Τρίτη, Οκτωβρίου 03, 2006

Welcome in an Aegean mystery and dreamfull trip! Let your minds and sences feel the wet, salty smell of the Sea and the purity of thyme and honey to enter your brain center ! As the captain of the fantastic vessel named (for now, I wait for your ideas) "Love-and-Hope", I welcome you aboard and start giving my own profile.
<
-''Strapatsada'' or "Kagianas" is a very easy and light recipe with eggs as main object : in a medium pan we pour two spoonfuls of olive oil (very easy to find in Greece, sorry about the convenience for others) and let it warm well. Then cut one onion in very little pieces and half a fresh garlic in the hot pan and let them cook for 10'. Meanwhile struck-open and stir 3-5 eggs, together with salt and pepper as you please and add a little dry-thyme leaves and cut in little pieces two fresh tomatoes or 200 gr. tomato extract. Pour the tomatoes-eggs in the pan and cover them to cook for 15'. Uncover the pan, check the cooking and take 100 gr. feta cheese or mozzarella cheese and rip it over the pan. Let it cook 10' more and your delicassy is ready to be served ! Don't forget to make some crispy toasted bread slices, with a little oil drops and salt on it, together with some fresh-cold cuccumber sticks (cut crossing along it) to serve it together as matching taste-companions .>>
Until our next meeting, dream well, take a good and relaxing time and think about aspects of your visit that you want to discuss and share with others.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Εγγραφή σε Σχόλια ανάρτησης [Atom]

Σύνδεσμοι σε αυτήν την ανάρτηση:

Δημιουργία Συνδέσμου

<< Αρχική σελίδα