Δευτέρα, Απριλίου 11, 2011

RE: Ενημερωτική Ημερίδα: "Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα"- ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ μετα την ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΑΣ - "Βόμβα έσκασε για τις Χρηματοδοτήσεις του Προγράμματος στην Περιφ. Νοτ. Αιγαίου"!!!!!

Όπως σας είχα ενημερώσει από την Παρασκευή – όταν έφευγα για την Άνδρο, για τον 2ήμερο Πανηγυρικό Εορτασμό της Παναγίας Θεοσκέπαστης, πολιούχου της Χώρας / πόλης της Άνδρου – επέστρεψα εγκαίρως και ήμουν παρών το πρωί της Δευτέρας (11/4) στην Ημερίδα που διοργανώθηκε υπό την αιγίδα του ΥΠ.ΟΙΚ.-ΑΝΤΑΓ.-ΝΑΥΤ., της ΕΥΡ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και της ΕΥΡ.ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ για την ενημέρωση σχετικά με την Πρωτοβουλία JESSICA. Μαζί με δεκάδες εκπροσώπους Ο.Τ.Α. αλλά και Αναπτυξιακών Οργανισμών και Ιδιωτικών Κεφαλαίων (ένα ακροατήριο 150-200 ατόμων) στην αίθουσα OLYMPIA, παρουσιάστηκε και εξηγήθηκε – στο μέτρο του δυνατού – το σημαντικό αυτό Χρηματοδοτικό Σύστημα – Εργαλείο για την διαφορετικού τύπου Διάθεση Ευρωπαϊκών Κεφαλαίων - Ενισχύσεων , με προτεραιότητα σε  Έργα Υποδομών – Αστικών Αναπλάσεων – Περιβαλλοντικών Αναβαθμίσεων με επίκεντρο συγκεκριμένες Προκηρύξεις Ωρίμων Δράσεων – Έργων από τους Ο.Τ.Α. κυρίως (πρωτοβάθμιους) αλλά και με παρότρυνση συμμετοχής και Ιδιωτικών Κεφαλαίων στην συγχρηματοδότηση της Υλοποίησης. Ακόμη και παραδείγματα τέτοιων Υποβληθέντων Έργων παρουσιάστηκαν από Ιταλό εκπρόσωπο της Ε.Ι.Β. / Ε.Τ.ΕΠ., αλλά και από εκπρόσωπο της Διαχειρ. Αρχής του Π.Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής. Στην συζήτηση που επακολούθησε και σε δική μου επερώτηση αν στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, μπορούμε να υποβάλουμε προς Ένταξη στο JESSICA σχετικά έργα – λόγω του μικρού μεγέθους των Δήμων / ΟΤΑ σε πληθυσμό (είναι κριτήριο επιλεξιμότητας η έννοια της «πόλης») – μου ανακοινώθηκε και η «βόμβα που έσκασε πρόωρα….» δηλαδή ότι «….η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου – μόνη ανάμεσα στις 13 άλλες – αν και προσκλήθηκε από το Υπ.Οικ.Αναπτ.& Ανταγων. Στις αρχές Ιουλίου του 2010 ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ και ΔΕΝ ΠΡΟΣΥΠΕΓΡΑΨΕ το Αρχικό Σύμφωνο Σύστασης Περιφερ. Ταμείου Ανάπτυξης που είναι το απαραίτητο πρώτο βήμα για την ενεργοποίηση του JESSICA, και επομένως τυπικά δεν μπορεί να υποβάλλει και Δράσεις – Έργα για την προβλεπόμενη συγχρηματοδότηση……» - δηλαδή οι αρμόδιοι «κύριοι της Περιφέρειας» της πιο πολυδιάσπαρτης και με μύρια προβλήματα Υποδομών – του Νοτίου Αιγαίου – «Αγρόν ηγόραζαν» και άφηναν όλους εμάς τους δύσμοιρους νησιώτες στην απόλυτη απαξίωση της συμμετοχής των τόπων μας στην καλυτέρευση της μελλοντικής τους διαβίωσης !!!!! « Μπράβο σας κύριοι, είστε για φτύσιμο…………». Πάντως απ’ ότι κατάλαβα δεν είναι αργά για εντατικοποίηση των Ενεργειών και του Προγραμματισμού Επιλογής & Ωρίμανσης (εκπόνηση Μελετών – εξασφάλιση θεσμικών Προαπαιτήσεων) από τους πραγματικά ενδιαφερόμενους Ο.Τ.Α. (τους πιο υπερδραστήριους), μιάς και η πραγματική Ενεργοποίηση της Πρωτοβουλίας στην Ελλάδα προβλέπεται να γίνει ως το τέλος του καλοκαιριού με ορίζοντα πρώτης Εφαρμογής ως το 2013 (τέλος του ΕΣΠΑ 2007-2013), και ως το 2015 για την πλήρη Ολοκλήρωση των Υποβληθέντων Έργων.

 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τα παρακάτω :

 

http://www.eib.org/jessica

 

http://www.jessicafund.org    -     www.jessicafund.gr

 

http://mindev.gov.gr

 

http://www.stereaellada.gr   -  www.pepkritis.gr  –  www.eydamth.grwww.peproe.gr  -  www.pepba.gr  - www.thessalia-espa.gr   - www.pepdym.gr   -  www.notioaigaio.gr

 

ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ ΚΑΛΛΙΒΡΟΥΣΗΣ – Αρχιτέκτων Μηχανικός / ΑΝΔΡΙΑΤΤΙΚΑ Ε.Π.Ε. : Σύμβουλοι Αναπτυξ. Προγραμμάτων για ΜΜΕ – Ιδιώτες και Ο.Τ.Α.

 

From: eg_autodioik@googlegroups.com [mailto:eg_autodioik@googlegroups.com] On Behalf Of Stefanos Stamellos
Sent: Friday, April 08, 2011 4:04 PM

Ποιος θα πάει;; θα θέλαμε περισσότερες πληροφορίες και ενημέρωση για το πρόγραμμα

 

----- Original Message -----

Sent: Friday, April 08, 2011 12:51 PM


Από: Christos Kissas <christos.kissas@gmail.com>
Ημερομηνία: 6 Απριλίου 2011 10:24 π.μ.
Θέμα: Διαβίβαση Πρόσκλησης για το JESSICA για τον κ. Δήμαρχο
Προς:

Ενημερωτική Ημερίδα  : “Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα” 

Το Ταμείο Χαρτοφυλακίου JESSICA Ελλάδας, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σας προσκαλεί  στην ενημερωτική ημερίδα για την πρωτοβουλία ‘JESSICA’ (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas - Κοινή ευρωπαϊκή υποστήριξη για βιώσιμες επενδύσεις σε αστικές περιοχές).

Το μέσο χρηματοδοτικής τεχνικής JESSICA είναι πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και την Τράπεζα Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης.  Αφορά την αξιοποίηση των πόρων των διαρθρωτικών ταμείων, με σκοπό την προώθηση βιώσιμων επενδύσεων και την ενίσχυση της ανάπτυξης στις αστικές περιοχές. Αντικείμενο της πρωτοβουλίας είναι η πραγματοποίηση επενδύσεων, υπό μορφή επιστρεπτέων χρηματοδοτήσεων, σε έργα που εντάσσονται στο πλαίσιο ολοκληρωμένων σχεδίων για την προαγωγή βιώσιμης αστικής ανάπτυξης.  

Στόχος της ημερίδας είναι να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους σε σχέση με τα δομικά χαρακτηριστικά του μηχανισμού, τον προγραμματισμό δράσης του Ταμείου Χαρτοφυλακίου, τις απαραίτητες ενέργειες προετοιμασίας των δυνητικών δικαιούχων καθώς επίσης να αποτελέσει forum προώθησης συνεργασιών από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Η ημερίδα προγραμματίζεται στην Αθήνα : 11 Απριλίου 2011, από 09.00 έως 13.00, Royal Olympic Hotel (Αθανάσιου Διάκου 28-34, Αθήνα ).

Οι θεματικές ενότητες της ημερίδας είναι :

  •   JESSICA: Νέος τρόπος αξιοποίησης των πόρων των διαρθρωτικών ταμείων για την προώθηση βιώσιμων επενδύσεων και την προαγωγή της ανάπτυξης στις αστικές περιοχές

- Στόχοι, επόμενα βήματα στην Ελλάδα 
- Βασικές αρχές, λειτουργία χρηματοδοτικού μηχανισμού 
- Παραδείγματα εφαρμογής σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες 

  •  Η αξιοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στις Περιφέρειες

- Περιφερειακές αστικές πολιτικές στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας JESSICA 
- Περιφερειακές μελέτες για την υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA 
- Παρουσίαση σχεδίων ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης 


Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους να συμπληρώσουν το έντυπο συμμετοχής που επισυνάπτεται και να το στείλουν ηλεκτρονικά στο email : jessica.events@gr.pwc.com  είτε με fax : 210 - 6874446 . 

 

 

 

 

 

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Εγγραφή σε Σχόλια ανάρτησης [Atom]

Σύνδεσμοι σε αυτήν την ανάρτηση:

Δημιουργία Συνδέσμου

<< Αρχική σελίδα