίμου Τακτοποίησης και καταβολή 500 Ευρώ ως αρχικό Τέλος Υποβολής, το δε υπόλοιπο του Προστίμου καταβλητέο σε μηνιαίες δόσεις έως 36 (ελάχιστου ποσού 400 Ευρώ)  ή διμηνιαίες(έως 10, με ελάχιστο 800 Ευρώ). Μόνο μετά την Υποβολή Δήλωσης Τακτοποίησης θα επιτρέπεται οποιαδήποτε δικαιοπραξία που αφορά το ακίνητο – με ισχύ και για τα αδόμητα οικόπεδα και αγροτεμάχια .

·         Υποχρεωτική Έκδοση – Υποβολή Μελέτης και Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (σύμφωνα με τον Κ.ΕΝ.Α.Κ.) :   επίσης υποχρεωτικά απαιτείται η Έκδοση του Π.Ε.Α. (ψηφιακά . μέσω Διαδικτύου) από Μηχανικό Πιστοποιημένο από το ΥΠΕΚΑ – Σώμα Ενεργειακών Επιθεωρητών, πριν ολοκληρωθεί η οποιαδήποτε δικαιοπραξία που αφορά πώληση – ενοικίαση – παραχώρηση δε οικίες και καταστήματα (άνω των 50 Μ2), και ζητείται από τους Συμβολαιογράφους και τις Δ.Ο.Υ. πριν από κάθε πράξη. Για τις ενοικιάσεις η ισχύς ξεκίνησε από 9 Ιανουαρίου 2012, ενώ για τις πωλήσεις ισχύει από τον προηγούμενο Ιούνιο 2011.

·         Νέος Νόμος 4030/2011 – «Άδειες Δόμησης & Διαδικασίες έκδοσης και Ελέγχου νέων κτιρίων»

·         Διάταγμα Ορισμού ΖΟΕ – Παραλίων του νησιού της Άνδρου / Περιορισμοί Αρτιοτήτων και Όρων Δόμησης (ΦΕΚ 291 ΑΑΠ / 24 – 10- 2011) : ΙΣΧΎΕΙ ΗΔΗ ΚΑΙ ΑΦΟΡΆ ΣΧΕΟΝ ΌΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ αλλα και ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ).

   Στην δε Ανοικτή Διαβούλευση (μέχρι τις 31/1/2012) επί του Σχεδίου Νόμου του ΥΠ.Ε.Κ.Α. « Ορισμός Χρήσεων Γής» - που περιλαμβάνει τους περιορισμούς Δόμησης σε συγκεκριμένες Ζώνες που καθορίζονται σύμφωνα με αυτόν (όταν ψηφιστεί)- και έχει ήδη συγκεντρώσει «θύελλα αντιδράσεων» από φορείς των πολιτών αλλά ακόμη και μεμονωμένων βουλευτών, γιατί ουσιαστικά «καταργεί» την Εκτός Σχεδίου Δόμηση (σε αγροτεμάχια) με μοναδική εξαίρεση αν πρόκειται για οικία επαγγελματία αγρότη και μάλιστα ιδιοχρησιμοποιούμενη, έχω ήδη καταθέσει προσωπικές μου Προτάσεις που ως Αρχιτέκτων Μηχανικός – Ανδριώτης και μέλος των ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ( με σύνεση και υπευθυνότητα στους συμπολίτες μου), που επίσης σας επισυνάπτω – μη γνωρίζοντας βέβαια αν θα ληφθούν υπ’ όψη και θα οδηγήσουν σε αλλαγές – βελτιώσεις του Σχεδίου Νόμου.

 

 

ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ ΚΑΛΛΙΒΡΟΥΣΗΣ – Αρχιτέκτων Μηχανικός / μέλος Τ.Ε.Ε. & Σ.Α.Δ.Α.Σ.  και των ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ – ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΕΜΟΥ στο ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Εγγραφή σε Σχόλια ανάρτησης [Atom]

Σύνδεσμοι σε αυτήν την ανάρτηση:

Δημιουργία Συνδέσμου

<< Αρχική σελίδα